Artikel geschreven door Werksite.nl

Juridisch advies bij ontslag: online regelen

De zekerheid van een vaste baan en de dagelijkse omgang met collega’s is voor veel mensen een reden om in loondienst te werken. Toch kan deze vertrouwde wereld om allerlei redenen instorten. Gelukkig krijgen niet alle werknemers hier mee te maken, maar het is goed om je bewust te zijn van de gevaren die op de loer liggen:

  • Reorganisatie
  • Arbeidsconflicten
  • Waarschuwingen
  • Bevriezen van lonen
  • Pesterijen en intimidatie
  • Onenigheid over beoordelingen


 

Deze en andere situaties kunnen in het ergste geval tot verlies van je baan leiden. En omdat dit zulke gevoelige kwesties zijn, is juridisch advies geboden bij conflicten over bijvoorbeeld je arbeidscontract. 

 

Ontvang gratis 3 offertes

 

Ben je al ontslagen?
Er zijn drie manieren waarop je werkgever je kan ontslaan: wanneer de kantonrechter het arbeidscontract ontbindt, door middel van een ontslagvergunning van het UWV of op staande voet. Wanneer je dus wél ontslagen wordt, maar niet met onmiddellijke ingang, moet je leidinggevende op zijn minst toestemming bij het UWV vragen.

Ontslag op staande voet mag alleen worden gegeven als daar een dringende reden voor is. Enkele van die redenen zijn werkweigering, crimineel gedrag en schending van de geheimhoudingsplicht. Je werkgever dient je wel onmiddellijk na het vertoonde gedrag te ontslaan. Als je werk weigert te doen en hier pas na twee weken om ontslagen wordt, heeft je werkgever geen poot om op te staan. 

Een belangrijke tip is: teken niets. Het kan zijn dat je chef jou probeert een verklaring te laten tekenen waarmee je jouw ontslag aanvaardt. In het heetst van de strijd, wanneer de emoties hoog zijn, kan het verleidelijk zijn om je met een kwade krabbel van die tiran te verlossen, maar hier kun je later spijt van krijgen. Beter is het om voor te stellen dat jullie verdere contact schriftelijk verloopt.

Om niet de indruk te wekken dat je het eens bent met het ontslag op staande voet, dien je dit onmiddellijk aan te vechten. Doe je dit niet, dan ben je verwijtbaar werkloos en krijg je geen WW-uitkering. Omgekeerd mag je trouwens zelf ook op staande voet ontslag nemen wanneer je baas dergelijk gedrag jegens jou vertoond. Dan kan het voorkomen dat je werkgever dit aanvecht.

De reden van het arbeidsconflict
De onderliggende reden van het arbeidsconflict zal meespelen bij de uiteindelijke beslissing of je ontslag terecht was of niet. Het komt daarom niet zelden voor dat de meningen hierover verschillen. Je chef beweert het ene, terwijl jij toch een heel andere blik op de zaak hebt. Wanneer je op staande voet wordt ontslagen, moet je werkgever duidelijk maken waarom dit gebeurt. “Ik denk dat jij wel weet waarom ik je ontsla” is dus geen duidelijke uitleg.

Wanneer je juridisch advies inwint, zal een advocaat je aanraden om eerst een protestbrief naar je baas te schrijven. Dit is een formaliteit, waarna je naar de rechter kunt stappen. De kantonrechter zal zich dan vooral over die dringende reden voor jouw ontslag buigen: wat beweren beide partijen? Wat zijn de feiten? Is de reden voor ontslag op staande voet geldig? 

De rechter doet er weken over om tot een conclusie te komen. Wanneer je nog ‘on speaking terms’ met je voormalige werkgever bent, geef dit je de tijd om samen met hem en je advocaat om de tafel te gaan zitten. Het kan zowel voor jou als voor je oud-werkgever voordeliger uitpakken als jullie een schikking kunnen treffen. 

Wat wil je bereiken met de ontslagregeling?
Op wat die minnelijke regeling precies inhoudt, heb jij enige invloed. Samen met je juridisch adviseur zou je je moeten over de vraag wat je nu wilt bereiken met de gang naar de kantorechter. Wil je werkelijk weer opnieuw aan de slag bij je werkgever of wil je simpelweg je WW-uitkering veiligstellen en een ontslagvergoeding krijgen? Andere opties zijn het afdwingen van een outplacementtraject of een betere beoordeling. 

In de praktijk bestaat zo’n schikking vaak uit het omzetten van het ontslag op staande voet naar een neutraal ontslag, met goedkeuring van beide partijen, dus. Deze regeling heeft geen ‘executoriale macht’, wat betekent dat de kans bestaat dat jouw werkgever zich er niet aan houdt. In zo’n geval zou je opnieuw naar de rechter moeten.

Kosten en budget
Op staande voet ontslag betekent dat je niet alleen je loon, maar ook nog eens je WW-uitkering kwijtraakt. Je maakt zelfs kans gekort te worden op je bijstandsuitkering. Tenzij je beseft dat je werkgever in zijn recht stond en je een procedure onmogelijk kunt winnen, is juridisch advies vrijwel altijd de investering waard. Al is het alleen maar om er zeker van te zijn dat je geen mogelijkheden onbenut laat.

Hoeveel het juridisch advies kost, heb je enigszins zelf in de hand. In het begintraject kun je bijvoorbeeld aankloppen bij het Juridisch Loket, al zul je daar geen advocaat kunnen regelen. Prettiger is het om rechtshulp te zoeken bij arbeidsjuristen of -advocaten die niet raadselachtig over hun tarieven doen. Reken in elk geval op honderden of misschien wel duizenden euro’s aan procedurekosten. Komt het tot een schikking, dan kun je afdwingen dat jouw ex-werkgever de door jou gemaakte juridische kosten vergoedt.

Geen rechtsbijstandsverzekering?
Heb je een rechtsbijstandsverzekering, dan geeft deze in de meeste gevallen recht op een jaar lang juridische hulp. Ook bij ontslag op staande voet. Let wel dat je vaak al enige maanden verzekerd dient te zijn; de verzekeraar mag niet de indruk krijgen dat je de rechtsbijstandsverzekering speciaal hebt afgesloten om een dreigend ontslag mee aan te vechten.

Heb je geen rechtsbijstandsverzekering of geeft deze jou (nog) geen recht op juridische bijstand, dan is het een goed idee om meerdere specialisten in arbeidsrecht met elkaar te vergelijken. Werksite stelt je hiertoe in staat. Via deze website brengen we je graag vrijblijvend in contact met arbeidsadvocaten. Deze maken een eerste inschatting van jouw kansen op het winnen van de procedure en vertellen je in duidelijke termen met welke kosten je te maken krijgt. Meer weten? Vul hieronder het formulier in en binnen enkele dagen heb je meerdere offertes voor juridisch advies in je mailbox.

 

Ontvang gratis 3 offertes

 

Heb je een vraag over dit onderwerp, vul het formulier in:

Relevante artikelen en diensten

Beroepskeuzetest

Welke baan past het beste bij mij?

Artikel

Onderhandelen over arbeidscontract

Onderhandelen over je arbeidscontract is tegenwoordig niet meer ongewoon. Waarover is te onderhandel...

Artikel

Onderhandelen met opdrachtgevers

In ieder contact met de klant is sprake van onderhandeling, vanwege de afstemming van vraag en aanbo...

Artikel

Laat uw advocaat uw ontslag in goede banen leiden

Advocaat bij ontslag werkgever nodig? Bij (dreigend) ontslag door de werkgever zijn er in eerste ins...

Artikel

Verlenging van tijdelijk arbeidscontract

Het lijkt een nieuw fenomeen. Werkgevers die langer weigeren om ´contracten voor onbepaalde ti...

Artikel

VAR verklaring aanvragen

De VAR aanvragen is vrij eenvoudig. VAR staat voor Verklaring Arbeidsrelatie en deze wordt afgegev...

Artikel

Wettelijke aansprakelijkheid werkgever

Een werknemer die bij de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden schade toebrengt aan derden is d...

Artikel

Rechtsbijstand, de vakbond staat voor je klaar

Rechtsbijstand is geen overbodige luxe. De situatie van ontslag kan diep ingrijpen in de persoonlijk...

Artikel

Dure blunders arbeidsovereenkomst

Niemand is perfect, we maken allemaal fouten. Maar sommige fouten komen je duur te staan. Zeker wann...