Arbeidsongeschiktheid en re-integratie

Door Tom Spitters op 24 april 2014  

Elk gezond iemand denk niet na over arbeidsongeschiktheid. Maar er kunnen redenen zijn, waardoor iemand toch met arbeidsongeschiktheid te maken krijgt. Door ziekte of een (arbeids)ongeval kunnen mensen van het ene op het andere moment niet meer in staat zijn om hun oude werk uit te voeren. Bij bewijsbare arbeidsongeschiktheid kent de Nederlandse wet diverse uitkeringsmogelijkheden.

WGA
Voor werknemers die gedeeltelijk of tijdelijk met arbeidsongeschiktheid te maken hebben, bestaat er de WGA-uitkering. Dat staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Belangrijk uitgangspunt bij een WGA-uitkering is, dat een medewerker zoveel mogelijk aan het werk blijft. Wanneer door arbeidsongeschiktheid iemand niet meer voor 100% zijn oude loon krijgt uitbetaald, vult een WGA-uitkering dit gat aan. Afhankelijk van de situatie kent de WGA drie verschillende uitkeringen; loongerelateerde uitkering, loonaanvullende uitkering en een vervolguitkering. Bij de loongerelateerde uitkering wordt uitgegaan van het arbeidsverleden en het eerder genoten salaris. De loonaanvullende uitkering treedt in werking als de loongerelateerde uitkering niet meer van toepassing is. Een vervolguitkering wordt betaald als iemand tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt is en minder dan 50% verdient.

WIA
De WGA is een onderdeel van de WIA; Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA is bedoeld voor medewerkers die na twee ziektejaren, niet meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn. Naast hun arbeidsongeschiktheid kunnen zij dus voor 65% aan het werk en blijven zij in principe in dienst bij hun werkgever. Het is wel belangrijk dat een werkgever aangepast werk aanbiedt en/of een aangepaste werkplek. Voor het aanpassen van de werkplek kan een werkgever subsidie aanvragen. Wanneer dit niet mogelijk is, mag de werkgever na twee jaar ziekte een ontslagvergunning bij de kantonrechter aanvragen. De persoon in kwestie komt dan in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering. Om te stimuleren dat werkgevers mensen met een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid aan een baan helpen, hebben bedrijven recht op een mobiliteitsbonus vanuit de overheid.

Re-integratie
Mensen met een arbeidshandicap kunnen met behulp van re-integratie terugkeren op de arbeidsmarkt. Om re-integratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten te stimuleren, biedt de overheid regelingen in de vorm van aanvulling op het inkomen. Enerzijds kan dat via een WIA-uitkering en anderzijds via een Wajong-uitkering. Naast behoud van een deel van het eigen salaris, ontvangen zij een aanvulling vanuit de WIA of Wajong. Een werkende arbeidsongeschikte heeft daardoor meer inkomen dan een niet werkende arbeidsongeschikte. Dergelijke trajecten van re-integratie worden gecoördineerd vanuit het UWV.

Proefplaatsing
Letterlijk betekent re-integratie, dat mensen weer aan het werk gaan. Bij een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan re-integratie gestimuleerd worden door een onbetaalde proefplaatsing bij een bedrijf, van maximaal twee maanden. Hierbij wordt de garantie gegeven dat de uitkering behouden blijft. In deze proefperiode wordt gekeken naar de mogelijkheden en op welke manier de werknemer kan worden ingezet. Blijkt dat het zowel de werkgever als de werknemer bevalt, dan heeft de arbeidsongeschikte recht op aanvullende uitkering en de werkgever recht op een mobiliteitsbonus.

Heeft u vragen over re-integratie tweede spoor? Neem dan telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 085 - 40 195 40.

Ontvang gratis 3 offertes

 

Stel een vraag over dit onderwerp

Meer artikelen binnen 'Re-integratie'

Bekijk artikelen op categorie