Artikel geschreven door Werksite.nl

Emotionele intelligentie op het werk

Emotionele intelligentie is het vermogen tot inleven in anderen. Mensen die zich goed in de ander kunnen verplaatsen, noemen we emotioneel intelligent. Als afkorting wordt wel gebruikt EQ, als tegenhanger van IQ. Voor invoelend vermogen gebruiken we het woord empathie; mensen met sociale intelligentie hebben dus een groot empathisch vermogen.

Het nut van empathie
In iedere vorm van samenwerking tussen mensen is sprake van onderhandeling. Om samen te kunnen werken moet je afstemmen hoe je dat gaat doen en met welk doel. Degene met het meeste empathisch vermogen zal, door zich in de ander te verplaatsen en daardoor de ander te begrijpen, sneller tot een goed functionerende samenwerking komen. Mensen met een beperkte emotionele intelligentie zijn soms lastig in de omgang, werken vaak in hun eentje en hebben weinig begrip voor de ander.

Voor een goede sfeer en productieve samenwerking
Op het werk is emotionele intelligentie belangrijk, het is een voorwaarde voor wederzijds begrip. Zodra mensen elkaar begrijpen, kan men rekening houden met elkaar. Dat komt niet alleen de sfeer ten goede, het zorgt ook voor een productieve samenwerking.

Empathie in leidinggeven
Voor leidinggevenden is empathisch vermogen een voorwaarde voor effectief leiderschap. Want zonder inlevingsvermogen is het niet eenvoudig om medewerkers te motiveren. Dankzij emotionele intelligentie kan de leidinggevende zorgen dat iedereen doet, waar hij of zij het beste in is. Op het internet kun je jouw EQ testen. Tip: als collega's op een bepaalde manier op je reageren, probeer dan te bedenken waarom ze zo reageren. Dat is je eerste denkstap op weg naar emotionele intelligentie.

Heb je een vraag over dit onderwerp, vul het formulier in:

Relevante artikelen en diensten

Beroepskeuzetest

Welke baan past het beste bij mij?

Artikel

Zwangerschapsverlof, vervanging en ... ontslag!

Wanneer een werkende vrouw zwanger wordt heeft zij recht op verlof tijdens haar zwangerschap. Dit ve...

Artikel

Pesten tijdens het werk: waarom?

Het is niet helemaal helder waarom mensen pesten tijdens het werk. Er bestaan allerlei verklaringe...

Artikel

Stress op het werk

Iedereen heeft wel eens te maken met stress op het werk. Dat kan te maken hebben met een hoge werkdr...

Artikel

Psychische klachten door werk

Wanneer je te maken krijgt met psychische klachten door werkomstandigheden is het zaak om zo snel mo...

Artikel

Emotionele intelligentie op het werk

Emotionele intelligentie is het vermogen tot inleven in anderen. Mensen die zich goed in de ander ...