Privacy & Disclaimer

Privacyverklaring Personeel.nl B.V.

Via de websites van Personeel.nl B.V. (OpenTest.nl, Werksite.nl, Vakbaan.nl, 123studie.nl, Personeel.nl, beroepskeuzetest.nu en studiekeuzetest.nu), kunt u gratis persoonlijkheidstesten en enquêtes raadplegen en registreren voor het vinden van werk. Hierbij worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Personeel.nl B.V. acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Personeel.nl B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Tijdens het gebruik van onze website, worden er cookies op uw computer geplaatst. Dit doen we met een goede reden. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Een cookie onthoudt de gegevens die u hebt ingevuld op onze website. Bijvoorbeeld alle antwoorden welke u geeft op de vragen een gratis test op onze website. Hierdoor kunnen wij de juiste uitslag van de test samenstellen. Een cookie bestaat alleen uit jouw eigen gegevens en brengt geen virussen met zich mee. Niemand anders dan u en wij kunnen deze cookies zien.

Belangrijkste doeleinden waarvoor wij cookies gebruiken:

- Voor het makkelijk maken van onze website. Hiervoor gebruiken we tijdelijke cookies die aan het eind van uw bezoek worden gewist.

- Voor het opslaan van de gebruikersinstellingen en andere informatie als u onze website bezoekt.

- Voor het meten van bezoek. Dit gebeurt met cookies die langere tijd in uw computer blijven staan. Op het moment dat u de cookies verwijdert, gebruiken wij ze niet meer. Om het bezoek te meten maken we ook gebruik van de diensten van Google Analytics.

- Om te zorgen dat u de gratis persoonlijkheidstesten en enquêtes kunt raadplegen.

- Tot slot gebruiken we cookies ook voor partners zoals onderwijsinstellingen, werkgevers en opdrachtgevers. Opleidingen, cursussen en vacatures zijn niet direct op onze website af te nemen. Hiertoe verwijzen wij naar de website van onze partner(s). Deze partner wil dan zien dat u bij ons vandaan komt. Hiervoor gebruiken we cookies.

Social media en cookies

Op onze website ziet u social media buttons van Twitter, Facebook en Google+. Als u hierop klikt, kunt u direct met ons in contact komen. Hiervoor gebruiken wij geen cookies maar deze cookies worden via deze social media zelf opgeslagen.

Liever geen cookies?

Wilt u niet dat wij cookies gebruiken als u onze website bezoekt? Geef dit dan aan via uw browser. Hier kunt u instellen dat er geen cookies worden gebruikt. Als u cookies uitzet, kunnen we helaas niet meer garanderen dat onze website overal goed werkt. Wilt u meer weten over hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan? Lees dan nog even door.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze diensten, waaronder de gratis persoonlijkheidstesten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Dit betekent onder andere dat wij:

- duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

- onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

- u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

- passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

- uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen, te wissen en over te dragen.

Registreren

Voor een goed gebruik van onze dienst moet u zich registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, informatieverstrekking en het beheren van nieuwsbrieven en informatie over uzelf.

Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij van u de volgende persoonsgegevens:

- uw NAW-gegevens

- uw telefoonnummer

- uw e-mailadres

- uw geboortedatum

- uw geslacht

- het IP-adres en tijdstip van registratie

Na voortgezet gebruik van de website koppelen wij aan het aldus ontstane profiel de volgende gegevens:

- uw keuzes in de persoonlijkheidstest

- uw voorkeuren en interesses zoals door u opgegeven

Wij vragen deze gegevens om de uitslag van een persoonlijkheidstest te kunnen bepalen. Daarnaast helpen wij u met een passend aanbod voor loopbaanadvies en carrièreplanning. Dagelijks helpen wij mensen bij het maken van de juiste keuzes t.a.v. beroepskeuze en studiekeuze. Afhankelijk van uw specifieke situatie kunnen wij een loopbaanplan opstellen, een vacature of opleiding adviseren, u in contact brengen met een werkgever of met een loopbaanadviesbureau in uw woonomgeving. Daarnaast worden gegevens opgeslagen die betrekking hebben op e-mail marketing. Dit betreft gegevens met betrekking tot het versturen, openen en klikken van e-mails.

Nieuwsbrieven

Enkele malen per week versturen wij onze nieuwsbrief, afgestemd op het profiel van u als geregistreerde gebruiker. Deze nieuwsbrieven zorgen dat wij onze diensten gratis kunnen aanbieden. In de nieuwsbrief staat informatie over werk, opleiding, carrière, beroepskeuze- en studiekeuze, alsook relevante aanbiedingen van adverteerders. In iedere nieuwsbrief is een mogelijkheid opgenomen om u af te melden voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Na gebruik van onze dienst ontvangt u ook nieuwsbrieven van onze partners OpenTest, Personeel.nl (van dezelfde uitgever als Werksite), NationaleEnquete BV en de partners welke worden genoemd in bijlage 1 van deze privacyverklaring. Deze nieuwsbrieven worden ook tenminste 1x per week toegestuurd, via onze partner OMG/Mailmedia. OMG/Mailmedia meet gedrag naar aanleiding van verzonden e-mails om u, op basis van uw voorkeuren en interesses, relevante aanbiedingen te kunnen versturen. De bewaartermijn met betrekking tot uw voorkeuren en interesses worden maximaal voor een periode van 6 maanden door OMG/Mailmedia bewaard. Ook in deze nieuwsbrieven is er een mogelijkheid opgenomen om u af te melden voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Advertenties

Onze dienst vertoont advertenties van derden, die middels uw persoonsgegevens en cookies passen bij uw profiel. Hierbij gebruiken wij de uitkomsten van de enquêtes en tests die u invult en de informatie over uzelf die u ons verstrekt.

Adverteerders ontvangen geen individuele contactinformatie zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van u, tenzij u op enig moment aangeeft gebruik te willen maken van een aanbieding van een adverteerder.

Klikgedrag

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Verstrekking aan derden

Werksite biedt werkgevers de mogelijkheid te zoeken naar kandidaten en werkzoekenden. Deze organisaties zien uitsluitend een geanonimiseerd profiel. Als u voldoet aan het door hen gewenste profiel, dan nemen wij contact met u op. Indien u interesse heeft om met de betreffende werkgever / organisatie in contact te komen, dan verstrekken wij uw gegevens en wordt u uitgenodigd voor een nadere kennismaking.

Wij zullen uw profiel niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Social media koppelingen

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Wij hebben hier geen controle over.

Wij hebben linkjes opgenomen naar onze pagina's op Facebook, Twitter, Linkedin en Google+. U bent vrij om ons te volgen op deze socialmediakanalen. Wij hebben echter geen controle over deze social media.

Wanneer u aangeeft via Linkedin te willen solliciteren of voor vergelijkbare doelen uw Linkedin-profiel te willen doorgeven, dan zullen wij data uit het Linkedin-profiel koppelen aan uw Werksite-profiel. Dit vereist een aparte machtiging van u op het moment dat dit aan de orde is.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Hiertoe houden wij logbestanden en statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor de beveiliging en de andere in deze verklaring genoemde doelen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 9 november 2018.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons bereiken via de contactgegevens onderaan deze pagina, of via ons contactformulier. Als u ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met uw klacht, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Dit kan schriftelijk (Werksite, Postbus 79, 9470 AB Zuidlaren), of via ons contactformulier; zie www.werksite.nl/contact.

BIJLAGE 1

NationaleEnquete.nl, Personeel.nl, OpenTest.nl, Werksite.nl, Vakbaan.nl, 123studie.nl, Beroepskeuzetest.nu, Studiekeuzetest.nu, OMG/Mailmedia