Vraag

Kan je in de ziektewet ontslagen worden als uitzendkracht met fase b

Ik heb 23 oktober een herseninfarct gehad en kan je dan ontslagen worden als uitzendkracht in de ziektewet als je in fase b zit als uitzendkracht?

07-11-2022 Vraag van Pascalle

Hierbij een Juridische uitleg over Fase B en ziekte:(van de website gehaald)
Fase B
Na verloop van fase A, komt u in fase B. Als u binnen 26 weken na afloop van fase A opnieuw wordt uitgezonden door dezelfde uitzendonderneming, komt u ook in fase B. Deze fase duurt twee jaar of acht contracten. Bij het negende contract of na twee jaar komt u in fase C.

Gedurende fase B bent u werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Soms wordt ook afgesproken dat u direct voor onbepaalde tijd in dienst van het uitzendbureau komt. Als er in deze fase een onderbreking van uw werkzaamheden is geweest van 13 weken of meer, dan begint fase B opnieuw. Is de onderbreking langer dan 26 weken geweest, dan valt u weer terug naar fase A. Als er sprake is van een onderbreking van minder dan 13 weken, dan telt deze onderbreking mee voor de totale duur van fase B.

In fase B heeft u in ten opzichte van fase A ook recht op:

Doorbetaling van (minimaal 90% van) uw loon als er geen werk is. Wel bent u verplicht eventueel door het uitzendbureau aangeboden passend vervangend uitzendwerk te verrichten.


Bij ziekte loopt de uitzendovereenkomst normaal door en is het uitzendbureau verplicht om voor de resterende duur van de uitzendovereenkomst 91% van uw uitkeringsdagloon door te betalen tijdens het eerste jaar van uw ziekte. In het tweede jaar zal het uitzendbureau, als uw uitzendovereenkomst nog steeds niet afgelopen is, 80% van uw uitkeringsdagloon moeten doorbetalen. De eerste dag van uw ziekte is een wachtdag en komt dus voor uw eigen rekening.


Uw uitzendovereenkomst eindigt in principe pas op de afgesproken einddatum van het betreffende contract. Tussentijds opzeggen kan alleen met inachtneming van een opzegtermijn.


Als de inlener de opdracht beƫindigd voordat uw arbeidscontract voor bepaalde tijd afgelopen is, dan blijft uw arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau doorlopen en moet het uitzendbureau voor u op zoek naar ander passend werk. Passend werk is werk dat niet meer dan twee functiegroepen lager ligt. De arbeidsomvang van deze nieuwe opdracht (het aantal uren per week of maand) moet gelijk zijn aan het aantal uren dat in uw contract staat.

Veel sterkte Pascalle,

Hartelijke groet,

Maruscha
Snoeijing Re-integratie en Coaching
www.snoeijing-assen.nl

07-11-2022 Antwoord door Maruscha

Vond je dit antwoord nuttig?

Wij helpen je bij het vinden van de beste recruiter

Wij vergelijken het personeelswerving aanbod in Nederland. Je kan zelf zoeken naar de best passsende organisatie, of je vraagt ons om advies. Wij zijn onafhankelijk en delen graag onze expertise.

Personeelswerving traject

Bekijk zelf alle trajecten per regio, expertise en kosten. Lees de reviews.

Behoefte aan maatwerk?
Vraag snel 3 offertes op.

Vul het formulier in of neem snel contact met ons op.
085 - 40 195 40