Langdurig ziek als uitzendkracht

Als je via een uitzendbureau werkt en je bent al sinds het vorig jaar ziek, hoe gaat dat dan in zijn werk? Kom je in de WW of WAO?

2 REACTIES   4056x bekeken   18 juli 2013

Telefonisch advies? 085 - 40 195 40

2 reacties
Dieteren Advocatuur
Geachte mevrouw, Als u als uitzendkracht ziek wordt en een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (fase B) heeft of (zelfs een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (fase C), is het uitzendbureau ingeval van ziekte uwerzijds gehouden om aan u het loon door te betalen totdat het contract eindigt (volgens de CAO is dit 91 % van het laatst verdiende loon gedurende de eerste 52 weken van ziekte, en in het tweede ziektejaar 80% van het laatstverdiende loon). Bevindt u zich echter nog in fase A, dan eindigt normaliter de arbeidsovereenkomst tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau, en is het uitzendbureau niet langer gehouden om het loon door te betalen. Het uitzendbureau zal u dan ziek melden bij het UWV, waarna u mogelijk recht heeft op een Ziektewetuitkering. In dat geval moet het uitzendbureau uw Ziektewetuitkering tijdens de eerste 52 weken van uw ziekte aanvullen tot 91% en in het tweede ziektejaar aanvullen tot 80% van uw laastverdiende loon. Met vriendelijke groet, mr. Bianca Dautzenberg-Dieteren
14 augustus 2013

Vraagsteller

Fase a uitzendbeding Uzk wordt op 8 april aangezegd dat het werk stopt op 17 april .keurig 10 dan vooraf. Op 14 april meld hij zich ziek. Ziektewet. Uwv stuurt hem een toekenningsbeslissing dat zijn dienstverband is verbroken op 14 april. Moet het uzb aanvullen tot 17e (datum einde opdracht bekend voordat hij zich ziek had gemeld) of 1e jaar tot 90%?
31 augustus 2020

Vrijblijvend informatie ontvangen?

Vrijblijvend informatie ontvangen van Dieteren Advocatuur.

 

Geef een reactie op deze vraag
Geef een zo volledig mogelijke reactie.
Verwijzingen naar contactgegevens zoals mailadressen, telefoonnummers en websites worden om privacy-redenen automatisch verwijderd.