Artikel geschreven door Human@work

Heeft u werknemers met loonbeslagen? Dan bent u te laat!

Beste werkgever – Dit wordt uw probleem – Daarom mijn gratis tips “vroegsignalering”. Al gehoord dat 1 op de 3 huishoudens in Nederland te maken heeft met betalingsachterstanden. Bij 1 op de 8 huishoudens in Nederland is sprake van problematische schulden! 40% van de huishoudens heeft weinig tot geen buffer om een onvoorziene tegenvaller op te vangen.
Dit probleem is niet alleen maar te leiden naar de laag opgeleide, in tegendeel! Ook hoger opgeleide kunnen in een problematische schuld terecht komen, door bijvoorbeeld:


- Te hoge levensstandaard - Terugval in inkomen - Gebrekkig financieel beheer - Persoonlijke omstandigheden (ernstig ziek/ echtscheiding/ verslavingen)

Wist u dat een werknemer met schulden 9 tot 14 dagen extra per jaar verzuimd! (bron Nibud). De gevolgen voor de werkgever:

- Administratieve lasten. Per loonbeslag 3 uur, of meerdere loonbeslagen per medewerker
- Diefstal, fraude en integriteitsrisico
- Medewerker kan als gevolg van schuldenpositie direct of indirect betrokken raken bij overval / diefstal / inbraak / fraude
- Motivatie en flexibiliteit. Overwerk loont niet, wordt beslagen


Verzuim - 50% van werkgevers denken aan max 9 dagen verzuim per medewerker
- 25% van werkgevers denkt aan 9 tot 14 dagen verzuim per medewerker
- 25% van werkgevers denkt aan meer dan 14 dagen verzuim per medewerker


Productieverlies - 50% van werkgevers denkt aan max 20% productieverlies
- 25% van werkgevers denkt aan 20% tot 25% productieverlies
- 25% van werkgevers denkt aan meer dan 25% productieverlies
- Zal ik de rekensom voor u komen maken?


De gratis Tips - Wat kunt u doen? - Het aanscherpen van uw beleid/huisregels
- Financiele problemen bespreekbaar maken
- Signalering leren erkennen
- Werknemers helpen bij loonbeslag (Vrij te laten bedrag opnieuw laten berekenen door een onafhankelijk persoon)
- Traject schuldbemiddeling en financieel gezond gedrag inzetten (aanmerkelijk goedkoper dan niets doen)
- Registratie

Denkt u dat het doorsturen van uw werknemer naar een schuldhulpverleningsinstantie voldoende is? De wachttijd in Nederland bij deze instanties ligt boven de 6 maanden. Wie is er in de tussentijd de dupe van het probleem, welke alleen maar groter wordt? U! Daarnaast pakken deze instanties het gedrag niet aan, waardoor meer dan 50% van de wettelijke schuldsaneringstrajecten (WSNP) niet positief worden afgerond wegens o.a. wangedrag van de schuldenaren. Hierdoor ontstaat er een draaideur effect. Om samen tot een helder overzicht te komen van hoe groot het probleem binnen uw organisatie is? Komen wij graag bij u langs om dieper in te gaan op de mogelijkheden. Bel: 024-3604865 en maak een afspraak! U kunt ook mailen naar koole@humanconnexion.nl Ton Koole Mobiliteits consultant @ Human ConneXion www.humanatwork.nl of www.humanconnexion.nl

Vond je dit artikel nuttig?

Relevante artikelen en diensten

Beroepskeuzetest

Welke baan past het beste bij mij?

Artikel

Emotionele intelligentie op het werk

Emotionele intelligentie is het vermogen tot inleven in anderen. Mensen die zich goed in de ander ...

Artikel

Pesten tijdens het werk: waarom?

Het is niet helemaal helder waarom mensen pesten tijdens het werk. Er bestaan allerlei verklaringe...

Artikel

Psychische klachten door werk

Wanneer je te maken krijgt met psychische klachten door werkomstandigheden is het zaak om zo snel mo...

Artikel

Stress op het werk

Iedereen heeft wel eens te maken met stress op het werk. Dat kan te maken hebben met een hoge werkdr...

Artikel

Zwangerschapsverlof, vervanging en ... ontslag!

Wanneer een werkende vrouw zwanger wordt heeft zij recht op verlof tijdens haar zwangerschap. Dit ve...