Uitkering WAO (45-55) en vergoeding bij ontslag

Ik ben gedeeltelijk WAO (45-55) en dreig nu voor mijn restbaan 72% ontslagen te worden. Hierbij ontvang ik een ontslagvergoeding. Heeft de vergoeding invloed op mijn WAO uitkering en ontvang ik nu WW voor mijn restbaan. Mijn leeftijd is 61 jaar. Jan

10 REACTIES   13524x bekeken   17 juli 2013

Telefonisch advies? 085 - 40 195 40

10 reacties
Wessel Juristen
Beste Jan, Om aanspraak te kunnen maken op een WW-uitkering zijn er een aantal eisen. Allereerst moet u verzekerd zijn geweest voor deze WW-uitkering, maar ik neem aan dat dat 'gewoon' geregeld was, gezien u in loondienst was. Ten tweede moet u uw baan (gedeeltelijk) zijn verloren. En daarmee in de ogen van de W.W. werkeloos zijn geworden. Dit verlies moet voldoen aan de ‘ureneis’ de ‘wekeneis’. Tot slot mag de werkloosheid niet uw eigen schuld zijn. Dit kan het geval zijn indien u zelf ontslag neemt of indien u op staande voet bent ontslagen. 

Voor de vraag of u wordt aangemerkt als werkeloos, is het relevant hoeveel uur werk per week u bent verloren en hoeveel u er werkte. Het gaat hier om de ‘ureneis’. Indien u meer dan 10 uur per week werkte, dient u er minimaal 5 te zijn verloren. Indien u minder dan 10 uur per week werkte, dient u er minimaal 4 te zijn verloren. Indien u hier aan voldoet, is de volgende stap kijken naar de ‘wekeneis’. Dit houdt in dat u in afgelopen 36 weken er minimaal 26 heeft gewerkt. Ik denk dat de kans best groot is dat u aanspraak kunt maken op de WW-uitkering. U zult dan de WAO-uitkering en de WW-uitkering ontvangen. De WW-uitkering wordt niet gekort op uw WAO-uitkering. Groet, Sieger Suurbier Indien u meer wilt weten of vragen heeft kunt u contact opnemen met Wessel Juridisch Advies. 
Mobiel:
28 juli 2013

Vraagsteller

Beste Sieger, In een brief van UWV wijzen zij op een kortingsartikel 44 waaronder de wao uitkering zal worden gekort. Ik ben miet belend met de strekking van dit artikel , jij kunt mij wellicht hier duidelijkheid over verstrekken. Groet Jan
29 juli 2013
Wessel Juristen
Beste Jan, Bedankt voor uw reactie. Om uw vraag goed te kunnen beantwoorden zou ik willen weten welke wet artikel 44 onder valt. Is dit de Werkeloosheidswet of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering? Ik adviseer u contact op te nemen zodat we de brief kunnen bespreken. Groet, Sieger Suurbier Indien u meer wilt weten of vragen heeft kunt u contact opnemen met Wessel Juridisch Advies. 
Mobiel:
29 juli 2013

Vraagsteller

Beste Sieger, Het gaat hier om artikel 44 van de WAO. groet Jan
30 juli 2013
Wessel Juristen
Beste Jan, Nadat wij gekeken hebben naar dit artikel, zijn wij tot de conclusie gekomen dat jouw verwarring voor ons heel begrijpelijk is. In dit artikel (artikel 44 WAO) word namelijk gesproken over een kortingsmogelijkheid bij loon uit arbeid. Echter wordt in de regeling 'Beleidsregels uitbetaling arbeidsongeschiktheidsuitkering bij inkomsten uit arbeid' de WW gelijk gesteld aan loon uit arbeid. Daarom kan het UWV in bepaalde omstandigheden een afweging maken in geval dat iemand twee uitkeringen krijgt. Dit heeft vooral te maken met het anticumulatie beleid. Deze regeling ziet er op dat u niet te veel uitkering krijgt. Om te kunnen controleren of u werkelijk het juiste bedrag dan wel korting krijgt hebben wij meer informatie nodig. Groet,
Sieger Suurbier Indien u meer wilt weten of vragen heeft kunt u contact opnemen met Wessel Juridisch Advies. Telefoon: 
Mobiel:
31 juli 2013

Vrijblijvend informatie ontvangen?

Vrijblijvend informatie ontvangen van Wessel Juristen.

Vraagsteller

Beste Sieger, Hartelijk dank voor de heldere uiteenzetting, ik kan hier goed mee uit de voeten. veel succes. Groet Jan
2 augustus 2013

Gebruiker

Mijn situatie zal binnenkort nagenoeg hetzelfde zijn als die van Jan, Dezelfde wao klasse maar voor restbaan volledig ontslag met ontslag vergoeding. Het bovenstaande is duidelijk. Er wordt alleen geen antwoord gegeven op een deel van de vraag van Jan nl of de ontslagvergoeding invloed heeft op de wao uitkering. Aanvullende vraag mijnerzijds heeft het ook gevolgen op een eventuele ww uitkering??
13 augustus 2013

Gebruiker

Mijn situatie zal binnenkort nagenoeg hetzelfde zijn als die van Jan, Dezelfde wao klasse maar voor restbaan volledig ontslag met ontslag vergoeding. Het bovenstaande is duidelijk. Er wordt alleen geen antwoord gegeven op een deel van de vraag van Jan nl of de ontslagvergoeding invloed heeft op de wao uitkering. Aanvullende vraag mijnerzijds heeft het ook gevolgen op een eventuele ww uitkering??
13 augustus 2013

Vraagsteller

De ontslagvergoeding heeft geen invloed op de Wao uitkering volgens het UWV
13 augustus 2013

Gebruiker

Oké, dank je wel Jan!
14 augustus 2013
Geef een reactie op deze vraag
Geef een zo volledig mogelijke reactie.
Verwijzingen naar contactgegevens zoals mailadressen, telefoonnummers en websites worden om privacy-redenen automatisch verwijderd.