Contract getekend maar andere baan gevonden

Ik ben aangenomen bij een bedrijf waarbij ik op 1 februari kan beginnen. Het contract is reeds getekend. Nu word ik nog benaderd door andere bedrijven die interesse in me hebben. Mocht het aanbod van andere bedrijven beter zijn dan wil ik het getekende contract ontbinden. Zijn er consequenties wanneer ik het contract ontbind terwijl ik niet ben begonnen met werken? Ik hoor het graag. Met vriendelijke groeten, Tiny

1 REACTIE   49623x bekeken   13 januari 2014

Telefonisch advies? 085 - 40 195 40

1 reactie
Wessel Juristen
Beste Tiny, Voor beantwoording van uw vraag is het belangrijk om na te gaan of er een proeftijd is opgenomen in uw contract. Voor zowel een arbeidsovereenkomst van onbepaalde als bepaalde tijd geldt dat de proeftijd schriftelijk moet zijn overeengekomen. (art. 7:652-2 BW) Meestal geldt er een proeftijd van 1 of 2 maanden. Een proeftijd die geldig is overeengekomen brengt voor zowel de werkgever als de werknemer het recht mee om de arbeidsovereenkomst te beëindigen gedurende deze periode zonder motivering. (art. 7:676 BW) Beide partijen staan vrij om nog voor aanvang van het dienstverband de arbeidsovereenkomst op te zeggen met een beroep op de overeengekomen proeftijd. Hierbij geldt dat men de situatie beschouwt alsof de proeftijd van de arbeidsovereenkomst al een aanvang heeft genomen. (Hof Den Bosch 02-03-2004, JAR 2007/70) Heeft u echter een contract getekend waarbij er geen sprake is van een proeftijd, dan kunt u uw contract beëindigen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand. (art. 7:672-3 BW) Hieraan zullen dan geen consequenties aan verbonden zijn. Houdt u er rekening mee dat de werkgever wel schade kan vorderen bij het niet in acht nemen van deze opzeggingstermijn. (7:677-4 BW) Buiten de opzegtermijn zou u ook eventueel in overleg met uw werkgever de dienstverband kunnen beëindigen, dit heet ook wel ontslag met wederzijds goedvinden. Mocht er dus een betere aanbod voorbijkomen, kunt u dus het best binnen een maand uw contract opzeggen. Het feit dat u nog niet bent begonnen met werken is hier dus niet van belang. Wilt u een wederzijds goedvinden document dan kunt u altijd contact opnemen met Wessel Juridisch Advies. Met vriendelijke groet, Madhevi Jagesser Telefoon:
21 januari 2014

Vrijblijvend informatie ontvangen?

Vrijblijvend informatie ontvangen van Wessel Juristen.

 

Geef een reactie op deze vraag
Geef een zo volledig mogelijke reactie.
Verwijzingen naar contactgegevens zoals mailadressen, telefoonnummers en websites worden om privacy-redenen automatisch verwijderd.