Artikel geschreven door Werksite.nl

De kosten van re-integratie

Re-integratie is bedoeld voor mensen die door ziekte of andere reden lang uit het arbeidsproces zijn. Met re-integratie wordt gekeken op welke manier zij weer terug kunnen keren naar hun werkplek. Re-integratie wordt verdeeld in Spoor 1 en Spoor 2. Re-integratie volgens Spoor 1, zoekt naar mogelijkheden om terug te keren naar de eigen werkgever. Er wordt samen met een re-integratiecoach gekeken naar de kwaliteiten van de medewerker en naar passend werk binnen zijn oude werkomgeving. Bij Spoor 2 is er bij de huidige werkgever geen toekomst meer voor de medewerker. We spreken dan van outplacement. Samen met een re-integratiecoach zal gezocht worden naar passend (nieuw) werk bij een andere werkgever.

 

Re-integratietraject loopt in de kosten 

Natuurlijk zijn er kosten aan re-integratie verbonden. Om deze kosten te beheersen, kunnen werkgevers zich abonneren op de dienstverlening van een re-integratiebureau. Ook bij Spoor 2 kan dat goed van pas komen. Bij dit re-integratietraject is het doel, om de werknemer uit de WIA te houden en dus niet arbeidsongeschikt te verklaren. Het inhuren van een re-integratiecoach kan dan hulp bieden. Voor een werkgever kunnen de kosten aardig oplopen wanneer iemand twee jaar ziek thuis zit en vervolgens arbeidsongeschikt wordt verklaard. De kosten zullen minder hoog zijn, wanneer voortijdig een andere, passende baan voor de medewerker wordt gevonden.

Mogelijkheden bij re-integratie

Niets doen bij re-integratie heeft vaak nog hogere kosten tot gevolg. Een re-integratiecoach kan een werkgever al vroegtijdig tips en aanwijzingen geven om het werknemers naar de zin te maken en ze te motiveren. Juist het voortijdig signaleren van problemen die kunnen duiden op langdurig ziekteverlof, zorgen voor minder hoge kosten. Voor een zieke medewerker zijn de kosten voor de werkgever toch al gauw 80% van het salaris. Hoe eerder de zieke medewerker herstelt en via re-integratie weer terugkeert naar de werkvloer, hoe minder hoog de kosten zijn.

Er zijn bedrijven die behalve een bedrijfsarts en een arbodienst ook meteen aan de slag gaan met een re-integratiebureau, dat er voor moet zorgen dat een zieke medewerker weer aan het werk gaat. Daarmee worden de kosten voor ziekteverlof teruggedrongen en de zieke medewerker wordt gestimuleerd om over eventuele problemen te praten.

Re-integratie kan op twee manieren worden toegepast. Re-integratie spoor 1 richt zich op medewerkers die na langdurig ziekteverzuim terug keren in het arbeidsproces bij de huidige werkgever. Re-integratie Spoor 2 richt zich op de werknemer die na langdurig ziekteverzuim niet meer in staat is terug te keren bij de huidige werkgever. Voor hem wordt gezocht naar een andere passende functie. In de meeste gevallen betaalt de werkgever het re-integratietraject en vraagt de werkgever een offerte aan.

 

Offertes vergelijken 

Het is verstandig om een offerte aan te vragen voor het re-integratietraject, aangezien een werkgever daaruit kan aflezen hoe het re-integratietraject met de betreffende werknemer wordt aangepakt. In de offerte is te zien hoe de re-integratiecoach te werk gaat, welke methoden gebruikt gaan worden en hoe lang de re-integratie gaat duren. Natuurlijk wordt het tarief ook in de offerte genoemd. Vanuit de offerte wordt duidelijk of er door de re-integratie coach op de werkvloer gekeken wordt, of aanpassing van de werkplek een optie is, of er naar tijdelijk vervangend werk wordt gezocht en of er gekeken wordt naar speciale werkvoorzieningen.

Tarieven

De tarieven van de verschillende re-integratiebureaus kunnen behoorlijk verschillen. Het ene bureau berekent een uurtarief voor re-integratie en het andere bureau stelt vooraf een vastgesteld bedrag op in de offerte. Daarnaast is het voor bedrijven ook mogelijk een abonnement te nemen op re-integratie diensten van bijvoorbeeld een instantie als ArboNed. Voor elke individueel re-integratieproject zal dan een aparte offerte worden opgesteld, waarin duidelijke afspraken staan over het behandelplan.

Tips

Re-integratie duurt vaak lang. Met name voor Spoor 1 wordt veelal een jaar uitgetrokken voordat een medewerker weer volledig kan terugkeren op zijn werkplek. Een offerte kan al enigszins duidelijkheid geven over het tijdstraject, waardoor een werkgever precies weet waar hij aan toe is. Het is van groot belang dat een werknemer na lange tijd weer gemotiveerd aan het werk gaat.
Wil je gratis persoonlijk advies van Werksite, bel dan naar telefoonnummer 085 - 40 195 40.

Heb je een vraag over dit onderwerp, vul het formulier in:

Relevante artikelen en diensten

Beroepskeuzetest

Welke baan past het beste bij mij?

Artikel

Re-integratie en wet poortwachter bij solliciteren

De verbetering wet poortwachter kent een stappenplan voor re-integratie. Zo kom je na uitval door ti...

Artikel

Re-integratiebureau zoeken: zo doet u het

Wanneer u na een langdurige periode van afwezigheid, bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval, weer a...

Artikel

WERKFIT Traject van UWV

Werkfit is bedoeld voor mensen met een uitkering (WGA, WAO, Wajong, Ziektewet of WAZ) die kunnen wer...

Artikel

Ontslagvergoeding en re-integratie

Iedereen die met re-integratie te maken heeft, weet dat het ingewikkelde materie is. Allereerst zijn...

Artikel

Arbeidsongeschiktheid en re-integratie

Elk gezond iemand denk niet na over re-integratie en arbeidsongeschiktheid. Maar er kunnen redenen z...

Artikel

De kosten van re-integratie

Re-integratie is bedoeld voor mensen die door ziekte of andere reden lang uit het arbeidsproces zijn...

Artikel

Re-integratiebureaus offerte re-integratie tweede spoor

Voor re-integratiebureaus telt maar één ding; mensen zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces la...

Artikel

Persoonlijk advies bij een Naar Werk-traject

Ga jij een Naar Werk-traject starten, maar heb je geen idee hoe je een goede coach vindt? Wij lossen...

Artikel

Werkfit Helpdesk: gratis hulp bij start Werkfit-traject

Ontvang jij een WIA- of Ziektewet-uitkering en wil je graag weer aan het werk? Het UWV biedt de perf...

Artikel

Wat doen re-integratiebureaus?

Wanneer u een tijd uit de professionele roulatie bent geweest, bijvoorbeeld door ziekte of een ongev...