Herenbos Re-integratie

Bekijk bedrijfsprofiel

tweede spoortraject

€ 2.400,00 (6 maanden)

0.0

Aantal vestigingen: 1 Aanbod beschikbaar: Op locatie bij kandidaat, Alkmaar Max. 19 deelnemers

Re-integratie tweede spoor

Een tweede spoortraject start meestal na het eerste ziektejaar. Tijdens de ziekteperiode begeleidt de arbodienst de werknemer maar ook u als werkgever voert op vaste, afgesproken momenten gesprekken met de werknemer. Het contact tussen werknemer en werkgever in stand houden is heel belangrijk, zo kunt u op tijd vaststellen of verbetering of verslechtering in de belastbaarheid van de zieke werknemer optreedt. Hierop kan de arbodienst dan weer handelen.

 

Wanneer aanmelden?

Als volledig herstel na het eerste ziektejaar nog niet is gerealiseerd, adviseert Herenbos: aanmelden voor een re-integratie tweede spoortraject. Een bedrijfsarts kan stellen dat re-integratie in het eigen werk mogelijk is, maar dat wil niet zeggen dat het ook lukt. En herstelt de werknemer inderdaad, dan is het geen probleem het re-integratietraject alsnog af te sluiten i.v.m. succesvolle re-integratie in eigen werk. Het niet (tijdig) starten van een spoor 2 traject kan leiden tot een loonsanctie van maximaal 1 jaar. Herenbos kent de richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter en adviseert werkgever en betrokkene hoe ze deze richtlijnen moeten volgen om sancties te voorkomen. Het doel van elk spoor 2 traject is passende betaalde arbeid.

 

Route naar ander werk

Herenbos start een re-integratietraject altijd met een intakegesprek, waarbij gekeken wordt naar:

opleidingsachtergrond

werkervaring

lichamelijke en geestelijke belastbaarheid

de FML opgesteld door de bedrijfsarts

verstandhouding met- en de mogelijkheden bij de werkgever

de ondernomen activiteiten in het eerste spoor

alle facetten van het solliciteren.

Vervolgens stelt Herenbos een re-integratieplan op, met een verslag van het gesprek en een visie op hoe de werknemer het beste naar passend werk begeleidt kan worden.

 

Passend werk re-integratie tweede spoor

Bij re-integratie tweede spoor geldt dat de werknemer alleen werk hoeft te accepteren dat ‘passend’ is. Wat passend is, hangt af van de functionele mogelijkheden van de werknemer, deze worden door de bedrijfsarts vastgesteld in een functionele mogelijkheden lijst/inzetbaarheidsprofiel. Het opleidingsniveau en de werkervaring vormen de basis voor het zoekprofiel. ‘Passend’ is niet altijd uniform, naarmate meer tijd verstrijkt, wordt de definitie van passend steeds verder verruimd. Wanneer  een werknemer nog geen halfjaar ziek is,  moet het werk aansluiten bij de functionele mogelijkheden, de opleiding, de werkervaring en het oude salarisniveau. Na een halfjaar mag verwacht worden dat de werknemer ook een baan accepteert onder zijn werk- en denkniveau. Hoe langer de werknemer niet aan het werk is, hoe meer functies als passend werk moeten worden gezien.

Herenbos zet ook interventies in die voor de werknemer de drempel naar ander betaald werk kunnen verlagen: werkervaringsplaatsen, proefplaatsingen en detacheringen. Bij het arbeidsmarktonderzoek maken wij gebruik van online toolbox Jobport.

 

Al onze trajecten zijn maatwerk. 

 

 

Heb je interesse? Vul je gegevens in