Outplacement voor bedrijven

€ 0,00 (6 maanden) Aantal vestigingen: 1 Aanbod beschikbaar: Online, Op locatie bij kandidaat, Amersfoort Max. 1 deelnemer

U moet afscheid nemen van één of meer medewerkers. Dit kan zijn omdat de medewerker na een bedrijfseconomische reorganisatie boventallig is, omdat er sprake is van een arbeidsconflict of omdat uw werknemer heeft aangegeven ander werk te willen gaan doen. U kunt uw medewerker(s) dan een outplacement traject aanbieden. Dit betekent dat gezocht wordt naar een baan buiten uw organisatie.

In een persoonlijk gesprek met u als opdrachtgever van het outplacement traject, bespreken we de verschillende begeleidingsmogelijkheden.                                       
Na een intakegesprek met uw medewerker waarin gesproken wordt over de reden van het outplacementtraject, de wensberoepen en het CV wordt een Werkplan geschreven.

Dit Werkplan wordt door mij en uw medewerker ondertekend. Het ondertekend Werkplan en de offerte worden naar u toegestuurd. Nadat u akkoord heeft gegeven wordt direct met de uitvoering van het Werkplan gestart. Periodiek ontvangt u een, door uw medewerker ondertekende, voortgangsrapportage.

Het Werkplan omvat alle afgesproken acties die nodig zijn: Soms starten we met het bewust afscheid nemen van de oude baan, zodat de blik weer vooruit gericht kan zijn. Dan brengen we drie belangrijke vragen in kaart: “Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?” zodat een helder zoekprofiel ontstaat.

Vervolgens worden alle hulpmiddelen ingezet om de baan die bij dat zoekprofiel aansluit te vinden én te krijgen (sollicitatietraining, brief en CV opstellen, netwerken, jobhunting en coaching om naar banen te zoeken). En als laatste, als gewenst, ook begeleiding als in de nieuwe baan gestart is.

 

Heb je interesse? Vul je gegevens in