PCA

Plaats een review

Procesbegeleiding bij verzuim / ontslag, spoor 1/2, outplacement

Voor werkgevers:

PCA is vanaf 1991 werkzaam als bemiddelaar op de arbeidsmarkt. PCA is hét expertisecentrum op het gebied van verzuim en ontslag. Bij verzuim (door ziekte of gebrek van de werknemer) is het doel om de werknemer via spoor 1,2 of 3 naar passend werk te bemiddelen. Bij ontslag (vanwege slecht functioneren van de werknemer of vanwege economische redenen) is de inzet erop gericht om samen met werkgever en werknemer toe te werken naar een duurzame, passende herplaatsing. Het onderscheidend vermogen van PCA ligt op het gebied van gerichte diagnostiek en bij het oplossingsgericht werken aan (zeer) complexe casussen. Maatwerk is daarbij áltijd ons devies. Tevens begeleiden wij bedrijven en instellingen bij het ontwikkelen van een gedegen personeelsbeleid. Onze werkwijze bij verzuim- en ontslagzaken kort samengevat: • Verkennend gesprek; dit voeren wij liefst persoonlijk met de opdrachtgever om samen te achterhalen welke mate van inzet van PCA het best past • Gedegen dossieranalyse • Gerichte diagnostiek biedt houvast op álle momenten tijdens het begeleidingstraject. 


Voor werknemers:

Onze gecertificeerde meetinstrumenten geven een valide onderbouwing van de diagnose. Diagnostiek die competenties, passend bij de betreffende persoon, helder in kaart brengt. Vervolgens kunnen realistische doelen worden geformuleerd én kunnen deze voortdurend worden gemeten en waar nodig worden bijgesteld • Op weg naar passend werk; de competenties, interesse en persoonlijkheid van de werknemer worden gekoppeld aan de juiste (leer)werkplek • Evalueren; maandelijks rapporteren wij naar betrokken partijen. De statistieken vanuit meetinstrumenten bieden aanvullende onderbouwing tijdens het traject, dat wordt afgesloten met een eindevaluatie.


Wij zijn gevestigd in:

Horst

Heb je interesse? Vul je gegevens in:

Ons aanbod

Advies op maat

Prijs op aanvraag

Wilt u een advies op maat? Leg ons uw situatie uit en wij geven u altijd persoonlijk advies.

Specificaties

Expertises

 • Wet Verbetering Poortwachter
 • Tweede spoor traject
 • Ontslag
 • Loonsanctie
 • Langdurige ziekte
 • Eigenrisicodrager
 • Eerste spoor traject
 • Derde spoor traject
 • Arbeidsongeschiktheid

Uitkering

 • Ziektewet
 • WIA
 • WAO

Doelgroep

 • Verzekering
 • Werknemer
 • Werkgever
 • Arbeidsgehandicapten

Methodieken

 • Individueel
 • Groepsbenadering
 • Gespreksvoering

Type training

 • Maatwerk
 • Individueel
 • Groepstraining

Type functionaris

 • Tweede-lijn adviseur
 • Casemanager en Verzuimcoördinator
 • Arbeidsdeskundige

Diensten

 • Verzuimbegeleiding
 • Quickscan verzuim
 • Quickscan bezwaarprocedure UWV
 • Eigen risico dragen voor WGA
 • Arbeidsdeskundig consult

Methodes

 • WIA-checks en IVA-analyses
 • Verzuimscans en dossieranalyses
 • Conflicthantering

Methode

 • Online-assessment

Doelgroep

 • Werknemer
 • Werkgever
 • Arbeidsgehandicapten

Onderwerp

 • Wet verbetering poortwachter
 • Ontslag
 • Medezeggenschap
 • Arbeidsovereenkomst
 • Arbeidsconflict
 • Horst
 • Gelderland
 • Limburg
 • Noord-Brabant