70 vragen en antwoorden over Arbodiensten

Vind alle informatie over Arbodiensten

Vraag

Ww-ziektewet, weet niet waarop te solliciteren

Ik heb altijd gewerkt als onderhoudsmonteur tot ik om economische redenen ontslagen werd. Vanuit de ww ben ik in de ziektewet gekomen, Ik heb reuma (RA + psoriasis), slechte voeten (aangeboren/ heb vo...

Vraag

Ontslag op basis van medische redenen

Mijn contract word niet verlengd op basis omdat ik last heb van spanningsspierpijn en regelmatig naar fysiotherapie moet. Mag dit?

Vraag

Om welke reden kan je overplaatsing aanvragen?

Ik ben overgeplaatst naar een filiaal in Zeeland, maar ik wil terug naar het filiaal in Bergen op Zoom of Roosendaal. Om welke redenen moet je baas dat toestaan?

Vraag

Afgekeurd maar weer willen werken

ik heb op 16 jarige leeftijd een ongeluk gehad, ben afgekeurd omdat ik niets meer kan onthouden, ben nu 43 jaar mag ik weer gaan werken? Ben nu wel weer in staat om bv een parttime baan te nemen, heef...

Vraag

6 uur werken, geen pauze?

Ik werk 6 uur per dag, en heb volgens mijn contract geen recht op pauze, omdat ik ook 6 uur krijg betaald. De koffie, of thee en het broodje worden staand, onder het werk genuttigd. Mag dit?

Vraag

Mondeling akkoord verlenging contract

Mijn vrouw heeft een mondelinge toezegging voor zelfde voorwaarden als oude contract, nu krijgt ze een nieuw contract voorgelegd met andere voorwaarden. Mag dit?

Vraag

Langdurig ziek als uitzendkracht

Als je via een uitzendbureau werkt en je bent al sinds het vorig jaar ziek, hoe gaat dat dan in zijn werk? Kom je in de WW of WAO?

Vraag

Kom ik in aanmerking voor WW-uitkering

Ik ben langdurig ziek, in oktober 2013 is het 2 jaar. Het is mij geadviseerd om een voorstel te doen met mijn werkgever, om op basis van wederzijds goedvinden mijn arbeidsovereenkomst te beëindigen. ...

Vraag

Vergoeding voor omscholing

Momenteel werk ik in de schoonmaak. Ik heb een half jaar geleden een hernia gehad en nog steeds veel rugklachten. Eigenlijk kan ik mijn werk niet meer naar behoren doen. Omscholen kost veel geld en ik...

Vraag

Ziek bij uitzendbureau

Ik heb bij een uitzendbureau een contract getekend voor voorlopig parttime werk. Nu ben ik net voordat ik zou beginnen met werken ziek geworden. Moet het uitzendbureau mij nu ziek melden bij het UWV? ...

Vraag

Wat zijn de voordelen van hulpmiddelen voor een hulpverlener?

Wat zijn voordelen van het gebruik van hulpmiddelen? Kunt u aangeven welke voordelen het biedt voor de hulpverlener, voor cliënt en voor de organisatie?

Vraag

Weduwe pensioen +bijstand

Ik doe via gastouderbureau mijn kleinkindjes opvangen een aantal uren per week ook krijg ik weduwepensioen. als ik een bijstandsuitkering zou aanvragen, staat mijn pensioen hier dan los van. mijn leef...

Vraag

Naast het zebrapad op ons werk staan betonplaten drie meter hoog opgestapeld. Kunnen op het pad vallen. Is dit pad veilig?

Wij stapelen die platen.die stapels kunnen omvallen op zebrapad.is dit veilig? Nee toch?

Vraag

Wordt er teveel van mij verwacht?

Sinds 3 maanden ben in actief bij mijn nieuwe werkgever. Hier ben ik aangenomen als trainee manager. De eerste 3 maanden sta ik op een afdeling en deze maand begin ik op een andere afdeling. Ik krijg ...

Vraag

Mag je solliciteren als je in de ziektewet zit

Ik zit in de ziektewet sinds september. Misschien wil ik niet terug in mijn oude baan, mag ik solliciteren?