Artikel geschreven door Werksite.nl

Taak ondernemingsraad bij faillisement

Via de ondernemingsraad kunnen medewerkers reageren op het beleid van een organisatie. Voor organisaties met meer dan 50 medewerkers is het volgens de Wet op de Ondernemingsraden verplicht om een ondernemingsraad te hebben. De ondernemingsraad wordt vertegenwoordigd door medewerkers uit de organisatie en is gesprekspartner voor de organisatie bij onderhandelingen. Directieleden mogen daarom nooit zitting hebben in de ondernemingsraad.

 

Adviesrecht
Een ondernemingsraad heeft een aantal rechten waarop het zich kan beroepen. Adviesrecht is daar één van. Wanneer een bedrijf te maken heeft met ingrijpende aanpassingen en/of grootscheepse veranderingen zoals een reorganisatie, fusie of faillissement, mag de ondernemingsraad gevraagd of ongevraagd advies geven. Voordat de organisatie hier zelf beslissingen over neemt, moet zij allereerst advies vragen bij de ondernemingsraad.

 

Faillissement en ontslagrecht 
Helaas is het medezeggenschaps- en adviesrecht bij faillissement erg beperkt. Dat maakt het voor een ondernemingsraad moeilijk om iets tegen een faillissement in te brengen. Een ondernemingsraad kan zich dan het beste richten, op het beperken van schade voor medewerkers.
Soms stuurt een bedrijf bewust aan op faillissement. Ontslagrecht is dan niet meer van toepassing waardoor een bedrijf zonder gerechtelijke stappen zijn personeel kan ontslaan. Het adviesrecht van de ondernemingsraad is bij faillissement niet meer van toepassing. Wel kan de ondernemingsraad achteraf verzet aantekenen en vernietiging van het faillissement aanvragen wegens misbruik van het recht. 
Ook kan de ondernemingsraad voorafgaand aan het faillissement proberen om alles in goede banen te leiden. Op basis van Informatierecht, moet een organisatie openheid van zaken geven en de ondernemingsraad op de hoogte brengen van alle belangrijke (financiële) informatie.

 

 

Ontslag
Op basis van Instemmingsrecht kan de ondernemingsraad aansturen op een goed sociaal plan voor de ontslagen werknemers. Wanneer directie, werknemersorganisaties en ondernemingsraad met elkaar onderhandelen, kunnen er vaak eisen op tafel worden gelegd. Behoud van pensioen, outplacementtraject en vervroegd pensioen zijn dan een aantal oplossingen om ontslagen medewerkers bij een faillissement enigszins tegemoet te komen.

Heb je een vraag over dit onderwerp, vul het formulier in:

Relevante artikelen en diensten

Beroepskeuzetest

Welke baan past het beste bij mij?

Artikel

Werkloos door faillissement, waar kun je op rekenen?

Werkloos door faillissement: als werknemer kun je overvallen worden door het faillissement van het b...

Artikel

Ontslagvergoeding en outplacement

Als je met je werkgever overeenkomt dat het niet meer mogelijk is om het dienstverband voort te zett...

Artikel

Outplacementtraject: kosten

Door allerlei oorzaken kan uw arbeidscontract worden ontbonden. Misschien heeft u een conflict met u...

Artikel

Outplacement na vaststellingsovereenkomst bij ontslag

Gedwongen ontslag om welke reden dan ook is nooit leuk, maar het biedt wél kansen om naar een ander...

Artikel

Wat is outplacement?

Wanneer je werkgever vanwege een arbeidsconflict of reorganisatie je contract gaat beëindigen, is d...

Artikel

Persoonlijk advies bij Outplacement

Mag jij een outplacementtraject starten, maar heb je geen idee hoe je een goed bureau vindt? Wij los...

Artikel

Wat is een outplacementtraject?

Wanneer er ontslag voor je dreigt door bijvoorbeeld een arbeidsconflict of reorganisatie, zul je je ...

Artikel

Advies om outplacementbureaus te vergelijken

Wij krijgen vaak vragen van bezoekers over het vinden van het best passende outplacementbureau. Het ...

Artikel

Berekenen transitievergoeding

Als je ontslagen wordt door wat voor reden ook, dan heb je recht op een vergoeding. Afhankelijk van ...