76 Re-integratiebureaus in Gelderland

Reïntegratiebureaus in Gelderland

In de provincie Gelderland zijn veel bedrijven gevestigd. Dat brengt veel werkgelegenheid met zich mee. Helaas hebben ook bedrijven in Gelderland te maken met langdurig zieke werknemers. Samen met reïntegratiebureaus kunnen zij er aan werken om hun medewerkers weer terug te laten keren in het arbeidsproces. Maar ook voor persoonlijk advies, kunnen medewerkers individueel aankloppen bij reïntegratiebureaus. Gelukkig zijn er in Gelderland genoeg reïntegratiebureaus te vinden.

Traject

Reïntegratiebureaus zullen in samenwerking met het UWV, de gemeenten in Gelderland en het bedrijf dat kampt met langdurig zieke medewerkers, een reïntegratietraject uitzetten. Reïntegratiebureaus richten zich op het vinden van passend werk. Daardoor kan de medewerker weer terugkeren naar zijn voormalige werkplek, maar reïntegratiebureaus kunnen ook adviseren om een andere baan bij een bedrijf in Gelderland te vinden.


Redenen

Er zijn diverse redenen, dat er door bedrijven in Gelderland hulp van reïntegratiebureaus wordt ingeroepen. Reïntegratie is het proces van (weer) aan de slag te gaan. Dat kan gelden voor langdurig zieke medewerkers, maar ook voor langdurige werklozen of herintreders in Gelderland. Reïntegratiebureaus begeleiden mensen naar werk. En dat kan op verschillende manieren. Eerst zullen de reïntegratiebureaus inzicht willen hebben in de persoonlijke situatie van de kandidaat. Reïntegratiebureaus in Gelderland en elders in Nederland zullen vervolgens een persoonlijk traject opstellen.


Oplossing

Soms ligt een oplossing dichtbij en adviseren reïntegratiebureaus om de werkplek bij de voormalige werkgever in Gelderland aan te passen. Reïntegratiebureaus kunnen in samenspraak met het bedrijf en de medewerker uit Gelderland er ook voor kiezen, om het werk en de functie aan te passen. Zolang reïntegratiebureaus er mee bezig zijn om de kandidaat terug te laten keren naar zijn eigen werkplek in Gelderland, heet dat ïspoor-1ï. Is er echt geen mogelijkheid meer om naar het voormalig werk terug te keren, dan zullen reïntegratiebureaus samen met de kandidaat het ïspoor-2ï traject ingaan en gezamenlijk naar een andere baan in Gelderland op zoek gaan.