Loonsanctie verkorten

€ 1.500,00 (4 maanden) Aantal vestigingen: 8 Aanbod beschikbaar: Arnhem, Utrecht, Doetinchem, Nijmegen, Tiel, Apeldoorn, Wageningen, Zutphen Max. 1 deelnemer

Loonsanctie vraagt om snelle actie. Tijd kost immers veel geld. Heeft u volgens het UWV niet genoeg gedaan aan de re-integratie van uw zieke werknemer? En vraagt uw werknemer een WIA-uitkering aan? Dan kan het UWV u een loonsanctie opleggen*. Dit houdt in dat u als werkgever maximaal 1 jaar langer 70% van het loon van uw zieke werknemer door moet betalen (derde ziektejaar).

Dit is een kostbare aangelegenheid. Elke loondoorbetaling kost al snel € 30.000,-. Daar bovenop komen de kosten voor: arbodienst, re-integratiekosten, verzekering, et cetera. Ontslag is in deze periode niet mogelijk en de re-integratieplicht blijft volgens de Wet Poortwachter bestaan. Kortom, het loont ook financieel om in de eerste twee ziektejaren er alles aan te doen om de WIA beoordeling na 2 jaar plaats te laten vinden.

U krijgt in deze situatie de gelegenheid om uw tekortkoming te herstellen. Het UWV geeft hiertoe aan welke acties u in het kader van re-integratie (alsnog) moet ondernemen. Bijvoorbeeld de inzet van een re-integratie 2e spoor traject. Onze jarenlange ervaring en expertise vormt voor u dan de basis voor een zo spoedig mogelijke opheffing van de loonsanctie.

Door ons in te schakelen, verzekert u zich van:

1. Snelle en adequate dossierverkenning en opstart van een re-integratie tweede spoor traject. Dit conform de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) en het toetsingskader van het UWV.
2. Input om de loonsanctie zo spoedig mogelijk door het UWV ongedaan te laten maken
3. Schadelastbeperking
4. Passende dienstverlening in de vorm van coaching en/ of omscholing
5. Het ervaren van onze meerwaarde

Heb je interesse? Vul je gegevens in