Artikel geschreven door Werksite.nl

Het loonstrookje

Elke werkgever is in Nederland verplicht bij uitbetaling van werkzaamheden een loonstrookje aan de medewerker te geven, waarin precies staat hoe het loon is opgebouwd. Maar hoe lees je nu precies zo'n loonstrookje? Behalve de gewerkte uren en het uurloon staan er nog zoveel begrippen op het loonstrookje, dat je door de bomen het bos niet meer ziet.

Wat staat er op
Op het loonstrookje staan over het algemeen dezelfde standaard salarisspecificaties. Elke loonadministratie hanteert dezelfde termen, waardoor er een standaard uitleg over het loonstrookje kan worden gegeven. De meeste termen op het loonstrookje spreken voor zich; BSN-nummer, datum in dienst en uit dienst, burgerlijke staat, functie, uren per week en minimum loon. De moeilijkere termen op het loonstrookje moeten nader bekeken worden.

Uitleg loonstrookje
De meest voorkomende termen op het loonstrookje die uitleg behoeven zijn onder andere: Tabel wit of groen en Heffingskorting. Witte tabellen zijn voor inkomsten uit de huidige dienstbetrekking en groene tabellen over vroegere dienstbetrekking zoals een WW-uitkering. De heffingskorting is de korting over te betalen belasting en mag maar bij één werkgever worden toegepast.

Reserveringen
Dan zijn er nog de reserveringen die op het loonstrookje voorkomen. Dit zijn gelden die door de werkgever worden opgespaard en vervolgens in een keer worden uitgekeerd. Voorbeelden van reserveringen op het loonstrookje zijn vakantiegeld, verlofuren, ADV-uren en eindejaarsuitkering.

Afkortingen
Ook zijn er veel afkortingen op het loonstrookje te vinden die enige uitleg behoeven. Zo staat ZFW voor de ziekenfondswet, WW voor werkloosheidswet, WAO voor wet arbeidsongeschiktheid en ZW voor ziektewet. De werkgever draagt hier premie voor af. Ook draagt de werkgever belasting af aan inkomstenbelasting, waardoor het nettoloon altijd lager uitvalt dan het brutoloon dat op het loonstrookje staat vermeld.

Heb je een vraag over dit onderwerp, vul het formulier in:

Relevante artikelen en diensten

Beroepskeuzetest

Welke baan past het beste bij mij?

Artikel

Onderhandelen over arbeidscontract

Onderhandelen over je arbeidscontract is tegenwoordig niet meer ongewoon. Waarover is te onderhandel...

Artikel

Onderhandelen met opdrachtgevers

In ieder contact met de klant is sprake van onderhandeling, vanwege de afstemming van vraag en aanbo...

Artikel

Verlenging van tijdelijk arbeidscontract

Het lijkt een nieuw fenomeen. Werkgevers die langer weigeren om ´contracten voor onbepaalde ti...

Artikel

Wettelijke aansprakelijkheid werkgever

Een werknemer die bij de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden schade toebrengt aan derden is d...

Artikel

VAR verklaring aanvragen

De VAR aanvragen is vrij eenvoudig. VAR staat voor Verklaring Arbeidsrelatie en deze wordt afgegev...

Artikel

Laat uw advocaat uw ontslag in goede banen leiden

Advocaat bij ontslag werkgever nodig? Bij (dreigend) ontslag door de werkgever zijn er in eerste ins...

Artikel

Rechtsbijstand, de vakbond staat voor je klaar

Rechtsbijstand is geen overbodige luxe. De situatie van ontslag kan diep ingrijpen in de persoonlijk...

Artikel

Dure blunders arbeidsovereenkomst

Niemand is perfect, we maken allemaal fouten. Maar sommige fouten komen je duur te staan. Zeker wann...