Bladeren

Blader door de volgende dingen binnen deze categorie.

Vragen

Re intergratie na burn out

Re intergratie na burn out

Ww of zw aanvragen na wazo? Nieuwe baan begint 1-8

ik heb al een client op arbeidstherapie van de bedrijfsarts gekregen en die zei de uren niet uit te breiden en na 25 augustus terug naar bedrijfsarts nu roept de arts mij niet op en zegt de directric

omscholing dmv stageplek

vorige week te horen gekregen dat ik er uit moet ivm economische redenen, dus ligt niet aan mij. Vrijdag krijg ik een voorstel vaststellingsovereenkomst. Nu ben ik ziek geworden, overspannen. hoge bl

1% ziek bij werkgever

1.5 jaar ziek werk wvs kan u nog 3x2 uur re intergeatie werk doen

100% AAN HET WERK, WERKGEVER WEIGERT BETERMELDING

100% ziek werk wel maar als weg wil kost dat verlofuren

1e en 2 spoor naast elkaar na 1 jaar ziekte

2 banen ziekte wet bij 1

2 jaar ziek en dan

20 jaar en niet kunnen werken uitkering

21, jaar MBO diploma, eigen zaak gestart, geen ander werk en geen geld wat nu?

24-03-2015 door Ces. Mijn werkgever heeft mij tijdens re-integreren (spoor 1) gezegd dat we moeten doen alsof we spoor 2 hebben uitgevoerd op papier. Ik heb constant van hem druk gekregen dat binnenko

2e contract in spoor 2 verstandig?

2e spoor half jaar geleden opgestart. inmiddels bijna 2 maanden beter gemeld. door een reorganisatie is mijn functie komen te vervallen tijdens mijn ziekteperiode. mijn baan is dus nu het zoeken naar

2e spoor start na volledige werkhervatting in eigen werk, mag dit?

2e spoor traject verplicht na 100% hersteld

2wergevers hoe zit het met re integratie

2wergevers hoe zit het met re integratie

3 talen, HBO Economie Internationaal, 51 jaar ik wil werken,

6 maanden seizoenn werk in frankrijk waar de ww uitkering aanvraag

62 jaar recht op iow uitkering

63 jaar, geen werk, mijn man overleden.Ik heb geen 45% ziekte,geen kinderen tot 18 jaar

Aangeboden werk accepteren?

Aangepast werk tijdens spoor 2 re-integratie

Aanpassen salaris na verandering in functie door ziekte

Aanpassingen functie tijdens ziekte

Aanpassingen functie tijdens ziekte

Aanspraak IOAW??

Aantal uitbetaalde uren bij werk met ziektewet-uitkering

Aanvulling salaris

Advies bedrijfarts niets overgenomen?

Akkoord gaan met starten 2e spoor?

Al een jaar zit ik in een IRO traject bij een reintegratiebedrijf dat de UWV voor mij heeft uitgezocht.Mijn WIA loopt over een jaar af, omdat ik moeilijk voor mijzelf kan opkomen en ik al een poosje i

Al gedeeltelijk in WIA, nu ziek voor het deel dat ik nog werk

Als ZZP niet lukt kan ik dan weer terug in de IAOW>

Als beroepschauffeur heb al een aantal jaar rugklachten. kan ik eventueel een omscholings traject volgen voor een andere functie maar wel binnen dezelfde sector

Als de bedrijfsarts zegt dat ik moet werken maar het lukt niet wat dan?

Als de bedrijfsarts zegt dat ik moet werken maar het lukt niet, wat dan?

Als ik binnen een jaar na ziekmelding weer 100% werk echter niet kan terugkeren naar mijn eigen functie(arbeidsdeskundig rapport opgemaakt) ben ik dan wel beter of niet?ik ben 100% gereïntegreerd op e

Als ik een pensioenuitkering ontvang van mijn ex echtgenoot in het kader van de wet verevening pensioenrechten bij scheiding, wordt deze dan gekort op mijn ww uitkering?

Als ioaw vervald wat voor uitkiring krijg ik dan

Als je een 2e spoor traject volgt, kun je dan de reiskosten die je moet maken daarvoor declareren bij de werkgever?

Als je niet samenwoont maar wel getrouwd bent heb je dan recht op de ioaw uitkering

Als plaatsing bij 2e spoor in een andere baan niet lukt en wkn komt in de WW, gaat de ontslagvergoeding dan omhoog

Als re-integratie niet mogelijk is

Als student recht op een uitkering?

Andere baan tijdens re-integratietraject

Andere functie tijdens de ziektewet

Andere werkplek tijdens reintegratie

Arboarts raadt re-integratie bij huidige werkgever af

Ba geeft aan dat terugkeer in eigen functie mogelijk is alleen niet op eigen werkplek. arbeidsdeskundigr zegt nu: dan blijf je ziek staan, want het is in je eigen functie op je eigen werkplek. dan pas

Ba geeft aan dat terugkeer in eigen functie mogelijk is alleen niet op eigen werkplek. arbeidsdeskundigr zegt nu: dan blijf je ziek staan, want het is in je eigen functie op je eigen werkplek. dan pas

Baan aangeboden gekregen tijdens re-integratietraject

Baan als gastouder stopt. Heb ik recht op een uitkering?

Baan kwijt door faillissement, maar nog in de ziektewet wegens kanker

Bedrijf arts zeg dat op dit moment geen re-integratie trajekt niet mogelijk is

Bedrijf failllet via gemeente doorstoom gemeente aangenomen voor minder uren heb ik recht op aanvullig ww voor uren die ik te kort kom

Bedrijf heeft meerdere passende functies maar geen openstaande vacatures, het tweede spoort wordt opgestart, is dit terecht?

Bedrijfsarts geeft aan: geen terugkeer mogelijk eigen functie. Reintegratie nu administratie. Moet werkgever mi dan hersteld melden voor deze uren?

Bedrijfsarts geeft aan: geen terugkeer mogelijk eigen functie. Reintegratie nu administratie. Moet werkgever mi dan hersteld melden voor deze uren?

Bedrijfsarts houdt re-integratie tegen

Bedrijfsarts laat mij werken bij depressieve klachten

Bedrijfsarts stelt mediation, ik wil re-integratie 2e spoor

Bedrijfsarts wilt dat ik weer ga werken

Bedrijfsarts zegt 75% werken, maar manager laat me meer werken

Bedrijfsarts zegt aantal weken niet werken, werkgever zegt kom maar een keer koffiedrinken en de week erna 2 uur per dag naar het werk zonder belasting. Kan en mag dit?

Behoort een terugkomst van zwangerschap tot re-integratie?

Ben 46 jaar aan het werk in transport sector heb veel overuren gemaakt behalve het laatste jaar nu heb ik ontslag gekregen omdat er geen werk meer is wat is mijn uwv uitkering ?

Ben 64 jaar moet nog 2 keer per maand solliciteren

Ben VerzorgendeIG maar wil sowieso opleiding gaan doen

Ben bijna 2 jaar ziek, kan niet terug keren in eigen functie en werkgever heeft geen andere functie voor mij. Kan ik dan toch ontslag krijgen en waar moet ik verder op letten ?

Ben ik bij een sollicitatie verplicht te melden dat ik in spoor 2 zit en mijn beperkingen ?

Ben ik bij een sollicitatie verplicht te melden dat ik in spoor 2 zit en mijn beperkingen ?

Ben ik met 64 jaar re-integratie plichtig ?

Ben ik verplicht om mijn sollicitaties ( in spoor 2 traject) aan mijn werkgever te geven?

Ben ik verplicht om te komen als ik mij te ziek voel om te werken

Ben ik verplicht om vrijwilligerswerk te doen

Ben ik verplicht te solliciteren ?

Ben ik verplicht te solliciteren tijdens de reintegratie?

Ben je nog ziek tijdens re-integratie?

Ben je nog ziek tijdens re-integratie?

Ben je nog ziek tijdens re-integratie?

Ben je tijdens een sollicitatie verplicht om te vermelden dat je vanwege een burnout in een re-integratie traject zit?

Ben met 60 jaar in de ww gekomen voor 50%. nu een jaar later volledig in de ww . hoe gaat dat straks dan al eerst de eerste helf ww is afgelopen en 1 jaar later de 2e helft van ww is afgelopen. hoe en

Ben na kanker weer volledig aantal uren hervat in eigen werk. Werkgever houdt mij voor 10% ziek (90% beter). Moet ik blijven meewerken aan reintegratie-traject? Eerste ziektedag is begin oktober 2013.

Ben niet gescheiden wonen niet meer samen heb ik recht op ww

Ben nu 15 maanden ziek. Heb een reïntegratie doorlopen zonder succes. Mage mijn werkgever nu op die stoel gaan zitten?.

Ben ontevreden over re-integratiebureau en ik kan niet terecht bij mijn klantmanager met mijn klacht

Ben op advies van bedrijfsarts vorig jaar gaan re integreren. Na acht maanden had mijn leidinggevende mij nog steeds op de werkplek aan mij lot over gelaten en niets met het advies van de bedrijfsarts

Ben sinds 27 januari ziek. Werkgever wil mij ontslaan wegens bedr.economische redenen. Hij wil dat ik mij beter meld om ontslagvergunning te krijgen. Arboarts adviseert beter melden,ontslagen worden,

Ben sinds augustus ziek thuis met frozen shoulder.sinds twee weken moet ik vervangende werkzaamheden doen. Hiervoor moet ik wel 45 km enkele reis met auto reizen. Vlg werkgever kom ik niet in aanmerki

Beoordeling tijdens re-integratie

Berekening ww uitkering bij 0 uren contract

Beroepskeuzeadvies aan schilder

Bestaan er integratie-bedrijven voor opbouw re-integratie 2e spoor?

Bestaan er re integratie mogelijkheden als je geen baan heb om teurg naar te gaan?

Beste Expert, Sinds mei 2013 zit ik in de ziektewet. Inmiddels was ik begonnen met re-integreren. Echter dit heeft de bedrijfsarts gestopt omdat hij vond dat het niet goed ging. Ik had op dat moment e

Beste, ik ben ontslagen na 24 jaar bij deze werkgever te hebben gewerkt, graag zou ik me om willen laten scholen tot ambulance chauffeurdaarvoor moet je rijbewijs c1 hebben, doet het UWV hier aan mee

Beste, ik ben ontslagen na 24 jaar bij deze werkgever te hebben gewerkt, graag zou ik me om willen laten scholen tot ambulance chauffeurdaarvoor moet je rijbewijs c1 hebben, doet het UWV hier aan mee

Betaling in natura tijdens re-integratietraject

Betekenis boventallig

Beter gemeld om re-integratie tweede spoor te voorkomen

Bevriezen ww uitkering en periode

Bij 2e spoor stage lopen hoe gaat dat met uitbetalen van mijn loon?

Bij een 0-uren contract geen recht op WW, dus betaal je dan ook geen ww-premie?

Bij een aanvraag IOW-uitkering worden 'andere inkomsten’ verrekend met de eventueel toe te kennen uitkering. Welke uitkeringen worden bedoeld? Zijn dat ook periodieke lijfrente uitkeringen of ontslagv

Bij wijnig tot geen herstel bij ziekte en moet van arboarts toch verplicht een uur reintergeren ook deskundig oordeel uwv aangevraagd kan wel drie maanden duren voor dat ik bericht krijg werkgever dri

Bijbaan - ww

Bijna 2 jaar ziek- onenigheid met iedereen

Bijna 2 jaar ziek. Reïntegreer nu 5x8 pw. Wanneer moet men mij 100% beter melden?

Bijscholing doktersassistente

Bijscholing en deels wao

Bijstanduitkering en educatieve ontwikkeling

Binnenkort krijg ik ontslag. 1 december houdt mijn werk op een middelbare school als docent kunst op. Graag zou ik me orienteren op een baan als begeleider/cooch in het onderwijs of elders (denkend aa

Binnenkort word ik werkeloos. Ik wil graag omscholen in de hoop op een baan in de toekomst

Blijf je in het tweede jaar tijdens tweede spoor ook aangepast werk bij je werkgever doen of ligt de nadruk vooral op solliciteren en hoe is deze verdeling?

Blijvend arbeidsongeschikt voor eigen werk toch re-integratietaken.

Bouw ik pensioen op bij de iaow

Boventallig tijdens ziekte, bemiddelingstermijn verplicht voor reintegratie inzetten?

Boventallig, wat zijn mijn rechten?

Bricht dat bleek te zijn een oproeb?over waar?

Burn-out verschijnselen hoe omgaan met werk?

Carriereswitch naar de procesindustrie

Conflict door ziekte in reïntegratieplan, geen reiskosten en minder salaris

Conflict werkgever - arbeidsdeskundige

Contract verlengen met minder uren vanwege ziekte, hoe zit het met het inkomen?

Controleert arbeidsdeskundige of werkgever voldoende inspanning heeft geleverd, voordat re-integratie spoor 2 wordt gestart?

Cursus kapper

De Arbo arts heeft gezegd dat er geen medische beperkingen meer zijn en dat ik mijn eigen werk weer mag /kan gaan doen en de uren per week moet gaan opbouwen. Ik wil heel graag mijn eigen werk weer ga

De bedrijfsarts acht mij niet in staat om mijn oude functie weer te gaan vervullen. Het bedrijf zet mij toch weer , voor een dag per week, opbouwend naar 5 dagen per week op mijn oude functie neer.

De bedrijfsarts wil dat ik meer uren ga opbouwen, hoewel ik dat zelf al geprobeerd heb maar het lukt niet.

De gemeente waar wij de iaow uitkering krijgen vult ons bruto aan iedere maand.inkomen partner Maar netto komen wij daardoor niet boven 1140 euro of soms nog minder.Dit is onder de bijstands norm.

Deels ziek uitdienst, WW of Zieketewet uitkering?

Deze vraag gaat over de tekst op de website

Door Re integratie programma ciran korten op loon, mag dat?

Door een burn-out kan ik niet meer terugkeren naar huidige functie

Door een hersen aandoening kan ik mijn werk niet meer doen, hoe moet ik hier mee omgaan.

Door medische redenen kan ik mijn baan niet meer uit oefenen kan ik via uwv omscholen kan dit zelf niet bekostigen

Door mijn fybromialgie kan ik niet meer werken, wat nu? wajong uitkering is afgewezen

Door mijn ziekte kan ik mijn eigen werk niet uitvoeren en zit in 2e spoor re-integratie. Zeer snel begin ik met een opleiding en deze word door mijn werkgever betaald. Nu is mijn vraag heb ik ook rech

Dwars liggen re integeren

Dwars liggen re integeren

Echtpaar beiden sinds 1-03-2013 werkloos en beiden boven de 55 jaar. Kunnen wij aanspraak doen op IOAW en hoe hoog wordt de uitkering dan per persoon?

Een 2de spoor is gestart. Wat gebeurd als ik werk vind voor de AG deel? Wordt ik dan ontslagen bij mijn werkgever?

Een medewerker wil tijdens de wachttijd onbetaald verlof nemen kan dit en wat zijn de gevolgen hiervan kunnen wij als werkgever na het onbetaald verlof de reintegratie weer oppakken daar waar gebleven

Een werknemer heeft een functie in schaal 7. Echter na ziekte, tijdens de WVP blijkt een functie in schaal 9 passender te zijn bij de nieuwe mogelijkheden. Welk salaris betaalt de werkgever aan werkne

Eerste spoor

Eigen bedrijf tijdens ziekte

Eigen bedrijf tijdens ziekte

Eind 2015 door toegenomen WAO (was 65-80%wao) nu 100% WAO. Door UWV arts mondeling aangegeven dat hij een herkeuring wil na 6mnd, wat echter niet in de beschikking staat. Contract met werkgever besta

Einde dienstverband zonder vaststellingsovereenkomst?

Engels docent worden.

Er is beslag gelegt op mijn wia uitkering hou maar 340 euro over wat nu ?

Er is voor mij ontslag aangevraagd, ik ben systeemwanden monteur en zit momenteel in de ziektewet. Ik zou graag omgeschoold worden naar cnc operator omdat ik fysiek het werk van systeemwanden monteur

Ex-beroepschauff.gev.stoffen over de weg. Momenteel geen werk. Indien mogelijk reintegratie bij groot bedrijf s.vp.

Ex-uitzendkracht en winstuitkering

Exploratiestage

Failliet ziektewet achterstand salaris

Financiele problemen in uitkering na ontslag

Financiele vergoeding salaris na re-integratie

Functie vervallen tijdens reintegratie

Gaat de iow van 60 naar 55 jaar

Gaat dit reintergratie proces wel eerlijk

Gecreëerd werk bij eigen werkgever is hogere funtie?

Gedachte werksite,ik heb 3 kinderen van 17,9 en 2 ik heb geen inkomen en de mensen van de sociale dienstt wil dat ik maandag naar werkloon gaan,maar ik heb niemand om op mijn kleine meid te passen en

Gedeeltelijk in de ziektewet

Gedeeltelijk wao met nieuwe baan met lager loon

Gedwongen in spoor 2 re-integratie

Geen Diploma

Geen energie om te re-integreren

Geen reiskosten tijdens reintegratie

Geen reiskostenvergoeding vanuit het UWV bij re-integratie oude werkgever (UWV is akkoord) na burn-out en wel bij re-integratie bij een door het UWV aangewezen bedrijf?

Geen werk of uitkering en reuma

Gemeente betaalt opleiding niet vanuit WWB-uitkering

Getuigenis van een echte en serieuze geldschieter

Gevolgen WGA voor heffingskortingen

Goede middag, ik heb geld nodig voor opleiding wiskunde, nederlands en engels voor mijn vervolg opleiding mbo4 doktersassistente. Mbo 3 doktersassistente heb ik al zelf betaald met het doel om kansen

Goedemiddag, Kan het traject eerste spoor worden overgeslagen als werknemer en werkgever het erover eens zijn dat dit beter is. Ik ben 53 jaar zit nu thuis met burnout en werk bij groot bedrijf invest

Goedemorgen, Is het mogelijk om direct te beginnen met tweede spoor als werknemer en werkgever het erover eens zijn dat terugkeer naar oude functie geen zin heeft ivm burnout klachten. Maw kan je sa

Goedemorgen, Is het mogelijk om direct te beginnen met tweede spoor als werknemer en werkgever het erover eens zijn dat terugkeer naar oude functie geen zin heeft ivm burnout klachten. Maw kan je sa

Goedemorgen, Is het mogelijk om direct te beginnen met tweede spoor als werknemer en werkgever het erover eens zijn dat terugkeer naar oude functie geen zin heeft ivm burnout klachten. Maw kan je sa

Graag psychische hulp met werkgever

Gratis loopbaanadvies

Hallo ... Ingewikkeld vraagje dat ik na 3 jaar werk verloor ik mijn baan . Ik kwam bij uwv terecht maar ik werd ziek en ik slik nog medicijnen . Mijn vraag is ik wil weer aan werk komen en ik zoek el

Hallo ik ben in Nederland 12 en half jaar en geen verblijf vergening en geen inkomen en kan ik niet terug naar mijen iegenland

Hallo ik zit in de wao en de wspn en wil graag aan het werk als koerier of chauffeur goederen. ik heb me rijbewijs. is er een reintegratie traject bv iro traject zodat ik aan het werk kan.

Hallo ik zit in de wao en de wspn en wil graag aan het werk als koerier of chauffeur goederen. ik heb me rijbewijs. is er een reintegratie traject bv iro traject zodat ik aan het werk kan.

Hallo ik zit in de wao en de wspn en wil graag aan het werk als koerier of chauffeur goederen. ik heb me rijbewijs. is er een reintegratie traject bv iro traject zodat ik aan het werk kan.ik ben in he

Hallo ik zit nu 3 maanden thuis met burnout klachten, ook al 3 maanden schouderklachten, reïntegratie op eigen werkplek , ik kan het werk niet aan

Hallo, Ik ben aan het re-integreren spoor 2 nu heeft het bedrijf een uitzend buro ingeschakeld mijn vraag is loopt dat niet via de arbeidsdeskundge?

Hallo, ik ben reeds in mijn tweede ziektejaar en krijg 70% loon. Tevens ben ik mijn uren weer aan het opbouwen en gedeeltelijk betergemeld en krijg 100%loon voor mijn gewerkte uren. Als ik dalijk weer

Hallo, ik ben sinds 1 sept. uit dienst. In vaststellingsovk. is initiatief daarvoor bij werkgever gelegd. Ik heb echter nog geen WW aangevraagd omdat ik opdrachten heb met freelance werk. Die freelanc

Heb een amputatie gehad bovenbeen rechts kan misschien bij mijn oude baas terug betalen jullie ook een aanpassing aan de wagen van de baas

Heb ik als gastouder recht op uitkering?

Heb ik een grote lul?

Heb ik na mijn 65 nog sollisitatieplicht

Heb ik recht op gratis re-integratie vanuit de WW

Heb ik recht op 100% door betaling in reïntegratie op andere functie

Heb ik recht op IOW uitkering

Heb ik recht op bijstand als ik collegegeldkrediet ontvang?

Heb ik recht op die vakantie

Heb ik recht op een IOAW uitkering als ik duurzaam gescheiden leef

Heb ik recht op een Ioaw uitkering na 18 september

Heb ik recht op een aanvulling van het UWV?

Heb ik recht op een aanvulling van het UWV?

Heb ik recht op een of andere uitkering?

Heb ik recht op een uitkering

Heb ik recht op een uitkering

Heb ik recht op een uitkering

Heb ik recht op een uitkering (met terug werkende kracht)?

Heb ik recht op een uitkering als ik afspraken maak met mijn werkgever voor reintegratie?

Heb ik recht op een uitkering als ik gedurende mijn ww oproepkracht ben geweest voor ruim 1 jaar

Heb ik recht op een uitkering als zelfstandig woning en project stoffeerder

Heb ik recht op een uitkering bij ziekte

Heb ik recht op een uitkering, ben getrouwd

Heb ik recht op een uitkering?

Heb ik recht op een uitkering?

Heb ik recht op een uitkering?

Heb ik recht op een uitkering?

Heb ik recht op een uitkering???

Heb ik recht op een woning of inkomen

Heb ik recht op een woning of inkomen

Heb ik recht op een ww uitkering ?

Heb ik recht op loondoorbetaling tijdens spoor 1 werkzaamheden?

Heb ik recht op reiskostenvergoeding bij een werkervaringsplek in het kader van reintegratie?

Heb ik recht op reiskostenvergoeding tijdens reïntegratie

Heb ik recht op transitievergoeding?

Heb ik recht op uitkering naar Beëindigingsovereenkomst

Heb ik recht op vervolg uitkering

Heb ik recht op ww als oproepkracht

Heb ik recht op ww uitkering als mijn baas besluit mij niet meer op te roepen ?( op basis van oproepkracht contract)

Heb ik recht op ww?

Heb ik sollicitatie plicht als ik een nieuwefulltime baan heb en een aanvuklling krijg van het uwv i.v.m. verminderde inkomstenv

Heb ik tijdens re-integratie recht op onkosten vergoeding over de gewerkte dagen?

Heb ik tijdens re-integratie recht op onkosten vergoeding over de gewerkte dagen?

Heb je al wat buro's voor me gevonden?

Heeft mijn dochter, uitwonend, 27 jaar, recht op uitkering tijdens ziekte?

Heeft mijn vriend nog recht op ww uitkering door ontslag vanwege gebrek aan GBA inschrijving

Heeft mijn zoon na een jaar bbl-opleiding recht op ww-uitkering?

Heeft student recht op ww-uitkering?

Heel graag een spoedig antwoord ivm bezoek arbo arts en onzekerhei. Ik ben overbelast, ziek thui, deed mijn best te re integreren. Heb te horen gekregen dat mijn jaarcontract niet verlengd gaat worden

Hel

Hello my name is Jakub, and I have a question about driving license cat C, can I have this driving license from UWV?

Hen ik rechty op ioaw?

Herplaatst worden in een andere functie lager salaris?

Hersteld na re-integratie 2e spoor, geen nieuwe baan

Herstelverklaring na re-intergratietraject

Het ondertekende plan van aanpak gaat niet meer door, mag dit?

Het ziet er naar uit dat ik dit jaar, wanneer ik 63 jaar word, zonder werk kom.

Hoe is het gekorte geld van re-integratie terug te halen?

Hoe kan een organisatie zich voor jullie site aanmelden?

Hoe kan ik het beste in een reintregratie traject ontslag nemen en zeggen dat ik een andere baan heb gevonden

Hoe kan ik het beste omscholen?

Hoe kan ik me als werkloze laten helpen met reïntegreren?

Hoe kan ik me voorbereiden op het gesprek met de arbeidsdeskundige?

Hoe kan ik met de uitlsag van mijn persoonlijk eigenschappen een goede studie vinden

Hoe kan ik tijdens ziekte van baan wisselen?

Hoe kom ik het beste weer op arbeidsmarkt??

Hoe kom in contact met de dichtsbijzijnde uwv kantoor liefst via mail. bellen is te duur.

Hoe kom in contact met de dichtsbijzijnde uwv kantoor liefst via mail. bellen is te duur.

Hoe krijg ik zicht op wat deels arbeidsongeschiktheid voor mij financieel gaat betekenen?

Hoe krijg je vervroegd IOAW

Hoe lang mag ik op vakantie tijdens mijn reintegratie 2e spoor?

Hoe nu verder naar mijn burn out

Hoe nu verder naar mijn burn out

Hoe omscholen zonder budget?

Hoe solliciteer je in spoor twee met een beperking

Hoe solliciteer je in spoor twee met een beperking

Hoe solliciteer je in spoor twee met een beperking

Hoe solliciteer je in spoor twee met een beperking?

Hoe stel ik mijn inkomen zolang mogelijk zeker? (transitievergoeding, WW-uitkering)

Hoe te handelen bij ontkennende baas die het re-integreren onmogelijk maakt?

Hoe verloopt de ziektewet tijdens zwangerschap?

Hoe vind ik een bedrijf voor proefplatsing als metselaar?

Hoe vind ik een re-integratie- / werkervaringsplek klantenservice?

Hoe weer aan het werk na werkloosheid

Hoe werkt de wovo-regeling en welke sollicitatieverplichtingen heb je tijdens deze regeling?

Hoe wordt het loon bepaald als ik in spoor 2 een andere baan wordt aangeboden?

Hoe zit het als je je uren aan het opbouwen bent in je eigen werk en inmiddels weer 40 uur werkt? Arbo arts noemt het momenteel 25 uur arbeidsgeschikt en 15 uur therapeutische basis echter gewoon inge

Hoe zit het met WIA en 2e spoortraject?

Hoe zit het met aanvulling loon vergoeding

Hoe zit het met contract/overeenkomst en verzekering bij re-integratie kandidaat?

Hoe zit het met de ORT als je voor 20 uur werkt en nog voor 16 uur boventallig bent bij de zelfde werkgever.

Hoe zit het met zwanger raken tijdens re-integratie?

Hoelang hoeft werkgever geen salaris te betalen als je na 2 jaar ziek zijn weer terug keert, maar in een andere functie?

Hoeveel dagen per week ben ik verplicht deel te nemen aan een re-intergratietraject. Ik heb een wwb uitkering voor een alleenstaande.

Hoeveel keer per week ben je verplicht te soliciteren in het 2espoor

Hoeveel loon bij 2e jaar ziekte en gedeeltelijke betermelding?

Hoeveel minder mag je verdienen bij een nieuwe werkgever vanuit re-integratie 2e spoor?

Hoeveel procent beter melden

Hoeveel verlofuren mogen worden afgeschreven bij re-integratie

Hoewel de uren stapsgewijs worden opgebouwd voor volledige terugkeer in het arbeidsproces, is het tweede spoor ingezet. Mede om te voldoen aan de UWV regels. De werkgever wil dit tweede spoortraject c

Hoi, Ik ben niet werkeloos maar wil me graag laten omscholen tot laborant, ik ben echter al 48 jaar, werk momenteel in de horeca. Kan ik van het UWV begeleiding krijgen of op weg geholpen worden? Ik w

Hoogte loon na werk/leerplek

Huismoeder zonder diploma wilt herintreden en graag gaan leren en werken!

Hulp bij het vinden van een baan in Bank- verzekerringsbranche

Hulp bij reintegratie

Hulp bij reintegratie nieuwe baan na burn-out icm chronisch ziek zijn

IAOW-uitkering en pensioenbetaling

IK ben per 23-12-2016 boventallig verklaard bij ABN AMRO, maar heb vanaf oktober 2015 tot augustus 2016 gedeeltelijk in de ziektewet gezeten door een verkeersongeluk, heb ik wel recht op WW. en zo ja,

IK zit sinds februari van dit jaar 2016 in de Ziektewet, ik werkte altijd 4 x 7 = 28 uur. IK ben gaan RE-integreren eerst 4 x 2 uur, en per oktober ben ik 4 x 6 = 24 uur gaan werken op therapeutische

IOAW+vervroegd pensioen ik ben 62

IOAW+vervroegd pensioen ik ben 62

Ik ben 1 jaar ziek en moet nu spoor 2 gaan volgen en kan niet terug naar mijn eigen werk

Ik ben 1 jaar ziek en spoor 2 is opgestart. ben ik verplicht te solliciteren tijdens een spoor 2 traject?

Ik ben 1-11-11 werkloos geworden op 60-jarige leeftijd. ip 1-1-2015 loopt mijn ww-periode af. 13 maanden later krijg ik mijn pensioen. en nog eens 5 maanden daarna mijn aow heb ik recht op een voorzie

Ik ben 1-11-11 werkloos geworden op 60-jarige leeftijd. ip 1-1-2015 loopt mijn ww-periode af. 13 maanden later krijg ik mijn pensioen. en nog eens 5 maanden daarna mijn aow heb ik recht op een voorzie

Ik ben 17 okt. 2013 1 jaar ziek en sinds enkele weken aan het integreren. Ik ben werkzaam in het onderwijs. Mijn integratie bestaat uit een deel van een groep over nemen voor een paar uur per dag.Ik s

Ik ben 19 en gestopt met mijn huidige opleiding. Heb ik recht op een uitkering?

Ik ben 20 jaar en in september begin ik met een BBL-opleiding die anderhalf jaar duurt. Ik ben al in het bezit van een nivo 4 diploma. Graag zou ik op mezelf willen wonen. Heb ik recht op een uitkerin

Ik ben 23 , heb een auditieve handicap(erkend door vaph) ben sinds 31/08/2011 werkloos en heb een secundair diploma fotolassen kom ik in aanmerking voor een werkkaart?

Ik ben 24 jaar oud, heb geen werk of school, wat raad je me aan te doen aangezien gemeente niet me wilt helpen?

Ik ben 29 en heb een voorwandplastiek gehad en staant beroep wordt afgeraden,ik ben kapster wat nu?

Ik ben 30 jaar en wil terug naar school .. wat zou ik kunnen volgen als vmbo ?

Ik ben 30 jaar en wil terug naar school .. wat zou ik kunnen volgen als vmbo ?

Ik ben 39 jaar. Ik heb verschillende diploma's in de administratieve richting maar ik kom hiermee niet aan de bak. Ik ben heel erg geintereseerd in koken en ik vraag me af of het mogelijk is (via bbl

Ik ben 53 mijn ww uitkering stopt en kan van20 uur werk naar 32uur heb ik voor die 8 uur noch ergens recht op

Ik ben 54 jaar oud en in 2014 werkloos geworden Juni 2014 zelfstandig ondernemer geworden bevalt totaal niet Tot april 2017 kan ik terugkeren bij het uwv Is er voor mij kans op omscholing naar een ber

Ik ben 60 jaar en ga prepensioen trekken, mag dat naast mijn ioaw?

Ik ben 60 jaar en gescheiden en heb een ioaw uitkering,mijn ex word volgend jaar 65 jaar.ik krijg dan ook een stukje pensioen van hem over de jaren dat ik met hem getrouwd ben geweest.Word dat dan gek

Ik ben 62 jaar zit in de IOAW kan met vervroegd pensioen houdt mijn partnerdan z'n uitkering?

Ik ben 63 half jaar, 47 half jaar gewerkt, moet ik nog solliciteren?

Ik ben 63 jaar en ga mogelijk binnenkort met een vaststellingsovereenkomst met pensioen. Overwogen wordt of d ewerkgever een aanvulling kan geven op de ww uitkering (geen sociaal plan) Vanaf april 201

Ik ben 63 jaar geweest, moet ik nog solliciteren

Ik ben 63 komt in de ww met aanvulling werkgever. Ook heb ik nabestaande pensioen,wordt ik daardoor gekort

Ik ben 63jaar moet ik nog solliciteren

Ik ben aan een hernia geopereerd en heb nog 6 weken hersteltijd, mijn werkgever wil dat ik kom werken. Echter heeft hij mij nog niet ziek gemeld en krijg dan ook geen enkele begeleiding van arboarts e

Ik ben aan het re-integreren, kan ik solliciteren naar een andere baan?

Ik ben aan het reintegreren in een tweede spoor traject en mijn werkgever geeft aan dat ik niet terug kan komen in mijn oude functie

Ik ben aan het reintegreren maar merk dat de functie en organisatie niet meer bij mij past, geef ik dit bij mijn werkgever aan?

Ik ben aan het reintergreren en voor 60%beter gemeld. Wt gebeurd er als ik nu de ziekte wet in ga

Ik ben aan het revalideren telt dat als re intgreren

Ik ben al 19 jaar werkzaam voor diverse uitzendorg. nu heb ik circa i dag per week werk , heb ik dan recht iop een w.w. uitkering

Ik ben al 3 maanden werkloos. Kan ik met terugwerkende kracht ww aanvragen?

Ik ben al meer dan drie jaar werkloos. Kom ik ook in aanmerking voor re integratie. Rene

Ik ben begonnen me reintegreren. Bij terugkomst heft in nieuwe manager aangegeven dat mijn positie boventallig sgworden en dat mijn medewerkers nu rechtstreeks aan haar rapporteren. Wat moet ik doen?

Ik ben bijna 2 jaar ziek door een depressie. De werkgever wil nu spoor 2 inzetten. Stel dat ik binnen de 2 jaar gereintegreerd word bij een andere werkgever. Heb ik dan nog recht op de transitievergoe

Ik ben bijna 2 jaar ziek, nu wil mijn werkgever in het kader van reintegratie dat ik oude werkzaamheden weer oppak. echter zie ik dit niet zitten. wat kan ik doen?

Ik ben bijna een jaar ziek. ik doe aangepast werk en het gaat prima. Ik werk alle urendie in mijn contract staan. Begin dec. 2013 begint het tweede jaar. Word ik 100 % betaald omdat ik werk? Ik heb na

Ik ben dadelijk een jaar ziek en zit al vanaf dec in spoor 2 arbeidsdeskundig advies al gehad kan niet meer terug keren in mijn eigen werk ook niet voor minder wat ik heel raar vind. Ik heb ook helema

Ik ben door een ongeluk ziekgeworden in de tussentijd is mijn conntract verlopen nu ziek uit dienst , maar stel ik vind weer een baan dan meld ik me weer beter , maar als het toch niet lukt die baan h

Ik ben een alleenstaande moeder en student geen inkomen

Ik ben een jaar ziek en zit nu in spoor twee hoeveel ga ik achteruit in salaris?

Ik ben gediagnostseerd met een depressie. het gaat steeds beter, maar ondervind nog klachten op het gebied van geheugen en concentratie. Kan ik een arbeidskundig onderzoek van de werkgever weigeren?

Ik ben herkeurd , 80 % afgekeurd het werk als peuterleidster is te zwaar.Ik heb een vast contract maar wil ivm gezondheid graag omscholen voor een administratieve baan..Welke stappen moet ik ondern

Ik ben het niet eens met de FML

Ik ben in loondienst 32 uur, daarnaast werk ik als ZZP er 4 uur per week. Als ik mijn baan verlies heb ik dan recht op een uitkering en hoelang. Ik werk al 36 jaar in loondienst en 1 jaar als ZZPer e

Ik ben kapster en arbeidsongeschikt. Spoor 2 is geduid. Binnenkort ga ik een HBO dagopleiding volgens. Kan dat?

Ik ben leerbedrijf kan ik wayong werknemers aannemen

Ik ben met mijn hbo studie gestopt.heb ik recht op een uitkering.ik woon nog bij mijn ouders en ben 21jaar

Ik ben na een ziekte preiode van 3,5 maanden weer aan het reintigreren. Heb ik recht op reiskostenvergoeding?

Ik ben na twee jaar ZW nu in de WIA en volg een reintegratietraject. Ik werk vrijwillig om mijn belastbaarheid te vergroten i.o.m. het UWV. Daarnaast ben ik alleenstaande ouder van een meervoudig geha

Ik ben nu 16 maanden ziek, ben betrokken nu bij re-integratie bij d werkgever. reis 3 keer per week tussen den bosch en culemborg, en 1 keer per week naar spygoloog, waar ik naartoe ben gestuurd door

Ik ben nu 2 weken ziek vanwege mijn rug. Mijn werkgever belt en mailt bijna elke dag wanneer ik kan werken. Ze pusht dat ik aangepast werk kan doen maar ik moet nu mijn eigen werkzaamheden uitvoeren w

Ik ben nu 5 weken aan het reintegreren, over 4 weken zit ik weer op 8 uur. Vanaf 28 september zou ik dan weer volledig hersteld gemeld moeten zijn. Per 19 Oktober zijn de 104 weken om. Ik zou dus 3 we

Ik ben nu 5 weken aan het reintegreren, over 4 weken zit ik weer op 8 uur. Vanaf 28 september zou ik dan weer volledig hersteld gemeld moeten zijn. Per 19 Oktober zijn de 104 weken om. Ik zou dus 3 we

Ik ben nu 61 en moet ik ook gewoon nog blijven solliciteren???

Ik ben nu bijna 1 jaar ziek. In dit jaar ben ik eerst 4 maanden volledig thuis geweest en daarna begonnen met opbouwen. Dit gebeurde niet op therapeutische basis, maar ik werd meteen voor een paar uur

Ik ben ongeveer 1 jaar ziek en heb een werkverbod van mijn arts. Ben ik verplicht om tijdens dit werkverbod al aan mijn re integratie te werken door het hebben van gesprekken met een re integratiecoac

Ik ben op dit moment aan het re-intergeren nu zegt mijn leidinggevende dat mijn vaste vrije dag en werkweekend niet gelden. Klopt dit?

Ik ben oproepkracht nu ga ik van gemiddeld 25 uur naar 5 uur per week kan ik aanvullend ww aanvragen?

Ik ben proefgeplaatst voor 3 maanden via een reintergratiebedrijf, met behoud van uitkering dus werken, echter het reintergratiebedrijf brengt voor mij euro 10 p uur in rekening bij de werkgever van p

Ik ben reuma patient en kan mijn huidige werk niet meer doen volgens arbeidsdeskundig onderzoek. Zit nu 5 mnd in 2e spoor traject. Heb een coach en wirdt goed begeleid. Ik solliciteer veel maar wordt

Ik ben schoonmaakster door ongeval elleboog verbrijzeld kan arm bijna niet meer gebruiken ik heb geen school diploma's moet gaan re integreren bedrijfsarts heeft gezegd oude werk is uit gesloten bed

Ik ben sinds 3 maanden ZZP-er. Daarvoor was ik in loondienst. Mijn huidige opdracht loopt over een week af, en ik voorzie een aantal maanden geen opdrachten. Is er een mogelijkheid om toch gebruik te

Ik ben twee jaar ziek geweest werk in detailhandel ?wat als ik nu ik korte tijd weer ziek wordt.

Ik ben verzorgende ig maar heb door ziekte twee jaar in de ziektewet gezetenen val nu in de WG? Mag straksweer aan het werk maar zou graag willen omscholen heb tijdens mijn ziektewet aantal mensen geh

Ik ben volgend jaar 62 en dan loopt mijn 3e jarcontract af. Dan heb ik ook een arbeidsverleden van 45 jaar. Kom ik in aanmerking voor een WW of ben ik dan verplicht een beroep te gaan doen op mjn pens

Ik ben volgend jaar 62 en mijn 3e contract loopt af. Ben ik verplicht mijn prepensioen aan te spreken of heb ik recht op ww?

Ik ben volledig afgekeurd en heb daarom een volledige Wajong uitkering, mag ik dan wel soms vrijwilligerswerk doen voor een stichting vanuit huis?

Ik ben voor verzorgende afgekeurd en heb reintegratie gedaan in het beroep van activiteitenbegeleidster nu wordt mijn baan opgeheven er is ontslag aangevraagd, kan ik nu weer terug naar mijn afkeuring

Ik ben vorig jaar, augustus 2015, voor 80-100% afgekeurd en kan mijn werk als verpleegkundige niet meer uitoefenen. Ik ben nu bezig met een moeizaam verlopende re-integratie in het 2e spoor. Voor zowe

Ik ben werkloos ZZP-er, 64 jaar. Heb ik recht op een uitkering, en zo ja welke?

Ik ben werkloos en wil graag heftruck certificaat halen wordt wel vergoedt door de sociaal dienst?

Ik ben ziek mijn contract loopt af in juli 2014 wqat veranderd er dan voor mij met de nieuwe ziektewet

Ik ben ziek bij uw geweest daar is het oordeel dat ik niet kan werken en ook niet elders maaruwv zecht dat ik wel twee uur kan werken er is nooit naar een arts en neurloog om informatie gevraagd wat m

Ik ben ziek en kan mijn eigen werk niet meer verichten. ben nog steeds ziek ,heb een retrigratie project doorlopen. mijn werkgever neemt het nu over en verplicht mij om 4 sollicitaties per week te d

Ik ben ziek en kan mijn eigen werk niet meer verichten. ben nog steeds ziek ,heb een retrigratie project doorlopen. mijn werkgever neemt het nu over en verplicht mij om 4 sollicitaties per week te d

Ik ben ziek en wil na reorganisatie niet blijven, hoe behoud ik recht op zw of ww?

Ik ben ziek en wil na reorganisatie niet blijven, hoe behoud ik recht op zw of ww?

Ik ben ziek geworden en kan niet meer terugkeren in mijn oude functie vanwege het feit dat ik soms even afwezig ben , niet meer autorijden en werken met draaiende machines en gevaarlijke stoffen , voo

Ik doe alvanaf een paar maanden van de laatste ziekmelding Spoor 2 erbij, maar ik moest tot nu toe altijd ook nog volledig zien te reintegreren in eigenwerk, dus steeds uren opbouwen. Nu heeft het UWV

Ik eb vanaf 06-02-2015 afbeidsongeschikt. Bedrijfsarts heeft een FML opgesteld en er is een ad-onderzoek geweest. Conslusie: niet meer geschikt voor eigen werk (verzorgende IG). Voordat ik bij die wer

Ik ga reïntegreren in 2e spoor. Terugkeren in eigen functiue is niet meer mogrlijk. Ik ben sinds april ziek.

Ik ga voor 3 uur reintergreren hoort daar reistijd ook bij?( plaatsen me nu ergens anders)

Ik ga weer 2 uur aan het werk. Zit nu ongeveer 2 maanden thuis met een hernia en daarbij een afgebroken wervelschijf. Het kost mijn werkgever heel wat reiskosten om mij te laten komen. Aangezien ik 1,

Ik had een afspraak met de arbeidsdeskundige bij het uwv maar hij was mij vergeten

Ik heb 100% wajong. UWV zegt dat werk niet meer mogelijk is voor mij. Ik heb absoluut meer inkomen nodig anders gaat het helemaal mis.

Ik heb 2 jaar mbo gedaan met stage bbl. kan nu geen baan vinden. heb ik recht op uitkering

Ik heb 2 maanden geleden mijn enkel op 3 plaatsen gebroken, in zh gelegen, operatief schroeven in enkel gezet en die zijn er 2 weken geleden weer uitgehaald. daarna mocht ik nog 6 weken geen autorijde

Ik heb ADD en meerdere burnouts gehad. Mijn WW loopt bijna af en nu moet ik al het werk aannemen. De laatste keer kon ik het werk maar 2 maanden volhouden. Heeft u advies voor banen voor mensen met AD

Ik heb atrose in rug,nek en voet en doe mijn werk nog met pijn en moeite(huishoudelijk medewerkster in een Thomashuis). Kan ik zonder dat ik in de ziektewet ben al hulp krijgen bij UWV voor een gespre

Ik heb bijscholing nodig tijdens mijn re-integratietraject. Moet ik zelf voor de studiekosten opdraaien?

Ik heb chronische klachten. in mijn ziektewet is mijn baan opgeheven wat nu te doen

Ik heb diploma MDGO-AW en Z-verpleegkundige, wat moet ik doen om om te scholen naar pedagogisch medewerker

Ik heb een vrachtwagenrijbewijs hoe kan ik weer starten als chauffeur

Ik heb een IAO uitkering kan ik omgeschoold worden ben 59 jaar

Ik heb een IOAW aangevraagd en voldoe aan de voorwaarden. Ik ben bezig met een docent-opleiding en heb 6 maanden nodig om die af te maken. Volgens de Gemeente Delft kan ik die niet afmaken tenzij ik a

Ik heb een IOAW bijstandsuitkering aangevraagd. Maar volgens de rehels heb ik niet meer dan 3 maanden WW uitkering gehad, omdat ik na 10 weken WW in de ziekte wet terecht kwam. Na een jaar kreeg ik ee

Ik heb een bijstandsuitkering, heb mijn helpende diploma, maar door lichamelijke klachten kan ik niet verder in de zorg.wordt omscholing vergoed door de gemeente

Ik heb een gat in mijn C.V. hoe kom ik aan een werkgever die bereid is mij aan te nemen

Ik heb een nieuwe baan maar dit past niet helemaal in mijn persoonlijke omstandigheden. Ik kan wel ergens anders werken maar als oproepkracht, welke gevolgen heeft dit voor mijn bijstand?

Ik heb een surinaams rijbewijs en wil vrachtwagenchauffeur worden in Nederland

Ik heb een vast contract zonder pension, heb ik rechts aan zwangerschap verlof uitkering

Ik heb een vast contract, door ziekte kan ik mijn beroep niet langer uitoefenen, er wordt nu een re integratie gestart, hoe gaat dat verwerken mijn vaste contract?

Ik heb een vraag Onlangs zat ik in de ziektewet vanwege een alijmbeursontsteking Ik werk in de horeca Na 2 weken moest ik enkeke uren komen werken, aangepast werk Nu heeft mijn werkgever voor het rest

Ik heb een wayong uitkering en wil graag een omscholing doen tot asbestsaneerder

Ik heb een wayong uitkering en wil graag een omscholing doen tot asbestsaneerder

Ik heb een ww uitkering voor 16 uur in de week. Mag ik een baan voor 24 uur weigeren?

Ik heb een ww uitkering, nu kan ik misschien een tijdelijke baan krijgen. (meer uren dan voorheen) De nieuwe ww uitkering heeft dan een kortere duur, dan de resterende duur van de oude WW uitkering. K

Ik heb een ww uitkering, nu krijg ik van de oude werkgever bericht dat ik pre pensioen op MOET nemen

Ik heb een zoon van 18 jaar, die afgekeurd is voor een Wajong uitkering. De keuringsarts geeft aan dat hij strakke begeleiding nodig heeft en beperkt is met fysieke mogelijkheden. Gezien hij geen rech

Ik heb geen idee welk beroep ik leuk vind. Is het mogelijk om ondersteuning te krijgen bij mijn zoektocht?

Ik heb geen urenbeperking gekregen tijdens re-integratie 2e spoor

Ik heb geen woonadres en mijn paspoort vervalt op 4 juli 18

Ik heb geprobeerd at werk te maar dat ging niet. ik mocht niet op dat moment naar huis van mijn werkgever. mogen hun mij dan tegen houden?

Ik heb gewerkt als oproepkracht heb ik recht op een ww?

Ik heb hulp nodig, ik heb een burn-out.

Ik heb hulp nodig, ik heb een burn-out.

Ik heb mavo en daarnaast 25 jaar kantoor werkervaring, werk nu in een winkel masar wil graag kanroorbaan daar ligt mijn hart ,op dit moment werk ik bij primark. Wat moet ik doen om weer te integrer

Ik heb met werk begonnen in Augast 2015 toen moest ik alle WWB uitkering terug betalen vanaf Augustus tot December 2015. Ik heb die bedragen in 2016 betaald. in 2016 moest ik aangifte doen voor 2015.

Ik heb na bijna 2 jaar ziektewet keuring voor WIA gehad door keuringsarts. Arts stelt vast dat ik geen urenbeperking heb. Ben in ziektewet beland met ernstige burnout, heb ook een behoorlijk medisch d

Ik heb na mijn bbl opleiding geen werk, kan ik aanvulling krijgen op mijn ww?

Ik heb nu een IOAW uitkering, oktober 2015 wordt ik 65, ik moet dan nog 5 maand wachten op mijn AOW maar krijg dan wel mijn pesioen uitgekeerd. maar ook mijn IOAW gaat door tot oktober, moet ik dan mi

Ik heb sinds april2013 een wsw indicatie in deze papieren staat dat ik 20uur opbouwend naar 30uur mag en kan werken ik ben 1 novemberv2013 bij het uwv geweest voor een wia uitkering omdat mijn 2jaar

Ik heb sinds september een burn out en moet nu ineens weer 5 halve dagen gaan werken, dit door de bedrijfsarts geadviseerd, maar veel teveel! Wat te doen?

Ik heb tijdelijk contract tot 1 aug. 2016, ziek sinds 01-05-2015 voor eigen werk. Werkgever biedt nieuwe, passende functie met zelfde aantal uren en zelfde salaris per 1 jan. en gaat me dan beter meld

Ik heb tot 5-11-2011 WW ontvangen en kwam niet in aanmerking voor een IOAW uitkering omdat ik ook een nabestaandenpensioen van mijn overleden echtgenoot ontvang.Ik heb gelezen dat vanaf 1-1-2014 IOAW

Ik heb tot februari ziektewet uitkering gehad maar woonde daarna een paar maanden in Belgie en ben nu weer terug en heb nooit uitkering gehad sinsdien heb ik daar nog recht op

Ik heb twee dagen proeftijd afgesproken met de werkgever. nu wil ik stoppen want het is geestelijk veel te zwaar, kan er niet van slapen. kost dit me mijn ww uitkering?

Ik heb vorig jaar voor 4dagen gewerkt en niet uit betaald en ik had toen wwb uitkering nu krijg ik mijn salares van vorig jaar mijn vraag is moet ik die terug betalen aan socialedienst of niet.alvast

Ik heb wao en ik wil graag passend aan het werk via reintegratie en jobcoach hoe doe ik dat

Ik heb werk vloer ongulukt gehad

Ik heb wia sinds deze maand, werkgever dwingt mij te reïntegreren. Moet dat?

Ik heb zelf ontslag genomen om stage te gaan lopen, nu ben ik afgestudeerd en heb ik geen baan. Heb ik recht op een ww-uitkering?

Ik heb zw uitkering van de ww, mag ik mezelf inschrijven bij kvk om te onderzoeken of ik voor mezelf kan gaan werken als ik hersteld ben?

Ik kan nog niet mijn volle uren werken als ik ga solliciteren. Hoe pak ik dit aan?

Ik kan over 3-4 maanden volledig herstellen vd gedeeltelijk ao,advies vd bedrijfsarts is dan wel werken in een aangepaste functie , maar de casemanger wil toch WIA aanvragen ? kan dat mag dat

Ik kan steeds slechter lopen heb veel klachten en kan mijn werk niet meer volhouden

Ik ken iemand die de Zzp-ers heel goed kan helpen

Ik kom in de ww ben 56 3 jaar ww ben ik 59 moet ik dan mijn eigen huis nog opmaken al ik bij de bijstand kom

Ik kon na mijn opleiding geen werk vinden en heb 2 maanden geen salaris gehad, kan dit met terugwerkende kracht alsnog via een uitkering?

Ik krijg 500 euro bruto voor een client die ik help zelfredzaam te zijn. Dit betaalt hij uit zijn pgb budget. Nu is hij overleden . Kan ik nu ww aanvragen. Ik heb 4 jaar voor hem gewerkt. Ik ben geen

Ik krijg een uitkering maar 767,-

Ik krijg geen rapportages van mijn 2e spoor re-integratiecoach.

Ik krijg vanuit ZW proefplaatsing van 2 maanden, daarna halfjaarcontract. Als halfjaarcontract niet word verlengd, krijg ik dan de uitkering die ik nu geniet?

Ik loop vast in mijn werk

Ik mag 3 halve dagen werken van arbo maar mijn werkgever wil dat ik die aansluitend werk.

Ik moet gaan kijken voor een andere functie binnen mij wergever,maar moet wel op deze funktiesolliciteren.

Ik moet nog 5 maanden en dan ben ik 65 en krijg een pensioen uitkering stopt dan mijn IOAW uitkering?

Ik moet nu aan spoor 2 beginnen

Ik moet spoor 1 en spoor 2 volgen van mijn werkgever. Nu wil ik mij om laten scholen, maar moet hier 800 uur stage voor lopen. moet mijn werkgever hier aan mee werken, zodat ik mijn stage kan vervulle

Ik moet van mijn werkgever 40 uur werken maar ik hou dat niet vol wat moet ik doen

Ik moet van mijn werkgever 40 uur werken maar ik hou dat niet vol wat moet ik doen

Ik moet weer 12 reintregeren in mijn eigen. deze twaalf uur vallen die onder 70 of 100 procent

Ik moet weer gaan werken na 2 jaar ziektewet.maar mijn klachten zijn niet over. en inmiddels is het bedrijf waar ik werkte failliet gegaan. wat nu

Ik ontvang sinds 1998 een WAO uitkering (10/15% afgekeurd) en heb daarnaast passende arbeid verricht. Ik word per 1 december werkeloos. Ik heb recht op WW. Wat zijn de gevolgen voor mijn WAO uitkering

Ik raak uitgeput van werk, ik kan hoge werkdruk niet aan. Ben nog niet ziek. Moet werkgever meewerken aan omscholing?

Ik solliciteer me al jaren een slag in de rondte,maar tevergeefs. Ik ben nu 6 maanden zwanger en mijn man is zzp-er. Heb ik recht op een uitkering?

Ik sta bij UWV ziekgemeld tgv zwangerschap, maar werkgever laat wel nu arbeidsdeskundig onderzoek uitvoeren ivm tweede spoor, mag dit?

Ik sta bij mijn huidige werkgever voor 38uur op papier. Nu kan ik eventueel bij een nieuwe werkgever 32uur op papier komen. Word dit verschil door iemand vergoed? Ik zit nu in traject 2 wet van poortw

Ik sta in het systeem nog voor 25% arbeidsongeschikt, terwijl ik alweer volledig aan het werk ben !

Ik start per 3 Oktober met reïntegreren.

Ik vernam dat je voor omscholing 2500 euro kunt ontvangen. Klopt dat? Gr Dolf

Ik volg een BBL, heb ik hierna recht op een uitkering?

Ik volg re-integratie 2e spoor traject, en zelf een gesprek geregeld met potentiele werkgever, wat nu?

Ik weet niet of ik bij mijn huidige werkgever wil blijven.

Ik weet niet waar ik moet beginnen...

Ik weet niet wat ik leuk vind om te doen qua werk

Ik weet niet wat voor'n werk ik wil gaan doen

Ik werk 16 u/pwk bij een bedrijf wat nu een bezuinigingsronde moet doen, en ik ben ook gastouder van mij kleinkind voor 25/30 u/pwk, heb ik recht op WW-uitkering als ik mijn baan van 16 uur kwijt raak

Ik werk 33,6 uur in de ploegendienst en moet nu aangepast werk gaan doen in dagdienst en moet nu 40 uur werken plus 0,5 schaft mag dit

Ik werk 4 dg per weer maar door bedrijf ongeval is niet niet meer mogenlijk ivm pijn. kan ik voor 1 dag pw afgekeurd worden

Ik werk 8 uur per week ik ben 1 jaar thuis geweest en ben nu terug aan het werk op therapeutiche basis mijn vol 8 uur kunnen ze mij nu onslaan ik werk er al 11 jaar

Ik werk al 4 jaar als gastouders nu stopt dat binnenkort en ze hebben geen ander gezin voor mij heb ik recht op een uitkering of bijstand?

Ik werk al 4 jaar als gastouders nu stopt dat binnenkort en ze hebben geen ander gezin voor mij heb ik recht op een uitkering of bijstand?

Ik werk al 4 jaar als gastouders nu stopt dat binnenkort en ze hebben geen ander gezin voor mij heb ik recht op een uitkering of bijstand?

Ik werk al 4 jaar als gastouders nu stopt dat binnenkort en ze hebben geen ander gezin voor mij heb ik recht op een uitkering of bijstand?

Ik werk al 3 jaar als gastouder, nu twee jaar bij hetzelfde gezin, daar wordt ik ontslagen.. Heb ik recht op een ww uitkering?

Ik werk al jaren in de kinderopvang en ik ben toe aan een frisse verandering.

Ik werk bij Postnl voor 14 uur. En krijg bijstand.moet ik dan nog solliciteren?

Ik werk in België en woon in Nederland. Nu sta ik op het pint om ontslagen te worden wegens medische redenen. Ik ben anderhalf jaar ziek geweest en moet nu aangepast werk gaan doen maar dat is er niet

Ik werk in België en woon in Nederland. Nu sta ik op het pint om ontslagen te worden wegens medische redenen. Ik ben anderhalf jaar ziek geweest en moet nu aangepast werk gaan doen maar dat is er niet

Ik werk in België en woon in Nederland. Nu sta ik op het pint om ontslagen te worden wegens medische redenen. Ik ben anderhalf jaar ziek geweest en moet nu aangepast werk gaan doen maar dat is er niet

Ik werk nu 6 uur per dag na 2 jaar ziek door een ogeluk op mijn werk maar mijn baas heeft een santie gekregen want spooe 1 was niet goed met rientegratie te doen hij kan me niet ontslaan voor 1 jaar m

Ik werk nu halve dagen i.v.m mijn reuma nu krijg ik een arbeids descundig arbeids onder zoek kan mijn werkgever mij nu ontslaan

Ik werk nu halve dagen i.v.m mijn reuma nu krijg ik een arbeids descundig arbeids onder zoek kan mijn werkgever mij nu ontslaan

Ik werk nu in mijn eerste en tweede jaar aan mijn re-integratie per week ongeveer 24 uur maar wel ander werk .krijg ik die dan wel 100% betaald

Ik werk voor een payroll organisatie ben ziek. Moet ik zelf contact leggen met degene waar ik werkzaam ben voor aangepaste arbeid

Ik werk voor een uitzendbureau en zit in de ziektewet nu wil de bedrijfsarts dat ik op therapi basis ga werken voor een paar uur in de week is het uitzendbureau nu verplicht om mij extra te betalen v

Ik werkte 34 uur per week. Ik ben ziek geworden tijdens dit werk en in de ZW terecht gekomen. Per 1 augustus liep mijn jaarcontract af. Als ik van ZW in WW terecht komt hoe wordt dan de hoogte van mij

Ik werkte parttime. een evt. proefplaatsing moet die dan ook parttime zijn of kunnen ze mij verplichten fulltime te gaan werken.

Ik werkte via een payrollbedrijf die eigen risicodrager is. Nu wil men mij reintegreren met een uitzendcontract van 4 weken. Na die 4 weken moet ik WW aanvragen. Is dit toegestaan?

Ik werkte voordat ik ziek werd gemiddeld 16 uur per week, mijn contract is 6 uur per week, mag ik na mijn ziekte periode van 23 maanden aanspraak maken op die 16 uur?

Ik wil bij spoor 1 blijven maar werkgever heeft spoor 2 reintregratie gestart

Ik wil direct werk hebben

Ik wil een BBL-traject lopen. Kan dat?

Ik wil een carrièreswitch maken

Ik wil geen gebruik meer maken van werksite, kunt u ons account sluiten?

Ik wil graag Sportmanagement hbo opleidingen vergelijken maar kan dit nergens vinden?

Ik wil graag een parttime stage lopen en ik zit in de ziektewet. Is dit mogelijk?

Ik wil graag een vak leren (coupeuse). Hoe pak ik dit aan?

Ik wil graag een verkorte opleiding tot verpleegkundige volgen vanuit de ziektewet.

Ik wil graag mensen helpen waar kan ik een opleiding gaan doen

Ik wil graag mijn vrachtwagenchauffeur rijbewijs behalen. Welke stappen moet ik nemen

Ik wil graag mijzelf laten omscholen ivm met ziekte en het huidige werk wat ik doe.

Ik wil graag omscholen wat zijn de mogelijkheden

Ik wil graag omscholen wat zijn de mogelijkheden

Ik wil graag omscholen wat zijn de mogelijkheden

Ik wil graag verder binnen het Sociale Domein

Ik wil graag werk als schilder maar soliciteren lukt niet

Ik wil graag zo snel mogelijk weer een toekomstperspectief hebben in mijn werkzaamheden. Ik kan zittend beroep meer uitoefenen door een lichamelijke beperking wil dolgraag weer aan de slag. Na wat te

Ik wil heel graag werken maar mag niet!

Ik wil in het 2e spoor traject een eigen bedrijf opstarten

Ik wil na 20 jaar weer herintreden op de arbeidsmarkt

Ik wil niet terugkeren bij mijn huidige werkgever

Ik wil omscholen tot onderwijsassistent , hoe pak ik dit aan

Ik wil rechten studeren. doet cwi at ook vergoeden.

Ik wil solliciteren op een fuctie, maar zit in een re-integratietraject na dat ik ziek uit dienst ben gegaan.mag dat?

Ik wil tijdens mijn reïntegratie dezelfde dagen werken als daarvoor. mag ik dat zelf bepalen ?

Ik wil werken maar mijn moeder heeft een uitkering. Ik ben 17 jaar en begin op 1 september aan mijn hbo opleiding. Val ik onder de kostendelersnorm?

Ik woon in nederland sinds1996 ,op oktkber 2013 ik heb met mijn familie naar kurdistan verhuizan omdaat mijn dochter was ziek en u weted de psichise ziekten is heel gevarlijk voor jongen 15 jaars en d

Ik woon samen met mijn vrouw en twee minder jarig kinderen ,we krijgen samen uitkering ,als krijg ik baan dan uitkering stopt

Ik word 18 juli 2018 65 jaar en werk partime bij thuiszorg met aanvulling bijstand.

Ik word als flexwerker zowel op mijn uren als mijn salaris benadeeld. wat moet ik hier mee?

Ik wordt volgend jaar 62 en dan loopt mijn 3e jaarcontract af. Kom ik in aanmerking voor ww of wordt ik mijn prepensioen in mindering gebracht

Ik zit al 6 jaar zonder werk. Ik heb goede diploma's en werkervaring. Ik heb geen uitkering dus hulp vanuit UWV kan ik wel vergeten. Uitzendbureaus doen ook niets met mijn cv. Ik heb al honderden afwi

Ik zit al bijna 1 jaar in de ziektewet, mag ik mijn baan opzeggen en bij een andere werkgever beginnen?

Ik zit bijna 1 jaar in de ziektewet. het kan zijn dat ik vanaf oktober geen uitkering meer krijg, zelfs geen ww, want daar heb ik sowieso geen recht op. ik woon samen met een vrouw en 3 kinderen. ik h

Ik zit in de reintegratie maar heb het gevoel dat het buro niets voor mij doet

Ik zit in de schuldsanering, ik heb pas geleden ontslag gekregen, is het mogelijk om omscholingcursus te kunnen doen

Ik zit in de ziektewet bij het uwv en wil graag omgeschoold worden, maar heb zelf niet de financiele middelen. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?

Ik zit in de ziektewet bij het uwv en wil graag omgeschoold worden, maar heb zelf niet de financiele middelen. Hoe kan ik dit het beste aanpakken?

Ik zit in de ziektewet en ga weer werken

Ik zit in de ziektewet maar wil het liefst ontslagen worden met wederzijds goedvinden.

Ik zit in de ziektewet, maar wil weer rustig aan gaan werken, wat kan ik doen?

Ik zit in een outplacementtraject en gedeeltelijk nog in de ziektewet, Ik werk er 4,5 jaar en heb een vast contract. Nu willen ze de einddatum op 1 oktober a.s. zetten en i.p.v. een transitievergoedin

Ik zit in een re integratie traject waarin ik een opleiding aangeboden heb gekregen,ik ben nog voor 24uur bij mijn werkgever aan het werk,nu moet ik voor mijn opleiding 2 dagen externe stage gaan lope

Ik zit in een re-integratietraject, werkte alleen een paar uurtjes boventallig. Dat schoot niet echt op. De huisarts heeft een maand geleden burnout vastgesteld en volg een begeleidingstraject bij de

Ik zit in het tweede spoor , nu moet ik een nul urencontract tekenen bij een derde . Is het dan gebruikelijk om een vaststellingsovereenkomst te tekenen naar aanleiding van verandering van het contrac

Ik zit in het tweede spoor september 2017 2 jaar ziek maar ik heb het gevoel weer te kunnen werken in me oude functie ik ga weer 40 uur werken wat nu

Ik zit in mijn tweede spoor reintegratie. Mag ik vrijwilligerswerk blijven doen totdat ik een andere baan heb?

Ik zit in re integratie spoor 2 en wordt in julli geopereerd krijg een kunstknie nu willen ze dat ik voor de operatie nog ander werk ga zoeken kunt u mij vertellen hoe dat zit

Ik zit in spoor 2 nu heb ik een nieuwe beperking erbij, moet ik blijven solliciteren

Ik zit in traject 2 de spoor en wil me laten detacheren

Ik zit momenteel in het reintregatieproject na een zware schouderoperatie, mag ik overstappen naar een nieuwe werkgever?

Ik zit nu bijna 2 jaar formeel i n de ziektewet, werk mijn uren op contract in aangepast werk. ik heb o dagen verzuim gehad. spoor 2 is enige tijd geleden ingezet. spoor 1 was niet mogelijk volgens we

Ik zit nu ruim 1,5 jaar in de ziektewet. Sinds 5/6 maanden weet ik dat ik leidt aan schitzofrenie. Ik gebruik hier medicijnen voor maar die werken niet echt goed. Mijn reintegratie coach zet mij onder

Ik zit op dit moment in het 2 de spoor van re intergratie traject. Volgens werkgever is er in zijn bedrijf geen passend werk voor mij. Ik krijg nu 4 uur vrije tijd per week om te besteden aan het re i

Ik zit op moment in de ziektewet met een burn out! Ondertussen ben ik aan het herstellen en werk ik 3x4 uur per week. Ik werk binnen de gehandicaptenzorg, met veel agressie etc. Nu sprak ik mijn manag

Ik zit sinds 1 maand in de ww.ik heb recht op 34 maanden ww.Nu kan ik als zzp,er aan de slag voor tijdelijk.Als ik als zzp,er geen werk meer heb,heb ik dan alsnog recht op een ww uitkering?

Ik zoek een passende baan

Ik zou graag een omscholing doe als automonteur maar aangezien ik thuis zit en in de ziektewet zit week ik niet hoe ik het het beste kan aanpakken en of er een mogelijkheid is door dit met hulp van he

Ik zou graag ondersteuning willen in het mezelf sterker maken en het vinden van werk dat dicht bij mezelf staat

Ik zou me graag omscholen naar een baan in de ouderen zorg kan dit?

In april 2015 vaststellingsovereenkomst ondertekend met dien verstande dat ik recht heb op een WW uitkering. Op 1 mei 2015 wordt er darmkanker geconstateerd, dus ik meld mij ziek. Bedrijf is eigen ris

In hoeverre is reïntegratie mogelijk in andere functie zonder sollicitatie?

In overleg minder uren gaan maken of laten ontslaan

In spoor 2 met onbepaalde tijd contract en bij dezelfde werkgever over naar tijdelijk jaar contract

In welk spoor zit ik nu eigenlijk

Indicatie re-integratie spoor 2, mag ik burn out traject weigeren?

Individuele re-integratieovereenkomst IRO via werkloosheidsuitkering WW

Inkomsten verrekenen met WAO uitkering

Interne sollcitatie direct geweigert wat nu?

Invulling spoor 2

Inzet uren bij re-integratie

Ioaw

Ioaw en pensioen

Ioaw uitkering

Iow of iaow

Is dit een normale procedure van de UWV? Wat kan ik het beste doen?

Is een 2e spoor zinvol en verplicht als ik al 70% in het 1e spoor arbeidsgeschikt ben?

Is een korting op salaris wegens ziekte ook van toepassing op revalidatie uren?

Is een werkervaringsplek ook re-integratie?

Is een werkgever verplicht studiekostenvergoeding te betalen binnen tweede spoor traject?

Is een wia aanvraag nodig als je 100% werkt en je alleen je opleiding nog moet herhalen

Is er een wetswijziging op komst (2015) in de IOW zodat mensen die na hun 55e jaar werkeloos werden?

Is er inmiddels meer bekend over IOAW- en IOW-uitkeringen in en na 2014?

Is er nog wer k in de kinderopvang voor 55+

Is het mogelijk om een bedrijf op te starten in Indonesië met behoud van je ww-uitkering?

Is het mogelijk om na 1 jaar ziektewet al extern te re integreren of kan dat pas na 2 jaar ziektewet

Is het mogelijk om onbetaald verlof op te nemen tijdens ziekte?

Is het mogelijk om tijdens een re-integratie traject met een andere baan te beginnen?

Is het mogelijk om zonder probleemanalyse een plan van aanpak op te stellen?

Is het verplicht na 1 jaar naar spoor 2 te gaan

Is het zo dat als je een thuis opleiding volgt, je geen recht op bijstand hebt?

Is mijn diploma MBO AT/AB nog geldig?

Is mijn werkgever verplicht om een passende baan voor mij te zoeken of aan te bieden?

Is vrijwilligerswerk toestaan ook meewerken aan re-integratie?

Is werkgever verplicht aanwezig bij een arbeidsdeskundig onderzoek

Jaar zw veel beberkingen mogelijk kunst en reuma nu willen ze me terug doen inww terwijl ik re-integratieplan mee bezig ben?

Kan de werkgever bepalen dat ik in spoor twee moet re-integreren?

Kan dit zo maar?

Kan een arbeidsdeskundige je op spoor 2 zetten, zonder dat de bedrijfsarts hierin is gehoord

Kan een werkgever je verplichten om 30 dagen per maand beschikbaar te zijn voor reintegratie? Dienstverband was 10 uur p/wk, 2 weekenden vrij p/mnd.

Kan een werkgever je weigeren als je terug wilt naar het bedrijf waar je zat voor de reintergratie

Kan het UWV mijn omscholings kosten en starterskosten betalen? Aan welke eisen moet ik voldoen?

Kan ik 4 jaar na dato nog ww aanvragen ivm postieve uitspraak rechter

Kan ik aanspraak maken op een ww uitkering?

Kan ik al ww aanvrgen nu nog ziektewet zit? ben ziek uit dienst gegaan

Kan ik als ZZP-er in aanmerking komen voor een reïntegratie-traject?

Kan ik als ik aan t re-integreren ben ontslag indienen

Kan ik als zzp-er stoppen als mijn project afloopt en uitkering met terugwerkende kracht aanvragen waarbij de hoogte van maandelijkse uitkering gelijk blijft aan dat als ik de ww had aangevraagd voord

Kan ik binnen een Ziektewet traject al aangeven bij mijn werkgever dat ik binnen het bedrijf opzoek wil naar een andere baan. mijn huidige functie kan ik niet meer hervatten.

Kan ik door een re integratie baan aan te nemen in een lagere salaris schaal terecht komen

Kan ik gebruik maken van een loopbaancoach of re-integratiebureau?

Kan ik geholpen worden naar een baan als receptionist/gastheer? Liefst bij een instelling met kinderen.

Kan ik me omscholen en of waar heb ik recht op

Kan ik me rijbewijs vergoed krijgen ? zodat ik weer een nieuwe baan kan krijgen

Kan ik met behoud van een uitkering een bbl-opleiding volgen

Kan ik mezelf na 22 maanden beter melden?

Kan ik mij na 2 jaar ziekte nog hersteld melden?

Kan ik mij omscholen

Kan ik mijn 2e spoortraject stoppen na beëindigen dienstverband?

Kan ik nog aanspraak maken op ioaw?

Kan ik nog een opleiding van een jaar doen als ik nog maar een half jaar in de ziektewet zit voor ik de ww inga?

Kan ik omgeschoold worden

Kan ik omscholing doen van ziekenverzorgende in de wijk naar dokters assistente. Dit ivm nieuwe knieen en rugklachten.

Kan ik ontslag nemen bij huidige werk ivm nieuwe baan

Kan ik ontslag nemen tijdens mijn reïntegratietraject

Kan ik ontslag nemen tijdens reintegratie voor nieuwe baan?

Kan ik ontslag nemen voor een nieuwe baan, terwijl ik nog in de ziektewet zit?

Kan ik opdrachten vanuit spoor 2 doen tijdens de werktijden van spoor 1?

Kan ik opzeggen tijdens re-integratie

Kan ik reintegratie weigeren indien ik gedeeltelijk werk heb?

Kan ik reintegreren in een andere baan na burn-out zonder lichamelijke klachten?

Kan ik rijbewijs halen om bezorger te worden

Kan ik tijdens het re-integreren solliciteren naar een andere baan?

Kan ik tijdens mijn re-integratie proces een nieuwe baan aannemen en zorgen dat ik op tijd weer beter gemeld sta zodat mijn nieuwe werkgever dit niet te weten komt? Dit zal betekenen dat ik al ontslag

Kan ik tijdens mijn re-integratie traject bij een andere werkgever gaan werken

Kan ik tijdens mijn reintegratie per direct mijn baan opzeggen, zonder dat ik heb te voldoen aan een opzegtermijn?

Kan ik tijdens reintegratie onbetaald verlof nemen tussen 2 banen in?

Kan ik tijdens reïntegratie tweede spoor een avond opleiding volgen op eigen initiatief?

Kan ik tijdens spoor 2 i.p.v. op zoek naar werk bij een andere werkgever, ook een eigen bedrijfje opzetten? Zo ja, mag ik van mijn werkgever verwachten dat hij bijv. een opleiding of cursus hiervoor b

Kan ik van reinterigatie-begeleider wisselen?

Kan ik vanuit de WWB uitkering mijn freelanceonderneming opstarten?

Kan ik verplicht worden om op een ft functie te solliciteren?

Kan ik voor einde eerste ziektejaar al volledig gedwongen in spoor 2 terecht komen?

Kan ik vrijstelling krijgen van werken, als ik een voltijd opleiding wil volgen?

Kan ik zelf verzoeken om mijn contracturen te verlagen tijdens ziekte?

Kan ik ziek blijven nadat ik ontslag heb genomen?

Kan je als je student bent een ww uitkering krijgen?

Kan je als je student bent een ww uitkering krijgen?

Kan je ontslag nemen tijdens Re-integratie?

Kan je tijdens reintegratie ontslagen worden omdat je zwanger bent?

Kan loonwaardering veranderen wanneer je nog in een re-integratie traject zit, maar een detachering datum verstrijkt?

Kan loonwaardering veranderen wanneer je nog in een re-integratie traject zit, maar een detachering datum verstrijkt?

Kan mijn beroep niet meer uit oefenen ivm mijn ziekt wat nu

Kan mijn leidinggevende/werkgever bepalen dat ik niet meer geschikt ben voor mijn functie?

Kan mijn werkgever een vacature voor mijn functie stellen tijdens mijn burnout?

Kan mijn werkgever er mij na 2 jaar ziek zijn zo maar uitgooien?

Kan mijn werkgever het opzegtermijn laten ingaan tijdens mijn re-integratie?

Kan ondernemer gebruik maken van omscholingssubsidies

Kan wegens ziekte niet meer terugkeren in huidige werk,wat nu?

Klacht over re-integratiebureau

Klachten over re-integratie

Klusjes doen bij werkgever nadat 2e spoor is ingezet

Korting salaris bij re-integratie terecht?

Kosten re-integratie traject

Kostendelersnorm en zoon van 21 met weinig inkomen vw adhd met ciz indicatie en ik ben zijn mantelzorger. Nu wordt ik meer dan 300 euro gekort op mijn bijstandsuitkering.

Krijg ik IOW als de IOAW vervalt per 2014, ik was 53 toen ik werkloos werd en zal 56 zijn als mijn WW afloopt in december 2014?

Krijg ik een IAOW uitkering nadat mijn ww uitkering gestopt is in december 2012

Krijg ik een reiskostenvergoeding voor mn baan? ik heb een wajonguitkering en moet elke dag 26 km reizen

Krijg ik een uitkering (WW) als ik een studie wil volgen?

Krijg ik een uitkering (WW) als ik een studie wil volgen?

Krijg ik een uitkering (WW) als ik een studie wil volgen?

Krijg ik een uitkering?

Krijg ik een ww-uitkering?

Krijg ik met een Wajong-uitkering reiskostenvergoeding van het UWV tijdens mijn re-integratietraject?

Krijg ik nog een WIA keuring als ik een nieuwe baan accepteer?

Krijg je nog een ioaw uitkering als je pensioen krijgt

Krijgt een werknemer vrij om naar een sollicitatiegesprek te gaan?

Krijgt mijn baas een vergoeding voor mij als hij mij tegrug aan neemt voor een bepaald uren per dag dat ik wel kan werken

Kunnen een spoor 1 en spoor 2 naast elkaar lopen?

Kunt u actieve jobsearch bieden in het kader van een IRO-traject?

Lager loon tijdens re-integratie

Langdurig in ziektewet, nu andere baan aangeboden gekregen

Langdurig ziek, binnen 2 jaar. Moet ik WIA aanvragen?

Leads

Leidinggevende weigert herstelmelding en legt advies arbo naast zich neer

Leidinggevende weigert herstelmelding en legt advies arbo naast zich neer

Leidinggevende weigert herstelmelding en legt advies arbo naast zich neer

Loan

Loon bij ziekte

Loon na re-integratietraject omlaag

Loop in de ziekte wet en krijg andere functie aangeboden kan dit

Loop nu in re integratie spoor 2 mijn vrouw is hoog zwanger en en zijn we vaak onverwacht naar het ziekenhuis gegaan omdat het niet goed ging nu willen ze dat ik het elke keer meld als ik naar het zi

Loopbaan coaching

Loopbaan coaching

MOET IK TIJD KRIJGEN VOOR SPOOR 1

Mag als je 100% bent ziek gemeld stage lopen. zit nu in spoor 2

Mag bedrijf me verplichten te stoppen met medicatie anders word ik niet beter gemeld nadat arboarts me al volledig hersteld heeft verklaard

Mag de vaste zaterdagtoeslag vervallen bij re-integratie op ma-vr?

Mag dit zonder zicht op een baan

Mag een flekser bij reïntegratie verplicht worden alle dagen te werken

Mag een leidinggevende een medewerker verplichten op een andere werkplek of locatie te re-integreren?

Mag een reintegratieburo zeer persoonlijke vragen stellen?

Mag een werkgever je 50 % ziek gemeld houden terwijl de werknemer zegt 100% beter te zijn?

Mag een werkgever mij laten integreren op mijn vaste vrije dag?

Mag een werkgever mij weigeren om boventallig in te plannen?

Mag een werkgever zo met je omgaan

Mag i k gekort worden o p mij salaris als i knaast parttime baan bijbaan aanneem?

Mag ik al solliciteren?

Mag ik bepaald werk weigeren ivm opleiding/denk niveau en mag ik elders solliciteren tijdens reïntegratie?

Mag ik bepaald werk weigeren ivm opleiding/denk niveau en mag ik elders solliciteren tijdens reïntegratie?

Mag ik betalend zzp-werk doen naast mijn reïntegratietraject?

Mag ik een ander reintegratie persoon eisen

Mag ik een baan weigeren in de ww als het financieel niet haalbaar is?

Mag ik een eenmanszaakje opstarten als ik in een reïntegratie traject zit bij mijn werkgever?

Mag ik een eigen bedrijf starten tijdens een reintegratie traject 2e spoor?

Mag ik een keuring van de bedrijfsarts weigeren?

Mag ik een opleiding doen?

Mag ik een tweede baan?

Mag ik een urenbeperking weigeren?

Mag ik het advies van het arbeidsdeskundige rapport naast mij leggen

Mag ik het niet eens zijn met datum van betermelding

Mag ik meer werken als wat de bedrijfsarts aangeeft

Mag ik met wga uitkering als oproepkracht werken?

Mag ik met wsw-indicatie in andere gemeente werken dan ik woon?

Mag ik mijn eigen re-integratiebureau kiezen?

Mag ik mijn werk waarvoor ik afgekeurd ben tijdelijk hervatten?

Mag ik mijn werk waarvoor ik afgekeurd ben tijdelijk hervatten?

Mag ik op vakantie als ik in het 2de spoor traject zit?

Mag ik solliciteren in de ziektewet/ tijdens re-integratie?

Mag ik terwijl ik aan het reïntegreren ben, gaan studeren en mij daarvoor minder uren beschikbaar stellen?

Mag ik tijdens re-integratie bij mijn huidige werkgever een nieuwe baan bij een nieuwe bedrijf accepteren?

Mag ik tijdens re-integratie hobby's uitoefenen?

Mag ik tijdens reintegratieproces ook 1 dag als zzp starten?

Mag ik vrijwilligerswerk doen tijdens mijn ziektewet?

Mag ik vrijwilligerswerk doen tijdens ziekteverzuim

Mag ik werk op therapeutische basis weigeren

Mag ik zelf al solliciteren op andere functies terwijl ik in reintegratie traject spoor 2 zit?

Mag ik zelf een re-integratiebureau kiezen? Moet de werkgever akkoord gaan dat ik een trajectplan moet krijgen?

Mag ik zelf een re-integratiebureau kiezen? Moet de werkgever akkoord gaan dat ik een trajectplan moet krijgen?

Mag ik zelf het re-integratiebedrijf kiezen? Ziektewet uitkering via het UWV

Mag ik zelf voor re-integratie spoor 2 kiezen?

Mag ik zomaar 2 weken vrij nemen bij een re-integratietraject?

Mag je een werkervaringsplaats weigeren als die wordt aangeboden tijdens het 2de spoor?

Mag je naast het re-integratietraject 2e spoor in eigen tijd en op eigen kosten studeren?

Mag je niet te lang op 1 plek reintegreren

Mag je op vak in het tweede jaar reïntegratie, en wanneer mogen ze dat weigeren

Mag je werkgever omdat je in de ziektewet zit en een vast contract hebt van 30 uur opeens je contract halveren

Mag je werkgever uren korten op je re-integratie uren? Advies van de Arbo arts is 12 uur de werkgever kort hier 6 uur op (opgebouwde + uren)?

Mag je werkhervatting weigeren bij een reintegratietraject?

Mag men van de ioaw je ontslagvergoeding aftrekken van je uitkering het is een vergoeding voor aangedane leed vind ik

Mag mijn loon omlaag door ziekte

Mag mijn werkgever een vertrouwenspersoon bij een gesprek weigeren

Mag mijn werkgever het advies van mijn een eerstelijns psycholoog naast zich neerleggen .

Mag mijn werkgever mij dwingen om de urenopbouw aan te houden terwijl de diagnose veranderd is?

Mag mijn werkgever mij verplichten om buiten werktijd mee te werken aan reïntegratie ?

Mag mijn werkgever mij vrijwilligerswerk verbieden?

Mag mijn werkgever mij vrijwilligerswerk verbieden?

Mag mijn werkgever mij vrijwilligerswerk verbieden?

Mag re-integreren op andere werkplek, maar niet terug op mijn eigen werkplek. baas wil ontslag?

Mag werkgever advies arbo weigeren

Mag werkgever je beter melden wanneer je in spoor 2 zit?

Mag werkgever mijn korten op 70% loon als ik 3 uur vrijwillerswerk ga doen

Mag werkgever mijn leaseauto (en telefoon/laptop) afnemen tijdens re-integratie 2e spoor?

Mag werkgever salaris veranderen gedurende re-integratie?

Mama heeft uikering, wat nu?

Meer dan 10 jaar werkeloos en geen werk ervaring..

Meningsverschil bedrijfsarts tijdens spoor 2 van het re-integratietraject

Met terugwerkende kracht in de ww

Mijn WIA aanvraag wordt niet gehonoreerd. Werkgever en ik moeten 3 jaar in. Ik zie dat niet zitten. Ben 61,5 en wil niet meer werken. Ben het eindeloos proberen zat. Wat zijn mijn opties

Mijn arbeidsdeskundige vraagt mij om een netwerklijst te maken maar ben ziek wat moet ik hiermee?

Mijn baas heeft een sanctie gekregen mij dus moet hij mij 100% door betalen van het uwv maar nu is hij failliet verklaart hoeft hij nu niet meer aan die sanctie te voldoen

Mijn bedrifsarts bepaald dat ik niet meer terug kan naar mijn huidige werk. Mag zij dat?

Mijn bedrijfsarts begrijpt me niet

Mijn contract van een half jaar is niet verlengd , ik volg BBL , heb ik recht op een ww uitkering

Mijn dokter heeft mij gezegd dat mijn werk niet goed is voor mijn gezondheid en dat ik iets anders moet gaan doen. ik wil mij omscholen via een deeltijdopleiding, maar zit met de kosten en door het sw

Mijn echtgenoot is nu bijna 2 jaar ziek. Vanaf begin november werkt hij weer volledig en sinds 2 weken ook weer in ploegen. Werkgever heeft hem voor 10% nog ziek staan omdat ploegen nog in 'probeerfas

Mijn man heeft een contract van 6 u bij post.nl en een contract van 5 u bij sandd, heeft hij recht op een bijkomende ww. uitkering? Wij wonen sinds 1 mei 2013 in Nederland en ik heb een fulltime job

Mijn man is bezig met reintegreren op werk. Hij kan vw medicijngebruik niet met de auto, openbaar vervoer of fiets. Enige optie is dat hij gebracht en gehaald wordt. Taxi is dus mogelijkheid maar erg

Mijn man is bezig met reintegreren op werk. Hij kan vw medicijngebruik niet met de auto, openbaar vervoer of fiets. Enige optie is dat hij gebracht en gehaald wordt. Taxi is dus mogelijkheid maar erg

Mijn man is bezig met reintegreren op werk. Hij kan vw medicijngebruik niet met de auto, openbaar vervoer of fiets. Enige optie is dat hij gebracht en gehaald wordt. Taxi is dus mogelijkheid maar erg

Mijn man is inmiddels 67 weken ziek. Hij werkt al vanaf september 2015 (vanaf december 40 uur ruwe week) in een aangepaste functie bij zijn baas. Gisteren hebben wij het rapport binnengekregen van de

Mijn man is op 1 Juli 2017 61 jaar, hij komt dan uit de WW en waar komt hij dan in?

Mijn man krijgt nu zijn laatste keer uitkering, ik heb een opdracht van overeenkomst maar ben al vanaf januari ziek maar krijg geen ziektegeld/uitkering. Mijn man wil uitkering iaow nu aanvragen maar

Mijn man wordt per 01 juni a.s. ontslagen. Hij is net 60 jaar oud. Hij heeft recht op max. ww. Heeft hij hierna nog recht op IOW

Mijn man zit in 2de spoor re-integratietraject en heeft zelf een passende baan gevonden. Hoe nu verder?

Mijn moeder is een jaar ziek geweest en is na reintegratieproces opnieuw teruggevallen in haar ziekte. Wat is nu de procedure, is het een nieuwe ziekmelding en geldt dezelfde procedure of wordt dit no

Mijn moeder is een jaar ziek geweest en is na reintegratieproces opnieuw teruggevallen in haar ziekte. Wat is nu de procedure, is het een nieuwe ziekmelding en geldt dezelfde procedure of wordt dit no

Mijn partner is ZZper (fysiotherapeut) met een gemiddeld inkomen van 4200 bruto per maand. Hij wil hier veel van investeren voor een eigen praktijk. Ik een half jaar geleden afgestudeerd (MSc.) en heb

Mijn re-intergratietraject is te zwaar

Mijn werkgever heeft alle adviezen va de bedrijfsarts niet opgevolgd nu zit ik in het 2 e spoor maar ben nu ook nog eens zwaar overspannen en lichamelijk niet in orde nu moet ik gaan soliciteren ik zi

Mijn werkgever heeft een re-integratie 2e spoor een bedrijf opdracht gegeven om mij te helpen en bij te staan om ander werk vinden een re-integratieadviseur dus nu bij de begin gesprekken moet ik een

Mijn werkgever heeft een stageplek ivm een omscholing 2e spoor toegezegd, maar ziet hier nu vanaf. Hierdoor komt het behalen van het diploma in gevaar. De opleiding betaal ik zelf via het transitiebed

Mijn werkgever heeft mijn psycholoog opgebeld

Mijn werkgever heeft zonder overleg met mij een bevriend re-integratie bureau in de arm genomen mag dit

Mijn werkgever is eigenrisicodrager en heeft een freelance reintregatie coach ingeschakeld loop ik risico, zijn er onafhankelijke.

Mijn werkgever is eigenrisicodrager en ik ben voor de 2de keer voor 47% afgekeurd . de organisatie heeft geen aangepaste functie voor mij .daarom wil ik een opleiding gaan doen als gewichtsconsulente

Mijn werkgever laat mij niet re-integreren als GZ-psycholoog, waarna ontslag volgt

Mijn werkgever meld mij niet beter

Mijn werkgever wil dat ik een contract teken bij andere werkgever tijdens mijn re-integratietraject

Mijn werkgever wil juist dat ik vrijwilligerswerk ga doen, tijdens mijn reïntegratie, mag ik dat weigeren?

Mijn werkgever wil mij niet beter melden nadat ik bijna een jaar ziek ben geweest (Auto Immuun Hepatitis). Ik heb mij eerst zelf beter gemeld, werd niet geaccepteerd door werkgever. Moest via de Arbo

Mijn werkgever wil mij niet beter melden nadat ik bijna een jaar ziek ben geweest (Auto Immuun Hepatitis). Ik heb mij eerst zelf beter gemeld, werd niet geaccepteerd door werkgever. Moest via de Arbo

Mijn werkgever wil mij op het 2e spoor zetten terwijl ik mogelijkheden nog zie voor het eerste spoor. Echter geeft de werkgever aan dit niet te kunnen doen ivm andere werknemers

Mijn werkgever wil tot een beeindigingsovk komen met transitievergoeding en mogelijk outplacementtrajwct. Is het gebruikelijk dat je loon gedurende het outplacementtrajwct wordt doorbetaald? Hoe kan i

Mijn werkgever,heeft geen vervangend werk voor mij. Mag mijn werkgever me dan voor 100% in de ziektewet doem ?

Mijn zoon krijgt geen uitkering, werkt nu als postbezorger, maar wil graag omscholen. Hij heeft de opleiding bestuurskunde en overheidsmanagement gedaan, maar heeft weinig ervaring. Kan hij omgeschool

Mijn zoon stop na 3 jaar met zijn bbl opleiding, heeft hij recht op ww?

Mijn zoon volgt bbl opleiding maar kan door ziekte niet verder heeft hij recht op uitkering?

Mijn zoon wil na een lange termijn van ziekte, bijstand weer aan het werk en wil als lasseromgeschoold worden. Zijn daar mogelijkheden voor?

Misstanden in re integratie project

Miv.2e ziekte jaar 70% van mijn loon, ondanks dat ik 6 uur p/dag werk.

Moet bedrijfsarts een medisch verslag nagaan bij beoordeling?

Moet een arbeidsdeskundige geregistreerd zijn?

Moet een arbeidsdeskundige opnieuw de functies binnen een bedrijf bekijken als de bedrijfsarts aangeeft dat slechts 16uurr maximaal haalbaar is of mogelijk zelfs maar 12.Ik heb altijd 32uur gewerkt si

Moet een reïntegratie bureau mij omscholing bieden?

Moet iemand die door DO UWV 100% arbeidsongeschikt is verklaart toch meewerken aan een 2e spoor

Moet ik 2de spoortrajekt in als reintergratie mij dat advies geeft.Ik ben weer voorledig aan het werk na een jaar ziekte/reintergreren maar heb nog restverschijnselen.

Moet ik bij het opzetten van een eigen bedrijf tijdens het tweede spoor traject gebruik maken van een re-integratie bureau?

Moet ik bij spoor 2 baan aannemen na sollicitatie gesprek

Moet ik blijven reïntegreren (werk uitbouwen) tot de tijd dat mijn contract afloopt terwijl ik al vervangen wordt en ik van mijn leidinggevende niet hoef te komen meer maar wel doorbetaald krijg?

Moet ik direct voor 50% starten?

Moet ik een cursus van 8 uur volgen als ik 50% werk ivm ziekte?

Moet ik een stage / werkervaringsplaats accepteren als ik in de ziektewet zit?

Moet ik iedere baan accepteren tijdens re-integratietraject?

Moet ik mij nu al beter melden?

Moet ik naar een gesprek met een arbeidsgeneeskundige als ik geen antwoord krijg van uwv voor een second opinion of is hij arbeidsgeschikt?

Moet ik naar een gesprek met een arbeidsgeneeskundige als ik geen antwoord krijg van uwv voor een second opinion of is hij arbeidsgeschikt?

Moet ik re-integratie uren inhalen

Moet ik solliciteren op het 2de spoor nu ik stage loop

Moet ik tijdens mijn re-integratie tijden werken die voor mij niet wenselijk zijn?

Moet ik tijdens re-integratie werk verdelen over meer dagen dan normaal?

Moet ik toch solliciteren?

Moet ik tweede traject in

Moet ik uitwerken bij oude werkgever als ik in reïntegratie zit ? ( Spoor 2)

Moet ik verplicht een reïntegratie traject in?

Moet ik verplicht solliciteren

Moet ik verplicht solliciteren

Moet ik weer aan het werk ondanks dat ik veel pijn heb?

Moet ik werken tijdens reintegratietraject tweede spoor?

Moet je bij n 2e spoortraject t zelfde aantal uren solliciteren als bij je huidige werkgever? zeker nu we erachter zijn dat 28 uur niet haalbaar meer is en beter 15 uur kan gaan werken.

Moet je reintregeren in een passende functie volgens UWV

Moet je tekenen als je therapeutisch een uur per dag begint op een aangepaste werkomgeving.

Moet mijn werkgever zich houden aan het arbeidsdeskundig rapport

Moet mijn werkgever zich houden aan het arbeidsdeskundig rapport

Moet mijn werkgever zich houden aan het arbeidsdeskundig rapport

Moet mijn werkgever zich houden aan het arbeidsdeskundig rapport

Moet mijn werkgever zich houden aan het arbeidsdeskundig rapport

Moet mijn werkgever zich houden aan het arbeidsdeskundig rapport

Moet mijn werkgever zich houden aan het arbeidsdeskundig rapport bij re-integratie eerste spoor?

Moet werkgever direct vrij maken voor medewerker die per direct wil re-integreren

Mogelijkheid om te starten als zelfstandige ondernemer vanuit re-integratie spoor 2

Mogen werdagen anders worden na ziekteperiode?

Momenteel heb ik een eigen hondentrimsalon aan huis. Graag wil ik hier een baan naast hebben, maar zou ik me moeten omscholen. Dit kan ik niet bekostigen. Waar kan ik terecht?

NU in werk-naar-werktraject tot 10-15... Opleiding van 01-15 t/m 12-15 ... Kan ik nu een WW-uitkering aanvragen per 10-15 (zonder sollicitatieplicht)?

Na 14 maanden mag ik toch weer proberen omnaai het werk te gaan. Ik werk 45 min van het werk en kan daar niet zelf komen dus mijn wergever moet daar volgens de bedrijfsarts iets voor regelen. Aangez

Na 18 jaar terug de gezondheidszorg in als verpleegkundige

Na 2 jaar ziekte nog steeds maar 50% inzetbaar

Na Zw nu WW

Na een jaar ziek te zijn weer aan het werk nu wilen ze een 2de spoortraject in en dat ik weg ga

Na plan van aanpak weer hersteld maar later zwaarder werk gekregen zit nu in re integratie traject kan dit zomaar

Na starten tweede spoor terugkeren naar huidige werkgever

Na terugval tijdens re-integratie opnieuw begonnen met een nieuw re-integratie traject (burn-out). Werkgever heeft nu een verslag gemaakt van ons gesprek waarin veel staat over dat zij geen verbeterin

Na ziekte terugkeren maar niet in oude functie, kan dat?

Na ziektewet zonder re-integratie meteen in WW?

Nav een burnout ben ik momenteel 12 weken ziek thuis.. Onverwacht ben ik nu ook zwanger met allle klachten van dien, waardoor ik ook niet kan reintergreren. Kan mijn werkgever mij hiertoe dwingen?

Niet beter gemeld. Wel 100% vervangend werk. Wat zijn de gevolgen voor mij en wanneer.

Niet geschikt voor eigen werk door ziekte, wel beoordeling?

Niet kunnen werken door bekkeninstabiliteit

Nieuw arbo arts meent dat ik binnen 6 weken volledig inzetbaar ben na bijna 2 jaar ziekte en tijdens reintegratie 2 e spoor

Nieuw contract met lager salaris na 104 weken ziekte?

Nieuwe baan in 2e spoor maar niet volledige uren als voorheen

Nieuwe baan maar ik zit nog in de opbouwfase bij mijn huidige baan

Nieuwe baan? Ik weet niet waar ik naar moet kijken

Nog een

Nog geen uitkering gekregen, hoeveel dagen ben ik verplicht aan Re-integratie deel te nemen via het uwv?

Nog steeds zicht op terugkeer in eigen functie, moet ik toch andere functie accepteren (1e spoor)?

Normaliter is mijn arbeidsduur 36 uur. Ik ben nu een jaar ziek en daarnaast boventallig verklaard. Zodra ik 4x4 uur werk start het 2e spoor/mobiliteitstraject. Kan dit? Moet ik niet eerst tot volledig

Nvt

Oktober 2016 ben ik 1jaar ziek. In december 2015 was al duidelijk dat ik niet terug kan keren in de eigen functie. Zonder een fml werd spoor 2 al gestart. Na verkrijgen fml werd spoor 1 gestart. Dit h

Omlaten scholen kan dat

Omscholen taxi-chauffeur

Omscholen vanuit ziektewet

Omscholen vanuit ziektewet via UWV

Omscholen via BBL-opleiding

Omscholing

Omscholing

Omscholing

Omscholing

Omscholing

Omscholing

Omscholing 1op1 begeleiding ggz

Omscholing 50 plus

Omscholing ?

Omscholing elektrotechniek

Omscholing maar heb een bijstandsuitkering

Omscholing met behoud van uitkering?

Omscholing op kosten van UWV via herbeoordeling

Omscholing vanuit re-integratietraject tweede spoor op kosten werkgever

Omscholing vanuit ziektewet-uitkering via UWV

Omscholing via het UWV

Omscholing via het uwv

Omscholing zorg vanuit zw

Omscholingsbudget

Omscholingsbudget vanuit bijstandsuitkering

Omscholingtotverpleegkundige ziekenhuis

Onbetaald Stagelopen ivm omscholingstraject inclusief 2e spoor, ben ik daarnaast verplicht te solliciteren.

Onbetaald verlof tijdens re-integratie

Oneens over passend werk nav verhoogd risico op verzuim

Ongepland zwanger tijdens re-intergratietraject. Wat kunnen de gevolgen zijn?

Ontslag

Ontslag na 2 jaar ziek ww is aangevraagd nu23september wordt alles afgewerkt ik zit met het onslagrecht ik krijg transitievergoeding heb voor deze werkgever elders gewerkt en ben over genomen door hu

Ontslag na 2 jaar ziektewet

Ontslag na re-integratie tweede spoor, heb ik recht op uitkering?

Ontslag na twee jaar ziekte en re-integratie tweede spoor

Ontslag nemen per direct

Ontslag nemen per direct

Ontslag nemen tijdens burnout

Ontslag nemen tijdens re-integratie

Ontslag nemen tijdens re-integratie i.v.m. vinden nieuwe baan

Ontslag tijdens re intergratie

Ontslag tijdens spoor 2

Ontslag tijdens zwangerschap na 2 jaar ziek zijn

Ontslagen na re-integratie

Ontslagen nov 2012 in okt ziektewet t/m heden geld de datum nov 2012

Ontslagvergoeding na re-integratie tweede spoor

Onze kleinzoon wil dierenartsassistent worden.

Op weg nar administratief werk

Op zoek naar nieuwe baan tijdens re-integratie eerste spoor

Opleiding met ww-uitkering

Opleiding problemen

Oproepkracht en WW

Opzeggen mogelijk bij 50% re-integratie

Outplacement en ww

PABO omscholing via UWV

Partner zit in 2e spoor. Moet solliciteren, is nog 100% ziek. Is door neuro psy. Aandoening niet instaat met het programma van het de-integratiebureau te werken. Wat nu? Met hulp zou het misschien luk

Passend werk reintegratie werken in opdracht partner of familielid pgb wlz

Passende arbeid re- integratie

Per 1-11-2014 krijg ik een prepensioen uitgekeerd,wordt dit ingehouden op de uitkering

Plaatsen review

Plan van aanpak reintegratie bureau

Plan van aanpak reintegratie bureau

Plan van aanpak reintegratie bureau

Plichten re-integratie met ex-werkgever vanuit WIA

Pre pensioen valt onder een aanvulling van je inkomen mag de ioaw dit dan bij je inkomen optellen het is een aanvulling

Problemen met collega's op het werk

Procedure re-integratie bij ziek uit dienst vanuit tijdelijk contract

Proefplaatsing combineren met een nieuwe baan?

Pva re-integratie na burn out

Re integratie ander aandachtsgebied

Re integratier 2 de spoor, vakantiedagen eerst opnemen?

Re integreren op andere dag dan mijn werkdagen

Re integreren op baan 8 uur terwijl contract van 15 uur te hebben dit dan ergens anders aanvullen, mag dit na burnout terug keer?

Re intergreren op andere werkplek

Re-integratie

Re-integratie

Re-integratie

Re-integratie depressie en veel meer

Re-integratie depressie en veel meer

Re-integratie en 2e spoor

Re-integratie en spoor 2

Re-integratie en vrij nemen

Re-integratie lukt niet door beperking aan handen

Re-integratie moet op advies van bedrijfsarts ingezet worden, maar mijn werkgever doet niks. Wat kan ik als werknemer doen?

Re-integratie na 3 jaar ziektewet?

Re-integratie na kanker

Re-integratie opbouw aantal uren

Re-integratie spoor 1. Hoeveel uren moet ik solliciteren?

Re-integratie spoor 2 arbeidscontract

Re-integratie spoor 2 en recht op ww

Re-integratie spoor 2 gaat niet lukken, werkgever mij niet ontslaan

Re-integratie spoor 2, vrijwilligerswerk, korten op salaris

Re-integratie tweede spoor inzetten tijdens eerste spoor?

Re-integratie tweede spoor via Timing Uitzendbureau

Re-integratie vanuit werkloosheid en wia-uitkering

Re-integratie vanuit werkloosheid na herstel kanker

Re-integratie via bevriende ZZP-er

Re-integratiecoach wil dat ik met medicatie stop, mag hij dit verlangen?

Re-integratieconsulent adviseert afkeuren

Re-integratietraject 1e en 2e spoor, wat zijn mijn rechten?

Re-integratietraject in gevaar door financiele situatie re-integrant

Re-integratietraject niet gestart door werkgever

Re-integratietraject vanwege ongewenste omgangsvormen

Re-integratietrajecten WWB klanten voor budget 35.000 euro

Re-integreren

Re-integreren binnen waa

Re-integreren in een andere functie

Re-integreren nieuwe functie, waar moet ik op letten?

Re-integreren nu al?

Re-integreren op dezelfde werkdagen

Re-integreren oude functie lukt niet, moet ik mij 100% beter melden?

Recht IOWE uitkering

Recht op WW

Recht op WW

Recht op WW-uitkering

Recht op aanvullend ww

Recht op auto reintergratie

Recht op iow uitkering? zie toelichting

Recht op iow uitkering? zie toelichting

Recht op loondoorbetaling tijdens re-integratie werkzaamheden?

Recht op re-integratie?

Recht op uitkering bij particuliere avondopleiding

Recht op uitkering en sollicitatieplicht

Recht op vergoeding bij nieuwe baan in reintegratie tweede spoor?

Recht op vergoeding meeneembare werkvoorzioening

Recht op wia na gewerkt te hebben in 2 jaar ziektewet

Recht op ww na proefperiode twee maanden

Recht op ww-uitkering na re-integratietraject

Recht op ww?

Recht op ziektewet uitkering

Rechten en plichten tijdens re-integratie

Regelgeving mbt verandering functie bij eigen werkgever vanuit spoor 1

Regeling uerenbeperking bij wia aanvraag

Regels Spoor 2

Regels re integratie bureau

Reintegeren en salaris verlaging.

Reintegratie

Reintegratie

Reintegratie 2e spoor en zwanger

Reintegratie bureau ver uit de regio

Reintegratie bureau ver uit de regio

Reintegratie in eenmanszaak echtgenoot, kan dit?

Reintegratie in lagere functie, heeft dat gevolgen voor ww uitkering daarna?

Reintegratie in lagere functie, heeft dat gevolgen voor ww uitkering daarna?

Reintegratie in lagere functie, heeft dat gevolgen voor ww uitkering daarna?

Reintegratie met een wga uitkering

Reintegratie spoor 1 beeindigd, maar geen baan

Reintegratie tegen de wet

Reintegratiebedrijf biedt contract aan

Reintegration leading to a change of position

Reintegreren bij ziekte uwv

Reiskosten

Reiskosten

Reiskosten reintegratie

Reiskosten vergoeding tijdens roi contract

Reiskostenvergoeding woon/werk tijdens Re-integratie

Restverdiencapiciteit staat op 0

Reïntegratie

Reïntegratie bijstand gerechtigden waar vind ik dat??

Reïntegratie tweede spoor

Reïntegreren zonder diognose?

Rijbewijs halen via het UWV tijdens re-integratietraject?

Salaris bij re-integratie

Salarisverlaging ondanks verrichten passende arbeid

Salarisverlies re-integratie

Samenwerking/onderaannemer re-integratie

Sinds 1 jaar ziek en spoor 2 is gestart. Maar ben ik echt verplicht om alle funties te accepteren die ze mij toe bedenken?

Sinds 2 jaar ben ik 50% afgekeurd voor eigen werk.Doe dus voor 50 % mijn eigen werk nog.Nu is er een nieuwe bedrijfsarts gekomen, kan hij deze 50% afkeuring ook opnieuw bekijken?

Sollicitatieplicht na de 60?

Solliciteren in re-integratietraject

Solliciteren op een baan voor minder uur, vanuit tweede spoor re-integratietraject

Solliciteren op vacature met lager loon in re-integratie spoor 2.

Solliciteren spoor 2 verplicht naast reintegratie spoor 1?

Solliciteren tijdens reïntegratie

Spoor 1 afgesloten volgens werkgever, en spoor 2 zonder hulp opgestart

Spoor 2

Spoor 2

Spoor 2 <65% beloning

Spoor 2 een extra belasting langs spoor 1

Spoor 2 een extra belasting langs spoor 1

Spoor 2 een extra belasting langs spoor 1

Spoor 2 en werken bij werkgever

Spoor 2 gestart , maar ben nog me uren aan het opbouwen

Spoor 2 is ingezet terwijl ik er van overtuigd bent dat ik mijn eigen werk weer kan doen .als ik mij beter meld en ik val na paar maanden toch terug blijft je dan in spoor 2 terug

Spoor 2 nog steeds actief.

Spoor 2 re-integeren op je eigen werkplek of outplacement na een burn-out

Spoor 2 traject is ingezet. Wat zijn de rechten van de werknemer?

Staand beroep wordt afgeraden, maar ik ben kapster. Wat nu?

Stage tijdens tweede spoor bij huidige werkgever

Start 2e Spoor na volledige werkhervatting, mag dat?

Starten eigen bedrijf tijdens re-integratie na burn-out

Stel iemand heeft 35 dienstjaren met een laatsverdiend bruto maandloon van 2000euro.Deze persoon raakt werkloos en vindt vervolgens 5maanden later een baan voor een jaar met een bruto loon van 1400eur

Stel ik kan vanuit de ww een baan krijgen voor een bepaalde tijd , wat word dan mij uitkering als ik terug in de ww komt?

Stoppen met aangepast werk in spoor één op advies bedrijfsarts

Stopt mijn uitkering automatisch als ik pensioen ontvang?

Studeren en bijstand

Terug bij defensie na eervol ontslag

Terug keren na ziekte op werkvloer

Terug keren op de werkvloer gaat lastig worden

Terugkeer bij huidige werkgever na 2e spoor

Terugkeer eigen functie

Terugkeer in eigen functie

Terugkeer in eigen functie is niet te verwachten (zwaar lichamelijk werk) bedrijfsarts heeft zittend werk aangeraden nu heb ik een uitkering ten gevolge van zwangerschap en bevalling en een vast contr

Testen reïntegratieburo

Tijdelijk contract niet verlengd tijdens re-integratietraject?

Tijdelijke uitbreiding uren en uitkering

Tijdens de gesprekken in het kader van de wet verbetering poortwachter krijg ik van mijn leidinggevende telkens verwijten te horen over dingen die ik niet goed gedaan heb tijdens mijn werk. Ze haalt z

Tijdens detachering ziek geworden en in de ziektewet gekomen bij UWV.

Tijdens mijn reintegratie heb ik binnen het bedrijf een andere functie aangeboden gekregen met de belofte als de functie niet zou bevallen ik terug kan naar mijn oude functie nu kan plots niet meer st

Tijdens re- integratie spoor 2, 100% ziek of 50%ziek/50%aangepaste werkzaamheden?

Tijdens re- integratie spoor 2, 100% ziek of 50%ziek/50%aangepaste werkzaamheden?

Tijdens re-integratietraject uit functie ontheven

Tijdens reintegratietraject 2e spoor vindt arbo plots dat ik 100% aan het werk kan!

Tijdens reïntegratie eigen parttime bedrijf starten

Tijdens studie bijstandsuitkering ontvangen

Tijdens wia nieuwe baan

Toch ioaw aanvragen voor mijzelf als partner inkomen heeft?

Toegevoegde waarde arbeidsdeskundig onderzoek?

Toelichting: hoeveel invloed heeft een deskundigeoordeel wat me baas heeft aangevraagt of hij wel goed bezig is geweest met de wet portwacht . Heeft dit invloed op je uitkering mijn contract loopt bin

Transtitevergoeding

Twee jaar ziek. Ongepland zwanger tijdens re-integratietraject. Kan ik ontslagen worden?

Tweede spoor

Tweede spoor en eerste spoor samen

Tweede spoor is opgestart, maar werkgever wil dat ik 50% van de tijd besteed aan werk binnen de organisatie. Kan dat?

UWV berekening WAO/WW

UWV op de hoogte stellen van nieuwe zwangerschap?

UWV verplicht mij om aan een re-integratietraject deel te nemen

UWV wil mij vanuit ZW weer in de WW zetten passend werk

Uitbetaalde uren bij werk en ziekte

Uitbetaling bij ziekte

Uitkerin als bbl student op vrijwillige basis

Uitkering

Uitkering

Uitkering

Uitkering aan vragen als je partner werk heeft

Uitkering - wao

Uitkering IOAW

Uitkering aanvragen of nieuwe baan nemen?

Uitkering aanvragen of nieuwe baan nemen?

Uitkering na werk via pgb

Uitkering terugwerkende kracht

Uitzendburo in fase B hernia operatie gehad kan ik nu arbeidstherapeutisvh

Uren spoor 1 en 2 tellen die als gewerkte uren? voro 100%

Urenbeperking en ander werk zoeken 2e spoor re-integratie

Urenbeperking huidig en re-integratie spoor twee afwijkend

Uwv telt uren besteed aan spoor twee activiteiten niet als werkuren klopt dit?

Vakantie aanvraag afgewezen, wat nu?

Vakantie dag aanvragen op reintregatiedag

Vakantie dag aanvragen op reintregatiedag

Vakantie-uren in het 2e ziektewet jaar

Vallen tweede spoor activiteiten onder werktijd?

Valt bezoek psycholoog ook onder arbeidstherapeutische uren bij re-integratie na uitval bij depressie en burn-out?

Valt bezoek aan psycholoog en loopbaancoach onder eigen tijd tijdens reintegratie?

Valt revalidatie onder reïntegratie?

Valt stage lopen onder, in eigen tijd ?

Van een Burn-out-put beginnen met re-intergratie vrijwilligerswerk.

Van vast dienstverband naar oproepbaan tijdens re-integratie

Van wie krijg ik de uitkering

Vanuit de ziektewet uitkering ben ik fulltime gaan werken bij een nieuwe werkgever (uitzendorganisatie). Helaas werkte dit niet en heb ik na 4 weken ( minus 1 dag) weer een ziektewet uitkering aangevr

Vanuit tweede spoor reintegratietraject ZZP-er worden

Vanuit ziektewet ww in

Vanwege medische klachten mag ik mijn werk in de zorg niet meer doen. Ik wil mij om laten scholen,. wat zijn hierin de mogelijkheden?

Vastgelopen, wat kan ik nu het beste doen?

Vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Verhuizen tijdens spoort 2 traject

Verkeerde baan gekozen, moet mijn werkgever omscholing vanuit re-integratietraject betalen?

Verpleegkundige O&G, HBO geschoold, via WIA eruitgewerkt, is ongeschoold werk als reintegratie bij een cateraar (broodjes smeren) passend?

Verplicht solliciteren naar nieuwe functie na reintegratie?

Verplichte re-integratie doet inkomsten verlagen

Verplichtingen bij re-integratie spoor twee naar werkgever

Vervalt de ioaw regeling als je bv een paar maanden werkt?

Vervalt mijn IOAW uitkering als ik wordt afgekeurd door ziekte

Via uwv ziektewet een omscholing aangeboden gekregen

Vieze vuile gore achterlijke teringlijers, Als je zegt dat je iets gratis weggeeft dan is het misschien handig dat je daarbij vermeld dat er nog een lijst van zo'n 14.378 vragen achteraan komen. Tijd

Vluchtelingen met bijstand

Voer weken voor aanvraag ww

Volg spoor 2 re-integratie, werkgever wil contactgegevens hebben van vrijwilligerswerk. Ben ik dat verplicht te geven?

Voor de 2de keer een gesprek met een arbeidsdeskundige

Voor tweede keer uitgevallen met psychische klachten, hoe re-integratietraject vormgeven?

Voordat ik in de WW kwam werkte ik 40 uur. Nu heb ik bij een bedrijf gesolliciteerd naar een functie met een werkweek van 24 uur dit wordt een waarschijnlijk een proefplaatsing, heeft dit dan gevolgen

Vraag over omscholingsmogelijkheden / scholingsvoucher UWV

Vrachtwagenchauffeur worden via UWV

Vrachtwagenrijbewijs halen op kosten van gemeente

Vrije tijd krijgen voor re-integratie 2e spoor traject

Vrijwilligers nemen mijn functie over

Vrijwilligerswerk en reintegratie

Vroeger als doktersassistente gewerkt, nu 0 jaar geleden. wil dit werk weer gaan doen moet ik bijscholen?

Vrouw 19jr iq 70 kom niet aan het werk geen geld voor lasten

WAO Uitkering + Ontslagvergoeding

WGA-uitkering en werk

WIA procedure is al opgestart

WSW minder uren werken lager dan bijstand. Kan dat?

WW bij 2 banen 40 uur en 10 uur

WW of bijstandsuitkering

WW uitkering in gevaar, als ik zelf 0-40 uren contract stop zet geen werk meer per 20-2

Waar heb ik recht op na 2 jaar ziekte en pogingen tot re-integratie?

Waar kan ik vinden of uwv aan omscholing doet?

Waarom 2e spoor als 1e spoor goed gaat ?

Waarom 2e spoor als 1e spoor goed gaat ?

Waarom krijg ij email als jullie mij negeren via de email!

Waarvraag je vervolg uitkering van de ww aan

Waneer verlies ik mijn WIA status?

Wanneer een wn in ziektewet zit omdat hij zijn eigen functie niet meer kan uitvoeren en passend werk niet aanwezig is en het contract eindigt van rechtswege, komt de wn dan in de ziektewet of in de ww

Wanneer eindigt spoor 2

Wanneer heb ik recht op omscoling

Wanneer je tijdens je re-integratie ziek bent of een dag niet kunt werken door omstandigheden. Ben je dan verplicht deze dag/uren in te halen?

Wanneer je tijdens je re-integratie ziek bent of een dag niet kunt werken door omstandigheden. Ben je dan verplicht deze dag/uren in te halen?

Wanneer kom je in aanmerking voor omscholing vanuit ww-uitkering?

Wanneer kom je in aanmerkingvoor een ioaw uitkering?

Wanneer moet je solliciteren in het 2de spoor traject?

Wanneer re-integratie 2e spoor?

Wanneer wordt een werkervaringplaats ingezet en wanneer een proefplaatsing

Wanneer wordt ik voor de wet gezien als herintreder, hoe lang moet ik niet gewerkt hebben, en telt het hebben van een ww-uitkering ook mee voor deze periode?

Wat als een andere werkgever niet gaat lukken

Wat als er geen plek gevonden word na re-integratie

Wat als ik door ziekte niet meer volledig kan terugkeren n mijn oude werk aks docent.

Wat als ik het werk niet meer kan doen wat ik deed

Wat als ik in het re-integratietraject 2e spoor alleen maar veel minder betaald werk kan gaan doen?

Wat als ik word ontslagen en nog ziek ben?

Wat als je in spoor 2 zit en omschoold en dat je dan toch weer beter wordt, mag je dan in spoor 2 blijven doorgaan

Wat betaalt een werkgever aan een medewerker als hij/zij elders in het tweede spoor werkzaamheden verricht?

Wat doet UWV met een gestarte opleiding?

Wat gebeurd als mijn wsw contract niet verleng wordt,tijdens ik een wsw indicatie heb

Wat gebeurd er als ik mijn werk als kapster wel kan uitvoeren, maar niet meer de volledige uren kan werken? Word mij dan verplicht om ander werk te gaan doen?

Wat gebeurd er als ik mijn werk als kapster wel kan uitvoeren, maar niet meer de volledige uren kan werken? Word mij dan verplicht om ander werk te gaan doen?

Wat gebeurt er als de werkgever zijn inspanningen stopt na het opgelegd krijgen van een loonsanctie?

Wat gebeurt er als ik tijdens mijn ww als ik geen werk gevonden krijg

Wat gebeurt er als ik tijdens reintegratie een lagere functie aanneem

Wat houd de gedragscode van een arbeidsdeskundige in

Wat is handig om in je re-integratie dossier te hebben

Wat is in 2014 de reiskosten vergoeding per km. via een re integratie bureau ?

Wat is mijn verantwoordelijkheid als werkgever? Re-integratie 2e spoor

Wat kan ik doen wanneer mijn leven het mij zo moeilijk maakt ?

Wat kan ik doen?

Wat kan ik het beste doen met zo een bedrijfsarts

Wat kan ik verwachten van een arbeidsdeskundig onderzoek

Wat kan ik vragen bij uwv?

Wat kost vrachtwagenchauffeur opleiding

Wat kost vrachtwagenchauffeur opleiding

Wat mag ik van een reïntegratiebureau spoor 2 traject verwachten?

Wat moet ik voor informatie doorspelen naar me bedrijfsarts?

Wat na de WW?

Wat naar 2 jaar ziek geweest te zijn.

Wat naar 2 jaar ziek geweest te zijn.

Wat naar 2 jaar ziek geweest te zijn.

Wat naar 2 jaar ziek geweest te zijn.

Wat te doen?

Wat voor werk mag je tijdens re-integratieproces precies doen?

Wat wordt de hoogte van mijn salaris

Wat zijn de (belasting) voordelen voor de werkgever bij aanname herintreder...

Wat zijn de eisen die aan een re-integratiebureau gesteld worden?

Wat zijn legitieme redenen om passend werk te weigeren?

Wat zijn mijn opties in spoor 2?

Wat zijn mijn rechten op salariscompensatie?

Wat zijn mijn rechten?

Wat zijn mijn rechten?

Wat zijn momenteel de tarieven van een arbodeskundige

Wat zijn regels voor ww uitkering van volgen echtgenoot bij emigratie

Weduwe pensioen bij samenwonen met nieuwe partner

Weer ziek melden terwijl ik niet ziek ben

Wegens geen stage plek ,jaar gestopt met mbo.heb ik dat jaar als ik bij huis ben recht op een uitkering

Wel of niet Reintregratie verlengen wia uitstellen

Wel of niet een ww uitkering?

Wel of niet een ww uitkering?

Wel of niet een ww uitkering?

Wel of niet een ww uitkering?

Welk salaris krijg ik als ik bij een andere werkgever solliciteer?

Welke baan past bij mij?

Welke bedrijven staan open voor re-integratie stie

Welke mogelijkheden zijn er als je 59 jaar bent en je geen uitkering meer ontvangt?

Welke richting omscholen

Wergever heeft samen met bedrijfarts besloten om voor mij te reintergeren zonder mij gesproken te hebben of gezien te hebben mag dit zit met burnout thuis

Wergever wil mij niet beter melden

Werk als postbezorgster is te zwaar, wat nu?

Werk en herstel

Werk in tweede spoor bevalt niet

Werk voor pbg maar dit stopt, recht op uitkering?

Werk?

Werken na ziekte

Werkend-leer traject voor mensen die een carrièreswitch willen maken naar pedagogische medewerker in de kinderopvang

Werkgever UWV en ARBO zetten mij onder druk tijdens ziekte

Werkgever failliet had een contract voor 18 uur de opzegtermijn was tot 31 januari en contract liep af op 31-1-2015 ben overgenomen door een ander bedrijf waar ik min 5 max 10 kan werken kan ik nu al

Werkgever heeft loonsanctie gekregen en neemt na 9 mnd pas de eerste stap tot mediation. Vervolgens moet ik nu reintegreren met de mededeling dat ik binnen 40 werkuren terug moet zijn op mijn volledig

Werkgever heeft loonsanctie gekregen en neemt na 9 mnd pas de eerste stap tot mediation. Vervolgens moet ik nu reintegreren met de mededeling dat ik binnen 40 werkuren terug moet zijn op mijn volledig

Werkgever heeft loonsanctie gekregen en neemt na 9 mnd pas de eerste stap tot mediation. Vervolgens moet ik nu reintegreren met de mededeling dat ik binnen 40 werkuren terug moet zijn op mijn volledig

Werkgever heeft loonsanctie gekregen, moet hij re-integratietraject betalen

Werkgever heeft loonsanctie. ik werk nu 20 uur. Er is niets concreet over vervolg 2e spoor. wat nu

Werkgever heeft mij beter gemeld maar ik ben niet volledig aan het werk

Werkgever wenst geen terugkeer eigen werk

Werkgever wijst re-intergratie voorstel af

Werkgevever doet aan bossing.

Werkloos en geen recht meer op uitkering. Wie kan mij helpen bij reintegratie?

Werkloos ziektewet-uitkering en werk zoeken

Wia aanvraag toch komen werken

Wie betaald de werknemer bij 2e spoor re-integrate

Wie draagt de kosten van een re-integratietraject

Wie is nu verantwoordelijk dat ik een nieuwe baan vind tijdens 2e spoor?

Wie mag arbeidskundig onderzoek doen

Wie moet de kosten betalen van het praktijkexamen beveiliger2?

Wie wil er een nu geen goed re-integratietraject?

Wil graag omscholing doen in een andere richting kan dat ?

Wil werken, maar geen reactie uwv

Wil werken, maar geen reactie uwv

Woon werk verkeer bij intergratie

Word ik gekort op de ww-uitkering als ik een praktijkje wil opstarten?

Wordt een eenmalige uitbetaling van een klein pensioen gekort op mijn ioaw uitkering

Wordt het pensioen van je ioaw uitkering afgetrokken, mijn werkgever heeft de pensieon bijdrage betaald.

Wordt je onbetaalde Re-Integratiebaan meegeteld voor opbouw WW rechten?

Wordt mijn loon aangevuld als oproepkracht als ik ww uitkering krijg?

Wordt omscholing tijdens burnout vergoed?

Ww uitkering nooit ziek geweest toch re-integratie traject moeten volgen

ZZP'r en Oproepkracht in de IOAW

Zeer onverwacht zwanger tijdens reïntegratie is spoor 2.

Zelf re-integratie regelen vanuit ziektewet?

Zelf solliciteren tijdens reintegratie

Zelfde re-integratie traject

Zelfstandig en bijbaan maar Re-integratie wordt alsnog verplicht.

Ziek de WW in?

Ziek en eindiging contract voor bepaalde tijd.

Ziek en functie door reorganisatie vervallen

Ziek gemeld overspannen

Ziek uit dienst of reïntegratie 2e spoor

Zieke moet reintegreren in ongepast werk en met een uitzendovereenkomst van 4 weken. Mag dat worden geweigerd?

Zieke werknemer lager loon uitbetalen in nieuwe functie

Ziekmelding afgekeurd tijdens reïntergratie

Ziekteuitkering van het UWV

Ziektewet

Ziektewet en te intregratie 2 de jaar

Ziektewet en verhuizen

Ziektewet uitkering stopt uwv wil dat ik werk

Ziektewetuitkering na twee jaar ziek?

Zijn er aanvullende uitkeringen

Zijn er ook instanties die iemand bijstaan met poortwachterswet voor de werknemer

Zit al twee maand zonder salaris door ziektewet

Zit al twee maand zonder salaris door ziektewet

Zit ik tijdens mijn intregatie wel 100% in de ziektewet

Zoon uitkering gaat bij zijn vader wonen hoeveel wordt die ingekort

Zou toch voor hetgeen ik werk 100 % moeten krijgen ? Hoop dat U me daar antwoord op kan geven. Met vriendelijke groet P van Vlodrop

Zwanger tijdens re-integratie 2e spoor traject

Zwanger worden tijdens re-integratie

Zwangerschap melden tijdens Burnout

Zzp

advies

einde Ziektewet en aanvraag WIA en beginnen met parttime werk in re integratietraject werkfit

hoe kan ik mijn coach vinden

ik wil mijn bedrijfspagina verwijderen

ik xou graag een werkfit traject gaan doen hoe gaat dat in zn werk?

kan je na het halen van je atheneum diploma een gymnasium diploma halen, of alleen grieks en latijn studeren?

kunt u helpen met mijn switch van customer service naar buitendienst account manager MENA?

werk zoeken