Ausems en Kerkvliet, arbeidsmedisch adviseurs

Plaats een review

AenK: een betrouwbaren en allround 'mensenpartner'.

Voor werkgevers:

Dienstverlening
Met een team van arbeidsmedische, psychologische, arbeidsdeskundige en ergotherapeutische specialisten is AenK actief op het snijpunt van mens, werk en gezondheid. Grofweg is de dienstverlening in drie categorieën onder te verdelen: onderzoek, begeleiding en preventie. Daarmee is AenK een complete arbeidsmedische partner voor elke organisatie die streeft naar optimale vitaliteit, gezondheid en welbevinden van haar medewerkers. De integrale aanpak van AenK is erop gericht dat werknemers naar hun volledig vermogen, met minimale uitval en met plezier participeren in het arbeidsproces.
Daarnaast is AenK, onder meer in opdracht van gemeentelijke overheden, actief op het gebied van reïntegratie waarbij mensen die op afstand van de arbeidsmarkt zijn geraakt zo snel mogelijk weer terug worden gebracht in het arbeidsproces.
Of het nou om werkenden of niet-werkenden gaat, het uitgangspunt van AenK is dat geest, lichaam èn (sociale) omgeving van invloed zijn op het functioneren van mensen. . Een allround ‘mensenpartner’, dat is wat AenK voor haar opdrachtgevers wil zijn.

Kwaliteit
Medewerkers van AenK zijn betrokken professionals die in hun werk de mens nadrukkelijk centraal stellen. Zij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan. Het kwaliteitszorgsysteem van AenK is sinds april 1999 ISO-gecertificeerd. Om de hoge kwaliteit van de dienstverlening te behouden en waar mogelijk nog verder te verbeteren, vinden regelmatig ISO-verbetercycli plaats, worden periodiek tevredenheidsonderzoeken verricht, worden medewerkers stelselmatig bijgeschoold, vindt intercollegiale toetsing plaats alsmede (her)registratie van de medische specialisten. De dienstverlening van AenK wordt ondersteund door een geavanceerd en letterlijk uniek computersysteem dat de afstand tot de opdrachtgever tot een minimum terugbrengt. AenK is door de brancheorganisatie Borea meer dan eens uitgeroepen tot ‘Best Practice’ van de gekeurmerkte reïntegratiebedrijven.

Organisatie
AenK werkt met in totaal 27 medewerkers vanuit 120 locaties verspreid over het land. Het bedrijf telt zeven eigen vestigingen; het hoofdkantoor is gevestigd in Goor. De medewerkers onderhouden nauw contact met elkaar, met opdrachtgevers en met cliënten door middel van het in eigen beheer ontwikkelde computersysteem AKIS. Dit biedt opdrachtgevers de mogelijkheid via internet online mee te kijken in het cliëntvolgsysteem.

Medewerkers
AenK stelt hoge eisen aan haar medewerkers. In lijn met de algemene bedrijfsopvatting worden zij geacht professionaliteit en grote deskundigheid te koppelen aan integriteit, belangstelling voor de medemens en een betrokken, zorgvuldige werkwijze. AenK vindt het van groot belang dat haar medewerkers plezier hebben in hun werk.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
AenK hecht veel waarde aan de sociale kwaliteit van onze samenleving. Temeer omdat die kwaliteit van invloed is op het (beroepsmatig) functioneren van mensen – hetgeen rechtstreeks raakt aan de dienstverlening van AenK. Het bedrijf wil aan de genoemde sociale kwaliteit bijdragen door op de eerste plaats zelf te allen tijde betrouwbaar, eerlijk en zorgvuldig te opereren. Een mensgerichte en respectvolle benadering staan daarbij voorop. Maar AenK stelt ook ethische eisen aan de partijen met wie zij samenwerkt en gaat daarom alleen in zee met organisaties die in hun doen en laten de begrippen mens en kwaliteit op waarde weten te schatten.
AenK biedt financiële ondersteuning aan een sport- en een onderwijsinstelling omdat deze actief zijn op het gebied van morele ontwikkeling van jonge mensen.

Ambitie
AenK wil de beste dienstverlener in zijn soort zijn én blijven.
AenK heeft zich sinds de start in januari 1993 ruimschoots bewezen als kwaliteitspartner van met name overheden. Meer dan voorheen wil het bedrijf zijn expertise ook ter beschikking gaan stellen aan bedrijven, omdat het belang van de kennis en kunde waarover AenK beschikt door maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe wetgeving voor het bedrijfsleven merkbaar is toegenomen.

Wij zijn gevestigd in:

Apeldoorn, Arnhem, Heerenveen, Leeuwarden, Nieuwegein, Zwolle

Heb je interesse? Vul je gegevens in:

Ons aanbod

Advies op maat

Prijs op aanvraag

Wilt u een advies op maat? Leg ons uw situatie uit en wij geven u altijd persoonlijk advies.

Specificaties

Aangesloten bij

 • Blik op Werk

Aangesloten bij

 • Blik op Werk

Aangesloten bij

 • Blik op Werk
 • Apeldoorn
 • Arnhem
 • Heerenveen
 • Leeuwarden
 • Nieuwegein
 • Zwolle
 • Friesland
 • Gelderland
 • Overijssel
 • Utrecht