Artikel geschreven door Werksite.nl

Rechten en plichten bij uitzendwerk

Bij uitzendwerk zijn er altijd drie partijen: de uitzendkracht zelf, het uitzendbureau en de opdrachtgever. Alle drie hebben ze met rechten en plichten te maken. De rechten en plichten van de uitzendkracht staan in de uitzend-CAO. Een van de belangrijkste regels voor het uitzendbureau is, dat de uitzendkracht betaald moet worden volgens de uitzend-CAO of volgens de CAO van de opdrachtgever.

Drie fases
Een uitzendkracht heeft rechten en plichten die gerelateerd zijn aan de tijd dat hij of zij in dienst is bij het uitzendbureau. Er is sprake van drie fases. Een uitzendkracht start in fase A en eindigt in fase C. In deze laatste fase heeft de uitzendkracht de meeste rechten en plichten. In fase A heeft de uitzendkracht de minste rechten en plichten. Wanneer uitzendwerk is gestopt, loopt ook het contract van de uitzendkracht af. Na maximaal twee jaar als uitzendkracht te hebben gewerkt, of wanneer je maximaal acht contracten achter elkaar hebt gehad, kom je in fase B. De arbeidsvoorwaarden zijn in fase B beter geregeld voor de uitzendkracht. Wordt er een negende contract aangegaan met de uitzendkracht, dan komt hij in fase C. Qua rechten en plichten is dit de beste fase; de uitzendkracht heeft nu recht op een vast contract bij het uitzendbureau.

Ziekte uitzendkracht
Wanneer een uitzendkracht ziek wordt heeft hij ook een aantal rechten en plichten. Zonder arbeidsovereenkomst bij het uitzendbureau heeft de uitzendkracht toch volgens de Ziektewet recht op ziektegeld. De uitzendkracht heeft wel de plicht zich bij het uitzendbureau ziek te melden. Hij heeft recht op 70% van het laatste verdiende loon. Wanneer de uitzendkracht in fase C ziek wordt, moet het uitzendbureau volgens rechten en plichten de uitzendkracht ziektegeld uitkeren.


Heb je een vraag over dit onderwerp, vul het formulier in:

Relevante artikelen en diensten

Beroepskeuzetest

Welke baan past het beste bij mij?

Artikel

Recruitment via Twitter

Twitter is helemaal ´hot´. Niet alleen om anderen op de hoogte te houden van jouw bele...

Artikel

Werving en selectie voor de juiste baan

Werving en selectiebureaus bieden doorlopend vacatures. Zodra je een carrièrestap overweegt, ...

Artikel

Uitzendbureaus in Nederland

De uitzendbureaus in Nederland zijn bijzonder productief, en helpen werkgevers massaal aan flexibe...

Artikel

Werving en selectie via social media

Het vinden van werknemers gaat voor bedrijven die aan werving en selectie doen steeds meer via soc...

Artikel

De voordelen van detachering, of toch een vaste job

Onder detachering verstaan we het op tijdelijke basis uitlenen van professionals aan opdrachtgever...

Artikel

Werving en selectie contract

Er zijn veel bureau´s die in opdracht van andere organisaties werving en selectie uitvoeren,...

Artikel

De wereld van recruitment en headhunters

In het zoeken van nieuwe medewerkers kan voor een bedrijf veel tijd gaan zitten. En omdat tijd gel...