VerzuimService Desk

Plaats een review

VerzuimService Desk (VSD) biedt maatwerk verzuimbegeleiding. Middels een eenvoudig en efficiënte webapplicatie en meedenkende verzuimmanagers en bedrijfsartsen helpt VSD verzuim te verminderen en voorkomen.

Voor werkgevers:

VSD wordt ingezet als expert op gebied van arbo en verzuim om organisaties en instellingen te ondersteunen om hun bedrijfsgezondheid en de gezondheid van medewerkers te verbeteren en vast te houden. Dit doen we middels de volgende diensten.

Verzuimmanagement:
Dit was voorheen de arbodienstverlening. VSD ondersteunt bij of zorgt voor alle vooraf overeengekomen (bedrijfspecifieke) acties en de Wet Verbetering Poortwachter-acties via een praktische en overzichtelijke webapplicatie.

Bedrijfsartsen:
VSD werkt met een aantal zelfstandig gevestigde bedrijfsartsen met bewezen kwaliteit. De bedrijfsartsen zijn landelijk gevestigd.

Corporate Casemanagement (bedrijven>500)
De verzuimmanagers van VSD adviseren, analyseren en ondersteunen organisaties over sociale wetgeving en verzuim.

Dossiercheck:
Soms kan het mee laten kijken door een externe partij op bepaalde lastige dossiers nieuwe inzichten en oplossingen opleveren.

ERD management:
VSD denkt met organisaties mee in de overweging om eigenrisicodrager te worden voor de WGA en/of de Ziektewet en de concrete invulling daarvan in de organistie: overweging van het eigenrisicodragen, de inrichting en de uitvoering van het beleid. VSD ondersteunt bij de uitvoering van het ERD management.

Trainingen verzuimmanagement:
Als u uw verzuimbeleid of –aanpak naar een hoger niveau wilt tillen kan VSD naast advies ook maatwerktrainingen voor u verzorgen.

Preventief medisch onderzoek:
In sommige gevallen is het raadzaam een PMO (voorheen PAGO) te doen. VSD biedt meer dan alleen standaard medische metingen, zoals bloeddruk-, cholestrol- en hartslagmetingen.

RI&E:
Elke organisatie met personeel moet een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) (laten) uitvoeren om te onderzoeken of er risico’s zijn voor de gezondheid van de werknemers.VSD richt zich dan met name op organisaties met een complexere arbozorg waar zich vraagstukken voordoen op het gebied van beheersbaarheid, structuur en overzicht in de wirwar van RI&E’s, Plannen van Aanpak en uitstaande acties binnen organisaties met meerdere eenheden en afdelingen. Middels een web applicatie helpen wij organisaties hun RIE proces te vereenvoudigen. De web applicatie is vroeger ontstaan vanuit deze vraag uit het werkveld. Deze applicatie stelt organisaties instaat om o.a. hun Arbo-regie in eigen handen te nemen, monitoren, beheren en sturen. Bijvoorbeeld om de verantwoordelijkheid decentraal neer te leggen en centraal het proces te monitoren.

Preventief verzuimbeleid*
Door het ondersteunen of het ontzorgen bij uw verzuimmanagement leert VSD uw organisatie goed kennen. Daardoor kunnen we ook adviseren.

Wij zijn gevestigd in:

Deventer

Heb je interesse? Vul je gegevens in:

Ons aanbod

Advies op maat

Prijs op aanvraag

Wilt u een advies op maat? Leg ons uw situatie uit en wij geven u altijd persoonlijk advies.