PerspectiefPlus

9.0

Alle reviews bekijken | Plaats een review

Specialisten in Verzuim (Wet Verbetering Poortwachter), Re-integratie Spoor 2, Outplacement, Loopbaanbegeleiding, Jobcoaching, Trajecten voor het UWV, Modulair, Werkfit Maken-trajecten en Naar-Werk-trajetcen.

Voor werkgevers:

Bij PerspectiefPlus hebben we een grote passie voor mensen en de begeleiding naar werk. Iedereen heeft een verhaal, de ene is zijn baan kwijt door een reorganisatie, de ander kan zijn werk niet meer uitvoeren in verband met ziekte en de volgende functioneert niet lekker (meer) in zijn functie. Wij begeleiden iedereen die weer een nieuwe werktoekomst wil opbouwen en geven hen een steun in de rug. Een van de stappen die wij vaak inzetten tijdens een traject is een werkervaringsplaats (WEP). Via een WEP kunnen kandidaten op een laagdrempelige manier een kijkje nemen in een andere organisatie, hun werkervaring uitbreiden en toevoegen aan hun cv, mogelijke nieuwe vaardigheden aanleren of onderzoeken of het werk passend is. 

Wij werken actie- en resultaatgericht met concrete doelen, helder geformuleerd en in tijdspad. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Door onze werkwijze is schadelastbeperking en ontzorging voor opdrachtgevers een feit. Het adviseren van opdrachtgevers op het gebied van ziekteverzuim is standaard onderdeel van onze trajecten en in lijn met wet- en regelgeving. Wij vinden het belangrijk, dat wat wij doen ook echt iets oplevert en het liefst duurzaam. 

 

Pluspunten bij PerspectiefPlus: 

- Ervaren en bevlogen professionals met plezier in ons werk 

- Persoonlijke aandacht en kwaliteit staan voorop! 

- We werken daadkrachtig  en actiegericht met werkervaringsplaatsen als opstapje naar een duurzaam betaalde functie 

- We kunnen goed luisteren en daarmee bieden wat er nodig is zowel voor medewerker als werkgever. Strategisch inzicht omdat zowel de medewerker als de werkgever hun eigen belangen hebben. 

- We zijn creatief in ons denken en het bieden van oplossingen 

- We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen 

- We houden van een open en eerlijke communicatie, korte lijntjes en een uitstekende bereikbaarheid - We zijn laagdrempelig en houden van humor 

- We verwijzen ook door als het nodig is naar andere professionals als dit werken in de weg staat. 

- We werken met een breed netwerk waar de medewerker zijn voordeel mee kan doen 

- We hebben kennis van wet- en regelgeving PerspectiefPlus wil de meest kwalitatieve en resultaatgerichte dienstverlener in het brede werkveld van werk en verzuim zijn. Zowel vanuit het gezichtspunt van de opdrachtgever evenals vanuit het gezichtspunt van de kandidaat.


Voor werknemers:

Arbeidsmarktoriëntatie en Loopbaanadvisering 

Een zoektocht naar werk zal altijd starten met het helder krijgen van voldoende realistische beroepsperspectieven. Deze moeten aan drie voorwaarden voldoen: je moet het willen (motivatie), je moet het kunnen (werkervaring, scholing en persoonlijke eigenschappen) en er moet voldoende vraag zijn naar dit beroep op de arbeidsmarkt. De inzet van producten en de intensiteit hangt af van in hoeverre je vooraf al weet wat je wilt en in hoeverre dit realistisch c.q. haalbaar is. Doel is een breder en/of meer helder arbeidsmarktperspectief uitgaande van mogelijkheden, (eventuele) beperkingen en kansen op de regionale arbeidsmarkt.

 

Sollicitatieondersteuning en coaching

Tijdens deze fase is er aandacht voor alle zaken die relevant zijn voor het sollicitatieproces zoals de sollicitatiebrief, het cv, LinkedIn profiel, het sollicitatiegesprek maar ook bijvoorbeeld presentatie, houding en uitstraling. Hierin word je gecoacht. Werkervaringsplaats PerspectiefPlus kan je ook ondersteunen in het begeleiden naar een werkervaringsplaats (WEP). Voor een korte periode krijgt je dan inzicht of een functie passend kan zijn. Dit betekent het oriënteren op nieuwe arbeidsmogelijkheden daarnaast is dit een prima middel om belastbaarheid te meten en eventueel nieuwe vaardigheden aan te leren. Hiermee zal de afstand tot de arbeidsmarkt verkleint worden en het cv aangevuld worden met gerichte werkervaring. 

 

Netwerkondersteuning/Training 

Op het moment dat je weet wat je wilt (realistische beroepsperspectieven) en weet waar en hoe je moet solliciteren start de meest intensieve fase: het daadwerkelijk (gestructureerd) benaderen van de arbeidsmarkt. Hierbij begeleiden wij je bij jouw werkzoekacties en gaan wij zelf bedrijven benaderen o.a. door middel van Jobhunting. Het Jobfindingsproces bestaat uit meerdere onderdelen en deze zorgen er samen voor dat de arbeidsmarkt vanuit zoveel mogelijk invalshoeken benaderd gaat worden. Hiermee worden acties om vraag (arbeidsmarkt) en aanbod (jij) bij elkaar te brengen geoptimaliseerd.  

 

Jobhunting                                                                                                                                                 
Hierbij begeleiden wij de kandidaat bij zijn/haar werkzoekacties en gaan wij zelf bedrijven actief benaderen o.a. door middel van Jobhunting. Het Jobfindingsproces bestaat uit de onderdelen Jobsearching, Jobmatching en Jobhunting. Deze drie onderdelen samen zorgen ervoor dat de arbeidsmarkt vanuit zoveel mogelijk invalshoeken benaderd gaat worden en dat acties om vraag (arbeidsmarkt) en aanbod (kandidaat) bij elkaar te brengen worden geoptimaliseerd. Tijdens dit zeer intensieve proces spelen zowel kwaliteit als kwantiteit een belangrijke rol. 
 

Werkervaringsplaats

PerspectiefPlus kan de kandidaat ook ondersteunen in het begeleiden naar een werkervaringsplaats (WEP). Voor een korte periode krijgt de kandidaat dan inzicht of een functie passend kan zijn. Dit betekent het oriënteren op nieuwe arbeidsmogelijkheden daarnaast is dit een prima middel om belastbaarheid te meten en eventueel nieuwe vaardigheden aan te leren. Hiermee zal de afstand tot de arbeidsmarkt verkleint worden en het cv aangevuld worden met gerichte werkervaring.

 

Nazorg                                                                                                                                               
Indien de kandidaat een passende arbeidsplaats heeft verkregen is de laatste fase in het traject de nazorgfase. Omdat er veel tijd, moeite en kosten worden geïnvesteerd om de kandidaat een nieuwe arbeidsplek te bezorgen is het van belang om de duurzaamheid van deze arbeidsrelatie te waarborgen. De kandidaat krijgt in de nieuwe werksituatie te maken met o.a. taakinstructies, hiërarchie, verwachtingen, verantwoordelijkheid, arbeidsomstandigheden, enz. In de nazorgfase hebben wij regelmatig contact met de kandidaat om deze zaken te evalueren om zo eventuele problemen vroegtijdig op te kunnen lossen. Hierdoor wordt het zgn. afbreukrisico tot een minimum beperkt.


Wij zijn gevestigd in:

Den Bosch

Heb je interesse? Vul je gegevens in:

Ons aanbod

Re-integratie Spoor 2

€ 4.950,00 (1 jaar)

Pluspunten voor de medewerker- Persoonlijke begeleiding op maat, gericht op duurzame werkhervatting;...

Aantal vestigingen: 1 Max. 1 deelnemer

Werkfit Maken-traject

€ 0,00 (12 maanden)

Re-integreren: Zo word je weer WerkfitBen je door ziekte of arbeidsongeschiktheid lange tijd niet aa...

Aantal vestigingen: 1 Max. 1 deelnemer

Modulair-traject

€ 0,00 (5 maanden)

Modulaire Re-integratiedienstenBen je door omstandigheden geïsoleerd gaan leven en ben je vereenzaa...

Aantal vestigingen: 1 Max. 1 deelnemer

Naar Werk-traject

€ 0,00 (9 maanden)

Een ‘Naar Werk’ trajectBen je na ziekte of arbeidsongeschiktheid klaar om weer aan het werk te g...

Aantal vestigingen: 1 Max. 1 deelnemer

Outplacement-traject

€ 3.998,00 (6 maanden)

OutplacementOutplacement biedt kansen wanneer een werknemer in zijn huidige functie niet verder kan ...

Aantal vestigingen: 1 Max. 1 deelnemer

Advies op maat

Prijs op aanvraag

Wilt u een advies op maat? Leg ons uw situatie uit en wij geven u altijd persoonlijk advies.

Specificaties

Expertises

 • Wet Verbetering Poortwachter
 • Werkloosheid
 • Tweede spoor traject
 • Ontslag
 • Loonsanctie
 • Langdurige ziekte
 • Eigenrisicodrager
 • Eerste spoor traject
 • Derde spoor traject
 • Arbeidsongeschiktheid

Uitkering

 • Ziektewet
 • WW
 • WSW
 • WIA
 • WAO
 • Wajong
 • Bijstand

Doelgroep

 • Werknemer
 • Werkgever
 • Verzekering
 • Overheidsinstantie
 • Ouderen
 • Jongeren
 • Arbeidsgehandicapten

Psychische kenmerken

 • Trauma
 • Stress
 • Rouw
 • Posttraumatische stressstoornis
 • Paniekaanvallen
 • Onzekerheid
 • Hooggevoeligheid
 • Depressie
 • Concentratie
 • Burn-out
 • Autisme (spectrumstoornis)
 • ADHD
 • ADD

Branches

 • Zakelijke dienstverlening
 • Verzekeringen en Assurantiën
 • Transport en Opslag en Distributie
 • Telecom
 • Techniek
 • Sport en Recreatie en Toerisme
 • Reclame en PR en Communicatie
 • Personenvervoer
 • Personeelsorganisatie
 • Overheid en Non-profit
 • Onderwijs
 • Mode en Textiel en Cosmetica
 • Media en Uitgeverijen en TV
 • Maritiem
 • Makelaardij en Vastgoed
 • Landbouw
 • Kunst en Cultuur en Entertainment
 • Juridische dienstverlening
 • Internet
 • Industrie
 • ICT
 • Horeca
 • Handel en Groothandel
 • Gezondheidszorg en Welzijn
 • FMCG
 • Farmacie
 • Facilitaire dienstverlening
 • Energie en Gas en Water
 • Elektronica
 • Detailhandel
 • Defensie en Politie
 • Chemie en Petrochemie
 • Bouw en Installatie
 • Beveiliging en bewaking
 • Banken en Financiële instellingen
 • Automotive
 • Afval en milieu
 • Advies en Consultancy
 • Accountancy

Expertises

 • Zingeving
 • Ziekte
 • Zelfvertrouwen
 • Werkdruk
 • Vitaliteit
 • Verzuim
 • Vertrouwen
 • Veranderingen
 • Timemanagement
 • Stress
 • Prestatie
 • Posttraumatische stress
 • Pesten
 • Paniekaanvallen
 • Overgang
 • Onzekerheid
 • Multicultureel
 • Motivatie
 • Management
 • Levensvragen
 • Leren
 • Integriteit
 • Innerlijke groei
 • Gezondheid
 • Geluk
 • Eenzaamheid
 • Dyslexie
 • Depressie
 • Concentratie
 • Competentie
 • Communicatie
 • Carrière
 • Burn-out
 • Balans
 • Assertiviteit
 • Angst
 • ADHD
 • ADD

Methode

 • Zingeving
 • Zakelijk
 • Oplossingsgericht
 • Energetisch
 • Creatief
 • Confronterend

Soort aanbieder

 • Trainer
 • Intervisor
 • Inspirator
 • Consultant
 • Coach
 • Begeleider
 • Adviseur

Branches

 • Zakelijke dienstverlening
 • Verzekeringen en Assurantiën
 • Transport en Opslag en Distributie
 • Telecom
 • Techniek
 • Sport en Recreatie en Toerisme
 • Reclame en PR en Communicatie
 • Personenvervoer
 • Personeelsorganisatie
 • Overheid en Non-profit
 • Onderwijs
 • Mode en Textiel en Cosmetica
 • Media en Uitgeverijen en TV
 • Maritiem
 • Makelaardij en Vastgoed
 • Landbouw
 • Kunst en Cultuur en Entertainment
 • Juridische dienstverlening
 • Internet
 • Industrie
 • ICT
 • Horeca
 • Handel en Groothandel
 • Gezondheidszorg en Welzijn
 • FMCG
 • Farmacie
 • Facilitaire dienstverlening
 • Energie en Gas en Water
 • Elektronica
 • Detailhandel
 • Defensie en Politie
 • Chemie en Petrochemie
 • Bouw en Installatie
 • Beveiliging en bewaking
 • Banken en Financiële instellingen
 • Automotive
 • Afval en milieu
 • Advies en Consultancy
 • Accountancy

Opleidingsniveau

 • Voortgezet onderwijs
 • Middelbaar beroepsonderwijs
 • Hoger beroepsonderwijs

Leeftijdsgroep

 • Veertigers
 • Twintigers
 • Ouderen
 • Dertigers

Branches

 • Zakelijke dienstverlening
 • Verzekeringen en Assurantiën
 • Transport en Opslag en Distributie
 • Telecom
 • Techniek
 • Sport en Recreatie en Toerisme
 • Reclame en PR en Communicatie
 • Personenvervoer
 • Personeelsorganisatie
 • Overheid en Non-profit
 • Onderwijs
 • Mode en Textiel en Cosmetica
 • Media en Uitgeverijen en TV
 • Maritiem
 • Makelaardij en Vastgoed
 • Landbouw
 • Kunst en Cultuur en Entertainment
 • Juridische dienstverlening
 • Internet
 • Industrie
 • ICT
 • Horeca
 • Handel en Groothandel
 • Gezondheidszorg en Welzijn
 • FMCG
 • Farmacie
 • Facilitaire dienstverlening
 • Energie en Gas en Water
 • Elektronica
 • Detailhandel
 • Defensie en Politie
 • Chemie en Petrochemie
 • Bouw en Installatie
 • Beveiliging en bewaking
 • Banken en Financiële instellingen
 • Automotive
 • Afval en milieu
 • Advies en Consultancy
 • Accountancy

Methodieken

 • Voorlichting
 • Rapportage
 • Individueel
 • Gespreksvoering
 • Consultatie

Type training

 • Maatwerk
 • Individueel
 • Groepstraining

Expertises

 • Zelfkennis
 • Voorbereiding
 • Tips en trucs
 • Sollicitatiebrief
 • Social media
 • Presentatie
 • Personal branding
 • Overtuigingskracht
 • Motivatiebrief
 • Loopbaankeuzes
 • Lichaamstaal
 • Gesprekstechnieken
 • De eerste indruk
 • CV

Branches

 • Zakelijke dienstverlening
 • Verzekeringen en Assurantiën
 • Transport en Opslag en Distributie
 • Telecom
 • Techniek
 • Sport en Recreatie en Toerisme
 • Reclame en PR en Communicatie
 • Personenvervoer
 • Personeelsorganisatie
 • Overheid en Non-profit
 • Onderwijs
 • Mode en Textiel en Cosmetica
 • Media en Uitgeverijen en TV
 • Maritiem
 • Makelaardij en Vastgoed
 • Landbouw
 • Kunst en Cultuur en Entertainment
 • Juridische dienstverlening
 • Internet
 • Industrie
 • ICT
 • Horeca
 • Handel en Groothandel
 • Gezondheidszorg en Welzijn
 • FMCG
 • Farmacie
 • Facilitaire dienstverlening
 • Energie en Gas en Water
 • Elektronica
 • Detailhandel
 • Defensie en Politie
 • Chemie en Petrochemie
 • Bouw en Installatie
 • Beveiliging en bewaking
 • Banken en Financiële instellingen
 • Automotive
 • Afval en milieu
 • Advies en Consultancy
 • Accountancy

Branches

 • Handel en Groothandel
 • Gezondheidszorg en Welzijn
 • FMCG
 • Farmacie
 • Facilitaire dienstverlening
 • Energie en Gas en Water
 • Elektronica
 • Detailhandel
 • Defensie en Politie
 • Chemie en Petrochemie
 • Bouw en Installatie
 • Beveiliging en bewaking
 • Banken en Financiële instellingen
 • Automotive
 • Afval en milieu
 • Advies en Consultancy
 • Accountancy
 • Zakelijke dienstverlening
 • Verzekeringen en Assurantiën
 • Transport en Opslag en Distributie
 • Telecom
 • Techniek
 • Sport en Recreatie en Toerisme
 • Reclame en PR en Communicatie
 • Personenvervoer
 • Personeelsorganisatie
 • Overheid en Non-profit
 • Onderwijs
 • Mode en Textiel en Cosmetica
 • Media en Uitgeverijen en TV
 • Maritiem
 • Makelaardij en Vastgoed
 • Landbouw
 • Kunst en Cultuur en Entertainment
 • Juridische dienstverlening
 • Internet
 • Industrie
 • ICT
 • Horeca

Functiecategorie

 • Winkel en MKB
 • Technisch
 • Productie en Uitvoerend
 • Personeel en hrm
 • Onderzoek
 • Medisch en Zorg
 • Marketing en PR en Communicatie
 • Klantenservice en Callcenter en Receptie
 • Juridisch
 • Inkoop en Logistiek en Transport
 • Financiële dienstverlening
 • Directie en Management
 • Design en Creatie en Journalistiek
 • Consultancy en Advies
 • Commercieel en Verkoop
 • Beleid en Bestuur en Staf
 • Automatisering
 • Administratief en Secretarieel
 • Accounting

Type functionaris

 • Casemanager en Verzuimcoördinator

Diensten

 • Verzuimregistratie
 • Verzuimbegeleiding
 • Quickscan verzuim
 • Preventietraining
 • Plan van aanpak
 • Nieuwe ziektewet
 • Huisbezoeken

Methodes

 • WIA-checks en IVA-analyses
 • Verzuimscans en dossieranalyses
 • Gerichte interventies
 • Conflicthantering

Branches

 • Zakelijke dienstverlening
 • Verzekeringen en Assurantiën
 • Transport en Opslag en Distributie
 • Telecom
 • Techniek
 • Sport en Recreatie en Toerisme
 • Reclame en PR en Communicatie
 • Personenvervoer
 • Personeelsorganisatie
 • Overheid en Non-profit
 • Onderwijs
 • Mode en Textiel en Cosmetica
 • Media en Uitgeverijen en TV
 • Maritiem
 • Makelaardij en Vastgoed
 • Landbouw
 • Kunst en Cultuur en Entertainment
 • Juridische dienstverlening
 • Internet
 • ICT
 • Horeca
 • Handel en Groothandel
 • Gezondheidszorg en Welzijn
 • FMCG
 • Farmacie
 • Facilitaire dienstverlening
 • Energie en Gas en Water
 • Elektronica
 • Detailhandel
 • Defensie en Politie
 • Chemie en Petrochemie
 • Bouw en Installatie
 • Beveiliging en bewaking
 • Banken en Financiële instellingen
 • Automotive
 • Afval en milieu
 • Advies en Consultancy
 • Accountancy

Branches

 • Zakelijke dienstverlening
 • Verzekeringen en Assurantiën
 • Transport en Opslag en Distributie
 • Telecom
 • Techniek
 • Sport en Recreatie en Toerisme
 • Reclame en PR en Communicatie
 • Personenvervoer
 • Personeelsorganisatie
 • Overheid en Non-profit
 • Onderwijs
 • Mode en Textiel en Cosmetica
 • Media en Uitgeverijen en TV
 • Maritiem
 • Makelaardij en Vastgoed
 • Landbouw
 • Kunst en Cultuur en Entertainment
 • Juridische dienstverlening
 • Internet
 • Industrie
 • ICT
 • Horeca
 • Handel en Groothandel
 • Gezondheidszorg en Welzijn
 • FMCG
 • Farmacie
 • Facilitaire dienstverlening
 • Energie en Gas en Water
 • Elektronica
 • Detailhandel
 • Defensie en Politie
 • Chemie en Petrochemie
 • Bouw en Installatie
 • Beveiliging en bewaking
 • Banken en Financiële instellingen
 • Automotive
 • Afval en milieu
 • Advies en Consultancy
 • Accountancy

Functiecategorie

 • Inkoop en Logistiek en Transport
 • Financiële dienstverlening
 • Directie en Management
 • Design en Creatie en Journalistiek
 • Consultancy en Advies
 • Commercieel en Verkoop
 • Beleid en Bestuur en Staf
 • Automatisering
 • Administratief en Secretarieel
 • Accounting

Doelgroep

 • Werknemer
 • Werkgever
 • Vrouwen
 • Ouderen
 • Midlife
 • Mannen
 • Laagopgeleiden
 • Arbeidsgehandicapten

Aantal deelnemers

 • Individueel
 • Groepsoutplacement
 • Den Bosch
 • Noord-Brabant