Artikel geschreven door Werksite.nl

Pensioenleeftijd 65 of 67

In Nederland bereikt men met 65 jaar de pensioenleeftijd. Men mag stoppen met werken en heeft recht op pensioenuitkering, dat is samengesteld uit AOW- en werkgeverspensioen. Dit bedraagt maximaal 70% van het laatst verdiende loon.
Het kabinet wil echter de pensioenleeftijd verhogen naar 67 jaar. Waarom? Omdat dit de Nederlandse staat 6 miljoen euro per jaar zal opleveren. Evenredig aan de hogere levensverwachting (we worden met z´n allen nóg gezonder), wil het kabinet de verhoging van de pensioenleeftijd in twee stappen doorvoeren. In 2020 werken we door tot 66 jaar en in 2025 wordt de pensioenleeftijd 67 jaar.

Voordelen werkgever
De verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar heeft flink wat voordelen voor werkgevers.
Zij betalen nu 50 tot 75% aan pensioenlasten. Bij verhoging van de pensioenleeftijd kunnen verzekeraars ten eerste de jaarlijkse premies of koopsommen verlagen. Zodoende hoeven werkgevers jaarlijks minder af te dragen. Daarnaast wordt de uitkeringsperiode aan de gepensioneerde werknemer met twee jaar verkort, wat een tweede voordeel van het verhogen van de pensioenleeftijd oplevert.

Toekomst
En wat betekent verhoging van de pensioenleeftijd voor de werknemer? In ieder geval tot 67 jaar doorwerken, ongeacht of men dit wil of niet. Een klein voordeel is, dat de werknemer jaarlijks iets minder pensioenpremie van zijn brutoloon gaat afdragen.
Diegene die niet wil doorwerken tot 67 jaar, zal al vroeg moeten nadenken hoe hij dit tekort moet opvangen. Een goede voorziening is het opbouwen van eigen kapitaal door middel van een spaarrekening of een beleggingsrekening, hoewel dit fiscaal wel wat voeten in de aarde kan hebben.

Heb je een vraag over dit onderwerp, vul het formulier in:

Relevante artikelen en diensten

Beroepskeuzetest

Welke baan past het beste bij mij?

Artikel

Wettelijke aansprakelijkheid werkgever

Een werknemer die bij de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden schade toebrengt aan derden is d...

Artikel

Verlenging van tijdelijk arbeidscontract

Het lijkt een nieuw fenomeen. Werkgevers die langer weigeren om ´contracten voor onbepaalde ti...

Artikel

Onderhandelen met opdrachtgevers

In ieder contact met de klant is sprake van onderhandeling, vanwege de afstemming van vraag en aanbo...

Artikel

Laat uw advocaat uw ontslag in goede banen leiden

Advocaat bij ontslag werkgever nodig? Bij (dreigend) ontslag door de werkgever zijn er in eerste ins...

Artikel

Onderhandelen over arbeidscontract

Onderhandelen over je arbeidscontract is tegenwoordig niet meer ongewoon. Waarover is te onderhandel...

Artikel

VAR verklaring aanvragen

De VAR aanvragen is vrij eenvoudig. VAR staat voor Verklaring Arbeidsrelatie en deze wordt afgegev...

Artikel

Rechtsbijstand, de vakbond staat voor je klaar

Rechtsbijstand is geen overbodige luxe. De situatie van ontslag kan diep ingrijpen in de persoonlijk...

Artikel

Dure blunders arbeidsovereenkomst

Niemand is perfect, we maken allemaal fouten. Maar sommige fouten komen je duur te staan. Zeker wann...