Artikel geschreven door Werksite.nl

Transitievergoeding ontslag

Ontslag kan gevolg zijn van verschillende oorzaken; bedrijfseconomische redenen, geen contractverlening of persoonlijke conflicten. Voorheen kende Nederland een ontslagvergoeding, maar vanaf 2015 heeft deze plaats gemaakt voor de transitievergoeding, waar medewerkers na ontslag voor in aanmerking komen. Enerzijds zorgt deze versoberde regeling ervoor, dat werkgevers gemakkelijker ontslag kunnen aanvragen voor medewerkers die al lange tijd in dienst zijn. Anderzijds moet de transitievergoeding het aantrekkelijker maken om na ontslag nieuw werk te vinden via outplacement, scholing of loopbaancoaching. 

Transitievergoeding na ontslag
Elke medewerker die langer dan twee jaar in dienst is geweest, onafhankelijk van een vast of tijdelijk contract, heeft recht op een transitievergoeding na ontslag. Het is wel zaak dat de medewerker meer dan 12 uur per week gewerkt heeft om voor transitievergoeding in aanmerking te komen. Bij ontslag op staande voet of het zelf nemen van ontslag, vervalt het recht op transitievergoeding en verloopt het proces via de kantonrechter. Ook kunnen werkgever en werknemer gezamenlijk tot goede afspraken komen omtrent ontslag en dit vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. 

Leeftijdafhankelijk
De transitievergoeding is niet allen afhankelijk van het soort ontslag, maar ook van de leeftijd. Jongeren tot 18 jaar, die meer dan 12 uur per week gewerkt hebben, hebben recht op een transitievergoeding na ontslag. Hiervoor moeten zij wel minimaal twee jaar aaneengesloten bij dezelfde werkgever gewerkt hebben. Bij het berekenen van de transitievergoeding tellen de maanden waarin de jongere minder dan 12 uur gewerkt heeft niet mee. Voor medewerkers boven de 50 geldt ook een regeling. Als zij minimaal tien jaar in dienst zijn geweest, dan komen zij tot 2020 in aanmerking voor een speciale regeling. De transitievergoeding kan voor hen hoger uitpakken, wanneer zij ergens gewerkt hebben waar meer dan 25 werknemers in dienst zijn. Vanaf het tiende dienstjaar is de transitievergoeding een half bruto maandsalaris voor elke periode van 6 maanden diensttijd, nadat de betreffende medewerker 50 jaar is geworden. De transitievergoeding kent na ontslag een maximum van 76.000 euro. 

Voorwaarden werkgevers
Ook voor werkgevers gelden bepaalde voorwaarden rondom de transitievergoeding. Als een MKB-bedrijf kan aantonen dat het om bedrijfstechnische redenen ontslag voor medewerkers moet aanvragen, dan worden de dienstjaren voor 2013 niet meegerekend. Het moet dan wel om een MKB-bedrijf gaan met 25 of minder medewerkers. Tot 2020 is deze regeling van kracht. De maximale hoogte van de transitievergoeding is 76.000 euro, maar wanneer de ontslagen medewerker meer op jaarbasis verdiende, dan ontvangt hij een maximaal jaarsalaris. Wordt er in goed overleg afscheid van de medewerker genomen, dan kan de werkgever met hem in onderhandeling over de ontslagvergoeding. 

 Meer informatie
Meer informatie over het de besteding van het transitiebudget is op Werksite te vinden. Wij putten uit een landelijk netwerk van outplacementbureaus en loopbaancoaches, die ontslagen medewerkers uitstekend kunnen helpen in hun zoektocht naar nieuw werk. Het is gratis om via Werksite drie offertes aan te vragen. Direct informatie aanvragen kan ook via 085 - 40 195 40 of door onderstaand formulier in te vullen.

Lees ook deze artikelen:
- Berekenen transitievergoeding
- Transitievergoeding berekening
- Transitievergoeding UWV
- Recht op transitievergoeding
- Transitievergoeding vaststellingsovereenkomst
- Wanneer transitievergoeding
- Transitievergoeding belasting
 

Heb je een vraag over dit onderwerp, vul het formulier in:

Relevante artikelen en diensten

Beroepskeuzetest

Welke baan past het beste bij mij?

Artikel

Wat is een outplacementtraject?

Wanneer er ontslag voor je dreigt door bijvoorbeeld een arbeidsconflict of reorganisatie, zul je je ...

Artikel

Persoonlijk advies bij Outplacement

Mag jij een outplacementtraject starten, maar heb je geen idee hoe je een goed bureau vindt? Wij los...

Artikel

Advies om outplacementbureaus te vergelijken

Wij krijgen vaak vragen van bezoekers over het vinden van het best passende outplacementbureau. Het ...

Artikel

Berekenen transitievergoeding

Als je ontslagen wordt door wat voor reden ook, dan heb je recht op een vergoeding. Afhankelijk van ...

Artikel

Werkloos door faillissement, waar kun je op rekenen?

Werkloos door faillissement: als werknemer kun je overvallen worden door het faillissement van het b...

Artikel

Outplacement na vaststellingsovereenkomst bij ontslag

Gedwongen ontslag om welke reden dan ook is nooit leuk, maar het biedt wél kansen om naar een ander...

Artikel

Outplacementtraject: kosten

Door allerlei oorzaken kan uw arbeidscontract worden ontbonden. Misschien heeft u een conflict met u...

Artikel

Wat is outplacement?

Wanneer je werkgever vanwege een arbeidsconflict of reorganisatie je contract gaat beëindigen, is d...

Artikel

Ontslagvergoeding en outplacement

Als je met je werkgever overeenkomt dat het niet meer mogelijk is om het dienstverband voort te zett...