Artikel geschreven door Werksite.nl

Ontslag door coronavirus

Veel bedrijven zijn of komen in financiële problemen door het coronavirus. Het gevolg is dat een deel van deze bedrijven ontslag moet aanvragen voor personeel. Medewerkers verliezen hun baan, maar krijgen wel een transitievergoeding en vaak ook outplacement aangeboden. Wij beantwoorden hier 10 veelgestelde vragen met juridisch onderbouwde antwoorden over het ontslag als gevolg van het coronavirus.

Heb je een vraag over ontslag, bel voor gratis advies naar: 085 - 40 195 40.

 

Ontslag is overigens een laatste redmiddel. Werkgevers kunnen werktijdverkorting aanvragen, via het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het doel van de overheid is dat alle werknemers na de crisis hun baan behouden.

1. Wat is het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid?

Het NOW er voor werkgevers die sinds 1 maart 2020 minder omzet hebben. Dit moet tenminste 20% van de gebruikelijke omzet zijn. Werkgevers worden gecompenseerd in de loonkosten. Werknemers met een vast of flexibel contract kunnen door het NOW hun salaris behouden. Ontslag wordt hiermee zoveel mogelijk voorkomen. Het Noodfonds overbrugging werkgelegenheid vervangt daarmee de bestaande werktijdverkorting, deze is per direct vervallen.

2. Als werkgever daalt mijn omzet door het coronavirus, mag ik werknemers ontslaan?

Als er sprake is van structurele werkverminderingen, dan kan dat aanleiding zijn voor bedrijfseconomisch ontslag. Dit geldt ook in het geval van het coronavirus. Voor zo'n soort ontslag is toestemming van het UWV nodig. Gedurende de periode dat een werkgever gebruik maakt van het nieuwe Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), mag de werkgever geen ontslagverzoek op grond van bedrijfseconomische redenen indienen.

3. Een werknemer wil niet thuiswerken. Is dit reden voor ontslag op staande voet?

De werkgever kan zijn werknemer niet zomaar op staande voet ontslaan, daarvoor gelden zeer strenge eisen. Er moet sprake zijn van een echt dringende reden tot ontslag. Een werkgever kan zijn werknemers vragen om thuis te werken. Wanneer een werknemer om wat voor reden dan ook geen mogelijkheid heeft om thuis te werken, dient de werkgever samen met de werknemer te zoeken naar een passende oplossing.

4. Ik krijg geen contact met een zieke werknemer. Is dit reden voor ontslag?

Een zieke werknemer mag alleen in uitzonderingsgevallen ontslagen worden. Een dergelijk uitzonderingsgeval doet zich voor wanneer de werknemer onvoldoende meewerkt aan zijn eigen re-integratie. Bijvoorbeeld wanneer werknemer een periode lang zijn telefoon niet opneemt of weigert mee te werken aan het opstellen van een plan van aanpak. Elk specifiek geval is anders, en alle omstandigheden van dat specifieke geval spelen mee bij de vraag of er voldoende reden is voor een ontslag.

5. Mag een tijdelijk contract van een zieke werknemer beëindigd worden?

Tijdens ziekte geldt er een opzegverbod. Als sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, eindigt deze wel gewoon van rechtswege op de afgesproken datum. Een maand voorafgaand aan deze datum is het verplicht om de betreffende werknemer een aanzegging te sturen. Na het einde van rechtswege kan de werknemer een beroep doen op de Ziektewet.

6. Een tijdelijk contract is niet tijdig aangezegd. Heeft mijn werknemer recht op een vast contract?

De werkgever moet één maand voor het eind van een tijdelijk contract de werknemer informeren over het al dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Gebeurt dit niet, dan heeft de werknemer recht op een aanzegvergoeding. Is de werknemer helemaal niet geënformeerd en komt hij na afloop van het tijdelijk contract weer werken, dan heeft hij recht op een vast dienstverband. Lees meer informatie over de aanzegverplichting en aanzegvergoeding op de website van ICTRecht.

7. Een werknemer zou komende maand bij ons starten met werken. Mag ik dit contract ontbinden?

De mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van de proeftijd als die (rechtsgeldig) overeen is gekomen, ook voor de startdatum van de arbeidsovereenkomst. Je kunt aangeven met deze medewerker op een later moment opnieuw in overleg te willen treden over het sluiten van een arbeidsovereenkomst. Als geen proeftijd is overeengekomen, gelden de normale regels voor ontslag.

8. Een werknemer zit in zijn proefperiode. Moet ik een reden voor ontslag opgeven?

In de proeftijd mag zowel een werknemer als een werkgever de arbeidsovereenkomst om wat voor reden dan ook opzeggen. Wanneer een werknemer hierom vraagt, dient een motivatie schriftelijk gegeven te worden.

9. Wat is de procedure om ontslag voor een werknemer te regelen?

Wanneer werkgever een werknemer wil ontslaan, kan hij een ontslagprocedure starten bij het UWV of bij de kantonrechter (afhankelijk van de grond voor ontslag). Daarnaast is het mogelijk om een beëindiging van de overeenkomst in goed overleg met de werknemer overeen te komen.

10. Een zzp-er heeft één jaar voor zijn opdrachtgever gewerkt. Mag deze overeenkomst direct ontbonden worden?

Dat is afhankelijk van wat in de overeenkomst van opdracht is afgesproken over de beëindiging van de opdracht. Indien er niets is opgenomen in de overeenkomst, kan de opdrachtgever de overeenkomst per direct opzeggen. Houd hierbij rekening met aanspraak van de zzp'er op (gedeeltelijke) vergoeding van verrichte werkzaamheden of eventuele schadevergoeding.

 

 

Ontslagbegeleiding

Mocht je werkgever tot ontslag moeten overgaan, dan is het de bedoeling dat je zo snel mogelijk een nieuwe baan vindt. Hier is de transitievergoeding voor bedoelt. Met dit budget kan je de periode van werkloosheid overbruggen en bijvoorbeeld een cursus of loopbaantraject te volgen. Uiteraard ontvang je ook een ww-uitkering.

Het loopbaantraject wordt ook wel outplacement genoemd. Een outplacementbureau begeleidt mensen bij het vinden van een passende nieuwe baan. Dit soort trajecten kosten €2.000 tot €5.000. Jouw kans op het vinden van een nieuwe werkgever wordt dankzij outplacement aanzienlijk vergroot. Zo wordt uitgebreid gekeken naar jouw competenties, kansen op de arbeidsmarkt voor langere termijn, eventuele omscholing of bijscholing. Dit alles is onderdeel van een persoonlijk carriëreplan.

 

Verwerk het verlies

Ontslag door het coronavirus biedt dus ook kansen. Belangrijk is dat je het verliezen van je baan gaat accepteren. Dat is lastig wanneer je al lange tijd bij je werkgever in dienst bent. Je werk is een belangrijk deel van je leven. Collega"s zijn misschien ook vrienden geworden en deze situatie verandert nu. Lukt het je niet om de oude situatie los te laten? Dan kan een outplacementbureau je daarbij helpen. Professionele coaches begeleiden je dan bij de rouwverwerking. Ontslag kan hetzelfde voelen als het overlijden van iemand waar je veel om geeft.

 

Keuzevrijheid outplacementbureau

Het is niet vanzelfsprekend dat je werkgever outplacement betaalt. Dit kan je onderhandelen tijdens het opmaken van een vaststellingsovereenkomst, afgekort tot VSO. Wanneer de werkgever evenveel waarde hecht aan de relatie die jullie hebben gehad, dan wordt vanuit goed werkgeverschap een budget voor outplacement in de vaststellingsovereenkomst opgenomen. Zorg altijd dat jij zelf het outplacementbureau mag kiezen. Het is belangrijk dat je een goed gevoel hebt bij het bureau. Persoonlijke begeleiding moet vertrouwd voelen. Je moet volledig open durven zijn naar de coach, zodat hij/zij weet wat je wensen en valkuilen zijn.

 


 

De coach gaat met jou op zoek naar een nieuwe werkgever. Vaak heeft de coach al een netwerk aan bedrijven, waarvan hij weet dat ze op zoek zijn naar goed personeel. Vraag bij een eerste kennismaking met de coach of hij over dit netwerk beschikt. Vraag ook of hij ervaring heeft met de branche waarin je werkzaam bent, of zou willen zijn. Er zijn bijvoorbeeld outplacementbureaus die gespecialiseerd zijn in de gezondheidszorg, ICT of het begeleiden naar zelfstandig ondernemerschap. Er zijn ook coaches die uitsluitend vrouwen begeleiden. Veel mensen voelen zich aangesproken tot bureaus met een specifieke expertise.

 

Zo blijkt dus dat ontslag door een crisis een start kan zijn van een vernieuwde loopbaan. Misschien denk je er nu nog niet zo over, maar kijk je over een wat langere periode toch positief terug naar het ontslag. Heb je vragen over je ontslag, outplacement of loopbaanbegeleiding? Bel dan met onze persoonlijk adviseur via telefoonnummer 085  40 195 40
Werksite vergelijkt diensten van 2.500 loopbaanadviesbureaus in Nederland. Wij brengen je graag in contact met een geschikt bureau in jouw regio. Onze kennis van dit netwerk is gratis beschikbaar. Bel gerust of vul onderstaand formulier in.

Heb je een vraag over dit onderwerp, vul het formulier in:

Relevante artikelen en diensten

Beroepskeuzetest

Welke baan past het beste bij mij?

Artikel

Wat is outplacement?

Wanneer je werkgever vanwege een arbeidsconflict of reorganisatie je contract gaat beëindigen, is d...

Artikel

Outplacementtraject: kosten

Door allerlei oorzaken kan uw arbeidscontract worden ontbonden. Misschien heeft u een conflict met u...

Artikel

Berekenen transitievergoeding

Als je ontslagen wordt door wat voor reden ook, dan heb je recht op een vergoeding. Afhankelijk van ...

Artikel

Werkloos door faillissement, waar kun je op rekenen?

Werkloos door faillissement: als werknemer kun je overvallen worden door het faillissement van het b...

Artikel

Advies om outplacementbureaus te vergelijken

Wij krijgen vaak vragen van bezoekers over het vinden van het best passende outplacementbureau. Het ...

Artikel

Outplacement na vaststellingsovereenkomst bij ontslag

Gedwongen ontslag om welke reden dan ook is nooit leuk, maar het biedt wél kansen om naar een ander...

Artikel

Persoonlijk advies bij Outplacement

Mag jij een outplacementtraject starten, maar heb je geen idee hoe je een goed bureau vindt? Wij los...

Artikel

Wat is een outplacementtraject?

Wanneer er ontslag voor je dreigt door bijvoorbeeld een arbeidsconflict of reorganisatie, zul je je ...

Artikel

Ontslagvergoeding en outplacement

Als je met je werkgever overeenkomt dat het niet meer mogelijk is om het dienstverband voort te zett...