Re-integratietraject

€ 120,00 (1 uur) Aantal vestigingen: 0 Aanbod beschikbaar: Online Max. 1 deelnemer

Re-integratie begint bij Worksense! Ben je burn-out? Heb je fysieke klachten? Ben je langdurig ziek? Indien je langdurig ziek uitvalt bij je werkgever dan is in Nederland de Wet Verbetering Poortwachter van kracht. Deze wet stelt dat je gedurende twee jaar samen met je werkgever verantwoordelijk bent voor re-integratie. Of je keert terug in eigen werk, ofwel in aangepast werk of op de externe arbeidsmarkt. Je werkgever heeft gedurende deze twee jaar naast een (gedeeltelijke) loondoorbetalingsverplichting een inspanningsverplichting voor jouw re-integratie. Tegelijkertijd zal jij er ook alles aan moeten doen om terug te keren in eigen werk of, indien dit niet mogelijk is, ander passend werk moet accepteren. De beperkingen en vooral de mogelijkheden die je nog wel hebt worden door de bedrijfsarts en later in het arbeidsdeskundig onderzoek vastgesteld. Deze mogelijkheden zijn voor Worksense leidend in het re-integratietraject. Werkgevers besteden re-integratie tweede spoor veelal uit aan een hierin gespecialiseerd bureau zoals Worksense.

Het opstellen van een Plan van Aanpak:

-   Na akkoord op het Plan van Aanpak door werkgever zal er direct worden gestart met het traject.

-   De duur van het traject is afhankelijk van de werkgever. Dit kan 6,  9 of 12 maanden duren. Veelal wordt de duur bepaald aan de hand van de einde wachttijd, dat wil zeggen bij 2 jaar ziekte.

-  Coachingsgesprekken worden eens per twee weken ingepland. Later zal de frequentie afnemen. De coachingsgesprekken zijn persoonlijk en vinden plaats op het kantoor van Worksense Amersfoort, Utrecht of Rotterdam. In het kader van een 2e spoortraject kan er eventueel ook in overleg bij jou thuis worden afgesproken.

-   Er worden met regelmaat rapportage momenten afgesproken. Dit gaat altijd gepaard na goedkeuring van jou.

 

Heb je interesse? Vul je gegevens in