Artikel geschreven door Werksite.nl

Zelf uw ontslagvergoeding berekenen

Wanneer je wordt ontslagen of wanneer je zelf besluit bij je werkgever weg te gaan, dan heb je in de meeste gevallen recht op ontslagvergoeding. Mocht het zijn dat je op staande voet wordt ontslagen, dan heb je op grond van dit dringende ontslag geen recht op een ontslagvergoeding. In geval van gewichtige of dwingende reden heb je wel recht op een ontslagvergoeding. Hieronder vallen reorganisatie en de verandering in (arbeids)omstandigheden. Bij dit laatste kun je denken aan een verstoorde arbeidsrelatie. Wanneer beide partijen niet meer goed met elkaar overweg kunnen, dan zal er op grond van een vaststellingsovereenkomst een einde aan de arbeidsrelatie komen. Aan de hand van een aantal factoren kan men de ontslagvergoeding berekenen. Daarbij zijn het aantal dienstjaren van belang, je leeftijd en de hoogte van je salaris. Vervolgens wordt er gekeken naar de oorzaak van ontslag. Ontslag door wederzijds goedvinden in de vorm van een vaststellingsovereenkomst, kan van invloed zijn op het berekenen van de ontslagvergoeding.

Naast een vergoeding kan een werkgever ook outplacement aanbieden. Hiermee wordt je door een loopbaanadviesbureau geholpen bij het vinden van een nieuwe baan. Via ons netwerk kun je drie gratis offertes ontvangen voor outplacement.

 

Bedrijfseconomisch
Ook bedrijfseconomische redenen kunnen ten grondslag liggen aan ontslag. Wanneer blijkt dat een organisatie het hoofd niet meer boven water kan houden of dusdanig moet inkrimpen waardoor er voor een medewerker geen werk meer is, gaat een kantonrechter akkoord met het ontslag. Datzelfde geldt bij reorganisatie. Als er voor een medewerker geen passende functie meer is, zal hij ontslagen worden. Ook bij het niet naar behoren functioneren, kan een organisatie tot deze maatregel overgaan. Mits er voldoende financiële middelen voor handen zijn, heeft een ontslagen medewerker in al deze gevallen recht op een ontslagvergoeding. Door vooraf de hoogte van deze ontslagvergoeding te berekenen, weet een medewerker ongeveer op welk bedrag hij kan rekenen.

 

 

Kantonrechtersformule
Het berekenen van een ontslagvergoeding wordt in de meeste gevallen uitgevoerd volgens de zogenoemde kantonrechtersformule. Het gaat hier om een richtlijn die door de kantonrechters in Nederland is opgesteld. Ontslag moet immers altijd door een werkgever bij de kantonrechter worden aangevraagd. De kantonrechter bepaalt uiteindelijk de hoogte van de ontslagvergoeding. Een andere benaming voor deze berekening is de ABC-formule. Er worden namelijk drie elementen met elkaar vermenigvuldigd. Het gaat om het aantal gewogen dienstjaren (A) x het maandelijkse salaris (B) x een correctiefactor (C). Je leeftijd bepaalt voor een groot deel het aantal gewogen dienstjaren. Wanneer je bijvoorbeeld onder de 35 jaar bent, telt elk arbeidsjaar voor de helft. Factor B wordt bepaald door het maandinkomen inclusief vakantiegeld en een dertiende maand. Het werkgeversdeel van de pensioenpremie wordt hierin niet meegenomen. De correctiefactor staat over het algemeen op 1. Wanneer er sprake is van dringend ontslag wordt deze factor echter op 0 gezet en wordt er alsnog geen ontslagvergoeding uitgekeerd.

Heb je een vraag over dit onderwerp, vul het formulier in:

Relevante artikelen en diensten

Beroepskeuzetest

Welke baan past het beste bij mij?

Artikel

Wat is outplacement?

Wanneer je werkgever vanwege een arbeidsconflict of reorganisatie je contract gaat beëindigen, is d...

Artikel

Wat is een outplacementtraject?

Wanneer er ontslag voor je dreigt door bijvoorbeeld een arbeidsconflict of reorganisatie, zul je je ...

Artikel

Advies om outplacementbureaus te vergelijken

Wij krijgen vaak vragen van bezoekers over het vinden van het best passende outplacementbureau. Het ...

Artikel

Outplacement na vaststellingsovereenkomst bij ontslag

Gedwongen ontslag om welke reden dan ook is nooit leuk, maar het biedt wél kansen om naar een ander...

Artikel

Outplacementtraject: kosten

Door allerlei oorzaken kan uw arbeidscontract worden ontbonden. Misschien heeft u een conflict met u...

Artikel

Werkloos door faillissement, waar kun je op rekenen?

Werkloos door faillissement: als werknemer kun je overvallen worden door het faillissement van het b...

Artikel

Persoonlijk advies bij Outplacement

Mag jij een outplacementtraject starten, maar heb je geen idee hoe je een goed bureau vindt? Wij los...

Artikel

Ontslagvergoeding en outplacement

Als je met je werkgever overeenkomt dat het niet meer mogelijk is om het dienstverband voort te zett...

Artikel

Berekenen transitievergoeding

Als je ontslagen wordt door wat voor reden ook, dan heb je recht op een vergoeding. Afhankelijk van ...