logo
Artikel geschreven door Werksite.nl

Uitzendbeding bij uitzendwerk

Wanneer een uitzendkracht voor een uitzendbureau werkt, wordt er altijd een uitzendovereenkomst opgesteld. In deze uitzendovereenkomst kan een uitzendbeding worden opgenomen. Het uitzendbeding vindt zijn oorsprong in het Burgerlijk Wetboek. Een uitzendbeding is een veiligheid voor het uitzendbureau en geeft aan dat de uitzendovereenkomst automatisch eindigt als de opdrachtgever afziet van de diensten van het uitzendbureau of wanneer de uitzendkracht zich ziek meldt. Een uitzendbeding kan alleen schriftelijk worden opgesteld. Ook de uitzendkracht kan via dit uitzendbeding afzien van de overeenkomst en zijn werkzaamheden staken.

Ziekmelding bij uitzendbureau
Het uitzendbeding is een ontbindende voorwaarde en treedt onder ander in werking wanneer de uitzendkracht zich ziek meldt. Dit geldt echter alleen voor uitzendkrachten in fase A. Voor een uitzendkracht die in fase B werkt, gelden uitzonderingen. Voor de uitzendkracht die in fase C werkt, geldt het uitzendbeding niet. De uitzendkracht is dan namelijk in vaste dienst van het uitzendbureau, waardoor het uitzendbureau verplicht is ziektegeld uit te keren.

Na 26 weken
Het uitzendbeding is niet meer van kracht, wanneer de uitzendkracht 26 weken aaneengesloten voor een uitzendbureau heeft gewerkt. Het hoeft niet om hetzelfde werk te gaan of om een en dezelfde opdrachtgever. Ook wanneer de uitzendkracht afwisselend direct voor de opdrachtgever en daarna via het uitzendbureau voor dezelfde opdrachtgever hetzelfde werkt verricht, geldt de 26 weken regeling.

CAO
Volgens CAO-afspraken is een uitzondering op de 26 weken toegestaan, waardoor het uitzendbeding verspreid wordt over een langere periode. Zo is in de ABU-CAO voor uitzendkrachten (Algemene Bond Uitzendondernemingen) bepaald, dat het uitzendbeding geldt voor de eerste 78 weken dat de uitzendkracht voor het uitzendbureau werkt. Deze 78 weken worden ook wel fase A genoemd.


Heb je een vraag over dit onderwerp, vul het formulier in:

Relevante artikelen en diensten

Beroepskeuzetest

Welke baan past het beste bij mij?

Normaal artikel

Uitzendbureaus in Nederland

De uitzendbureaus in Nederland zijn bijzonder productief, en helpen werkgevers massaal aan flexibe...

Normaal artikel

Werving en selectie via social media

Het vinden van werknemers gaat voor bedrijven die aan werving en selectie doen steeds meer via soc...

Normaal artikel

De voordelen van detachering, of toch een vaste job

Onder detachering verstaan we het op tijdelijke basis uitlenen van professionals aan opdrachtgever...

Normaal artikel

Recruitment via Twitter

Twitter is helemaal ´hot´. Niet alleen om anderen op de hoogte te houden van jouw bele...

Normaal artikel

De wereld van recruitment en headhunters

In het zoeken van nieuwe medewerkers kan voor een bedrijf veel tijd gaan zitten. En omdat tijd gel...

Normaal artikel

Werving en selectie voor de juiste baan

Werving en selectiebureaus bieden doorlopend vacatures. Zodra je een carrièrestap overweegt, ...

Normaal artikel

Werving en selectie contract

Er zijn veel bureau´s die in opdracht van andere organisaties werving en selectie uitvoeren,...