Artikel geschreven door Werksite.nl

Arbeidsrecht werknemer versus werkgever

Een arbeidsovereenkomst is een schriftelijk contract tussen een werkgever en een werknemer waarin belangrijke zaken betreffende het werk, vastgelegd moeten zijn. Volgens het arbeidsrecht hebben zowel de werkgever als de werknemer zich aan rechten en plichten te houden. Het contract moet in ieder geval aan drie voorwaarden voldoen: er is sprake van een gezagsverhouding waarin de werkgever opdrachten geeft aan de werknemer (1), de werknemer ontvangt hiervoor salaris (2) en de werknemer moet zelf de werkzaamheden uitvoeren (3).

Rechten en plichten werkgever
Volgens het arbeidsrecht heeft de werkgever te maken met rechten en plichten ten aanzien van zijn werknemer. Zo stelt de werknemer schriftelijk een proeftijd vast. Wanneer de werkgever salaris betaalt, is hij volgens het arbeidsrecht verplicht een loonstrookje af te geven aan de werknemer. Het minimumloon is daarbij van toepassing. Bovendien moet hij volgens het arbeidsrecht het salaris op tijd betalen. Bij te late uitbetaling kan een werknemer aanspraak maken op een verhoging van het betreffende loon met een maximum van 5%.

Rechten en plichten werknemer
Ook een werknemer heeft zich aan rechten en plichten te houden volgens het arbeidsrecht. In het kort komt het er op neer, dat de werknemer zich aan de afspraken dient houden die in het arbeidscontract zijn opgenomen. De werknemer heeft bijvoorbeeld plichten ten aanzien van verzuim. Alleen wanneer er bewijsbare redenen zijn voor verzuim, heeft een werknemer volgens het arbeidsrecht grond om weg te blijven.

CAO
Veel afspraken betreffende een arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd in Collectieve Arbeids Overeenkomsten (CAO's). Wanneer een werkgever niet is aangesloten bij een werkgeversorganisatie en er ook geen sprake is van een CAO, is de werkgever volgens het arbeidsrecht verplicht zelf afspraken over arbeidsvoorwaarden met de werknemer te maken. Een vakbond kan eventueel helpen met juridisch advies rond je arbeidsovereenkomst.

Heb je een vraag over dit onderwerp, vul het formulier in:

Relevante artikelen en diensten

Beroepskeuzetest

Welke baan past het beste bij mij?

Artikel

Dure blunders arbeidsovereenkomst

Niemand is perfect, we maken allemaal fouten. Maar sommige fouten komen je duur te staan. Zeker wann...

Artikel

Wettelijke aansprakelijkheid werkgever

Een werknemer die bij de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden schade toebrengt aan derden is d...

Artikel

VAR verklaring aanvragen

De VAR aanvragen is vrij eenvoudig. VAR staat voor Verklaring Arbeidsrelatie en deze wordt afgegev...

Artikel

Verlenging van tijdelijk arbeidscontract

Het lijkt een nieuw fenomeen. Werkgevers die langer weigeren om ´contracten voor onbepaalde ti...

Artikel

Laat uw advocaat uw ontslag in goede banen leiden

Advocaat bij ontslag werkgever nodig? Bij (dreigend) ontslag door de werkgever zijn er in eerste ins...

Artikel

Rechtsbijstand, de vakbond staat voor je klaar

Rechtsbijstand is geen overbodige luxe. De situatie van ontslag kan diep ingrijpen in de persoonlijk...

Artikel

Onderhandelen over arbeidscontract

Onderhandelen over je arbeidscontract is tegenwoordig niet meer ongewoon. Waarover is te onderhandel...

Artikel

Onderhandelen met opdrachtgevers

In ieder contact met de klant is sprake van onderhandeling, vanwege de afstemming van vraag en aanbo...