Ergo Control

Plaats een review

Ergo Control richt zich met haar dienstverlening op duurzame inzetbaartheid, re-integratie en curatie van mensen.

Voor werkgevers:

Nederland staat voor grote uitdagingen waar het gaat om mensen met een uitkering te laten participeren. Belangrijk is dat zij in staat zijn om de stap naar (vrijwilligers)werk te kunnen maken. Voor 6 van de 10 uitkeringsgerechtigden zijn gezondheids-belemmeringen een oorzaak voor het niet kunnen vinden van werk. Bewegen draagt bij aan het verkleinen van gezondheidsbelemmeringen en vergroot de sociale participatie en kansen op werkhervatting van mensen met een uitkering.

Sociale activering
Ergo Control ondersteunt gemeenten, UWV en bedrijven in hun doel om mensen met een uitkering te begeleiden richting werk. Daarbij zet Ergo Control haar bewezen effectieve interventie ‘Bewegen Werkt' in. Door in beweging te komen worden de volgende resultaten bereikt:
• Verbeterde fysieke conditie en leefstijl
• Uitbreiding sociaal netwerk
• Meer structuur in dag- en weekindeling
• Verbeterd welbevinden (zelfvertrouwen en motivatie)
• Toegenomen kansen op de arbeidsmarkt

Bewegen Werkt zet mensen in beweging naar (vrijwilligers)werk. Dit draagt bij aan:
• Werk fysiek en mentaal aankunnen.
• Met energie werken.
• Werk nu verkrijgen en in de toekomst behouden.

Medewerkers Gezond aan de Slag
Verzuim onder medewerkers wordt teruggedrongen door een uniek gezondheid bevorderend programma. Dit door te werken aan mentaal en fysiek welbevinden, motivatie en een gezonde leefstijl. Medewerkers worden letterlijk in beweging gebracht en gaan aan de slag met werk gerelateerde activiteiten, zoals houding en gedrag, werknemersvaardigheden en ergonomie. Medewerkers leren omgaan met problemen of belemmeringen, stress neemt af en leefstijl verbetert.

Actieve Revalidatie
Actieve Revalidatie is een fysiotherapeutisch trainingsprogramma gericht op het verbeteren van de functionele belastbaarheid. Active Revalidatie is geschikt voor mensen die vanwege fysieke of gezondheidsklachten uit (dreigen te) vallen. Belemmeringen in het functioneren verminderen, waardoor medewerkers minder verzuimen of weer eerder kunnen starten met werk.

Leefstijlcoaching
De aandacht voor een gezonde leefstijl neemt toe. Steeds vaker krijgen we dan ook te maken met medewerkers die hun leefstijl willen verbeteren en hier hulp bij zoeken. Wilt u uw medewerkers begeleiden om hun leefstijl te verbeteren? Dat kan met behulp van de leefstijlcoach van Bewegen Werkt.

Vul het contactformulier in op deze pagina voor meer informatie.

Ergo Control biedt maatwerk op basis van de doelgroep en de doelstellingen.


Wij zijn gevestigd in:

Enschede, Enschede, Enschede

Heb je interesse? Vul je gegevens in:

Ons aanbod

Advies op maat

Prijs op aanvraag

Wilt u een advies op maat? Leg ons uw situatie uit en wij geven u altijd persoonlijk advies.

Specificaties

Expertises

 • Wet Verbetering Poortwachter
 • Langdurige ziekte
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Werkloosheid

Uitkering

 • WAO
 • Bijstand
 • WSW
 • WW
 • WIA
 • Ziektewet
 • Wajong

Doelgroep

 • Arbeidsgehandicapten
 • Verzekering
 • UWV
 • Uitkering
 • Werkgever
 • Ouderen
 • Jongeren

Psychische kenmerken

 • Onzekerheid
 • Depressie
 • Burn-out
 • Stress

Methodes

 • Health checks
 • Gerichte interventies
 • Periodiek medische onderzoeken
 • Keuringen

Uurtarief

 • € 50 tot € 100
 • Enschede
 • Enschede
 • Enschede
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Zeeland
 • Zuid-Holland