Verbanen

Naam:

Contactgegevens:

Toelichting:

 

Telefonisch advies? 085 - 40 195 40

Verbanen

Mogen wij u helpen met Verbanen? Wij zijn Verbanen. Als dochtermaatschappij van Arbo Unie B.V., begeleiden wij mensen naar een baan die matcht met hun gezondheid en talenten. Wij zijn er van overtuigd dat er voor iedereen een passende oplossing is in hun loopbaan. Verbanen is er voor werknemers die door langdurig ziekte moeten uitwijken naar een andere werkgever, voor werknemers die om welke reden dan ook vastgelopen zijn of op termijn dreigen vast te lopen in hun werk en voor werknemers die zich willen oriënteren op passende mogelijkheden in hun loopbaan. Verbanen is ontstaan vanuit het idealisme om mensen echt te willen helpen. Wij onderscheiden ons van de bestaande re-integratieaanpak door juist gezondheid en duurzame inzetbaarheid aan werk te koppelen. Verbanen helpt u aan werkgeluk, arbeidsvreugde en inkomenszekerheid. Het herwinnen van uw grip en regie op uw werk en loopbaan is waar wij u in willen begeleiden.Een unieke aanpak in re-integratie en outplacement

Wij bieden perspectief op werk en op zo’n manier dat de duurzame inzetbaarheid van een medewerker op veilig terrein belandt. Onderscheidend daarbij is de focus op de gezondheid: wij kijken niet alleen naar wat iemand wil, maar juist ook naar wat iemand kan vanuit talenten en gezondheid. Deze unieke combinatie is de meest doeltreffende manier om het resultaat te verhogen en mensen echt verder te helpen in hun werk.

Met deze aanpak biedt Verbanen de vastgelopen kandidaat perspectief op werkplezier, inkomenszekerheid en grip op de eigen loopbaan.

Het Verbanentraject bestaat uit vijf fases:

1. Bewustwording
In de eerste fase maakt u kennis met Verbanen en leggen wij uit wat wij voor u als werkgever en werknemer kunnen betekenen.

2. Intake met de Verbanencoach
De kandidaat maakt kennis met onze Verbanencoach. Dit is de vaste begeleider tijdens het gehele Verbanen-traject. In een persoonlijk gesprek wordt de uitgangspositie in kaart gebracht en formuleren wij de doelstelling van het traject.

Daarnaast wordt de kandidaat aan de hand van een aantal testen voorbereid op de One Day Experience.

3. One Day Experience
Vanuit verschillende invalshoeken kijken wij naar de inzetbaarheid van de kandidaat. In één dag is er overleg met een Bedrijfsarts, Arbeidsdeskundige en GZ Psycholoog. Deze unieke, geïntegreerde aanpak vormt de basis van het actieplan om de kansen op duurzaam passend werk te optimaliseren. Dit resulteert in een uitgebreide rapportage en plan van aanpak, inclusief tijdspad.

4. Extra ondersteuning
De resultaten uit de One Day Experience worden besproken met de kandidaat en wordt het plan van aanpak opgesteld.

Om de slagingskans op het vinden van een nieuwe baan te vergroten, is het mogelijk dat een interventie wordt geadviseerd. Dit kan zijn bij- of omscholing, training of een medische behandeling. Een interventie is optioneel en wordt altijd onderbouwd. Op basis van offerte door de uitvoerende partij wordt een interventie aan de werkgever aangeboden.

5. Coachen, Matchen en Herplaatsen
De kandidaat wordt gekoppeld aan de Jobcoach van Verbanen. Het ontdekken en herontdekken van talenten zullen tijdens het coachingstraject aan bod komen, terwijl inspirerende workshops en sessies de kandidaat klaarstoomt voor de toekomstige loopbaan. Onder begeleiding van de Jobcoach gaat de kandidaat vervolgens op zoek naar een passende baan met toekomstperspectief. Verbanen gaat hierin verder dan de meeste re-integratiebureaus. We bieden extra service vanuit ons uitgebreide netwerk van potentiële werkgevers.

Wat levert Verbanen op aan u als werkgever?
- U draagt bij aan goed werkgeverschap en maatschappelijk, sociaal ondernemerschap
- Gezonde, gemotiveerde en betrokken medewerkers
- Directe schadelastreductie
- Een positieve bijdrage aan het bedrijfsresultaat
- U voldoet aan de Wet verbetering Poortwachter en mogelijk aan de Participatiewet
- Een nieuwe bron van potentiële medewerkers die bewezen passen bij de functie

Wat levert Verbanen op aan u als werknemer?
- Een nieuwe, frisse kijk op uw eigen loopbaan
- Een intensieve, persoonlijke begeleiding waarbij u in alle facetten op professionele wijze wordt ondersteund en geïnspireerd
- Handvatten om vitaal en met plezier aan het werk te blijven
- Inkomenszekerheid voor nu en de toekomst
- Een sterkere positie op de arbeidsmarktOverige diensten van Verbanen


Haalbaarheidsonderzoek

Soms is het niet duidelijk of een werknemer in staat is om een volledig 2e spoortraject te volgen. Bijvoorbeeld in gevallen waar de (medische) belastbaarheid beperkt is. In een dergelijke situatie adviseren wij vooraf een Haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Dit betreft onderzoek, analyse, en uitgebreide rapportage inzake de haalbaarheid van belastbaarheid en bemiddelbaarheid voor een 2e spoortraject.

LoopbaanAPK

In dit onderzoek krijgt u antwoord op de vraag of u in uw huidige baan nog op de goede plek zit. Het betreft een kortdurend traject inclusief onderzoek, analyse, rapportage en advies van een Jobcoach Verbanen om te achterhalen of de huidige functie nog past bij de gezondheid, talenten en wensen van de werknemer.

Loopbaanoriëntatie

Dit betreft een heroriëntatie op uw loopbaan inclusief een uitgebreid advies. Na dit traject is voor u duidelijk wat uw kansen zijn op de arbeidsmarkt en in welke richting uw loopbaan zich het beste zou kunnen ontwikkelen. Het betreft een kortdurend traject van 3 maanden inclusief tweewekelijks persoonlijke gesprekken, onderzoek, analyse, rapportage en advies van een Jobcoach Verbanen.

Verbanen is een dochtermaatschappij van Arbo Unie B.V.

Specificaties

Algemeen:
Diensten Loopbaancoaching, Outplacement en Re-integratie
Bedient Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel en Zuid-Holland
Doelgroep:
Doelgroep Arbeidsgehandicapten, Jongeren, Ouderen, Overheidsinstantie, UWV, Uitkering, Verzekering, Werkgever en Werknemer
Expertise:
Expertises Arbeidsongeschiktheid, Derde spoor traject, Eigenrisicodrager, Langdurige ziekte, Loonsanctie, Tweede spoor traject, Werkloosheid en Wet Verbetering Poortwachter
Uitkering WAO, WIA, WW, Wajong en Ziektewet
Hulpverlening:
Soort hulpverlener Coach

Locaties van Verbanen

Wil je offertes van Verbanen? Professionals zijn beschikbaar op de volgende locaties:

 • Amsterdam
 • Apeldoorn
 • Breda
 • Den Bosch
 • Dordrecht
 • Eindhoven
 • Emmen
 • Geleen
 • Groningen
 • Haarlem
 • Heerenveen
 • Heerhugowaard
 • Hengelo OV
 • Hilversum
 • Leiden
 • Maastricht
 • Rijswijk ZH
 • Rotterdam
 • Tilburg
 • Venlo
 • Zwolle

Ervaringen met Verbanen

Heeft u ervaring met Verbanen?
Schrijf dan als eerste een review.

Beoordeel

 

 

Er zijn nog geen ervaringen van onze gebruikers met de opleiding Verbanen.