NOBCO in Nijkerk GLD

Naam:

Contactgegevens:

Toelichting:

 

Telefonisch advies? 085 - 40 195 40

NOBCO

De basis aansluiting staat open voor iedereen die beroepsmatig met coaching bezig is of wil zijn. Door u aan te sluiten bij de NOBCO maakt u deel uit van de grootste beroepsorganisatie voor coaches in Nederland (en Europa). De basis aansluiting biedt toegang tot alle reguliere NOBCO activiteiten en toegang tot het intranet op de NOBCO website. Tevens ondersteunt u met uw financiele bijdrage de verdere professionalisering van het coachvak en maakt u het mogelijk om coaching breed te promoten binnen de markt en maatschappij. De European Mentoring & Coaching Council (EMCC) heeft in nauw overleg met de NOBCO en andere Europese beroepsorganisaties het European Individual Accreditation (EIA) voor coaches ontwikkeld. Dit is het nieuwe Europese accreditatiesysteem voor beroepscoaches en bestaat uit 4 niveaus: - Foundation; - Practitioner; - Senior Practitioner; - Master Practitioner. De EIA zal in alle landen op een uniforme (onafhankelijke & objectieve) manier worden ingevoerd. De EIA uit het ene land zal daardoor vergelijkbaar zijn met en dezelfde waarde hebben als in een ander land. Vanaf de oprichting van de NOBCO is individuele registratie/accreditatie van coaches een belangrijke pijler van de stichting geweest. Iedereen mag zich per slot van rekening coach noemen. Het is een onbeschermde titel. Om het kaf van het koren te scheiden én opdat coaches kunnen laten zien dat ze hun vak serieus nemen heeft de NOBCO reeds in 2003 een keurmerk in het leven geroepen: Het Registratie Beoordelings Systeem (RBS). Na een zorgvuldige transitiefase is de NOBCO sinds 17 januari 2011 officieel overgestapt van RBS naar het Europese keurmerk voor coaches, de EIA. De EIA is gebaseerd op een verfijnd systeem van competenties: het “Competence Framework” waarin 4 verschillende niveaus worden onderscheiden. Dit Competence Framework is voortgekomen uit een intensief onderzoek naar de praktijk van coaching. Dit heeft geresulteerd in diverse competenties die zijn gegroepeerd in 8 hoofdcompetenties en 112 capability indicators (meetbare vaardigheidsindicatoren). Op grond van dit framework worden de vier niveaus van professionele coaching onderscheiden (Foundation,Practitioner, Senior Practitioner, Master Practitioner). Bij de NOBCO zijn bijna 1800 beroepscoaches aangesloten. Deze groep is op te splitsen in de vier bovengenoemde niveaus. Alle coaches hebben aangetoond een gedegen opleiding en aan aantoonbare coachervaring te hebben. Het verschil tussen de niveaus zit in de hoeveelheid genoten opleiding en coachingservaring. Elke aangesloten NOBCO coach start na inschrijving als pre-EIA Coach. Na een uitgebreide toetsingsprocedure door het NOBCO Accreditatiebureau zal de coach ingeschreven worden in het register bij het door het geaccrediteerde niveau. 
De voordelen van de EIA voor afnemers van coachdiensten (opdrachtgevers)? Een coach met een EIA-erkenning onderscheidt zich als een professionele coach die over fundamentele en grondige kennis beschikt en voldoet aan veeleisende en nauwgezette normen. Een coach met een EIA-erkening biedt: - gebruikers/afnemers van coachingdiensten meer zekerheid omtrent deskundigheid en bekwaamheid van de coach; - verschillende niveaus waardoor de coachingsbehoefte beter gematched kan worden aan het ervarings- en bekwaamheidsniveau van de coach; - transparantie doordat de coach werkt volgens de ethische NOBCO-EMCC beroepscode en gebonden is aan de klachtenregeling. 
Kernwaarden Bij het werken aan haar missie laat de NOBCO zich leiden door de volgende belangrijke kernwaarden: - leidend en gezaghebbend - objectief en deskundig - zakelijk en zorgvuldig - betrokken Deze kernwaarden zullen herkenbaar moeten zijn in het handelen en communiceren van de NOBCO. Het bestuur wil hierop aanspreekbaar zijn. 
Doelstellingen en idealen De doelstellingen van de NOBCO voor de komende jaren wordt bepaald door een viertal idealen: elementen van een visie op de toekomst waar de NOBCO zijn aandeel aan wil leveren. Een – voorlopig misschien alleen nog gedroomde – toekomst waarin het eigenlijk vanzelfsprekend is dat: - coaching wordt gezien als een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van mensen, zowel in als buiten organisaties degene die als coach actief is, zich aansluit bij een beroepsorganisatie – bij voorkeur de NOBCO/EMCC-NL – en zich als professional ook laat certificeren, accrediteren of registreren - instellingen die coachopleidingen aanbieden er voor zorgen dat hun opleidingen gecertificeerd zijn – bij voorkeur bij de NOBCO/ EMCC-NL – en dit ook uitdragen - degene die coaching in een organisatie inzet als HR-instrument of voor zich zelf een coach kiest zich daarvoor alleen tot gecertificeerde coaches wendt 
Beleidsvoornemens Deze doelstelling en het uitdragen van deze boodschap vormt de basis van het beleid van de NOBCO/EMCC-NL in de komende jaren. Ze vormt de ruggengraat van het beleidsplan, waarin met name rond de thema’s: - coaching als professie - de coach als professional - opleidingen voor coaching - communicatie en PR

Specificaties

Locaties van NOBCO

Wil je offertes van NOBCO? Professionals zijn beschikbaar op de volgende locaties:

  • Nijkerk GLD

Ervaringen met NOBCO

Heeft u ervaring met NOBCO in Nijkerk GLD?
Schrijf dan als eerste een review.

Beoordeel

 

 

Er zijn nog geen ervaringen van onze gebruikers met de opleiding NOBCO.

116 coaches van NOBCO