Artikel geschreven door Werksite.nl

Manipuleren van collega's

Het is een feit dat kantoorpolitiek bestaat. Collega's die over elkaar roddelen, collega's die carrière van een ander tegenhouden, collega's die anderen in diskrediet brengen, collega's die er alles aan doen om een wit voetje bij de baas te halen; zulke collega's zijn er. Hoe groter de organisatie, hoe groter de kans dat collega's manipuleren. Maar waarom doen mensen dat? Het manipuleren van collega's vindt zijn oorsprong in een negatief zelfbeeld. Wanneer je iets negatiefs over een ander kan vertellen, lijkt het alsof je zelf beter bent.

Wat is manipuleren
Manipuleren betekent eigenlijk 'beïnvloeden' of 'veranderen'. Toch heeft het een negatieve bijklank. Wanneer iemand zijn zin wil doordrijven ten koste van anderen, is dat een vorm van manipuleren. Toch kan het manipuleren van collega's ook op een positieve manier. Wanneer er bewust wordt ingespeeld op de behoeften en verwachtingen van collega's, kan er op een goede manier beënvloed worden en zijn collega's geneigd het manipuleren juist te waarderen en mee te buigen in veranderingen.

Omgang met collega's
Aardig zijn loont. In omgang met collega's werkt het prettig wanneer men elkaar complimenteert. Wanneer collega's elkaar sympathiek vinden, staan ze open voor ideeën en manipuleren ze elkaar in positieve zin. Zo wordt de werksfeer plezierig en hebben collega's veel voor elkaar over.

Probleem
In sommige gevallen komen mensen in negatieve zin in aanraking met het manipuleren van collega's. Vaak komt daar een machtsstrijd bij kijken. "Wanneer jij niet deze taken uitvoert, kan je jaarcontract waarschijnlijk niet worden verlengd". In zo'n situatie lijkt het alsof de medewerker met zijn rug tegen de muur staat. Niets is minder waar. Wanneer negatief manipuleren een feit is, is het verstandig hier melding van te doen bij een andere collega, leidinggevende of de afdeling personeelszaken. Het manipuleren van collega's kan zelfs reden zijn voor ontslag. Een werkomgeving moet prettig en veilig zijn en mag niet verziekt worden door dergelijke machtsspelletjes.

Heb je een vraag over dit onderwerp, vul het formulier in:

Relevante artikelen en diensten

Beroepskeuzetest

Welke baan past het beste bij mij?

Artikel

Manipuleren van collega's

Het is een feit dat kantoorpolitiek bestaat. Collega's die over elkaar roddelen, collega's die carri...

Artikel

Assertiviteit: nee-zeggen als uitdaging

Allemaal hebben we weleens problemen met onze assertiviteit. Nee-zeggen is immers niet zo eenvoudi...

Artikel

Discriminatie door werkgever

Onderscheid maken is in een beperkt aantal gevallen toegestaan, maar discriminatie door werkgever is...

Artikel

Samenwerking met collega's verbeteren

Samenwerking lukt alleen als je vertrouwen hebt in de vaardigheden van je collega's en weet wat je v...