Outplacement na vaststellingsovereenkomst bij ontslag

Door Tom Spitters op 28 maart 2014  

Het kan voorkomen dat de werkgever en de werknemer beiden akkoord gaan met het ontslag van de medewerker door middel van een vaststellingsovereenkomst. Het gaat dan om een ontslag met wederzijds goedvinden. Met een vaststellingsovereenkomst hoeft er door de werkgever geen toestemming van de kantonrechter gevraagd te worden, voor het ontslag van de medewerker. De werkgever en de werknemer maken gezamenlijke afspraken, die zij formeel vastleggen in de vaststellingsovereenkomst.

Mediation
Vaak gaat er een heel traject aan een vaststellingsovereenkomst vooraf, waarin meestal sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Met behulp van mediation is er gekeken wat de beste oplossing voor beide partijen is. De erkende mediator kan beide partijen weer bij elkaar brengen, door hen gezamenlijke afspraken te laten maken. Lukt dit niet, dan zal het mediationproces eindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst, waarmee beide partijen akkoord gaan.

Ontslag
Bij ontslag is het van groot belang dat er een aantal verplichte onderdelen in de vaststellingsovereenkomst zijn opgenomen. Bij ontslag gaat het om een beëindigingovereenkomst. Zodoende is de einddatum van de arbeidsovereenkomst van cruciaal belang. In de meeste gevallen vormt een ontslagvergoeding het belangrijkste onderdeel van de hele overeenkomst. Deze kan berekend worden volgens de kantonrechtersformule, die onder andere gebaseerd is op het aantal gewerkte dienstjaren.

Offertes outplacement vergelijken

Andere afspraken
Het is bovendien gewoon om bij ontslag de eindafrekening mee te nemen van niet genoten vakantiedagen en nog lopende vakantietoeslagen. Ook eventuele bonussen, spaargelden en een dertiende maand worden hierin berekend. Bij het ontslag is de ontslagdatum erg belangrijk. Eventueel kan een werknemer vrijstelling van zijn werkzaamheden krijgen, tot het moment dat de ontslagdatum aanbreekt. Na ontslag, is het voor de medewerker prettig wanneer hij een getuigschrift meekrijgt. Ook hier kunnen vooraf al afspraken over gemaakt worden. Tot slot wordt er verwacht dat bedrijfseigendommen door de werkgever worden teruggegeven of teruggebracht. Denk hierbij aan een laptop, telefoon, sleutels en een auto.

Outplacement
In sommige gevallen, wordt er een afspraak over outplacement gemaakt. Door middel van een outplacementtraject, krijgt de medewerker de kans om gericht naar ander passend werk te zoeken. Outplacement wordt dan door de werkgever betaald. Het is daarom verstandig om hier afspraken over te maken en deze op te nemen in de vaststellingsovereenkomst. Outplacement wordt ook wel met een mooie benaming ´betaalde heroriëntatie op de arbeidsmarkt´ genoemd. Soms is het zelfs mogelijk om naar een baan in een andere richting te zoeken. Voorwaarde is wel, dat men na outplacement niet meer terugkeert naar de oude werkgever.

Sociaal plan
Outplacement maakt meestal deel uit van een sociaal plan bij een reorganisatie. In zo een geval is er sprake van gedwongen ontslag voor meerdere medewerkers. Het gehele traject vindt dan binnen een voorafgestelde termijn plaats. Dit is echter geen garantie, dat de medewerker binnen deze periode een nieuwe baan vindt. Is de termijn verstreken, dan zal de medewerker op eigen kracht verder moeten zoeken.

Wilt u meer informatie over outplacement? Neem vrijblijvend contact met ons op, via telefoonnummer 085 - 40 195 40. 

Stel een vraag over dit onderwerp

Meer artikelen binnen 'Outplacement'

Bekijk artikelen op categorie