Artikel geschreven door Werksite.nl

Ontslagvergoeding en outplacement

Als je met je werkgever overeenkomt dat het niet meer mogelijk is om het dienstverband voort te zetten, dan kun je overwegen om op basis van een vaststellingsovereenkomst je baan vaarwel te zeggen. Met een dergelijk wederzijds goedvinden, kun je verschillende zaken met je werkgever afspreken. Zo kun je overeenkomen, dat je op basis van het aantal gewerkte jaren een ontslagvergoeding krijgt. Een ontslagvergoeding wordt meestal op basis van de kantonrechtersformule berekend. 

 

Maar je kunt er ook voor kiezen om via outplacement weer bij een ander bedrijf aan de slag te gaan. Een dergelijk outplacement traject kan op verschillende manieren plaatsvinden. Allereerst is het een optie om op de loonlijst van je werkgever te blijven staan. Er wordt dan altijd een maximale periode met het outplacementbureau afgesproken, waarbinnen zij je aan een baan moeten helpen. Ook kun je outplacement als een vorm van  tegemoetkoming zien, waarbij je van je werkgever eist dat zij na je ontslag de kosten voor outplacement betalen. Het is dan wel belangrijk dat je niet als 'vrijwillig' werkloos wordt beschouwd door het UWV, want anders heb je geen recht op een werkloosheidsuitkering. Werksite geeft onafhankelijk en gratis advies t.a.v. outplacement. Bel 085 - 40 195 40.
 Hoogte ontslagvergoeding berekenen

Kies je ervoor om direct bij je werkgever weg te gaan, zonder outplacement traject of andere voorwaarden, dan is het wel verstandig dat je aandringt op een ontslagvergoeding. De hoogte van deze ontslagvergoeding is afhankelijk van een aantal factoren, zoals leeftijd, aantal dienstjaren en hoogte van het salaris. Aan de hand van de kantonrechtersformule wordt de hoogte van de ontslagvergoeding berekend. Daarin wordt het aantal gewogen dienstjaren (A) met het maandinkomen (B) en een correctiefactor (C) vermenigvuldigd. Het gewogen aantal dienstjaren is afhankelijk van je leeftijd. Tot een bepaalde leeftijd wordt de helft van je maandsalaris meeberekend. Hoe ouder, hoe meer er van het maandloon wordt meegenomen. Bij het maandinkomen moeten ook vakantietoeslagen en een dertiende maand worden meegeteld. De correctiefactor heeft te maken met de vraag wie het meest verwijtbaar is voor het ontslag. Ligt de schuld volledig bij de werkgever, dan wordt de correctiefactor op de maximale 2 gezet. Ligt de schuld echter volledig bij de medewerker, dan wordt de correctiefactor op 0 gezet en krijg je alsnog geen ontslagvergoeding mee. Daartussenin zijn verschillende gradaties mogelijk. Standaard is een correctiefactor van 1.

 

Outplacement in vaststellingsovereenkomst

Word je ontslagen, dan is het sterk aan te raden om een outplacement traject bij je werkgever aan te vragen. Met je voormalig werkgever kun je overeen komen, dat zij de kosten betalen. Stuur er op aan om zelf een outplacementbureau uit te mogen kiezen. Het is van belang dat er een goede samenwerking plaatsvindt en dat kan alleen op grond van een wederzijdse klik. Desalniettemin is het verstandig om juridisch advies in te winnen, wanneer de werkgever akkoord gaat met een outplacement traject. Beide partijen hebben er immers belang bij dat de gemaakte afspraken duidelijk op papier staan of worden opgenomen in een vaststellingsovereenkomst specifiek bedoeld voor outplacement.

 

Natuurlijk is ontslag nooit leuk. Maar wanneer het dreigt is het goed om te weten dat je vaak wel recht hebt op een ontslagvergoeding en eventuele natrajecten zoals outplacement. Omdat je door ontslag in één klap een deel van je pensioenopbouw mist en bovendien zonder inkomsten komt te zitten, kan de werkgever overeenkomen om je een gouden handdruk te geven. Een gouden handdruk is eigenlijk een soort schadevergoeding voor de ontslagen medewerker, waarin hij betaald wordt voor zijn loyaliteit naar het bedrijf en ten compensatie van het pensioengat dat kan ontstaan.

 


 

Financiële planning

De hoogte van de ontslagvergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren, de leeftijd van de medewerker en het genoten salaris. De reden voor ontslag doet ook een duit in het zakje. Naast de kantonrechtersformule, kunnen een werkgever en werknemer het ook samen eens worden over de hoogte van de gouden handdruk. Bovendien kunnen er goede afspraken gemaakt worden, waarbij de ontslagen medewerker eventueel een outplacementtraject krijgt aangeboden. Door al deze factoren kan een gouden handdruk tot een aardig bedrag oplopen. Om daar maximaal voordeel uit te halen, is het verstandig om dit geld op een goede manier vast te leggen voor later. Het is aan te raden om hier een weloverwogen keuze in te maken. Zo is het alleen verstandig om een gouden handdruk tot een bedrag van € 20.000,- in een keer uit te laten keren. Een lijfrentepolis, banksparen of een stamrecht bv zijn andere mogelijkheden. Goed overwogen financieel advies kan hierin adviseren.

 

Outplacement biedt kansen

Mocht je niet in aanmerking komen voor een ontslagvergoeding, dan is het verstandig om met je werkgever overeen te komen dat er een outplacement traject voor jou wordt uitgestippeld. De kosten voor een outplacement traject zullen door je voormalige werkgever gedragen worden. Door middel van outplacement word je begeleid in het zoeken naar een nieuwe baan of kun je geholpen worden bij het opstarten van een eigen bedrijf. Hierdoor ben je in staat om als zelfstandige aan de slag te gaan. Doordat een outplacementbureau jou een tijdelijke werkplek biedt van waaruit je kunt solliciteren, behoud je een werkritme en geeft het structuur in de dagindeling. Het outplacementbureau heeft nog meer te bieden. Je leert specifieke sollicitatietechnieken, je kan psychologische ondersteuning krijgen en er kan hulp en advies worden gegeven bij onderhandeling van een nieuw contract. Je wordt continu gestimuleerd om actief naar nieuw werk en potentiële werkgevers op zoek te gaan en om geregeld sollicitatiebrieven te schrijven. Een outplacementtraject duurt doorgaans maximaal een jaar. Wanneer je na deze periode nog steeds werkloos bent, word je alsnog door je voormalig werkgever ontslagen en heb je recht op een werkloosheidsuitkering van het UWV.

 

Wil je gratis advies over outplacement, bel dan naar 085-4019540.

Heb je een vraag over dit onderwerp, vul het formulier in:

Relevante artikelen en diensten

Beroepskeuzetest

Welke baan past het beste bij mij?

Artikel

Outplacement na vaststellingsovereenkomst bij ontslag

Gedwongen ontslag om welke reden dan ook is nooit leuk, maar het biedt wél kansen om naar een ander...

Artikel

Wat is een outplacementtraject?

Wanneer er ontslag voor je dreigt door bijvoorbeeld een arbeidsconflict of reorganisatie, zul je je ...

Artikel

Persoonlijk advies bij Outplacement

Mag jij een outplacementtraject starten, maar heb je geen idee hoe je een goed bureau vindt? Wij los...

Artikel

Advies om outplacementbureaus te vergelijken

Wij krijgen vaak vragen van bezoekers over het vinden van het best passende outplacementbureau. Het ...

Artikel

Wat is outplacement?

Wanneer je werkgever vanwege een arbeidsconflict of reorganisatie je contract gaat beëindigen, is d...

Artikel

Werkloos door faillissement, waar kun je op rekenen?

Werkloos door faillissement: als werknemer kun je overvallen worden door het faillissement van het b...

Artikel

Outplacementtraject: kosten

Door allerlei oorzaken kan uw arbeidscontract worden ontbonden. Misschien heeft u een conflict met u...

Artikel

Berekenen transitievergoeding

Als je ontslagen wordt door wat voor reden ook, dan heb je recht op een vergoeding. Afhankelijk van ...

Artikel

Ontslagvergoeding en outplacement

Als je met je werkgever overeenkomt dat het niet meer mogelijk is om het dienstverband voort te zett...