Van werk Naar Werk

€ 2.450,00 (1 jaar) Aantal vestigingen: 0 Aanbod beschikbaar: Online, Op locatie bij kandidaat Max. 1 deelnemer

Aanpak in trajecten:

(Gemiddeld 1 keer per 3/4 weken contact met de kandidaat)
Inlezen in beschikbare informatie; o.a. ADO rapport.
Kennismaking/intakegesprek met kandidaat.

Aan de slag; informatieverzameling a.d.h.v. CV, te maken psychologische testen, het voeren van gesprekken en het maken van de biografische levensloop. Uitmondend in een ‘Persoonlijke profielschets’ bevattend: werkwaarden, competenties en passende functies. 

Eerste rapportage moment; schriftelijke verantwoording van acties richting de opdrachtgever en kandidaat (levend document).

Jobhunting mocht intern geen passende functie aanwezig zijn.
Ontsluiting van de arbeidsmarkt met een gericht plan van aanpak.
Brief, motivatie, CV | Toepassing Social media | Branding
Gesprekstechnieken | Netwerken
Eindevaluatie

Heb je interesse? Vul je gegevens in