Arbeidsrecht werknemer versus werkgever

Door Tom Spitters op 24 mei 2010  

Een arbeidsovereenkomst is een schriftelijk contract tussen een werkgever en een werknemer waarin belangrijke zaken betreffende het werk, vastgelegd moeten zijn. Volgens het arbeidsrecht hebben zowel de werkgever als de werknemer zich aan rechten en plichten te houden. Het contract moet in ieder geval aan drie voorwaarden voldoen: er is sprake van een gezagsverhouding waarin de werkgever opdrachten geeft aan de werknemer (1), de werknemer ontvangt hiervoor salaris (2) en de werknemer moet zelf de werkzaamheden uitvoeren (3).

Rechten en plichten werkgever
Volgens het arbeidsrecht heeft de werkgever te maken met rechten en plichten ten aanzien van zijn werknemer. Zo stelt de werknemer schriftelijk een proeftijd vast. Wanneer de werkgever salaris betaalt, is hij volgens het arbeidsrecht verplicht een loonstrookje af te geven aan de werknemer. Het minimumloon is daarbij van toepassing. Bovendien moet hij volgens het arbeidsrecht het salaris op tijd betalen. Bij te late uitbetaling kan een werknemer aanspraak maken op een verhoging van het betreffende loon met een maximum van 5%.

Rechten en plichten werknemer
Ook een werknemer heeft zich aan rechten en plichten te houden volgens het arbeidsrecht. In het kort komt het er op neer, dat de werknemer zich aan de afspraken dient houden die in het arbeidscontract zijn opgenomen. De werknemer heeft bijvoorbeeld plichten ten aanzien van verzuim. Alleen wanneer er bewijsbare redenen zijn voor verzuim, heeft een werknemer volgens het arbeidsrecht grond om weg te blijven.

CAO
Veel afspraken betreffende een arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd in Collectieve Arbeids Overeenkomsten (CAO's). Wanneer een werkgever niet is aangesloten bij een werkgeversorganisatie en er ook geen sprake is van een CAO, is de werkgever volgens het arbeidsrecht verplicht zelf afspraken over arbeidsvoorwaarden met de werknemer te maken. Een vakbond kan eventueel helpen met juridisch advies rond je arbeidsovereenkomst.

 

Reageer

Meer artikelen binnen 'Juridisch advies'

Bekijk artikelen op categorie