logo
Vraag

Ik ben 1 jaar ziek en spoor 2 is opgestart. ben ik verplicht te solliciteren tijdens een spoor 2 traject?

Ik ben doorverwezen naar een reintegratiebureau en die verwachten dat ik ga solliciteren. Ik werk gedeeltelijk in passende werkzaamheden en ik vind dat ik niet in staat ben om te solliciteren

07-11-2022 Vraag van touria

Antwoord van Aspect Organisatie & Advies

Hallo Touria,

De Wet verbetering Poortwachter kent natuurlijk rechten en plichten.
Je uitspraak ik vind dat ik niet in staat ben om te solliciteren, dat moet uiteraard een medische onderbouwing hebben. Je kunt niet eigenhandig besluiten dat jij vind dat je niet in staat bent. Alles hangt samen met wat in het plan van aanpak staat. Hoeveel uur is de belastbaarheid, en mogelijk is daar de zwaarte van de functie al meegewogen. Je hebt inderdaad te maken met een sollicitatie, een traject en inspanningsverplichting.
Hoe verlopen die uren die je nu werkt? Die omschrijf je zelf als passend. In juridische zin moet je opletten dat je door de reintegratiepartij, dan wel werkgever of UWV aangesproken wordt op het niet meewerken aan 'volledig herstel' en volledige re-integratie. Je doet er altijd verstandig aan om je verzet om te zetten in een constructieve opstelling.

Ik wens je veel succes bij je herstel.

Bel gerust een keer tijdens ons juridisch spreekuur. Elke middag van 15.30u tot 17.00u

Roy Derksen
Aspect Organisatie & Advies

07-11-2022Antwoord door Roy

Vond je dit antwoord nuttig?

Antwoord van SVServicecenter

Beste Touria,
Het solliciteren is een verplicht "vak" binnen het Spoor 2 traject. Als je na ommekomst van de wachttijd in de WW terecht komt dan ben je ook verplicht om te solliciteren. Het is dan goed om het solliciteren en alles wat daarbij komt met jouw re-integratiebegeleider te oefenen. Het gaat dus niet alleen om het schrijven van een briefje. Bespreek met de re-integratiebegeleider jouw standpunt. Spelen persoonlijke of medische indicaties een belangrijke rol, bespreek het dan met de bedrijfsarts en vraag hem/haar hierin een advies te geven. Sterkte! Roland Bruinier. www.svservicecenter.nl

07-11-2022Antwoord door Roland

Vond je dit antwoord nuttig?

Wij helpen je bij het vinden van het beste re-integratiebureau

Wij vergelijken het aanbod voor re-integratie in Nederland. Je kan zelf zoeken naar het best passende re-integratietraject, of je vraagt ons om advies. Wij zijn onafhankelijk en delen graag onze expertise.

Re-integratie traject

Bekijk zelf alle trajecten per regio, expertise en kosten. Lees de reviews.

Behoefte aan maatwerk?
Vraag snel 3 offertes op.

Vul het formulier in of neem snel contact met ons op.
085 - 40 195 40