logo

Register BKA

Plaats een review

Waar staat Register BKA voor?
• Registratie van gekwalificeerde beroepskeuze- en loopbaanadviseurs
• Bevordering van kwaliteit en integriteit
• Communicatie met werkveld en gebruikersmarkt

Missie
Het bevorderen en bewaken van de kwaliteit en de integriteit van beroepskeuzeadvisering en de loopbaanbegeleiding in Nederland. Wij zijn hier in 1957 mee gestart als onafhankelijke stichting.

Visie
Op onderscheidende wijze een meerwaarde creëren voor de beroepsgroep. De consument ervaart deze meerwaarde direct in het contact met de aangesloten bureaus en adviseurs.

En hoe onderscheiden wij ons?
Kwaliteitsstandaard: professionaliteit

Wie een beroep doet op een adviseur die in het Register BKA ingeschreven staat, is ervan verzekerd te doen te hebben met adviseurs die voldoen aan hoge eisen qua opleiding en vakbekwaamheid. Dit impliceert: gedegen kennis van en ervaring met verantwoord testgebruik, actuele kennis van opleidingen en beroepen, grondige kennis van theorievorming en de toepassing hiervan in de praktijk.

Gedragscode: integriteit
Adviseurs die in het Register BKA staan ingeschreven beloven dat zij, zoveel als dat in hun vermogen ligt, de beroepsethische maatstaven van de gedragscode in hun werk te hanteren. Dit garandeert een waarborg op het gebied van privacy en kenmerkt zich in de communicatie door open(hartig)heid. Daarnaast bestaat het klachtrecht, waarmee de cliënt verzekerd is van de mogelijkheid te allen tijde in te kunnen grijpen wanneer de adviseur niet vakbekwaam of integer handelt.

Communicatie
De website www.beroepskeuze.nl is een belangrijk communicatiemiddel van het Register BKA met de markt en met de beroepsbeoefenaren. De nieuwste ontwikkelingen op het vakgebied en een overzicht van alle geregistreerde adviseurs en bureaus zijn op de website terug te vinden. Omdat wij hoog inzetten op actualiteit worden de website en de ingezette social media geregeld aangepast.

Ons aanbod

Advies op maat

Prijs op aanvraag

Wilt u een advies op maat? Leg ons uw situatie uit en wij geven u altijd persoonlijk advies.