34 Re-integratiebureaus in Friesland

Reïntegratiebureaus in Friesland

Reïntegratiebureaus vind je in alle uithoeken van Nederland en zodoende zijn er ook genoeg reïntegratiebureaus in Friesland te vinden. Als noordelijke provincie biedt Friesland veel werkgelegenheid. Helaas komt het ook bij bedrijven in Friesland voor, dat zij te maken hebben met langdurige ziekmeldingen. In dat geval zullen de meeste bedrijven uit Friesland in zee gaan met reïntegratiebureaus.


Mogelijkheden

Bij reïntegratiebureaus werken arbeidsdeskundigen. Zij adviseren de bedrijven in Friesland in de verschillende mogelijkheden er zijn om zieke medewerkers te laten reïntegreren. Samen met de medewerker in kwestie en het bedrijf uit Friesland, zullen reïntegratiebureaus toewerken naar de meest effectieve route naar duurzaam herstel.


Onderzoek

Voorafgaand zullen reïntegratiebureaus een onderzoek instellen, dat bestaat uit een gesprek met de werkgever uit Friesland, de werknemer en een eventueel bezoek op de werkvloer. Reïntegratiebureaus zullen aan beide partijen de conclusies van dit onderzoek meedelen. Vervolgens geven reïntegratiebureaus een advies over de te nemen stappen in het gehele reïntegratieproces. Doel is, dat de zieke medewerker weer terugkeert in het arbeidsproces bij de huidige werknemer of bij een nieuw bedrijf in Friesland.


Belastbaarheid

Reïntegratiebureaus zullen in het onderzoek de nadruk leggen op de belastbaarheid van de werknemer. In hoeverre kan hij zijn baan (nog) aan en in hoe verre moet er naar een nieuwe werkomgeving in Friesland worden uitgekeken? Reïntegratiebureaus hebben een aantal oplossingen, zoals een eventuele aanpassing van werk of van de werkplek zelf, tijdelijk vervangend werk of speciale werkvoorzieningen. Zolang reïntegratiebureaus zich richten op terugkeer bij de huidige werkgever, wordt dit ïspoor-1ï genoemd. Zodra reïntegratiebureaus adviseren om bij een andere werkgever in Friesland aan de slag te gaan, heet dit ïspoor-2ï.


Kosten

De diensten van reïntegratiebureaus zijn niet kosteloos. In het merendeel van de gevallen zullen de bedrijven uit Friesland die een dergelijk traject aanvragen, opdraaien voor de kosten. Wanneer een zieke werknemer besluit om zelf aan te kloppen bij een van de reïntegratiebureaus in Friesland, dan draait hij zelf voor de kosten op. Daarbij is het wel mogelijk, dat hij achteraf deze kosten verhaalt op zijn voormalige werkgever.