Werkfit

€ 85,00 (10 uren) Aantal vestigingen: 0 Aanbod beschikbaar: Online, Op locatie bij kandidaat Max. 1 deelnemer

UWV Werkfit traject

Het UWV Werkfit traject is bedoeld voor mensen met een uitkering van het UWV die kunnen werken, maar daar wel hulp bij nodig hebben. Het doel van het traject is om deze mensen weer werkfit te maken, zodat zij kunnen terugkeren naar de arbeidsmarkt.

Het traject duurt maximaal 18 maanden voor WGA- en Wajong cliënten en maximaal 6 maanden voor de Ziektewet. Het traject wordt uitgevoerd door een re-integratiebureau, zoals CareerAdvisor.

De inhoud van het traject is maatwerk en wordt afgestemd op de individuele behoeften van de deelnemer. Het traject kan bestaan uit de volgende onderdelen:

Het UWV werkfit traject is bedoeld voor mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een ziektewetuitkering van het UWV. Er is sprake van afstand tot de arbeidsmarkt. In dit traject richt CareerAdvisor zich op het versterken van de werknemersvaardigheden. Daarnaast verbetert CareerAdvisor de persoonlijke effectiviteit van de betrokkene. Ook laat CareerAdvisor de betrokkene de arbeidsmarkt verkennen. Het resultaat hiervan kan een werkervaringsplaats zijn waar de betrokkene arbeidsritme kan opbouwen.

Waaruit bestaat een UWV werkfit traject?

Verbeteren van je persoonlijke effectiviteit

Met persoonlijke coaching richten we ons onder andere op thema’s zoals het leren omgaan met belemmeringen/beperkingen in het werk, het (beter) leren aangeven van persoonlijke grenzen, het vergroten van zelfvertrouwen. Ook brengen we de sterke kanten, vaardigheden en capaciteiten van de betrokkene in kaart.

Versterken van werknemersvaardigheden

CareerAdvisor besteedt aandacht aan het versterken van vaardigheden die belangrijk zijn bij het vinden en behouden van werk. Daarnaast maken we een representatief CV en ondersteunen we de betrokkene bij het formuleren van de motivatie voor een functie.

Het in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie

We onderzoeken welke functie of beroepsrichting het beste past. Hierbij houden we rekening met de interesses en capaciteiten van de betrokkene. Ook kijken we naar de huidige arbeidsmarkt.

We onderzoeken of er een netwerkgesprek gevoerd kan worden of dat de betrokkene mag meelopen in de praktijk via een werkervaringsplaats.

Tenslotte brengen we in kaart wat er nodig is om het werk uit te voeren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bij- en omscholing.


 

Heb je interesse? Vul je gegevens in