Artikel geschreven door Werksite.nl

Het nieuwe werken

Werken vanuit een thuissituatie groeit bij steeds meer bedrijven aan populariteit. Logisch, want behalve dat de productiviteit toeneemt, groeit ook de motivatie van medewerkers. Zelf mogen bepalen op welk moment van de dag je aan het werk bent, is voor veel mensen de drive achter het nieuwe werken. Natuurlijk zitten daar ook haken en ogen aan.

Bewustwording
Tot voor kort was het duidelijk; na sluitingstijd was een bedrijf pas weer de volgende dag bereikbaar. Juist met het nieuwe werken, lijkt het alsof elke medewerker continu beschikbaar is. Nee dus. Ook het nieuwe werken vraagt om bewustwording van tijd. Weten wanneer de flexibele medewerker beschikbaar is en wanneer niet. Wanneer daar geen duidelijke afspraken over worden gemaakt, kan dat tot (overbodige) stress leiden. Tijd en beschikbaarheid moeten daarom wel degelijk in het nieuwe werken begrensd worden en het moet zowel voor medewerker als werkgever duidelijk zijn waar de ´uit-knop´ zit.

Zonder kantoor
In praktijk is de toepassing van het nieuwe werken bij elke organisatie anders. Daar waar het ene kantoor werkt met flexibele werkplekken (zelfs voor directieleden), werkt het andere bedrijf met een volledig virtueel kantoor en vertrouwt op een goed computer- en telefoonnetwerk. Bij het nieuwe werken gaat de werkgever er vanuit dat, onafhankelijk van tijd en plaats, informatie altijd beschikbaar is. In het tijdperk van het nieuwe werken wordt er zo enorm bezuinigd op vastgoed.

Verandering organisatiecultuur
Daar waar collega´s voorheen veel verbondenheid met elkaar voelden door nauwe samenwerking of door de informele momenten in de lift of bij het koffiezetautomaat, is bij het nieuwe werken geen sprake. Het nieuwe werken vergt een andere manier van omgang. Uiteraard is er contact met collega´s via alle mogelijke moderne communicatiemiddelen, echter het persoonlijk tintje valt bij het nieuwe werken weg. Meteen rijst dan de vraag, in hoeverre medewerkers bij het nieuwe werken, behalve verbondenheid met elkaar, ook nog verbondenheid met het bedrijf voelen.

Heb je een vraag over dit onderwerp, vul het formulier in:

Relevante artikelen en diensten

Beroepskeuzetest

Welke baan past het beste bij mij?

Artikel

Sporten tijdens werktijd

Door de  Corona maatregelen zijn werknemers niet meer in staat om na 17:00 uur deel te nemen aa...

Artikel

ZZP en Arbowet: welke eisen gelden er?

Als je in een groot bedrijf werkt of hebt gewerkt, weet je dat er heel wat veiligheidsvoorschriften ...

Artikel

Welke verplichtingen kent de Arbowet?

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is er om werknemers een veilige en gezonde werkplek te bieden....

Artikel

Het nieuwe werken

Werken vanuit een thuissituatie groeit bij steeds meer bedrijven aan populariteit. Logisch, want b...