Transitievergoeding UWV

Door Tom Spitters op 2 maart 2016  

De werkloosheidswet is vanaf 2015 veranderd en dat heeft onder andere tot gevolg dat de ontslagvergoeding in de meeste gevallen is vervangen door de transitievergoeding. Het blijft wel van belang om na ontslag te worden aangemeld bij het UWV, aangezien dit nog steeds de instantie is voor mensen zonder werk. Er zijn echter wel uitzonderingen van kracht, zoals het door de medewerker zelf aanvragen van ontslag of het ontslag waar beide partijen het over eens zijn geworden.

Transitievergoeding UWV
Het UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen en ondersteunt iedereen die op zoek is naar werk. Dat doet UWV in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en volgens de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Het UWV stimuleert mensen actief op zoek te gaan naar (nieuw) werk en zelfstandig te zorgen voor een inkomen. Wanneer een werkgever personeel ontslaat vanwege bedrijfseconomische redenen, dan moet het ontslag bij het UWV worden aangemeld. Vervolgens is de werkgever verantwoordelijk voor het berekenen van de transitievergoeding. Dit is iets anders dan de ontslagvergoeding. De transitievergoeding is bedoeld om scholing, outplacement of loopbaanadvies mee te bekostigen, om zo de ontslagen medewerker te stimuleren snel elders weer aan het werk te gaan.

Ontslagprocedures
Alleen als er bij de huidige werkgever geen mogelijkheden zijn voor herplaatsing of een scholingstraject en de bedrijfseconomische redenen bewezen kunnen worden, dan kan het ontslag bij het UWV worden aangevraagd. De werkgever moet kunnen aantonen dat er sprake is van een slechte financiële situatie, die de continuïteit van de bedrijfsvoering stagneert. Het UWV ziet er op toe dat ontslag van tijdelijke contracten als eerste wordt beëindigd. Is de ontslagen medewerker langer dan twee jaar in dienst geweest, dan heeft hij recht op een transitievergoeding.

Vaststellingsovereenkomst
In sommige gevallen wordt er ontslag aangevraagd bij het UWV, met instemming van zowel de werkgever als de werknemer. In dat geval komt de ontslagen medewerker niet in aanmerking voor een transitievergoeding, maar gaat hij met zijn werkgever rond de tafel zitten. Hun afspraken omtrent de hoogte van de ontslagvergoeding moeten zij vervolgens in een vaststellingsovereenkomst vastleggen.

Afspiegeling voor werkgevers
Vanuit het UWV is de werkgever bij bedrijfseconomisch ontslag verplicht af te spiegelen. Dit houdt de ontslagvolgorde van de ontslagen medewerkers in. UWV rekent in een dergelijk geval met leeftijdscategorieën. De ontslagen medewerkers moeten over elke leeftijdsgroep evenredig verdeeld worden. Als het UWV akkoord gaat met het ontslag, dan dient de werkgever de arbeidsovereenkomst binnen vier weken op te zeggen en de transitievergoeding per medewerker te berekenen. Hoe langer het dienstverband, hoe langer de opzegtermijn met een maximum van vier maanden.

Vraag informatie aan
Naast informatie over de transitievergoeding en het UWV, biedt Werksite ook informatie over loopbaanadvies, -coaching en outplacement. Wij beschikken over een landelijke databank van dergelijke bureaus, die alle gespecialiseerd zijn in het op weg helpen naar nieuw werk. Dat is niet alleen handig voor werknemers, maar ook voor werkgevers. Wij bieden de kans om gratis drie offertes aan te vragen of direct contact op te nemen met 085 - 40 195 40. Wij staan iedereen graag te woord.

Lees ook deze artikelen:
- Berekenen transitievergoeding
- Transitievergoeding ontslag
- Transitievergoeding berekening
- Ontslagvergoeding
- Recht op transitievergoeding
- Transitievergoeding vaststellingsovereenkomst
- Wanneer transitievergoeding
- Transitievergoeding belasting

 

Reageer

Meer artikelen binnen 'Transitievergoeding'

Bekijk artikelen op categorie