Artikel geschreven door Werksite.nl

Freelancers zoeken psychische hulp

Freelancers en ZZP-ers hebben grote behoefte aan psychische hulp. Dit blijkt uit onderzoek onder 7.500 deelnemers uitgevoerd door www.werksite.nl. Maar liefst 16,5% van de Zelfstandigen Zonder Personeel zoekt hulp.

De oorzaak moet vooral gezocht worden in het terugvallen van de inkomsten van freelancers. De crisis zorgt voor steeds grotere financiële problemen. Deze situatie brengt twijfels en zorgen mee over de gekozen loopbaan. Tom Spitters, eigenaar van Werksite: “De druk op freelancers is flink toegenomen. Tarieven staan al langere tijd onder druk, de concurrentie is immers groot. Nieuwe opdrachten blijven door de crisis vaak uit. Stoppen als freelancer is ook lastig, want vaste banen liggen niet voor het oprapen.”

Van alle deelnemers is 15,8% dan ook op zoek naar vacatures. Slechts 2,3% heeft behoefte aan uitzendwerk. Freelancers proberen een vaste baan te vinden en zo een basisinkomen te genereren. In de praktijk valt dit niet mee. De werkloosheid is immers dramatisch hoog. Een bijkomend nadeel is dat werkgevers minder snel een ex-freelancer in dienst nemen. De twijfel over de ingeslagen weg wordt hierdoor nog groter. Het leven als freelancer wordt minder ideaal en kent een duidelijke keerzijde, psychische problemen.

Relaties onder druk

Een neerwaartse spiraal ontstaat snel. Uit het onderzoek blijkt dat 12% van de freelancers geholpen wil worden bij het maken van een nieuwe beroepskeuze. Eerder onderzoek van Werksite toonde al aan dat een foute beroepskeuze gevolgen heeft voor de mentale gezondheid. Het gevolg van ernstige twijfel over de gemaakte beroepskeuze varieert van een permanent gevoel van onrust, tot volledige burn-out en het niet meer kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. Freelancers werken vaak vanuit huis, waardoor het nog moeilijker is om het werk los te laten. De spanningen in de privésfeer lopen op en relaties houden moeilijk stand. Een verslechterde financiële situatie én relaties welke onder druk staan, maakt dat steeds meer freelancers psychische hulp zoeken.

Omgaan met onzekerheid

Leren omgaan met toenemende onzekerheid en stress is waar freelancers grote moeite mee hebben. De gouden tijden zijn voorbij. Nu moet alles in het werk worden gesteld om jezelf te verkopen en opdrachten te genereren. Deze vernieuwde rol weet niet iedereen goed in te vullen. Zodoende geeft 8,7% van de zelfstandigen zonder personeel aan gebruik te willen maken van loopbaanbegeleiding.

Welke doelen willen freelancers realiseren met loopbaanbegeleiding:

1. Overtuigend overkomen (16%)
2. Assertiever worden: feedback leren geven en ontvangen (13%)
3. Minder stress ervaren door niet meer te piekeren (11%)
4. Onderhandelen met opdrachtgevers (11%)
5. Meer balans tussen werk en privé (8%)
6. Beter worden in time-management (7%)

Tom Spitters: “Loopbaancoaching is van grote waarde. Het zorgt voor focus en zelfvertrouwen. Je leert denken in oplossingen. Dat is belangrijk om klanten te overtuigen en opdrachten binnen te halen. Het kennen van je kwaliteiten en ontwikkelen van je vaardigheden geeft rust en zorgt dat psychische klachten afnemen.”  

Werksite geeft bezoekers de kans om gratis loopbaanadvies in te winnen. Loopbaanprofessionals geven antwoord op de vragen vanuit hun eigen expertise. Op alle momenten van je carrière kun je met je vragen op Werksite terecht. Vanaf het moment van beroepskeuze tot aan je pensioen.

 

Heb je een vraag over dit onderwerp, vul het formulier in:

Relevante artikelen en diensten

Beroepskeuzetest

Welke baan past het beste bij mij?

Artikel

Emotionele intelligentie op het werk

Emotionele intelligentie is het vermogen tot inleven in anderen. Mensen die zich goed in de ander ...

Artikel

Pesten tijdens het werk: waarom?

Het is niet helemaal helder waarom mensen pesten tijdens het werk. Er bestaan allerlei verklaringe...

Artikel

Zwangerschapsverlof, vervanging en ... ontslag!

Wanneer een werkende vrouw zwanger wordt heeft zij recht op verlof tijdens haar zwangerschap. Dit ve...

Artikel

Psychische klachten door werk

Wanneer je te maken krijgt met psychische klachten door werkomstandigheden is het zaak om zo snel mo...

Artikel

Stress op het werk

Iedereen heeft wel eens te maken met stress op het werk. Dat kan te maken hebben met een hoge werkdr...