Artikel geschreven door Werksite.nl

SOLLICITEREN: alle tips verzameld


Ondanks de vele pagina’s personeelsadvertenties in de zaterdagkranten, de vele vacaturesites op internet e.d. is het vinden van een baan vaak niet gemakkelijk.
Sommige mensen worden het vele solliciteren moe en geven het op. Maar wie gaat wachten tot het werk naar hem toekomt krijgt zeker niets.
Elke dag opnieuw vinden mensen een baan. Waarom zou het jou niet lukken! Blijf uitkijken, zoeken, proberen! Zoek werk dat je aankunt, op jouw niveau.
En héél belangrijk: laat zien dat je GEMOTIVEERD bent, zin hebt in die baan en vertel waarom!

WAAR MOET JE ZOEKEN?

CWI

Dit is het Centrum voor Werk en Inkomen.
Kijk regelmatig welke vacatures het CWI te bieden heeft. Dagelijks komen er nieuwe bij.
Ook kun je zoeken op hun internetsite: www.werk.nl : je vindt hier de laatste vacatures, tips voor solliciteren en je kunt er ook je CV achterlaten. Belangrijk is ook om regelmatig je gezicht te laten zien.

Uitzendbureau’s

Deze kun je uit de telefoongids of de gouden gids halen, velen staan ook op internet.
Via werk op tijdelijke basis doe je werkervaring op die je nodig hebt om een vaste baan te kunnen krijgen.
Schrijf je altijd bij meerdere bureau’s in. Blijf daarna niet afwachten tot ze je jou opbellen of mailen, maar stap zo een keer in de week bij alle bureau’s waar je ingeschreven staat naar binnen. Zo laat je merken dat je echt gemotiveerd bent én kennen ze op den duur je gezicht.
Misschien dat ze bij de volgende baan dan wel aan jou denken!

Kranten/vakbladen

Kijk vooral in de zaterdaguitgaven. Kijk in de rubrieken “personeel gevraagd/vacatures”.
Kijk ook in de regionale bladen en huis aan huis bladen. Lees ook regelmatig de “kleintjes”.
Bij bibliotheken zijn vaak kranten en vakbladen aan de leestafel gratis in te zien!
Wacht niet te lang met reageren als je iets ziet, want ook anderen hebben de advertentie gelezen!. Je kunt altijd even bellen als je nog wat meer informatie wilt hebben. In je brief kun je dan weer vermelden dat je gebeld hebt met die en die ( dus: naam opschrijven met wie je gesproken hebt!).

Vacaturebanken op internet

Op internet zie je heel veel vacaturebanken. Een grote is die van Werksite : www.werksite.nl
Maar er zijn er natuurlijk veel meer. Bij de werklinks op deze site zie je een overzichtspagina hiervan.

Open sollicitatie

Dit wil zeggen dat je, zonder dat je weet of er een vacature is, een brief stuurt naar een bedrijf waarin jij jezelf voor een bepaalde functie aanbiedt. Veel vacatures worden opgevuld al voor er wordt geadverteerd. Er wordt intern iemand gevonden, of via via wordt iemand gevraagd. Ook zoekt de afdeling personeelszaken in haar archief naar eerder ontvangen open sollicitaties. Dus ook al zijn er misschien nu geen vacatures, wellicht in de toekomst wel!
Naar wie moet je zo’n open sollicitatiebrief schrijven? Waarschijnlijk weet je meer dan je denkt.
• je hebt gehoord dat bedrijf X een nieuwe vestiging heeft geopend
• je hebt in de krant gelezen dat het ziekenhuis in de buurt een tekort heeft aan deeltijd-verpleegsters
• je hebt een vakantiebaan of tijdelijk werk waardoor je “een voet tussen de deur” kunt krijgen

Ook kun je gewoon de gouden gids pakken en daarin zoeken naar bedrijven waarvan je denkt dat ze bij jou passen.
Denk erom: initiatief wordt gewaardeerd, probeer jezelf gewoon te verkopen, jij bent die baan waard!

Netwerken

Dit wil zeggen: alle contacten die je hebt: familie, vrienden, bekenden, (oud)-collega’s enzovoort.
Laat iedereen weten dat je een baan zoekt. Mensen die werken weten vaak of er ergens iemand wordt gezocht en kunnen je misschien een tip geven.
Bouw een relatienetwerk op, om je te helpen bij het vinden van een baan. Vaak kun je via via iets krijgen, dus waarom geen baan?
Wees hierbij niet te bang of te bescheiden. Als je mensen kent die weer iemand anders kennen die je misschien wel kan helpen, schakel die dan gewoon in!
Vraag mensen ook of ze voor jou willen informeren naar werk bij hun vrienden en bekenden.
Tip: als je gebruikt maakt van bemiddelaars bij uitzendbureau’s e.d. probeer dan steeds bij dezelfde persoon te komen, ook zo bouw je een relatie op waar je misschien wat aan hebt!

SOLLICITATIEBRIEF

En dan komt het moment van het schrijven van de brief. Een belangrijke brief, besteedt er dus veel aandacht aan.

Hoe
• neem 2 vellen papier van A4-formaat: een voor de brief en een voor de CV
• je kunt zowel de brief als de CV het best typen: of er moet nadrukkelijk om een geschreven brief gevraagd worden
• let op spellings- en stijlfouten: laat hem anders nakijken door iemand die goed is in Nederlands
• schrijf gewoon, in je eigen woorden
• doe er geen diploma’s e.d. bij, die neem je pas bij een gesprek mee
• hou je brief kort en krachtig
• maak een kopie voor je hem verstuurd

Wat
Begin met de datum en naam van de persoon naar wie je schrijft.
Daaronder geef je aan op welke vacature je schrijft.
Dan komt je motivatie: wat trekt je aan in deze baan of in dit bedrijf.
Vervolgens geef je aan waarom dat jij denkt dat jij de meest geschikte kandidaat bent voor deze vacature. Ga daarbij in op een paar van de functie-eisen die in de advertentie staan.
Als laatste geef je aan dat je graag bereid bent om langs te komen voor een gesprek.
Onder aan de brief komt je naam en handtekening.

In je CV zet je de volgende gegevens:

Persoonsgegevens:
- naam ( voornaam, achternaam)
- adres ( straat, postcode, woonplaats, telefoon/GSM, eventueel e-mailadres)
- geboortedatum
- nationaliteit
- burgerlijke staat: ( gehuwd/ongehuwd/samenwonend )

Opleidingsgegevens:
- opleidingen ( naam opleiding, plaats, diploma behaalt ja/nee: wanneer daar gezeten:
jaartallen )
- cursussen ( naam, plaats, diploma behaalt ja/nee: wanneer deze gevolgd )

Werk (-stage ) ervaring:
- stages (welk bedrijf, wat voor functie/welke taken, wanneer: jaartallen/maand/weken )
- werk ( welk bedrijf, wat voor functie/welke taken, wanneer: jaartallen/maanden)

Vrijetijdsbesteding:
Doe dit alleen voor zover het relevant is voor de functie. Bijvoorbeeld als gevraagd wordt in de vacature “contactuele eigenschappen” : schrijf dan b.v. dat je lid bent van een vereniging
( natuurlijk alleen als je dat ook echt bent!)

TELEFONISCHE GESPREKSVOERING

Vaak wordt dit onderdeel bij het solliciteren veronachtzaamd. Bedenk wel dat dit je eerste visitekaartje is dat je afgeeft! Je kunt hiermee dan ook veel winnen of verliezen.
Bereid je daarom ook hierop goed voor!

Algemene adviezen
• spreek duidelijk, niet te hard of te zacht en articuleer goed
• spreek iets langzamer dan bij oog-in-oog contact en gebruik iets kortere zinnen
• gun je gesprekspartner bij het begin v/h gesprek de tijd om zich op jou en je onderwerp in te stellen: wanneer jij je voorstelt, herhaal dan je naam: b.v.
“goedemorgen, u spreekt met Fransen, Willem Fransen”
• wees zakelijk, vriendelijk en correct, ook tegenover mensen die kortaf, onbeleefd en ongeïnteresseerd zijn
• wees to the point en wijd niet uit
• pas op voor monotoon praten, een melodieuze stem houdt de aandacht langer vast
• voorkom hinderlijke bijgeluiden: TV, radio, kinderen e.d.
• blijf de communicatie op gang houden: laat tijdens het gesprek merken dat je er nog bent: “ja, hm, inderdaad”
• laat de ander zoveel mogelijk uitspreken; onderbreken is onbeleefd en schept verwarring
• gebruik begrijpelijke taal
• beëindig het gesprek met de belangrijkste conclusies en afspraken
• wacht met het opleggen van de hoorn totdat de ander neergelegd heeft; als je zelf snel ophangt kan dit de indruk wekken dat je blij bent dat het gesprek voorbij is!

Onderhoud regelen
Een gesprek via de telefoon kan nooit zo persoonlijk zijn en een kans bieden tot een goede presentatie als een onderhoud waarbij je oog-in-oog met iemand staat.
De telefoon kan wel een prima hulpmiddel zijn om tot zo’n onderhoud te komen en ook om snel te achterhalen of het voor jou zinvol is om te reageren op een vacature.
We doorlopen nu met jou de procedure en enkele knelpunten die je daarbij tegen kunt komen.

1. voorbereiding voordat je de telefoon ter hand neemt:
• zorg dat je weet wie je wil spreken; als dit een personeelsfunctionaris is van wie je de naam nog niet weet, vraag hier dan direct naar bij de telefoniste en schrijf hem op
• zorg dat je een korte, duidelijke introductie klaar hebt die nieuwsgierigheid en aandacht opwekt: vertel kort iets over opleiding en je aansluitende ervaring
• zoek aanknopingspunten bij belangen, ontwikkelingen en plannen van het bedrijf
• informeer je vooraf over de recente situatie van het bedrijf
• bepaal wat je wil weten of bereiken: hou er rekening mee dat mensen niet alle tijd hebben!
• houdt documentatie, pen, papier en agenda bij de hand


2. telefonisch contact via telefoniste of tussenpersoon
• vraag naar de naam van wie je aan de lijn krijgt en gebruik die bij het verdere contact
• vraag vriendelijk maar doortastend naar de persoon die je aan de lijn wil krijgen
• ga geen uitvoerige discussie met de telefoniste of secretaresse aan
• laat je niet te gemakkelijk afwimpelen, wanneer je aarzeling merkt om je door te verbinden, geef dan vriendelijk maar dringend aan dat dit voor jou heel belangrijk is
• wanneer iemand echt niet te bereiken is, vraag dan wanneer je het beste kunt terugbellen, vraag naar een specifieke tijd en verwijs hiernaar wanneer je opnieuw belt
• besef dat het hierin zekerder en beter worden het gevolg is van veel doen en leren van fouten; laat je niet te snel ontmoedigen door mislukkingen

3. telefonisch contact met degene die je wil spreken
• wanneer je een afspraak voor een persoonlijk gesprek wil regelen, richt je telefoontje dan ook op dat doel; probeer niet alles te weten te komen, maar alleen die informatie die je nodig hebt voor het gesprek
• wanneer je in eerste instantie als doel hebt om informatie boven tafel te krijgen, b.v. naar aanleiding van een vacature, stel dan gerichte vragen: bereid die voor
• wees niet bang om door te vragen; wanneer je merkt dat iemand daar bezwaar tegen maakt, kun je helder aangeven wat het doel van je doorvragen is; als iemand ontwijkend reageert kun je ook besluiten later in het gesprek daar nog eens op terug te komen, wanneer iemand zich veiliger voelt
• wanneer je merkt dat je gesprekspartner echt geen tijd voor je heeft of niet in de stemming is, vraag dan of je terug kunt bellen op een moment dat het beter schikt
• kan of wil iemand je echt niet helpen, dan kun je als laatste nog vragen of hij/zij je suggesties aan de hand kan doen die je verder kunnen helpen of je misschien kan doorverwijzen naar iemand die je wel op weg kan helpen

 

SOLLICITATIEGESPREK

Een sollicitatiegesprek hoort, zoals elk gesprek, in twee richtingen te gaan.
De personeelschef wil zoveel mogelijk van je te weten komen. Maar jij mag ook vragen wat je bij eventuele indiensttreding allemaal te wachten staat. Zaken als: proeftijd, opzegtermijn, arbeidscontract, loon, toekomstmogelijkheden en vakantie moeten vooraf worden geregeld als je ergens in dienst treedt en moeten dus in een sollicitatiegesprek bespreekbaar zijn.

Bedenk dus een aantal zaken waarover je meer wilt weten

Omdat niet iedereen even gemakkelijk praat is een goede voorbereiding op het sollicitatiegesprek heel belangrijk.

Probeer van te voren even te repeteren wat men je kan vragen
zodat je alvast een behoorlijk antwoord klaar hebt

Voorbereiding op het gesprek

Een paar nuttige tips.
Een goede voorbereiding is het halve werk!

• wees zo goed mogelijk geïnformeerd over de functie en het bedrijf:
zorg dat je het functieprofiel goed gelezen hebt, je kunt bij een bedrijf altijd een jaarverslag opvragen, je kunt informeren bij de kamer van koophandel, je kunt iets lezen over de branche waarin dat bedrijf werkzaam is: ook kun je vaak info vinden op de site van het CWI
• praat er met anderen over en bedenk vragen die je zelf kunt stellen: b.v. over de inhoud van de baan, de afdeling, het bedrijf, de werktijden, doorgroeimogelijkheden
• bereid je voor op vragen als:
- waarom wil je hier komen werken/ waarom wil je deze baan?
- weet je wat ons bedrijf doet?
- welke zaken in deze baan trekken je het meest aan?
- waarom heb je die opleiding gekozen?
- wat zijn je persoonlijke interesses, hobby’s?
- kun je je beste en slechte eigenschappen noemen?
• check het adres en het vervoer naar het gespreksadres zodat je zonder je gehaast te moeten hebben ruim op tijd aanwezig kunt zijn
• kleed en verzorg jezelf correct, blijf daarbij wel jezelf: echter piercings, veel ringen, kettingen e.d. worden meestal niet op prijs gesteld!
• neem kopieën van diploma’s, getuigschriften, arbeidscontracten van eerdere werkgevers, je sollicitatiebrief en je CV en de advertentie mee, het liefst geordend in een map.
• als je je gemeld hebt bij de receptie probeer je dan te ontspannen: neem anders een tijdschrift waarin je kunt lezen in de tijd dat je moet wachten.

Het gesprek zelf

Algemeen:

• presenteer je kwaliteiten nadrukkelijk
• wees overtuigd van je kwaliteiten en draag deze uit
• wees gretig: laat zien dat je ervoor gaat, wees enthousiast voor deze baan
• relativeer niet tijdens het gesprek
• agressie paar je aan diplomatie
• aanval is de beste verdediging: stel zelf dus ook vragen
• wees positief, ook wat betreft eerdere “misslagen” van jezelf: je hebt er van geleerd
• rook niet
• stel vragen, overdrijf dit echter niet: hou het bij een stuk of drie

Non-verbale aspecten:

• gespannen?
- ontspanningsoefeningen
- transpirerende handen afdrogen: neem zakdoek mee
- slokje water drinken
• contact maken
- stevige hand geven
- aankijken
• houding
- beide voeten op de grond, naast elkaar
- open houding, geen ineen gestrengelde armen en benen
- maak gebruik van de helft van de tafel: leg papieren schuin
naast je, je mag wat opschrijven (geeft zekerheid, steun)
- zit niet “doods” maak wat handgebaren (niet te wild)
• bewust zijn van je
- wees rustig en open, niet té veel en té druk bewegen
- persoonlijke aard
- gezichtsuitdrukking af en toe doorbreken met glimlachen b.v.
• stemgebruik:
- duidelijk spreken en articuleren
- verstaanbaar praten
- niet steeds op één toon praten
• einde gesprek:
- vraag aan het eind van het gesprek altijd hoe de procedure
verder gaat: maak zo zelf een duidelijk einde aan het gesprek;
laat het gesprek niet doodbloeden: je houdt zelf het initiatief;
neem tenslotte duidelijk afscheid, geef een stevige hand, kijk
de gesprekspartner aan.

 

De belangrijkste sollicitatievragen

• vertel eens iets over uzelf?
Pas erop dat je niet teveel doordraaft bij het geven van een antwoord: de belangrijkste aanknopingspunten zijn: opleiding, werkervaring, huidige werkkring, motivatie

• wat weet u over ons bedrijf?
Je moet in staat zijn om op elk bedrijfsaspect in te haken: producten, marktpositie, ondernemingsfilosofie, wat wil dit bedrijf? Wek echter nooit de indruk alles al te weten

• wat kunt u ons bieden/ waarom zouden we u aannemen?
Bij deze vraag heb je het recht om al je gunstige eigenschappen te etaleren: wijs op je prestaties, successen, resultaten, je vermogen om prioriteiten te stellen, problemen te herkennen, oplossingen aan te dragen, daadkracht, samenwerkend vermogen

• wat vindt u het aantrekkelijkst aan deze baan?
Noem drie of vier aantrekkelijke aspecten

• wat weet u van de vacature?
Hou je antwoord kort en ga af op wat er in het vacatureprofiel staat, als je niet zeker van je zaak bent stel dan tegenvragen

• op welke termijn denkt u ingewerkt te zijn?
Wees realistisch en zeg dat je vanaf de eerste dag je mannetje zult staan, maar dat je verder wel een stukje ingewerkt moet worden: vraag anders ook hoe dit geregeld is

• hoe lang wilt u bij ons werken?
Zeg dat je belangstelling uitgaat naar een langdurig dienstverband, zodat jij je tenminste uitgedaagd voelt in het werk en zolang jullie beiden vinden dat het resultaat bevredigend is

• wat vindt u de belangrijkste eigenschappen van nieuwe medewerkers?
Gebruik hierbij termen als: geschiktheid, initiatief nemen, flexibiliteit, aanpassingsvermogen, bereidheid tot samenwerken, collegialiteit

• waarom wilt u bij uw huidige werkgever weg?
Ga niet zitten klagen en beschuldig niemand. Vergeet eventuele conflicten en denk aan zakelijke argumenten die je als het goed is ook al in je sollicitatiebrief hebt genoemd.

• hoe voelt u zich als zich plotseling een onzekere situatie voordoet?
Iedereen voelt zich op onzekere momenten niet op zijn gemak, dat kun je rustig toegeven. En zoek je niet zelf ook een stukje onzekerheid door nu te solliciteren?

• welke positieve en negatieve kanten heeft uw huidige functie?
Benadruk de positieve kanten meer dan de negatieve, ga ook hier niet in op persoonlijke problemen

welk salaris denkt u te moeten gaan verdienen?
Dit is een van de moeilijkste gesprekspunten. Het antwoord moet zo lang mogelijk worden uitgesteld. Geef een diplomatiek antwoord. Geef grenzen aan (tussen zoveel en zoveel), vraag naar de beloning van vergelijkbare functies in de onderneming.

wat is uw doel op de langere termijn?
Beperk je zoveel mogelijk tot de doelstellingen van de functie waarnaar je solliciteert.
Verder dan een paar jaar vooruit kijken heeft geen enkele zin, zolang zul je het toch moeten uithouden in de nu vacante functie.

EEN SOLLICITATIEBRIEF MAILEN

Wanneer solliciteer je digitaal?
Je mailt een sollicitatiebrief als het bedrijf dat in de vacature vraagt.
Dit kan zowel in de krant gevraagd worden als op internet

Welke mogelijkheden biedt internet nog meer?
• cv achterlaten op een vacaturesite
• sollicitatieformulier invullen met standaardvragen
• standaardbrief maken via vacaturesite


Tip voor e-mail sollicitatiebrieven
• bezoek voor informatie de website van het bedrijf
• stuur je CV altijd als bijlage mee
• witte regels, alinea’s en tabs maken je brief en CV overzichtelijk;
behandel dit als een gewone sollicitatiebrief, stuur niet zomaar een los, kort mailtje, men wil zien dat je er moeite voor doet!
• vraag hoelang je gegevens bewaard blijven
• geef voor verzending in je mailprogramma aan dat je een leesbevestiging wil krijgen; als iemand je mail opent, krijg je een berichtje en kun je eventueel na een tijdje nog eens informeren hoe het ermee staat.

Heb je een vraag over dit onderwerp, vul het formulier in:

Relevante artikelen en diensten

Beroepskeuzetest

Welke baan past het beste bij mij?

Artikel

SOLLICITEREN: alle tips verzameld

Ondanks de vele pagina’s personeelsadvertenties in de zaterdagkranten, de vele vacaturesit...

Artikel

Solliciteren: interne vacature

Eén van de redenen waarom je bij je huidige werkgever in dienst bent getreden, is de kans op promot...

Artikel

Open sollicitatie

Als je op zoek naar werk bent, heb je de keuze uit twee soorten sollicitaties: 'gesloten' en open so...