30 Outplacementbureaus in Groningen

Outplacementbureaus in Groningen

Niet alleen in de stad Groningen, maar ook in de provincie Groningen kom je outplacementbureaus tegen. Groningen is nu eenmaal een grote provincie met genoeg werkgelegenheid. En wanneer bedrijven in de provincie Groningen medewerkers gedwongen moeten ontslaan om wat voor reden ook, zullen ze in ieder geval op zoek gaan naar goede outplacementbureaus.


Professionele begeleiding

Uit onderzoek is gebleken, dat wanneer ontslagen medewerkers goede begeleiding krijgen, zij binnen de kortste keren weer aan het werk gaan. Zodoende dat outplacementbureaus zich richten op deze professionele begeleiding en er alles aan doen om een ontslagen medewerker weer aan de slag in Groningen te krijgen. Groot voordeel is, dat de kosten voor outplacementbureaus in het merendeel van de gevallen door (ex)werkgevers worden betaald.


Korte termijn

De redenen dat outplacementbureaus nodig zijn, zijn divers. Bedrijven in Groningen kiezen voor outplacementbureaus vanwege reorganisatie, dreigend ontslag of een onoplosbaar arbeidsconflict. In dat laatste geval is er sprake van een verstoorde arbeidsverhouding, waardoor alleen vertrek bij de organisatie een laatste mogelijkheid is. Outplacementbureaus zullen er in al deze gevallen alles aan doen om op zoïn kort mogelijke termijn een nieuwe baan in Groningen voor de ontslagen medewerker te vinden. Naast goede begeleiding in de zoektocht naar nieuw werk, bieden outplacementbureaus ook begeleiding in bijvoorbeeld het oprichten van een eigen bedrijf.


Juiste keuze

Wanneer bedrijven in Groningen op zoek gaan naar goede outplacementbureaus, is het verstandig om eerst inlichtingen in te winnen. Sommige outplacementbureaus hebben specifieke kennis van de non-profit sector terwijl andere outplacementbureaus in Groningen zich volledig richten op de commerciïle sector. Daarnaast is het ook belangrijk, dat de ontslagen medewerker zich goed voelt bij een van de outplacementbureaus in Groningen, voordat er een juiste keuze wordt gemaakt. De meeste outplacementbureaus bieden een gratis eerste intakegesprek aan. Op grond daarvan weet een bedrijf met welk van de outplacementbureaus in Groningen men verder wil samenwerken.