Vergelijk 3.227 loopbaandiensten en trainingen voor jouw carrière!

Loopbaancoaching

Ontdek jouw kansen op de arbeidsmarkt. Maak een persoonlijk carrièreplan.

Outplacement

Werk-naar-werk begeleiding na ontslag. Vind een nieuwe werkgever.

Re-integratie

Begeleiding bij langdurige ziekte en/of trajecten via het UWV.

Persoonlijke hulp van specialisten in loopbaanbegeleiding

Er bestaan duizenden coaches en loopbaanadviesbureaus in Nederland. Wij helpen je om de beste, professionele hulp bij je loopbaan te vinden. Vergelijk zelf diensten en organisaties, of bel voor persoonlijk advies naar 085-4019540.

8.0

8.0

TMA Talentenanalyse inclusief bespreking

Wij maken voor onze dienstverlening gebruik van de krachtige en betrouwbare TMA Talent Methode als instrument.De TMA Talentenanalyse is onderdeel van de hele methode en een uniek instrument waarbij door middel van een interactieve methode de talenten, drijfveren en ontwikkelmogelijkheden van de betrokkene in kaart worden gebracht. Als het ware worden de denkprocessen, die ten grondslag liggen aan gedrag, in kaart gebracht en zo wordt een ‘blauwdruk’ van de betrokkene gemaakt. Het is daarmee een diagnostisch instrument voor talenten en persoonlijkheidsonderzoek.Deze talenten kunnen worden vertaald naar de TMA-competenties. Aan iedere competentie liggen één of meerdere talenten ten grondslag. De Talentenanalyse geeft inzicht in de ontwikkelbaarheid van deze competenties. Zo onderscheiden we 4 categorieën voor de competenties: veel talent, talent, matig talent en weinig talent.

€ 720,00 (1 dag)

Wij maken voor onze dienstverlening gebruik van de krachtige en betrouwbare TMA Talent Methode als instrument.De TMA Talentenanalyse is onderdeel van de hele methode en een uniek instrument waarbij door middel van een interactieve methode de talenten, drijfveren en ontwikkelmogelijkheden van de betrokkene in kaart worden gebracht. Als het ware worden de denkprocessen, die ten grondslag liggen aan gedrag, in kaart gebracht en zo wordt een ‘blauwdruk’ van de betrokkene gemaakt. Het is daarmee een diagnostisch instrument voor talenten en persoonlijkheidsonderzoek.Deze talenten kunnen worden vertaald naar de TMA-competenties. Aan iedere competentie liggen één of meerdere talenten ten grondslag. De Talentenanalyse geeft inzicht in de ontwikkelbaarheid van deze competenties. Zo onderscheiden we 4 categorieën voor de competenties: veel talent, talent, matig talent en weinig talent.

€ 720,00 (1 dag)
Max. 1 deelnemer
Max. 1 deelnemer Den Haag, Rotterdam, 's-Gravenzande + 33 meer.
Den Haag, Rotterdam, 's-Gravenzande + 33 meer.

10.0

10.0

Ontwikkelassessment

OntwikkelassessmentEen ontwikkel assessment wordt ook wel development center of potentieel assessment genoemd, die termen zijn uitwisselbaar. Bij een ontwikkelingsassessment is de doelstelling breder dan bij een selectieassessment. Vaak werk je al in de organisatie, een ontwikkelingsassessment vindt dan plaats in het licht van een bepaalde functie binnen de organisatie, of in het licht van een paar functies.Een ontwikkelingsassessment zal zich nooit beperken tot de conclusie dat je geschikt of ongeschikt bent voor een functie. Waar het om gaat is op welke wijze jij jezelf verder kunt ontwikkelen binnen een organisatie. Er zal advies worden gegeven over hoe jij je ontwikkeling in gang kunt zetten. Een voorbeeld van een ontwikkelassessment is een management potentieel assessment. Hierop kun je je specifiek voorbereiden met het management potentieel assessmenttestspakket.Hoe ziet het assessment eruit?Het traject begint met een selectie van testen die de kandidaat online maakt. Vervolgens volgt er een aantal individuele gesprekken met een van onze assessoren.CareerSolution zet hierbij instrumenten in die inzicht bieden in de eigen unieke eigenschappen, kennis en vaardigheden, waardoor de kandidaat zelf als het ware ontdekt, welke richting succesvol voor hem of haar is. Samen wordt onderzocht welk niveau haalbaar is, wat bijvoorbeeld de teamwork vaardigheden zijn, maar ook de persoonlijkheidseigenschappen. Daarnaast kijken we naar werkaanpak, omgang met anderen, werken onder spanning en dergelijke. Samen met CareerSolution geven we kleur aan je toekomst, die je kan stimuleren om een andere weg in te gaan of je verder door te ontwikkelen in je bestaande werk. Met een geringe tijdsinvestering een persoonlijke op jouw kwaliteiten afgestemde routekaart voor de arbeidsmarkt. Daarmee bepaal jijzelf hoe jij jouw toekomst vorm gaat geven.

€ 2.500,00 (6 maanden)

OntwikkelassessmentEen ontwikkel assessment wordt ook wel development center of potentieel assessment genoemd, die termen zijn uitwisselbaar. Bij een ontwikkelingsassessment is de doelstelling breder dan bij een selectieassessment. Vaak werk je al in de organisatie, een ontwikkelingsassessment vindt dan plaats in het licht van een bepaalde functie binnen de organisatie, of in het licht van een paar functies.Een ontwikkelingsassessment zal zich nooit beperken tot de conclusie dat je geschikt of ongeschikt bent voor een functie. Waar het om gaat is op welke wijze jij jezelf verder kunt ontwikkelen binnen een organisatie. Er zal advies worden gegeven over hoe jij je ontwikkeling in gang kunt zetten. Een voorbeeld van een ontwikkelassessment is een management potentieel assessment. Hierop kun je je specifiek voorbereiden met het management potentieel assessmenttestspakket.Hoe ziet het assessment eruit?Het traject begint met een selectie van testen die de kandidaat online maakt. Vervolgens volgt er een aantal individuele gesprekken met een van onze assessoren.CareerSolution zet hierbij instrumenten in die inzicht bieden in de eigen unieke eigenschappen, kennis en vaardigheden, waardoor de kandidaat zelf als het ware ontdekt, welke richting succesvol voor hem of haar is. Samen wordt onderzocht welk niveau haalbaar is, wat bijvoorbeeld de teamwork vaardigheden zijn, maar ook de persoonlijkheidseigenschappen. Daarnaast kijken we naar werkaanpak, omgang met anderen, werken onder spanning en dergelijke. Samen met CareerSolution geven we kleur aan je toekomst, die je kan stimuleren om een andere weg in te gaan of je verder door te ontwikkelen in je bestaande werk. Met een geringe tijdsinvestering een persoonlijke op jouw kwaliteiten afgestemde routekaart voor de arbeidsmarkt. Daarmee bepaal jijzelf hoe jij jouw toekomst vorm gaat geven.

€ 2.500,00 (6 maanden)
Max. 1 deelnemer
Max. 1 deelnemer Den Haag, Rotterdam
Den Haag, Rotterdam

8.7

8.7

Outplacement

Wordt jouw dienstverband binnenkort beëindigd en moet je op zoek naar een nieuwe baan? Vaak is dit een ingrijpende gebeurtenis. Je moet het werk, dat je vaak met veel plezier hebt gedaan, loslaten. Het kan ook zijn dat een verschil van inzicht of zelfs een conflict aanleiding is voor ontslag. Wil je dit moment aangrijpen om goed na te denken over jouw koers in het vervolg van je loopbaan? Dan is een outplacement van JP Werkrevisie geknipt voor jou. Op basis van een individuele en persoonsgerichte insteek bieden wij de begeleiding die bij jouw persoon en vraagstelling past.en outplacementtraject bij JP Werkrevisie is er op gericht om jou te begeleiden “van werk naar werk”. Het traject wordt als een concreet plan opgebouwd, zoals:> loopbaanoriëntatie,> versterking van de sollicitatievaardigheden,> actieve ondersteuning bij het benaderen van de arbeidsmarkt> eventueel ondersteuning bij het opzetten van je eigen onderneming.De onderdelen hebben een duidelijk onderling verband, maar kunnen ook los worden ingezet. Jouw wensen en behoeften zijn daarbij leidend.

€ 4.356,00 (6 maanden)

Wordt jouw dienstverband binnenkort beëindigd en moet je op zoek naar een nieuwe baan? Vaak is dit een ingrijpende gebeurtenis. Je moet het werk, dat je vaak met veel plezier hebt gedaan, loslaten. Het kan ook zijn dat een verschil van inzicht of zelfs een conflict aanleiding is voor ontslag. Wil je dit moment aangrijpen om goed na te denken over jouw koers in het vervolg van je loopbaan? Dan is een outplacement van JP Werkrevisie geknipt voor jou. Op basis van een individuele en persoonsgerichte insteek bieden wij de begeleiding die bij jouw persoon en vraagstelling past.en outplacementtraject bij JP Werkrevisie is er op gericht om jou te begeleiden “van werk naar werk”. Het traject wordt als een concreet plan opgebouwd, zoals:> loopbaanoriëntatie,> versterking van de sollicitatievaardigheden,> actieve ondersteuning bij het benaderen van de arbeidsmarkt> eventueel ondersteuning bij het opzetten van je eigen onderneming.De onderdelen hebben een duidelijk onderling verband, maar kunnen ook los worden ingezet. Jouw wensen en behoeften zijn daarbij leidend.

€ 4.356,00 (6 maanden)
Max. 1 deelnemer
Max. 1 deelnemer Zwolle, Apeldoorn, Arnhem + 18 meer.
Zwolle, Apeldoorn, Arnhem + 18 meer.

9.3

9.3

Arbeidsdeskundig advies- en onderzoek

Het UWV stelt hoge eisen aan de re-integratie-inspanningen van u en uw zieke medewerker, dit is vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. Eén belangrijke interventie is het Arbeidsdeskundig Onderzoek. Dit is een verplicht onderdeel van het re-integratieverslag. In dit onderzoek kijkt de arbeidsdeskundige naar de belasting van de functies binnen uw organisatie versus de belastbaarheid van uw medewerker.Zo wordt antwoord gegeven op de vragen:Is uw medewerker geschikt voor zijn/haar eigen functie?Is deze functie met aanpassingen passend te maken?Zijn er andere functies binnen uw bedrijf waar uw medewerker wel geschikt voor geacht wordt?Welke mogelijkheden zijn er voor uw medewerker voor werk in een andere functie bij een ander bedrijf?Wat doet een arbeidsdeskundige?Een arbeidsdeskundige onderzoekt de belasting van het werk en weegt of deze belasting nog past bij de belastbaarheid van de medewerker. De belastbaarheid van de medewerker is door de bedrijfsarts op basis van medische informatie in een lijst vastgelegd (inzetbaarheidsprofiel of functionele mogelijkheden lijst - FML.Een arbeidsdeskundige onderzoekt welke stappen werkgever en werknemer kunnen zetten om terugkeer naar passend werk mogelijk te maken. De arbeidsdeskundige kijkt naar de totale situatie, in belang van werkgever en werknemer, vanuit een oplossingsgerichte werkwijze.Wat levert een AD onderzoek op?De arbeidsdeskundige draagt bij aan de verantwoorde en duurzame terugkeer van een verzuimende medewerker naar passend werk bij de eigen of andere werkgever. Daardoor wordt de emotionele en financiële schadelast voor de medewerker en de werkgever zoveel mogelijk beperkt.JobUp adviseert u om tijdig een arbeidsdeskundig onderzoek uit te laten voeren. Men verwacht dat gemiddeld over alle werkgevers in 2019 één op de drie dossiers een loonsanctie krijgt. Dit kan worden voorkomen door tijdig te investeren in een arbeidsdeskundig onderzoek.

€ 995,00 (1 dag)

Het UWV stelt hoge eisen aan de re-integratie-inspanningen van u en uw zieke medewerker, dit is vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. Eén belangrijke interventie is het Arbeidsdeskundig Onderzoek. Dit is een verplicht onderdeel van het re-integratieverslag. In dit onderzoek kijkt de arbeidsdeskundige naar de belasting van de functies binnen uw organisatie versus de belastbaarheid van uw medewerker.Zo wordt antwoord gegeven op de vragen:Is uw medewerker geschikt voor zijn/haar eigen functie?Is deze functie met aanpassingen passend te maken?Zijn er andere functies binnen uw bedrijf waar uw medewerker wel geschikt voor geacht wordt?Welke mogelijkheden zijn er voor uw medewerker voor werk in een andere functie bij een ander bedrijf?Wat doet een arbeidsdeskundige?Een arbeidsdeskundige onderzoekt de belasting van het werk en weegt of deze belasting nog past bij de belastbaarheid van de medewerker. De belastbaarheid van de medewerker is door de bedrijfsarts op basis van medische informatie in een lijst vastgelegd (inzetbaarheidsprofiel of functionele mogelijkheden lijst - FML.Een arbeidsdeskundige onderzoekt welke stappen werkgever en werknemer kunnen zetten om terugkeer naar passend werk mogelijk te maken. De arbeidsdeskundige kijkt naar de totale situatie, in belang van werkgever en werknemer, vanuit een oplossingsgerichte werkwijze.Wat levert een AD onderzoek op?De arbeidsdeskundige draagt bij aan de verantwoorde en duurzame terugkeer van een verzuimende medewerker naar passend werk bij de eigen of andere werkgever. Daardoor wordt de emotionele en financiële schadelast voor de medewerker en de werkgever zoveel mogelijk beperkt.JobUp adviseert u om tijdig een arbeidsdeskundig onderzoek uit te laten voeren. Men verwacht dat gemiddeld over alle werkgevers in 2019 één op de drie dossiers een loonsanctie krijgt. Dit kan worden voorkomen door tijdig te investeren in een arbeidsdeskundig onderzoek.

€ 995,00 (1 dag)
Max. 1 deelnemer
Max. 1 deelnemer Hendrik-Ido-Ambacht
Hendrik-Ido-Ambacht

8.0

8.0

Maatwerktrainingen

Tailor iT Training is een deskundig partner voor individuen, bedrijven en organisaties, die behoefte hebben aan kennis en vaardigheden op het gebied van ICT of persoonlijke ontwikkelingstrainingen.Tailor iT Training is met haar hoofdkantoor en een opleidingslocatie gevestigd in Breda. Naast onze opleidingslocatie inBreda verzorgen wij trainingen op onze vaste opleidingslocaties in Tilburg, Amsterdam, Zwolle, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Antwerpen. Met deze spreiding zijn we in staat om dicht bij onze relaties trainingen te verzorgen. Daarnaast worden veel trainingen gegeven op locatie van onze relaties (in-company).We verzorgen (maatwerk)trainingen in kantoorautomatisering, netwerk- en systeembeheer, programmeeromgevingen engrafische pakketten, maarook voor Management trainingen zoals Prince2, ITIL en persoonlijke vaardigheidstrainingen bent u bij Tailor iT Training aan het juiste adres.Tailor iT Training is een specialist, die ervan uitgaat dat het ontwikkelen en scholen van mensen, bijdraagt aan de toegevoegde waarde voor bedrijven en organisaties. De juiste kennis, op het juiste moment op de juiste plaats.Wij hebben een vijftiental gecertificeerde en ervaren trainers in dienst, die op effectieve wijze zorg dragen voor de gewenste kennisoverdracht.Onze relaties zijn in alle branches vertegenwoordigd. Handelsondernemingen, (semi)overheid, industrie, zorginstellingen en zakelijke en financiële dienstverleners. Onze relaties zien ons als een betrouwbare opleidingspartner.

€ 100,00 (1 uur)

Tailor iT Training is een deskundig partner voor individuen, bedrijven en organisaties, die behoefte hebben aan kennis en vaardigheden op het gebied van ICT of persoonlijke ontwikkelingstrainingen.Tailor iT Training is met haar hoofdkantoor en een opleidingslocatie gevestigd in Breda. Naast onze opleidingslocatie inBreda verzorgen wij trainingen op onze vaste opleidingslocaties in Tilburg, Amsterdam, Zwolle, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Antwerpen. Met deze spreiding zijn we in staat om dicht bij onze relaties trainingen te verzorgen. Daarnaast worden veel trainingen gegeven op locatie van onze relaties (in-company).We verzorgen (maatwerk)trainingen in kantoorautomatisering, netwerk- en systeembeheer, programmeeromgevingen engrafische pakketten, maarook voor Management trainingen zoals Prince2, ITIL en persoonlijke vaardigheidstrainingen bent u bij Tailor iT Training aan het juiste adres.Tailor iT Training is een specialist, die ervan uitgaat dat het ontwikkelen en scholen van mensen, bijdraagt aan de toegevoegde waarde voor bedrijven en organisaties. De juiste kennis, op het juiste moment op de juiste plaats.Wij hebben een vijftiental gecertificeerde en ervaren trainers in dienst, die op effectieve wijze zorg dragen voor de gewenste kennisoverdracht.Onze relaties zijn in alle branches vertegenwoordigd. Handelsondernemingen, (semi)overheid, industrie, zorginstellingen en zakelijke en financiële dienstverleners. Onze relaties zien ons als een betrouwbare opleidingspartner.

€ 100,00 (1 uur)
Max. 1 deelnemer
Max. 1 deelnemer

9.0

9.0

Training vitale medewerkers, florerende organisaties

Voor wie is de cursus bedoeld:Deze cursus is bedoeld voor mensgerichte directieleden, doelgerichte HR professionals, verzuimspecialisten en betrokken teamleiders.Inhoud van de trainingVitale organisaties presteren 14% beter, werkplezier ligt 17% hoger en het verzuim 17% lager. Dat bespaart op termijn al snel enkele tonnen of miljoenen aan jaarlijkse personeelskosten. Vitaliteit kent ruim 50 definities, iedereen heeft daar zijn ideeën en beelden bij. Carrièrepoort neemt je in deze training mee naar een verfrissende, complete en integrale kijk en aanpak op vitaliteit. Deze visie is gebaseerd op de meest actuele kennis en inzichten vanuit wetenschap, experts en ervaringsdeskundigen.Het laat je zien dat alles op elkaar ingrijpt, interacteert en ook dat het een fragiel samenspel is, wat je als professional sterk kunt beïnvloeden. Zowel positief als negatief.InhoudInzicht in een complete en integrale aanpak van vitaliteitDe 6 leidende sturingsvariabelen om je beleid en aanpak echt integraal aan te pakken:- Energie (Motivatoren)- Cultuur (Samenwerking en Attitude)- Structuren (Informatie en Coördinatie, Besluitvorming en Verantwoordelijkheid)- Prestatie-indicatoren (welke KPI’s stimuleren mens en resultaten optimaal)- Gezondheid (Leefstijl van medewerkers)- Werken op afstand (thuiswerkfactor, hybride werken)- De volwassenheidsfases van vitale organisaties- De vitaliteitscyclus, het jaarlijks terugkerende stappenplan naar een vitale organisatie- Werken met de vitaliteitszon (het kompas voor vitale medewerkers)We zien graag dat je deze kennis toepast en deelt in jouw organisatie, zodat er verder gebouwd wordt aan onze missie:Zoveel mogelijk medewerkers en organisaties in Nederland vitaal en vol energie!ResultaatDe effecten als je het samenspel goed beheerst? Toekomstbestendige en wendbare organisaties, met een nieuwe kijk op de medewerker. De mens maakt of breekt je organisatie, dat kun (en wil) je beïnvloeden. Hoe? Dat leer je in deze training. Op pad naar speelse, veerkrachtige, productieve en succesvolle organisaties en mensen!

€ 995,00 (3 maanden)

Voor wie is de cursus bedoeld:Deze cursus is bedoeld voor mensgerichte directieleden, doelgerichte HR professionals, verzuimspecialisten en betrokken teamleiders.Inhoud van de trainingVitale organisaties presteren 14% beter, werkplezier ligt 17% hoger en het verzuim 17% lager. Dat bespaart op termijn al snel enkele tonnen of miljoenen aan jaarlijkse personeelskosten. Vitaliteit kent ruim 50 definities, iedereen heeft daar zijn ideeën en beelden bij. Carrièrepoort neemt je in deze training mee naar een verfrissende, complete en integrale kijk en aanpak op vitaliteit. Deze visie is gebaseerd op de meest actuele kennis en inzichten vanuit wetenschap, experts en ervaringsdeskundigen.Het laat je zien dat alles op elkaar ingrijpt, interacteert en ook dat het een fragiel samenspel is, wat je als professional sterk kunt beïnvloeden. Zowel positief als negatief.InhoudInzicht in een complete en integrale aanpak van vitaliteitDe 6 leidende sturingsvariabelen om je beleid en aanpak echt integraal aan te pakken:- Energie (Motivatoren)- Cultuur (Samenwerking en Attitude)- Structuren (Informatie en Coördinatie, Besluitvorming en Verantwoordelijkheid)- Prestatie-indicatoren (welke KPI’s stimuleren mens en resultaten optimaal)- Gezondheid (Leefstijl van medewerkers)- Werken op afstand (thuiswerkfactor, hybride werken)- De volwassenheidsfases van vitale organisaties- De vitaliteitscyclus, het jaarlijks terugkerende stappenplan naar een vitale organisatie- Werken met de vitaliteitszon (het kompas voor vitale medewerkers)We zien graag dat je deze kennis toepast en deelt in jouw organisatie, zodat er verder gebouwd wordt aan onze missie:Zoveel mogelijk medewerkers en organisaties in Nederland vitaal en vol energie!ResultaatDe effecten als je het samenspel goed beheerst? Toekomstbestendige en wendbare organisaties, met een nieuwe kijk op de medewerker. De mens maakt of breekt je organisatie, dat kun (en wil) je beïnvloeden. Hoe? Dat leer je in deze training. Op pad naar speelse, veerkrachtige, productieve en succesvolle organisaties en mensen!

€ 995,00 (3 maanden)
Max. 7 deelnemers
Max. 7 deelnemers Rotterdam, Rotterdam, Utrecht + 2 meer.
Rotterdam, Rotterdam, Utrecht + 2 meer.

9.0

9.0

Training Wat wil ik echt.

Veel mensen hebben niet echt een idee of een duidelijk loopbaandoel. Er ontbreekt een plan wat ze met hun leven willen en rollen vervolgens in een baan. De kans is dan groter om vast te lopen, wat veel energie kost en weinig plezier oplevert.Dat kan heel anders! Volg de training: Wat wil ik écht? en leer hoe je op een beproefde manier jouw gevoel en verstand samenbrengt. Zo maak je veel slimmere keuzes en ontwikkel jij jezelf vanuit flow, duurzaam en moeiteloos.Zoeken naar het werk dat voldoening geeft, kost tijd en energie. Het vraagt een andere manier van kijken en onderzoeken.Breek uit de box, voorbij twijfel en overtuigingen en ontdek hoe je met jouw kernwaarden en talenten een topjob creëert waarin jij je een leven lang ontwikkelt.Dit is een unieke Curiosity Loopbaantraining die wereldwijd wordt gegevenMeer dan 100.000 mensen hebben de training al gevolgd. Ontwikkeld door Curiosity expert en psycholoog Martin Sage. Tackel loopbaanstress door je te focussen op wat je energie geeft en zie de superkracht van nieuwsgierigheid.Leer professioneel brainstormen om zo out of the box carrière ideeën te vinden. Deze ideeën zetten we om naar projecten die jouw nieuwsgierigheid aanzet zodat je soepel stappen maakt.Ontdek de kracht van jouw nieuwsgierigheid en stippel een carrièrepad uit dat je elke dag voldoening gaat geven. Krijg echt grip op je loopbaan en ontdek functies die jij je nooit voor had kunnen stellen. Een mooie vervolgtraining is de training Ontdek je plekBEREIK OOK DEZE RESULATEN- Durven uit de box te stappen door gewoon te DOEN. Creëer werk in die richting die je passie stimuleert- Pak regie door jouw nieuwsgierigheid als kompas in je leven te gebruiken- Weer met uitdaging en nieuwsgierige blik werken- Zodat je een sterker fundament en betere toekomst realiseert€347 per deelnemer

€ 347,00 (1 dag)

Veel mensen hebben niet echt een idee of een duidelijk loopbaandoel. Er ontbreekt een plan wat ze met hun leven willen en rollen vervolgens in een baan. De kans is dan groter om vast te lopen, wat veel energie kost en weinig plezier oplevert.Dat kan heel anders! Volg de training: Wat wil ik écht? en leer hoe je op een beproefde manier jouw gevoel en verstand samenbrengt. Zo maak je veel slimmere keuzes en ontwikkel jij jezelf vanuit flow, duurzaam en moeiteloos.Zoeken naar het werk dat voldoening geeft, kost tijd en energie. Het vraagt een andere manier van kijken en onderzoeken.Breek uit de box, voorbij twijfel en overtuigingen en ontdek hoe je met jouw kernwaarden en talenten een topjob creëert waarin jij je een leven lang ontwikkelt.Dit is een unieke Curiosity Loopbaantraining die wereldwijd wordt gegevenMeer dan 100.000 mensen hebben de training al gevolgd. Ontwikkeld door Curiosity expert en psycholoog Martin Sage. Tackel loopbaanstress door je te focussen op wat je energie geeft en zie de superkracht van nieuwsgierigheid.Leer professioneel brainstormen om zo out of the box carrière ideeën te vinden. Deze ideeën zetten we om naar projecten die jouw nieuwsgierigheid aanzet zodat je soepel stappen maakt.Ontdek de kracht van jouw nieuwsgierigheid en stippel een carrièrepad uit dat je elke dag voldoening gaat geven. Krijg echt grip op je loopbaan en ontdek functies die jij je nooit voor had kunnen stellen. Een mooie vervolgtraining is de training Ontdek je plekBEREIK OOK DEZE RESULATEN- Durven uit de box te stappen door gewoon te DOEN. Creëer werk in die richting die je passie stimuleert- Pak regie door jouw nieuwsgierigheid als kompas in je leven te gebruiken- Weer met uitdaging en nieuwsgierige blik werken- Zodat je een sterker fundament en betere toekomst realiseert€347 per deelnemer

€ 347,00 (1 dag)
Max. 14 deelnemers
Max. 14 deelnemers Alkmaar
Alkmaar

6.3

6.3

Arbeidsdeskundig onderzoek

Als arbeidsdeskundigen zetten wij mensen in hun kracht waardoor ze mogelijkheden zien in plaats van beperkingen. Het resultaat is dat mensen (weer) naar vermogen en duurzaam inzetbaar zijn.Als uw werknemer te maken krijgt met ziekte, ongeval of een conflict is vaak extra aandacht nodig om de balans te hervinden tussen de belastbaarheid van de werknemer en de belasting in het werk. Door het inschakelen van onze arbeidsdeskundige kunt u antwoord krijgen op vragen als:· Is de werknemer nog inzetbaar in zijn eigen werk?· Zijn er hulpmiddelen of voorzieningen nodig?· Kunnen werkplek, taken en functies aangepast worden aan het arbeidsvermogen?· Wat zijn de consequenties voor de arbeidsovereenkomst indien u als werkgever ander werk kunt aanbieden binnen de eigen organisatie?· Welke andere re-integratiemogelijkheden zijn er voor de werknemer binnen of buiten de organisatieWaarvoor kunt u ons benaderen?· Arbeidsdeskundig onderzoek naar re-integratiemogelijkheden binnen en buiten de organisatie· Ondersteunen bij voorkomen en herstellen van arbeidsongeschiktheid· Werkplekonderzoek· Inzicht in loonwaarde bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidFooqus werkt met geregistreerde Arbeidsdeskundigen en uiteraard zijn wij aangesloten bij Stichting Register Arbeidsdeskundigen SRAKosten:Het inzetten van een arbeidsdeskundige is altijd maatwerk en afhankelijk van het aantal uren dat nodig is om te komen tot een goed advies.Een basis arbeidsdeskundig onderzoek (rond het eerste ziektejaar) kost op dit moment € 950,- exclusief BTW en exclusief reiskosten. Indien uitgebreider onderzoek noodzakelijk is, zal er van tevoren een inschatting plaatsvinden om een zo goed mogelijk beeld te geven van de totale kosten voor aanvang van de opdracht.

€ 950,00 (2 weken)

Als arbeidsdeskundigen zetten wij mensen in hun kracht waardoor ze mogelijkheden zien in plaats van beperkingen. Het resultaat is dat mensen (weer) naar vermogen en duurzaam inzetbaar zijn.Als uw werknemer te maken krijgt met ziekte, ongeval of een conflict is vaak extra aandacht nodig om de balans te hervinden tussen de belastbaarheid van de werknemer en de belasting in het werk. Door het inschakelen van onze arbeidsdeskundige kunt u antwoord krijgen op vragen als:· Is de werknemer nog inzetbaar in zijn eigen werk?· Zijn er hulpmiddelen of voorzieningen nodig?· Kunnen werkplek, taken en functies aangepast worden aan het arbeidsvermogen?· Wat zijn de consequenties voor de arbeidsovereenkomst indien u als werkgever ander werk kunt aanbieden binnen de eigen organisatie?· Welke andere re-integratiemogelijkheden zijn er voor de werknemer binnen of buiten de organisatieWaarvoor kunt u ons benaderen?· Arbeidsdeskundig onderzoek naar re-integratiemogelijkheden binnen en buiten de organisatie· Ondersteunen bij voorkomen en herstellen van arbeidsongeschiktheid· Werkplekonderzoek· Inzicht in loonwaarde bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidFooqus werkt met geregistreerde Arbeidsdeskundigen en uiteraard zijn wij aangesloten bij Stichting Register Arbeidsdeskundigen SRAKosten:Het inzetten van een arbeidsdeskundige is altijd maatwerk en afhankelijk van het aantal uren dat nodig is om te komen tot een goed advies.Een basis arbeidsdeskundig onderzoek (rond het eerste ziektejaar) kost op dit moment € 950,- exclusief BTW en exclusief reiskosten. Indien uitgebreider onderzoek noodzakelijk is, zal er van tevoren een inschatting plaatsvinden om een zo goed mogelijk beeld te geven van de totale kosten voor aanvang van de opdracht.

€ 950,00 (2 weken)

10.0

10.0

Talentassessment Professional

Welk beroep past bij mij? Welke studie? Waar ben ik in mijn element? Waar ga ik me volgend jaar op richten? Op welk niveau functioneer ik optimaal? Waar moet ik me aan toewijden? Wat moet ik delegeren? Hoe kom ik uit de sleur? Wat zuigt mij leeg? Wat houdt mij tegen om te presteren? Als je één van deze vragen herkent is dit assessment wellicht voor jou. Je bent welkom voor een vrijblijvend oriënterend gesprek, want een Talentassessment doe je maar één keer in je leven. Dat moet wel direct de juiste zijn. Ook online vanuit thuis mogelijk. Nodig: rustige werkplek, pc of laptop met webcam. Bel 078-6414563 of mail.Modules:Persoonlijkheid. Uniek onderzoek naar alle sterke punten van je karakter aan de hand van Big Five en diverse andere tests. Elke sterkte is een bouwsteen van je unieke talent.Capaciteiten. Een serieus capaciteiten-onderzoek door een registerpsycholoog dat alle sterktes van je capaciteiten-profiel in kaart brengt. Zie je scores op acht deelterreinen.Interesse. Wat geeft jou energie? Waar wordt je blij van? Een gedegen onderzoek naar deze belangrijke bouwstenen van je talent. De match met karakter en IQ wordt ook vastgesteld.Profiel-hub. Jouw profiel vertaald in DISC, PAKSOC, MBTI en Belbin-profielen. Zo sluit je assessment naadloos aan bij iedere vorm van coaching of training. Dat is wel zo makkelijk.Competenties. Een helder, duidelijk overzicht van al je ontwikkelbare vaardigheden op het gebied van werk, samenwerking, contacten, leidinggeven, denken en stress-hantering.Referenten. Wat zeggen de mensen die jou kennen over je talent, je vaardigheden en de situaties waarin je in je element bent? Wij benaderen jouw referenten voor een online-survey.​

€ 2.329,00 (1 dag)

Welk beroep past bij mij? Welke studie? Waar ben ik in mijn element? Waar ga ik me volgend jaar op richten? Op welk niveau functioneer ik optimaal? Waar moet ik me aan toewijden? Wat moet ik delegeren? Hoe kom ik uit de sleur? Wat zuigt mij leeg? Wat houdt mij tegen om te presteren? Als je één van deze vragen herkent is dit assessment wellicht voor jou. Je bent welkom voor een vrijblijvend oriënterend gesprek, want een Talentassessment doe je maar één keer in je leven. Dat moet wel direct de juiste zijn. Ook online vanuit thuis mogelijk. Nodig: rustige werkplek, pc of laptop met webcam. Bel 078-6414563 of mail.Modules:Persoonlijkheid. Uniek onderzoek naar alle sterke punten van je karakter aan de hand van Big Five en diverse andere tests. Elke sterkte is een bouwsteen van je unieke talent.Capaciteiten. Een serieus capaciteiten-onderzoek door een registerpsycholoog dat alle sterktes van je capaciteiten-profiel in kaart brengt. Zie je scores op acht deelterreinen.Interesse. Wat geeft jou energie? Waar wordt je blij van? Een gedegen onderzoek naar deze belangrijke bouwstenen van je talent. De match met karakter en IQ wordt ook vastgesteld.Profiel-hub. Jouw profiel vertaald in DISC, PAKSOC, MBTI en Belbin-profielen. Zo sluit je assessment naadloos aan bij iedere vorm van coaching of training. Dat is wel zo makkelijk.Competenties. Een helder, duidelijk overzicht van al je ontwikkelbare vaardigheden op het gebied van werk, samenwerking, contacten, leidinggeven, denken en stress-hantering.Referenten. Wat zeggen de mensen die jou kennen over je talent, je vaardigheden en de situaties waarin je in je element bent? Wij benaderen jouw referenten voor een online-survey.​

€ 2.329,00 (1 dag)
Max. 1 deelnemer
Max. 1 deelnemer

9.0

9.0

Outplacement-traject

OutplacementOutplacement biedt kansen wanneer een werknemer in zijn huidige functie niet verder kan of wil. Omdat een werkgever goed werkgeverschap wil tonen kan deze zijn medewerker de mogelijkheid bieden om op zoek te gaan naar een functie bij een andere werkgever. Een unieke mogelijkheid tot een carrière switch.Als een medewerker zijn baan verliest kan dit een heftige gebeurtenis zijn waardoor het voelt alsof men alle zekerheden kwijt is. Er kunnen dan veel emoties naar boven komen. Een medewerker kan het gevoel krijgen dat anderen over zijn leven aan het beslissen zijn. In deze rollercoaster komen verdriet, angst en boosheid voorbij maar wellicht ook opluchting, nieuwsgierigheid en het grijpen van nieuwe kansen. In deze periode gaat de medewerker afscheid nemen van wat er was en kijken naar nieuwe mogelijkheden.Waar een deur sluit, gaat er altijd ook weer één open. Het is belangrijk dat de medewerker weer aan het roer gaat staan om zelf richting te geven aan zijn loopbaan. Waardoor de medewerker over een tijdje kan zeggen ‘had ik dit maar eerder gedaan’.Wij zullen een medewerker tijdens het hele traject begeleiden waarbij hij bepaalt welke richting we op gaan. Door het inzetten van verschillende methodieken zal de medewerker inzichten vergaren die helpen bij de zoektocht naar een andere passende functie. En die is er! Het gaat erom dat de medewerker weer met plezier aan de slag gaat bij een organisatie die bij hem past en in een functie die volledig gebruik maakt van zijn kwaliteiten.De duur van een traject is ongeveer 6 maanden, afhankelijk van wat er nodig is.Pluspunten voor de medewerker-Aandacht voor rouwverwerking;-Loopbaanonderzoek Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Hoe kom ik daar?-Begeleiding bij het sollicitatieproces: aandacht voor een goed cv, sollicitatiebrief, LinkedInprofiel, sollicitatiegesprek en houding en presentatie;-Begeleiding bij effectief netwerken;Jobhunting: Samen gaan we de arbeidsmarkt actief benaderen waarbij gebruik wordt gemaakt van het netwerk van PerspectiefPlus;Een outplacementtraject kan u baanzekerheid opleveren.Pluspunten voor de werkgever-Met een outplacementtraject bij PerspectiefPlus zal de medewerker positief terugkijken en deze ervaring uitdragen als ambassadeur: tevreden personeel en imago;-Een outplacementtraject is fiscaal aftrekbaar;-Het kan juridische kosten voorkomen;-Door een rechtvaardige en betrokken reputatie invulling geven aan goed werkgeverschap.

€ 3.998,00 (6 maanden)

OutplacementOutplacement biedt kansen wanneer een werknemer in zijn huidige functie niet verder kan of wil. Omdat een werkgever goed werkgeverschap wil tonen kan deze zijn medewerker de mogelijkheid bieden om op zoek te gaan naar een functie bij een andere werkgever. Een unieke mogelijkheid tot een carrière switch.Als een medewerker zijn baan verliest kan dit een heftige gebeurtenis zijn waardoor het voelt alsof men alle zekerheden kwijt is. Er kunnen dan veel emoties naar boven komen. Een medewerker kan het gevoel krijgen dat anderen over zijn leven aan het beslissen zijn. In deze rollercoaster komen verdriet, angst en boosheid voorbij maar wellicht ook opluchting, nieuwsgierigheid en het grijpen van nieuwe kansen. In deze periode gaat de medewerker afscheid nemen van wat er was en kijken naar nieuwe mogelijkheden.Waar een deur sluit, gaat er altijd ook weer één open. Het is belangrijk dat de medewerker weer aan het roer gaat staan om zelf richting te geven aan zijn loopbaan. Waardoor de medewerker over een tijdje kan zeggen ‘had ik dit maar eerder gedaan’.Wij zullen een medewerker tijdens het hele traject begeleiden waarbij hij bepaalt welke richting we op gaan. Door het inzetten van verschillende methodieken zal de medewerker inzichten vergaren die helpen bij de zoektocht naar een andere passende functie. En die is er! Het gaat erom dat de medewerker weer met plezier aan de slag gaat bij een organisatie die bij hem past en in een functie die volledig gebruik maakt van zijn kwaliteiten.De duur van een traject is ongeveer 6 maanden, afhankelijk van wat er nodig is.Pluspunten voor de medewerker-Aandacht voor rouwverwerking;-Loopbaanonderzoek Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Hoe kom ik daar?-Begeleiding bij het sollicitatieproces: aandacht voor een goed cv, sollicitatiebrief, LinkedInprofiel, sollicitatiegesprek en houding en presentatie;-Begeleiding bij effectief netwerken;Jobhunting: Samen gaan we de arbeidsmarkt actief benaderen waarbij gebruik wordt gemaakt van het netwerk van PerspectiefPlus;Een outplacementtraject kan u baanzekerheid opleveren.Pluspunten voor de werkgever-Met een outplacementtraject bij PerspectiefPlus zal de medewerker positief terugkijken en deze ervaring uitdragen als ambassadeur: tevreden personeel en imago;-Een outplacementtraject is fiscaal aftrekbaar;-Het kan juridische kosten voorkomen;-Door een rechtvaardige en betrokken reputatie invulling geven aan goed werkgeverschap.

€ 3.998,00 (6 maanden)
Max. 1 deelnemer
Max. 1 deelnemer Den Bosch
Den Bosch

9.8

9.8

De meest complete executive search, hunting naar de meest passende manager voor jouw bedrijf

Management is in beweging.Voor organisaties en managers die in wederzijdse verandering niet anticiperen en zich niet adequaat voorbereiden is vastlopen onvermijdelijk.Managers voelen dat het niet meer past en en nemen hun kennis en expertise mee naar de concurrentie. Organisaties worden geconfronteerd met plotseling vertrek van essentiële managers die een leegte achterlaten die moeilijk te vullen is.Met alle kans dat de betrokkenheid van medewerkers afneemt,het ziekteverzuim toeneemt en de groei stagneert.Met hulp van de Paskamer begeleiden we executives bij het managen van hun loopbaanpotentieel en hebben organisaties altijd gekwalificeerde managers klaarstaan voor de volgende fase.Maximale fit, resultaat en werkgeluk.Waarom De Paskamer* Nooit meer dringend op zoek naar de ideale kandidaat.* Een exclusief bewezen match van minimaal 70% op basis van power skills, bedrijfscultuur en de (toekomstige) fase van het bedrijf.* Proactief en natuurlijk mobiliseren van managers, zodat bedrijven niet worden geconfronteerd met een gat in de dienstverlening als er iemand ineens vertrekt.* Uitgebreide, snelle en kwalitatieve analyse van bedrijf en management, zodat de toekomstige match klaarstaat wanneer het nodig is.* Geen wervingskosten.* Nazorg/(on)boarden/ontwikkelen op talent incl. meting.BewegingWij brengen manager en organisatie bij elkaar die minimaal 70% compatibel en betrouwbaar is, een data based en persoonlijke aanpak gecombineerd. Geen wervingskosten, wel een maximale fit en ontwikkeling.De Paskamer brengt beweging in management:* Samenwerken als businesspartner naar maximaal potentieel.Wij werken het liefst samen in een gelijkwaardig partnerschap en trekken samen op, waarbij je als organisatie de deur openstelt voor maximaal potentieel.* Strategische toekomstige managementfits.Wij creëren voor jullie toekomstige managementfits, waarbij tegelijkertijd een natuurlijke beweging in posities ontstaat.* Visie voor de toekomst.Wij verbinden managers en directeuren met groeiende organisaties op basis van toekomstige bedrijfsvoering.* Ontwikkelen en continue groei.Wij ontwikkelen managers met zijn/haar toegevoegde waarde in een passende rol of bedrijf.* Een vaste fee voor een vaste dienstverlening.Geen verrassingen of uurtje-factuurtje maar meetbare waarde.Plan vrijblijvend een gesprek in via de website depaskamer.careers of stuur via de site een whatapp bericht (knop "aanmeten") . Veranderingsproces nodig? Kijk ook naar integratievecounseling.nl

€ 0,00 (6 maanden)

Management is in beweging.Voor organisaties en managers die in wederzijdse verandering niet anticiperen en zich niet adequaat voorbereiden is vastlopen onvermijdelijk.Managers voelen dat het niet meer past en en nemen hun kennis en expertise mee naar de concurrentie. Organisaties worden geconfronteerd met plotseling vertrek van essentiële managers die een leegte achterlaten die moeilijk te vullen is.Met alle kans dat de betrokkenheid van medewerkers afneemt,het ziekteverzuim toeneemt en de groei stagneert.Met hulp van de Paskamer begeleiden we executives bij het managen van hun loopbaanpotentieel en hebben organisaties altijd gekwalificeerde managers klaarstaan voor de volgende fase.Maximale fit, resultaat en werkgeluk.Waarom De Paskamer* Nooit meer dringend op zoek naar de ideale kandidaat.* Een exclusief bewezen match van minimaal 70% op basis van power skills, bedrijfscultuur en de (toekomstige) fase van het bedrijf.* Proactief en natuurlijk mobiliseren van managers, zodat bedrijven niet worden geconfronteerd met een gat in de dienstverlening als er iemand ineens vertrekt.* Uitgebreide, snelle en kwalitatieve analyse van bedrijf en management, zodat de toekomstige match klaarstaat wanneer het nodig is.* Geen wervingskosten.* Nazorg/(on)boarden/ontwikkelen op talent incl. meting.BewegingWij brengen manager en organisatie bij elkaar die minimaal 70% compatibel en betrouwbaar is, een data based en persoonlijke aanpak gecombineerd. Geen wervingskosten, wel een maximale fit en ontwikkeling.De Paskamer brengt beweging in management:* Samenwerken als businesspartner naar maximaal potentieel.Wij werken het liefst samen in een gelijkwaardig partnerschap en trekken samen op, waarbij je als organisatie de deur openstelt voor maximaal potentieel.* Strategische toekomstige managementfits.Wij creëren voor jullie toekomstige managementfits, waarbij tegelijkertijd een natuurlijke beweging in posities ontstaat.* Visie voor de toekomst.Wij verbinden managers en directeuren met groeiende organisaties op basis van toekomstige bedrijfsvoering.* Ontwikkelen en continue groei.Wij ontwikkelen managers met zijn/haar toegevoegde waarde in een passende rol of bedrijf.* Een vaste fee voor een vaste dienstverlening.Geen verrassingen of uurtje-factuurtje maar meetbare waarde.Plan vrijblijvend een gesprek in via de website depaskamer.careers of stuur via de site een whatapp bericht (knop "aanmeten") . Veranderingsproces nodig? Kijk ook naar integratievecounseling.nl

€ 0,00 (6 maanden)
Max. 1 deelnemer
Max. 1 deelnemer Udenhout, Den Bosch, Breda + 3 meer.
Udenhout, Den Bosch, Breda + 3 meer.

Werving en selectie totaaloplossing

Zeg vaarwel tegen vacaturehoofdpijn! 🚀 Onze alles-in-één wervingsoplossing transformeert hoe je toptalent vindt en bindt. Met onze krachtige Applicant Tracking System (ATS) software, doeltreffende recruitmentcampagnes, en slimme arbeidsmarktcommunicatie, maken wij het matchen van de juiste mensen met de juiste posities moeiteloos.Wij werken nauw samen met MKB bedrijven om de wervingskosten laag te houden en hun afhankelijkheid van externe recruiters te verminderen. Onze aanpak biedt volledige controle en inzicht in je wervingsproces, optimaliseert je strategieën via geavanceerde data-analyse, en verbetert de kandidaatervaring. Dit verhoogt niet alleen de conversieratio van sollicitanten naar werknemers, maar versterkt ook je werkgeversmerk.

€ 4.800,00 (1 jaar)

Zeg vaarwel tegen vacaturehoofdpijn! 🚀 Onze alles-in-één wervingsoplossing transformeert hoe je toptalent vindt en bindt. Met onze krachtige Applicant Tracking System (ATS) software, doeltreffende recruitmentcampagnes, en slimme arbeidsmarktcommunicatie, maken wij het matchen van de juiste mensen met de juiste posities moeiteloos.Wij werken nauw samen met MKB bedrijven om de wervingskosten laag te houden en hun afhankelijkheid van externe recruiters te verminderen. Onze aanpak biedt volledige controle en inzicht in je wervingsproces, optimaliseert je strategieën via geavanceerde data-analyse, en verbetert de kandidaatervaring. Dit verhoogt niet alleen de conversieratio van sollicitanten naar werknemers, maar versterkt ook je werkgeversmerk.

€ 4.800,00 (1 jaar)
Max. 35 deelnemers
Max. 35 deelnemers

9.5

9.5

Naar Werk (UWV)

Speerpunten in onze begeleidingBij ons ervaart u de voordelen van een compact bureau. Kenmerkend voor ons zijn:- Totaalpakket onder 1 dak met 1 aanspreekpunt- Breed aanbod van opleidingsmogelijkheden inhouse, zowel individueel als klassikaal- Korte lijnen;- Persoonlijk contact en oog voor individuele behoeften;;- Proactief en betrokken;- Daadkrachtig;- Deskundigheid en ervaring.In onze werkwijze ligt de nadruk op de klant zelf, op zijn/haar veerkracht en op wat zijn/haar leven betekenisvol maakt.De klant heeft vanaf het begin van het traject zijn eigen vaste aanspreekpunt binnen Work for People: de re-integratieconsulente die de klant tijdens het hele traject zal begeleiden.

€ 104,00 (1 uur)

Speerpunten in onze begeleidingBij ons ervaart u de voordelen van een compact bureau. Kenmerkend voor ons zijn:- Totaalpakket onder 1 dak met 1 aanspreekpunt- Breed aanbod van opleidingsmogelijkheden inhouse, zowel individueel als klassikaal- Korte lijnen;- Persoonlijk contact en oog voor individuele behoeften;;- Proactief en betrokken;- Daadkrachtig;- Deskundigheid en ervaring.In onze werkwijze ligt de nadruk op de klant zelf, op zijn/haar veerkracht en op wat zijn/haar leven betekenisvol maakt.De klant heeft vanaf het begin van het traject zijn eigen vaste aanspreekpunt binnen Work for People: de re-integratieconsulente die de klant tijdens het hele traject zal begeleiden.

€ 104,00 (1 uur)
Max. 1 deelnemer
Max. 1 deelnemer Nuth, Maastricht
Nuth, Maastricht

Loopbaanonderzoek

Het uitgebreide loopbaanonderzoek biedt de mogelijkheid uitvoerig en kritisch te kijken naar de loopbaan en/of opleidingsmogelijkheden. Wat past nou eigenlijk werkelijk bij de cliënt? Welke beroepen en werkvelden sluiten aan op zijn kwaliteiten en drijfveren?•De loopbaanadviseur van Lentewerk stelt een op maat gesneden testbatterij samen. Lentewerk werkt uitsluitend met hoogwaardige, betrouwbare en gevalideerde tests.•De cliënt maakt diverse (psychologische) tests waarin bijvoorbeeld persoonlijkheid, beroeps-interesses, werkwaarden, teamrollen, cognitieve capaciteiten en competenties worden onderzocht.•Vervolgens worden de testuitslagen door de loopbaanadviseur persoonlijk en uitgebreid met de cliënt besproken. Er wordt uitgelegd wat de onderzoeksresultaten betekenen en of de cliënt zich hierin herkent.

€ 895,00 (3 maanden)

Het uitgebreide loopbaanonderzoek biedt de mogelijkheid uitvoerig en kritisch te kijken naar de loopbaan en/of opleidingsmogelijkheden. Wat past nou eigenlijk werkelijk bij de cliënt? Welke beroepen en werkvelden sluiten aan op zijn kwaliteiten en drijfveren?•De loopbaanadviseur van Lentewerk stelt een op maat gesneden testbatterij samen. Lentewerk werkt uitsluitend met hoogwaardige, betrouwbare en gevalideerde tests.•De cliënt maakt diverse (psychologische) tests waarin bijvoorbeeld persoonlijkheid, beroeps-interesses, werkwaarden, teamrollen, cognitieve capaciteiten en competenties worden onderzocht.•Vervolgens worden de testuitslagen door de loopbaanadviseur persoonlijk en uitgebreid met de cliënt besproken. Er wordt uitgelegd wat de onderzoeksresultaten betekenen en of de cliënt zich hierin herkent.

€ 895,00 (3 maanden)
Max. 1 deelnemer
Max. 1 deelnemer Terneuzen
Terneuzen

Maak ook onze gratis persoonlijkheidstesten

IQ-Test

Jouw intelligentie direct in beeld. Beantwoord de 30 vragen.

Beroepskeuzetest

De meest gebruikte test van Nederland. Gratis advies over passende beroepen.

Studiekeuzetest

Kies voor de goede studierichting. Studieadvies bij jouw persoonlijkheid.

Veelgestelde vragen over Werksite

Wij geven iedereen persoonlijk loopbaanadvies. Jouw loopbaan is uniek en het geven van advies is maatwerk. Onze adviseurs brengen je gratis in contact met de beste loopbaanprofessionals.

Er zijn veel loopbaancoaches, werkgevers en onderwijsinstellingen in Nederland. Wij brengen je graag persoonlijk in contact met drie professionals die jou het beste kunnen helpen. Loop je vast bij het solliciteren, dan zoeken wij sollicitatietrainers die ervoor zorgen dat je de perfecte kandidaat voor een werkgever wordt. Wil je een carrièreswitch maken, dan zoeken we een loopbaancoach die jou daarmee kan helpen.

Op Werksite hebben alle organisaties een eigen bedrijfsprofiel. Zoek je een persoonlijk loopbaantraject of juist een groepstraining om jezelf beter via social media te presenteren? Alle mogelijkheden zijn er. Door het persoonlijk carrièreadvies van een loopbaancoach krijg je goede hulp bij het vinden van werk. Op Werksite vind je ook allerlei banen in verschillende branches en van elk niveau. Een mooie manier om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.Heb je behoefte aan persoonlijk loopbaanadvies, bel dan met onze adviseurs via telefoonnummer 085 – 40 195 40. Of stuur een e-mail naar klantenservice@werksite.nl.

Ja, wij nodigen alle loopbaancoaches en loopbaanadviesbureaus uittot deelname. Registeren is eenvoudig via onze aanmeldpagina. Door jouw aanbod op onze website te plaatsen kom je makkelijk in contact met nieuwe klanten. Je betaalt een vast bedrag per maand, ongeacht het aantal aanvragen dat je krijgt.

Naar werk zoeken kan tegenwoordig op heel veel manieren. Maar wist je dat Werksite jou persoonlijk advies kan geven en jou zo op een goede manier in contact brengt met professionals, die echt iets voor jou kunnen betekenen? Je kan gratis overleg hebben met een adviseur via telefoonnummer 085 –40 195 40085 –40 195 40. Daarmee onderscheidt Werksite zich ten opzichte van andere sites. Naar werk zoeken hoef je niet langer alleen te doen. Samen met een loopbaancoach, met behulp van een sollicitatietraining of een social media cursus heb je namelijk meer kans op het vinden van een passende baan.

Ben je net klaar met je opleiding? Heb je al werk, maar zoek je een andere baan of ben je net ontslagen? Werksite biedt jou hulp bij het vinden van werk. Op een gemakkelijke manier krijg je via ons de kans om een leuke baan te vinden, een sollicitatietraining te volgen of een loopbaantraject in te gaan. De kracht van Werksite ligt in ons persoonlijk advies. Hiermee onderscheiden wij ons. Werksite beschikt over een groot landelijk netwerk, waar heel veel professionals zijn aangesloten die jou hulp kunnen bieden bij het vinden van werk.

Ja, wij kunnen je gratis in contact brengen met loopbaancoaches. Naast een enorme hoeveelheid banen op verschillend niveau en in diverse branches, vind je op Werksite ook een grote hoeveelheid loopbaancoaches. Zij kunnen jou de juiste begeleiding geven bij het zoeken naar werk. Op Werksite vind je veel professionals uit heel Nederland. Ook kun je snel een overzicht vinden van alle banen bij jou in de buurt. Met de begeleiding van Werksite wordt het zoeken naar nieuw werk een stuk leuker én gemakkelijker.

Je bereikt ons via 085 – 40 195 40, of klantenservice@werksite.nl.

Weet je nog niet precies welk beroep het beste bij jou past? Op Werksite heb je de mogelijkheid om op direct een gratisberoepskeuzetest te doen. Naast de beroepskeuzetest kan je ook een gratis studiekeuzetest en IQ-test maken. Hierdoor kom je veel meer over jezelf te weten.

Daarnaast vind je alle achtergrondinformatie over beroepen in de verschillende branches en kun je via platforms discussiëren met anderen.

Ja, wij hebben een forum met vragen en antwoorden. Op Werksite geven de professionals gratis loopbaanadvies. Heb je een vraag over je arbeidsomstandigheden of welke studie het beste bij je past? Via Werksite kan je een vraag stellen en ontvang je gratis advies van de aangesloten loopbaanprofessional. Elke vraag op het gebied van werk kan je stellen op Werksite.

Stel hier je vraag aan onze loopbaanadviseurs.

Zoek je werk en ben je actief aan het solliciteren, maar lukt het toch niet om een nieuwe baan te vinden? Overweeg dan of jebehoefte hebt ompersoonlijk begeleid te wordendoor een loopbaanadviesbureau. Via Werksite kun je kosteloos drie offertes aanvragen van loopbaanprofessionals die jou kunnen helpen bij het sollicitatieproces of een carrièreswitch. Of je nu een individueel traject kiest of behoefte hebt om samen met anderen bijvoorbeeld een sollicitatietraining te volgen; voor elk budget biedt Werksite genoeg kansen. Spreekt deze persoonlijke ondersteuning en advies jou aan? Neem dan telefonisch contact met ons op via 085 – 40 195 40 en we vertellen je graag over onze manier van werken.

Wil jij via Werksite hulp bij het vinden van werk en je kans op een nieuwe baan vergroten? Vraag dan gratis drie offertes aan voorbijvoorbeeld een sollicitatietraining of loopbaancoach. Zo profiteer je van ons landelijk netwerk en maak je zelf uiteindelijk een keuze.

Natuurlijk kun je ons ook bellen. Wij geven je meer uitleg en eventueel advies en staan je graag te woord. Je bereikt ons via 085 – 40 195 40.