PCA in Horst

Naam:

Contactgegevens:

Toelichting:

 

Telefonisch advies? 085 - 40 195 40

PCA

PCA is vanaf 1991 werkzaam als bemiddelaar op de arbeidsmarkt. PCA is hét expertisecentrum op het gebied van verzuim en ontslag. Bij verzuim (door ziekte of gebrek van de werknemer) is het doel om de werknemer via spoor 1,2 of 3 naar passend werk te bemiddelen. Bij ontslag (vanwege slecht functioneren van de werknemer of vanwege economische redenen) is de inzet erop gericht om samen met werkgever en werknemer toe te werken naar een duurzame, passende herplaatsing. Het onderscheidend vermogen van PCA ligt op het gebied van gerichte diagnostiek en bij het oplossingsgericht werken aan (zeer) complexe casussen. Maatwerk is daarbij áltijd ons devies. Tevens begeleiden wij bedrijven en instellingen bij het ontwikkelen van een gedegen personeelsbeleid. Onze werkwijze bij verzuim- en ontslagzaken kort samengevat: • Verkennend gesprek; dit voeren wij liefst persoonlijk met de opdrachtgever om samen te achterhalen welke mate van inzet van PCA het best past • Gedegen dossieranalyse • Gerichte diagnostiek biedt houvast op álle momenten tijdens het begeleidingstraject. Onze gecertificeerde meetinstrumenten geven een valide onderbouwing van de diagnose. Diagnostiek die competenties, passend bij de betreffende persoon, helder in kaart brengt. Vervolgens kunnen realistische doelen worden geformuleerd én kunnen deze voortdurend worden gemeten en waar nodig worden bijgesteld • Op weg naar passend werk; de competenties, interesse en persoonlijkheid van de werknemer worden gekoppeld aan de juiste (leer)werkplek • Evalueren; maandelijks rapporteren wij naar betrokken partijen. De statistieken vanuit meetinstrumenten bieden aanvullende onderbouwing tijdens het traject, dat wordt afgesloten met een eindevaluatie.

Specificaties

Algemeen:
Diensten Arbodiensten, Assessment, Beroepskeuze, Juridisch advies, Loopbaancoaching, Outplacement, Re-integratie, Sollicitatietraining en Ziekteverzuim
Bedient Gelderland, Limburg en Noord-Brabant
Doelgroep:
Doelgroep Arbeidsgehandicapten, Verzekering, Werkgever en Werknemer
Expertise:
Expertises Arbeidsongeschiktheid, Derde spoor traject, Eerste spoor traject, Eigenrisicodrager, Langdurige ziekte, Loonsanctie, Ontslag, Tweede spoor traject en Wet Verbetering Poortwachter
Uitkering WAO, WIA en Ziektewet
Juridische expertise Arbeidsconflict, Arbeidsovereenkomst, Medezeggenschap, Ontslag en Wet verbetering poortwachter
Methodes:
Methodieken (beroepskeuze en studiekeuze) Gespreksvoering, Groepsbenadering en Individueel
Methode Conflicthantering, Verzuimscans en dossieranalyses en WIA-checks en IVA-analyses
Hulpverlening:
Soort hulpverlener Arbeidsdeskundige, Casemanager en Verzuimcoördinator, Groepstraining, Individueel, Maatwerk en Tweede-lijn adviseur
Arbodiensten Arbeidsdeskundig consult, Eigen risico dragen voor WGA, Quickscan bezwaarprocedure UWV, Quickscan verzuim en Verzuimbegeleiding

Locaties van PCA

Wil je offertes van PCA? Professionals zijn beschikbaar op de volgende locaties:

  • Horst

Ervaringen met PCA

Heeft u ervaring met PCA in Horst?
Schrijf dan review.

Beoordeel

 

 

Marcel:

 

"Pieter zou als "onafhankelijke "partij fungeren tussen werkgever/werknemer. Na advies te hebben gevolgd van hem om alles netjes af te sluiten en de daarbij gemaakte afspraken na te komen van beide partijen blijkt dat na niet nagekomen afspraken van werkgever Pieter niet reageert op sms met verzoeken om bemiddeling. Telefonisch idem dito. Conclusie : Het lijkt er sterk op dat Pieter alleen in het belang van werkgever denkt/werkt. Op de site van zijn website staat ook toevallig de lovende recensie van mijn ex-werkgever. Recensies die volgens mij worden geplaatst door invulling van hem persoonlijk. Ik had er ook graag één gezet edoch dit was/is niet mogelijk..."