Outplacement na vaststellingsovereenkomst bij ontslag

Door Tom Spitters op 28 maart 2014  

Het kan voorkomen dat de werkgever en de werknemer beiden akkoord gaan met het ontslag van de medewerker door middel van een vaststellingsovereenkomst. Het gaat dan om een ontslag met wederzijds goedvinden. Met een vaststellingsovereenkomst hoeft er door de werkgever geen toestemming van de kantonrechter gevraagd te worden, voor het ontslag van de medewerker. De werkgever en de werknemer maken gezamenlijke afspraken, die zij formeel vastleggen in de vaststellingsovereenkomst.

Mediation
Vaak gaat er een heel traject aan een vaststellingsovereenkomst vooraf, waarin meestal sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie. Met behulp van mediation is er gekeken wat de beste oplossing voor beide partijen is. De erkende mediator kan beide partijen weer bij elkaar brengen, door hen gezamenlijke afspraken te laten maken. Lukt dit niet, dan zal het mediationproces eindigen door middel van een vaststellingsovereenkomst, waarmee beide partijen akkoord gaan.

Ontslag
Bij ontslag is het van groot belang dat er een aantal verplichte onderdelen in de vaststellingsovereenkomst zijn opgenomen. Bij ontslag gaat het om een beëindigingovereenkomst. Zodoende is de einddatum van de arbeidsovereenkomst van cruciaal belang. In de meeste gevallen vormt een ontslagvergoeding het belangrijkste onderdeel van de hele overeenkomst. Deze kan berekend worden volgens de kantonrechtersformule, die onder andere gebaseerd is op het aantal gewerkte dienstjaren.

Offertes outplacement vergelijken

Afspraken in vaststellingsovereenkomst
Het is bovendien gewoon om bij ontslag de eindafrekening mee te nemen van niet genoten vakantiedagen en nog lopende vakantietoeslagen. Ook eventuele bonussen, spaargelden en een dertiende maand worden hierin berekend. Bij het ontslag is de ontslagdatum erg belangrijk. Eventueel kan een werknemer vrijstelling van zijn werkzaamheden krijgen, tot het moment dat de ontslagdatum aanbreekt. Na ontslag, is het voor de medewerker prettig wanneer hij een getuigschrift meekrijgt. Ook hier kunnen vooraf al afspraken over gemaakt worden. Tot slot wordt er verwacht dat bedrijfseigendommen door de werkgever worden teruggegeven of teruggebracht. Denk hierbij aan een laptop, telefoon, sleutels en een auto.

Outplacement
In sommige gevallen, wordt er een afspraak over outplacement gemaakt. Door middel van een outplacementtraject, krijgt de medewerker de kans om gericht naar ander passend werk te zoeken. Outplacement wordt dan door de werkgever betaald. Het is daarom verstandig om hier afspraken over te maken en deze op te nemen in de vaststellingsovereenkomst. Outplacement wordt ook wel met een mooie benaming ´betaalde heroriëntatie op de arbeidsmarkt´ genoemd. Soms is het zelfs mogelijk om naar een baan in een andere richting te zoeken. Voorwaarde is wel, dat men na outplacement niet meer terugkeert naar de oude werkgever.

Sociaal plan
Outplacement maakt meestal deel uit van een sociaal plan bij een reorganisatie. In zo een geval is er sprake van gedwongen ontslag voor meerdere medewerkers. Het gehele traject vindt dan binnen een voorafgestelde termijn plaats. Dit is echter geen garantie, dat de medewerker binnen deze periode een nieuwe baan vindt. Is de termijn verstreken, dan zal de medewerker op eigen kracht verder moeten zoeken.

Sinds juli 2015 bestaan nieuwe ontslagregels, bedoeld om ontslag eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar te maken voor werkgevers. Na ontslag moet het bovendien gemakkelijker worden voor de ontslagen medewerker, om een nieuwe baan te vinden. De voormalige kantonrechtersformule vervalt hiermee en de ontslagvergoeding is vervangen voor het transitiebudget.

Transitiebudget en vergoeding
Elke vaste of tijdelijke werknemer heeft recht op zo´n transitiebudget. Deze vergoeding kan vervolgens gebruikt worden voor outplacement of voor een opleiding. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan gekoppeld. Zo betaalt een werkgever deze vergoeding alleen aan medewerkers, die 2 jaar of langer in dienst zijn geweest. Wanneer de medewerker het ontslag te verwijten is, dan heeft hij geen recht op vergoeding. Andersom kan de kantonrechter bij ernstige verwijtbaarheid aan de werkgever, een aanvullende vergoeding toekennen aan de ontslagen medewerker.

Offertes outplacement vergelijken

Budgetbedrag
De hoogte van het transitiebudget is afhankelijk van de hoeveelheid dienstjaren. Bij het transitiebudget wordt uitgegaan van 1/3 van het maandsalaris per dienstjaar. Als een medewerker langer dan 10 jaar bij dezelfde werkgever heeft gewerkt, heeft hij recht op een half maandsalaris per dienstjaar. De vergoeding kent een maximum van € 76.000,00 of het jaarsalaris, wanneer dat hoger is dan dit bedrag. Er wordt geen transitiebudget toegekend bij faillissement, pensioengerechtigde medewerkers of bij medewerkers tot 18 jaar, die maximaal 12 uur per week werken.

Outplacement of scholing
Naast het transitiebudget krijgen veel werknemers óók een outplacementbudget uitgekeerd. Dit onderhandel je met de werkgever als voorwaarde van het ontslag. Laat dit opnemen in de vaststellingsovereenkomst! Na ontslag is het gangbaar dat een outplacementtraject wordt ingezet. Naast het feit dat de ontslagen medewerker daardoor meer kans heeft op het vinden van nieuw werk, biedt dat in de nieuwe situatie ook voordeel voor de werkgever. De werkgever mag de kosten van outplacement of scholing namelijk aftrekken van het transitiebudget. Dat moet wel in overleg met de medewerker in de vaststellingsovereenkomst worden opgenomen. Datzelfde geldt voor omscholing en het volgen van een opleiding. Met akkoord van de medewerker, mag de werkgever ook deze kosten aftrekken.

Voordelen
Het transitiebudget heeft een aantal voordelen. Er ontstaat een betere stimulans voor de ontslagen medewerker om opleidingen te volgen of sneller een outplacementtraject in te gaan, waardoor de kans op nieuw werk toeneemt. Daarnaast neemt een ontslagprocedure via het UWV en de kantonrechter veel tijd in beslag. Door versoepeling van het ontslagrecht, zal de nieuwe procedure sneller werken. Wel dient een wettelijke maand opzegtermijn in stand te worden gehouden.

Vergelijk outplacementbureaus
Ontslag is voor beide partijen nooit leuk, maar gelukkig zijn er wel mogelijkheden om een traject van outplacement in te gaan of gericht op zoek te gaan naar een opleiding. Zowel outplacementkantoren als een breed aanbod van opleidingen zijn te vinden op Werksite. Vanuit ons landelijk netwerk met ruim 1.100 aangesloten outplacementbureaus kunt u 3 offertes ontvangen. Dat is geheel kosteloos. Neem daartoe contact op met onze klantenservice 085 – 40 195 40. Zij staan u graag te woord.

 

Reageer

Meer artikelen binnen 'Outplacement'

Bekijk artikelen op categorie