Fioretti college Veghel

Plaats een review

school voor Mavo, VMBO en Pro in veghel

Voor werkgevers:

Het is onze missie om samen met onze leerlingen elke dag te werken aan hun toekomst en daarmee de toekomst van onze samenleving. Door de leerlingen volop mogelijkheden te bieden, hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, ontplooien zij zichzelf steeds meer. Zo bereiden zij zich optimaal voor op vervolgonderwijs en/of kwalificeren zij zich voor toetreding tot de arbeidsmarkt. Ouders vertrouwen erop dat wij hun kinderen de best denkbare educatieve en pedagogische vorming bieden.

De visie wordt vormgegeven door twee kernbegrippen, die centraal staan in de werkwijze van het Fioretti College: praktisch en persoonlijk. Praktisch staat voor weten wat je kan en wat je ermee kunt. Persoonlijk staat voor onderwijs op basis van relatie en gelijkwaardigheid. Dit aspect is afgestemd op de individuele mogelijkheden van de leerling.

Het Fioretti College werkt vanuit een katholieke achtergrond aan deze opdracht. Vanuit dit perspectief hebben wij zorg en respect voor iedereen en voor alle culturen. Door goed onderwijs en begeleiding bij het leren aan te bieden, willen wij ervoor zorgen dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen. We streven ernaar dat leerlingen in vier of maximaal vijf jaren een diploma behalen, dat zij goed verder kunnen studeren in het vervolgonderwijs en dat zij zich thuis voelen in de maatschappij.

Uitgangspunten
Het Fioretti College biedt praktisch en persoonlijk onderwijs en geeft dat gestalte in de volgende uitgangspunten:
•in de dagelijkse omgang met leerlingen en personeelsleden;
•in een goed opgezette leerlingbegeleiding;
•in zorg voor lief en leed binnen de school;
•in de lessen mens en maatschappij, levensbeschouwing en tijdens projecten, waar de christelijke godsdienst en andere wereldgodsdiensten behandeld worden en waar aandacht geschonken wordt aan waarden en normen in onze samenleving.


Wij zijn gevestigd in:

Veghel

Heb je interesse? Vul je gegevens in:

Ons aanbod

Advies op maat

Prijs op aanvraag

Wilt u een advies op maat? Leg ons uw situatie uit en wij geven u altijd persoonlijk advies.