Ontslagvergoeding en outplacement

Door Tom Spitters op 3 juni 2013  

Als je met je werkgever overeenkomt dat het niet meer mogelijk is om het dienstverband voort te zetten, dan kun je overwegen om op basis van een vaststellingsovereenkomst je baan vaarwel te zeggen. Met een dergelijk wederzijds goedvinden, kun je verschillende zaken met je werkgever afspreken. Zo kun je overeenkomen, dat je op basis van het aantal gewerkte jaren een ontslagvergoeding krijgt. Een ontslagvergoeding wordt meestal op basis van de kantonrechtersformule berekend. Maar je kunt er ook voor kiezen om via outplacement weer bij een ander bedrijf aan de slag te gaan. Een dergelijk outplacement traject kan op verschillende manieren plaatsvinden. Allereerst is het een optie om op de loonlijst van je werkgever te blijven staan. Er wordt dan altijd een maximale periode met het outplacementbureau afgesproken, waarbinnen zij je aan een baan moeten helpen. Ook kun je outplacement als een vorm van  tegemoetkoming zien, waarbij je van je werkgever eist dat zij na je ontslag de kosten voor outplacement betalen. Het is dan wel belangrijk dat je niet als ´vrijwillig´ werkloos wordt beschouwd door het UWV, want anders heb je geen recht op een werkloosheidsuitkering. Werksite geeft onafhankelijk en gratis advies t.a.v. outplacement. Bel 085 - 40 195 40.


Offertes outplacement vergelijken

Hoogte

Kies je ervoor om direct bij je werkgever weg te gaan, zonder outplacement traject of andere voorwaarden, dan is het wel verstandig dat je aandringt op een ontslagvergoeding. De hoogte van deze ontslagvergoeding is afhankelijk van een aantal factoren, zoals leeftijd, aantal dienstjaren en hoogte van het salaris. Aan de hand van de kantonrechtersformule wordt de hoogte van de ontslagvergoeding berekend. Daarin wordt het aantal gewogen dienstjaren (A) met het maandinkomen (B) en een correctiefactor (C) vermenigvuldigd. Het gewogen aantal dienstjaren is afhankelijk van je leeftijd. Tot een bepaalde leeftijd wordt de helft van je maandsalaris meeberekend. Hoe ouder, hoe meer er van het maandloon wordt meegenomen. Bij het maandinkomen moeten ook vakantietoeslagen en een dertiende maand worden meegeteld. De correctiefactor heeft te maken met de vraag wie het meest verwijtbaar is voor het ontslag. Ligt de schuld volledig bij de werkgever, dan wordt de correctiefactor op de maximale 2 gezet. Ligt de schuld echter volledig bij de medewerker, dan wordt de correctiefactor op 0 gezet en krijg je alsnog geen ontslagvergoeding mee. Daartussenin zijn verschillende gradaties mogelijk. Standaard is een correctiefactor van 1.

Outplacement

Word je ontslagen, dan is het sterk aan te raden om een outplacement traject bij je werkgever aan te vragen. Met je voormalig werkgever kun je overeen komen, dat zij de kosten betalen. Stuur er op aan om zelf een outplacementbureau uit te mogen kiezen. Het is van belang dat er een goede samenwerking plaatsvindt en dat kan alleen op grond van een wederzijdse klik. Desalniettemin is het verstandig om juridisch advies in te winnen, wanneer de werkgever akkoord gaat met een outplacement traject. Beide partijen hebben er immers belang bij dat de gemaakte afspraken duidelijk op papier staan of worden opgenomen in een vaststellingsovereenkomst specifiek bedoeld voor outplacement.

 

Stel een vraag over dit onderwerp

Meer artikelen binnen 'Outplacement'

Bekijk artikelen op categorie